Правила за поверителност за приложения (apps)

Следната информация се отнася за всички наши приложения (apps). Използването на тези приложения може да включва обработката на лична информация. Намерението ни е следната информация да Ви предостави кратък преглед на тези процеси, за да можете да ги разберете. За да гарантираме безпристрастна обработка, бихме искали също така да Ви информираме за вашите права съгласно Европейския регламент за обща защита на данните (GDPR) и Германския федерален закон за защита на данните (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (наричани по-долу „ние“ или „нас“) отговарят за обработката на данните.

Съдържание

1. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или предложения относно тази информация или искате да се свържете с нас, за да упражните правата си, моля, свържете се с нас чрез: https://support.goodgamestudios.com/

2. Обща информация за обработката на лични данни

Използването на предлаганите от нас продукти и услуги може да доведе до обработка на лични данни. Терминът „лични данни“ съгласно закона за защита на данните се отнася до цялата информация, отнасяща се до конкретно лице или лице, което може да бъде идентифицирано. IP адресът може също да се разглежда като лични данни. За всяко устройство, свързано към интернет се задава IP адрес от доставчика на интернет услуги, така че да може да изпраща и получава данни. Когато използвате приложенията, ние събираме данните, които Вие предоставяте сами. Освен това, когато използвате приложението, ние автоматично събираме определена информация за използването му от Вас.

Ние обработваме личните данни в съответствие със съответните разпоредби за защита на данните на GDPR и немския BDSG. Ще обработваме данни само когато ни е разрешено по закон да го направим. Когато използвате тези приложения, ние ще обработваме лични данни само с Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква a) от GDPR) за изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемем стъпки по Ваша молба преди да сключим договор (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDRP), за да се спази правното задължение (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква c) от GDPR) или ако обработването е необходимо за целите на нашите правни интереси или правните интереси на трета страна, освен когато такива интереси имат приоритет пред вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на личните данни (чл.6, ал.1, изречение 1, буква е) от GDPR).

3. Срок на съхранение

Освен ако не е посочено друго в следващите раздели, ние ще съхраняваме данните само толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем целите на обработката или да изпълним нашите договорни или законови задължения.

4. Предаване на данни

Освен ако не е посочено друго в следващите раздели, данните ще се обработват на сървърите на доставчици на технически услуги, използвани от нас за тази цел. Тези доставчици на услуги ще обработват данните само след като получат изрични указания и са договорно задължени да гарантират адекватни технически и организационни мерки за защита на данните.

Доколкото се позоваваме на интегрирани услуги на други доставчици в настоящата Декларация за защита на данните, може да се приеме, че личните данни ще бъдат предадени на посочените централи на тези доставчици. Тези доставчици могат да се намират в така наречената трета страна извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Допълнителна информация може да бъде намерена в разделите, описващи всяка услуга.

5. Събиране на данни по време на изтегляне

При изтеглянето на приложението не прехвърляме активно информация в съответния магазин за приложения (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store и др.). Ако искате да научите какви данни се събират и обработват от даден магазин за приложения по време на процеса на изтегляне, моля, направете справка с тяхната декларация за поверителност. Ние нямаме контрол върху събирането на данни от магазините за приложения. Те са единствените отговорни за обработката на които и да е от вашите лични данни по смисъла на чл. 7, ал. 4 от GDPR.

6. Права за достъп на това приложение

Това приложение изисква различни разрешения за достъп от устройството ви. Те са необходими за поддържане на определена функционалност на нашите приложения. Например, ако искате да изтеглите само актуализации чрез безжична връзка, приложението трябва да има достъп до Вашата безжична връзка. Ако искате да закупите допълнително съдържание чрез приложението, ще ни е необходим достъп до интерфейса, необходим за вашия магазин за приложения. Друг пример е това, което се нарича „push известия”, в които можем да използваме интерфейс, за да показваме съобщение директно на Вашето устройство. Разрешенията за достъп на мобилното Ви устройство зависят от операционната система (например Android, iOS и т.н.) и от магазина, от където е закупено приложението (например Google Play Store, Apple App Store, Amazon и др.). По правило ще получите информация преди инсталацията за това кои разрешения за достъп се изискват от приложението ни.

Правното основание за обработката на технически необходимите разрешения за достъп е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR. Всички допълнителни разрешения за достъп се основават на чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR.

В „Настройки” в Apple iOS можете да получите по всяко време кратък преглед на съдържанието, до което имат достъп нашите приложения. Можете да ограничите тези разрешения за достъп в по-късен момент.

