Elállási szabályzat

Ha virtuális fizetőeszközt vagy virtuális tárgyakat vásárol (a továbbiakban „Szerződés”), a következő elállási jogok érvényesek ezen Szerződésekre 2014. június 13-ától:

Elállási jog
Önnek jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a Szerződéstől.
Az elállási időszak a Szerződés létrejöttének dátumát követő tizennégy nap.
Az elállási jogának gyakorlásához tájékoztatnia kell bennünket (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Németország, e-mail-cím: odr@goodgamestudios.com) a Szerződéstől való elállási szándékáról egy egyértelmű nyilatkozat útján (például postai levélben, fax- vagy e-mail-üzenetben). Ehhez használhatja a mellékelt elállásinyilatkozat-mintát. Ez azonban nem kötelező.
Az elállás abban az esetben érvényes, ha az elállási nyilatkozatot az elállási időszak lejárta előtt elküldi nekünk.

Az elállás következményei
Megfelelően érvényesített elállás esetén a felek számára nyújtott juttatások visszakerülnek a juttatást nyújtó felekhez, és a felek azokat a továbbiakban nem használhatják. Azokban az esetekben, amikor a nyújtott szolgáltatások nem szolgáltathatók vissza, vagy csak részben vagy értékcsökkent állapotban szolgáltathatók vissza, a felhasználónak kompenzációt kell fizetnie (ha alkalmazható). A pénzvisszatérítéseket 30 napon belül kell teljesíteni. Ez az időszak a felhasználók esetében az elállási nyilatkozat benyújtásakor, az Stillfront Germany GmbH esetében pedig az elállási nyilatkozat fogadásakor kezdődik.

Megjegyzések:
Amennyiben a Szerződés tárgya szolgáltatások nyújtása, az Ön elállási joga nem érvényes, ha a szolgáltatásnyújtás teljes egészében megtörtént, és a szolgáltatásnyújtást azután kezdtük meg, hogy Ön ehhez kifejezetten hozzájárult és ezzel egy időben kijelentette, hogy megértette azt, hogy a Szerződés általunk való teljesítését követően Ön elveszíti az elálláshoz való jogát.
Amennyiben a Szerződés tárgya nem fizikai adathordozón biztosított digitális tartalom, az Ön elállási joga szintén nem érvényes, ha megkezdtük a Szerződés teljesítését azt követően, hogy Ön kifejezetten hozzájárult a Szerződés általunk való teljesítésének megkezdéséhez az elállási időszak vége előtt, és Ön kijelentette, hogy megértette azt, hogy hozzájárulásával elveszíti elálláshoz való jogát a Szerződés teljesítésének megkezdésekor.

Elállásinyilatkozat-minta
(Ha el kíván állni a Szerződéstől, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje el nekünk.)

 • Címzett:
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Németország
  E-mail-cím: odr@goodgamestudios.com
 • Én/Mi (*) elállok/elállunk (*) az általam/általunk (*) a következő áruk (*)/a következő szolgáltatás (*) biztosítására vonatkozóan elfogadott Szerződéstől
 • Megrendelés dátuma (*)/átvétel dátuma (*)
 • Játék neve
 • Játékos neve
 • E-mail-cím
 • A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú kitöltés esetén)
 • Dátum

(*) Törölje a nem szükséges részeket.