Информация за компанията

Stillfront Germany GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Германия
факс: +49 40-238303698

Упълномощени да представляват фирмата директори:
Armin Busen
Gero Michalschyk
Andreas Uddman

съд на регистрация: Районен съд Хамбург
номер от регистъра: HRB 99869
ДДС ном.: DE253777364