При Android също са необходими различни разрешения за достъп на мобилното Ви устройство. В „Настройки/Приложения” можете впоследствие да проверите правата за достъп на нашите приложения.

7. Форма за контакт

Нашето приложение съдържа форма за контакт, чрез която можете да ни изпращате съобщения. Прехвърлянето на данните Ви е криптирано.

Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR. Всички полета за данни, означени като задължителни, се изискват за изпълнението на договора. Ако не са предоставени, договорните услуги не могат да бъдат извършени. Предоставянето на допълнителни данни е доброволно. Друга възможност е да ни изпратите съобщение до имейл адреса за контакт.

8. Регистрация и влизане

За да използвате определени функции на приложението е необходима регистрация в приложението. След приключване на процеса на регистрация се сключва договор за ползване.

В контекста на това ползване се обработва само предоставената от Вас информация. Тази информация може да се види на екрана за регистрация. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR. Необходимо е да се предостави информацията, означена като задължителна, за да се установи връзка с потребителя. Предоставените данни ще бъдат обработвани само за целите, посочени в условията за използване и ще бъдат съхранявани само за срока на използване. Можете да прекратите използването по всяко време, като деактивирате потребителския си профил.

9. Facebook Connect

Също така ви предлагаме възможността за по-лесна регистрация за нашите игри и услуги чрез Facebook. За целта можете да използвате Вашия съществуващ потребителски профил във Facebook. Като щракнете върху връзката „Влизане чрез Facebook“, можете да използвате този метод на регистриране чрез нашия онлайн портал. За да направите това, Ви е необходим акаунт във Facebook или достъп до Facebook.

Ако желаете да се регистрирате за наша услуга чрез Вашия акаунт във Facebook, първата стъпка от процеса на регистриране ще Ви пренасочи незабавно към Facebook. След това Facebook ще Ви подкани да влезете или да се регистрирате. При никакви обстоятелства няма да получим Вашите лични данни за достъп (потребителско име и парола).

Във втората стъпка ще свържете Вашия профил във Facebook с услугата, за която желаете да се регистрирате. На този етап ще Ви бъде указано кои данни от Вашия профил във Facebook ще се предадат на нас. Тази информация обикновено е Ваша „публична информация“ във Facebook и информация, която сте предоставили като публично налична или сте разрешили за съответното приложение. Информацията от този тип включва основно Вашето име, изображение на профила и снимка на корицата, Вашият пол, мрежи, потребителско име (URL адрес към Facebook), потребителски ИД номер (ИД във Facebook). Също така ще използваме имейл адреса, който сте записали във Facebook, за да се свързваме с Вас извън Facebook. Можете да прегледате публичната информация във Вашия профил чрез менюто „Общи настройки на акаунта“ на Вашия профил във Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.
Правното основание за събиране и съхранение на данни е Вашето съгласие по смисъла на чл. 6, ал 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Ако желаете да премахнете връзката между Facebook Connect и нашата услуга, влезте във Facebook и извършете необходимите промени във Вашия профил. След това вече няма да имаме право да използваме информация от Вашия профил във Facebook.

10. Обработка на данни в нашите игри

В нашите игри можем да проследяваме и оценяваме различни действия на ниво играч. Това включва специално данните за контакт, предоставени по време на регистрацията, както и Вашите действия по време на игрите. За тази цел събираме Вашите данни за връзка, като например Вашия IP адрес. Трябва да можем да обработваме тази информация, за да изпълним операциите по игрите. Следователно тя се обработва въз основа на чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR.

11. Плащания, извършени чрез приложението ни

По принцип можете да се насладите на нашите игри, без да се налага да предоставяте лични данни за контакт. Ако плащате за зареждащи се дейности в нашите игри, Вашите лични данни ще бъдат събрани от съответните доставчици на платежни услуги.

Всички данни, свързани с плащането, като например Вашите данни за контакт и плащане, първоначално се събират и обработват от съответния доставчик на платежни услуги. Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, (1) (б) от GDPR.

За плащанията събираме геолокацията на Вашия IP адрес, което ни позволява да определим в коя държава се намирате. Правното основание за събиране на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от GDPR, като обработката е необходима за спазване на правно задължение. Правното задължение произтича от Директива 2006/112/ЕО (Директива MOSS).

Също така получаваме информация от доставчици на платежни услуги, свързани с предотвратяване на измамите при плащане. Правното основание за събиране на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от GDPR, като обработката е необходима за спазване на правно задължение.

