Информация за компанията

Altigi GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
имейл: info@goodgamestudios.com

Упълномощени да представляват фирмата директори:
Armin Busen
Gero Michalschyk

съд на регистрация: Районен съд Хамбург
номер от регистъра: HRB 99869
ДДС ном.: DE253777364