12. Бюлетин

В следващия раздел ще Ви информираме за нашия бюлетин, както и за други видове бизнес имейли и електронни съобщения, както и за правото Ви да възразите. Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате да го получавате и се съгласявате с описаните по-долу процеси. Правното основание е Вашето съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR и раздел 7, ал. 2, т. 3 от немския Закон срещу нелоялната конкуренция (UWG). Не включваме следната информация под термина „рекламна комуникация“: Информация за технически и организационни процеси и информация, свързана с предоставянето на услуги на нашите потребители.

За да се абонирате за нашия бюлетин, използваме процедурата за двойно включване, която служи за потвърждаване на Вашия имейл адрес. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужд имейл адрес. Абонаментите за бюлетина се записват, за да може да се предостави доказателство за процеса на регистрация в съответствие с правните изисквания. Това включва съхранение на самото влизане, времето за потвърждение, както и IP адреса. Всички промени в данните Ви, съхранявани при доставчика на услуги, който изпраща бюлетините, също се записват. Обработката на тези данни е необходима, за да може да се докаже, че е дадено съгласие. Правното основание е резултат от нашето законово задължение да документираме вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква в) във връзка с чл. 7, ал. 1 от GDPR).

Бюлетините се изпращат с помощта на външен доставчик на услуги, базиран в ЕС, когото сме ангажирали за тази обработваща дейност в съответствие с правните изисквания. Бюлетините съдържат пиксели, които се извличат от сървъра на доставчика на услуги, който изпраща бюлетина, веднага след отварянето на бюлетина. В рамките на това извличане се събират някои данни, като например вашия IP адрес и час на извличане. Тази информация се използва за техническо подобрение или за анализиране на целевите групи и тяхното поведение при четене въз основа на местоположенията им за извличане (което може да се определи чрез IP адреса) или времето за достъп. Събирането на статистически данни включва също определянето дали и кога се отварят бюлетините и кои връзки се кликват и кога са били кликнати. По технически причини тази информация може да бъде свързана с отделните получатели на бюлетини. Тези анализи са предназначени основно да ни помогнат да определим навиците за четене на нашите потребители и да адаптираме нашето съдържание към тях или да изпращаме различно съдържание въз основа на интересите на потребителите. Персонализираният анализ се извършва с ваше съгласие, което получаваме при събирането на имейл адреса ви. Правното основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и това решение да влезе в сила с бъдеща дата. Можете да направите това лесно, като използвате връзката в долната част на всяко от нашите съобщения или като използвате нашата форма за поддръжка. За съжаление не можете да заявите отделни отменяния за доставчика на услуги, който изпраща бюлетина или за статистическия анализ. Ако искате да отмените, трябва да отмените целия абонамент.

13. Използване на имейл адрес

Можем да използваме имейл адреса, който сте дали по време на регистрация или плащане, за да ви информираме за други подобни продукти и услуги, които предлагаме. Това служи на нашия законен интерес да се свързваме със съществуващи клиенти с цел директен маркетинг. Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR във връзка с § раздел 7 (3) от Закона срещу нелоялната конкуренция Можете да оттеглите разрешението си по всяко време, без да предизвикате никакви разходи, различни от транзакционните, според основните тарифи. За да го направите, трябва да се отпишете, като кликнете връзката, който присъства във всеки имейл.

14. Проучвания

От време на време извършваме проучвания за удовлетвореността на клиентите от нашите игри. За тази цел събираме и обработваме Вашите данни за контакт, както са предоставени в проучванията.

Правното основание за използването на тази информация е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Вашето участие в проучването е доброволно. Вашето съгласие за използването му може да бъде оттеглено по всяко време.

Ние използваме услугите на SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, „SurveyMonkey“) за провеждане на проучванията. SurveyMonkey събира допълнителна информация от участниците под формата на бисквитки, които са предназначени единствено да гарантират, че услугата за проучване е напълно използваема и че проучванията протичат по предназначение.

Правното основание за обработката на тази допълнителна информация е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако не участвате в нашето проучване, няма да бъде събрана лична информация.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

15. Обработка на файлове с данни на приложението

Ако използвате нашите услуги, общата информация (която не се използва на база отделно лице) първоначално се съхранява автоматично, т.е. не чрез регистрация. Например нашите уеб сървъри обикновено съхраняват следната информация: IP, ИД на устройството, тип устройство, ОС, време на заявката на сървъра.

Обработката се извършва за целите на нашите правни интереси, чието правно основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Тази обработка се използва за техническа администрация и сигурност в приложението.

16. Bugsnag

Използваме услугата Bugsnag на Bugsnag Inc. (САЩ) в някои от игрите си. Тази услуга ни позволява бързо да откриваме грешки в игрите си, които са причинили неизправност или срив, като така подобряваме услугата си. Ако се появи грешка, ИД на играча, името на играча и – ако е приложимо – подробности за страницата или приложението, където се е появила грешката, както и данните, вградени в тях, се изпращат на Bugsnag за оценка на грешката.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС. Можете да намерите повече информация в правилата за поверителност на Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Правното основание за обработката е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR, тъй като услугата следва легитимния ни интерес да разрешаваме технически грешки по насочен начин. Изпращането на горепосочената информация до Bugsnag е технически наложително. Възражения срещу тази обработка ще се приемат от екипа ни по поддръжката: https://support.goodgamestudios.com/

17. Борба с измамите

Ние обработваме псевдонимна информация, като например IP адреса или идентификационния номер на устройството, за анализ на сигнали, за да идентифицираме измами от трети страни в контекста на придобиването на клиенти. За да постигнем това, ние сме подкрепени от външни доставчици на услуги, за които гарантираме, че са ангажирани със същите правни изисквания. Правното основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Тази обработка помага за организационната сигурност на приложението.

18. Facebook SDK

Ние използваме комплекта за разработка на софтуер (SDK) на Facebook в нашето приложение. Facebook SDK се издава и администрира от Facebook. Чрез тази интеграция можем да свържем различни услуги на Facebook с нашето приложение. Например, това позволява на потребителите да използват Facebook SDK, за да споделят съдържание от нашите приложения в своя дневник във Facebook или да изпращат съобщения до други потребители на Facebook. Допълнителна информация за Facebook SDK в iOS можете да намерите тук: https://developers.facebook.com/docs/ios. За Android, моля, вижте: https://developers.facebook.com/docs/android.

Правното основание за съхранение на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR.

Facebook App Events: Използваме услугата Facebook App Events чрез Facebook SDK, за да проследим обхвата на нашите рекламни кампании и използването на Facebook SDK. Facebook само ни предоставя обобщен анализ на поведението на потребителите с приложението ни. Нямаме влияние освен това върху информацията, която ще бъде обработена чрез App Events на Facebook.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.
Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. В настройките на приложението ни можете да изберете да не използвате App Events за тези цели.

19. Информация за нашата страница във Facebook

Когато посещавате нашите страници във Facebook, които използваме за представяне на нашата компания, отделни продукти или услуги, някои от личните Ви данни ще бъдат обработвани. Единственият администратор на данни, отговарящ за обработката на лични данни, е Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия, накратко – „Facebook“). Допълнителна информация за обработката на лични данни от Facebook може да намерите тук: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Обработка на аналитична информация от страницата

Facebook ни предоставя анонимна статистика и аналитична информация за нашата страница във Facebook, която ни помага да разберем видовете действия, които хората предприемат на страницата (т.нар. „Аналитична информация от страницата“). Тази Аналитична информация от страницата се създава въз основа на определена информация за лицата, посетили нашата Страница. Това обработване на лични данни се извършва от Facebook и от нас като съвместни администратори на данни. Обработката обслужва нашия легитимен интерес да оценяваме видовете действия, които се предприемат на страницата, както и за подобряване на нашата Страница въз основа на тези заключения. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR. В никакъв случай не можем да присвоим информацията, получена чрез Аналитичната информация от страницата, към конкретен профил във Facebook, като използваме данните от харесванията на нашата страница.

Постигнахме споразумение с Facebook за споделяне на съвместна отговорност за обработката, в което е установена подялба на задълженията по защитата на данните между нас и Facebook. Подробности за обработката на лични данни с цел създаване на аналитична информация от страницата и споразумението, сключено между нас и Facebook, можете да намерите на адрес https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Обработка на данни, които се предоставят на нас чрез нашите страници във Facebook

Ние също така обработваме данните, които сте ни предоставили чрез нашите страници във Facebook. Такава информация може да бъде Вашето потребителско име във Facebook, името на играча в някоя от нашите игри, данните за контакт или съобщенията до нас. Ние обработваме тези лични данни само ако преди това изрично сме Ви помолили да споделите тези данни с нас, например като част от проучване или конкурс. Тази обработка ще бъде извършена от нас като единствения администратор на данни.

Ако сте ни изпратили данни поради участие в конкурс, ние ще ги обработим само ако е необходимо да Ви изпратим награда. След връчването на наградата или ако не спечелите, данните Ви ще бъдат изтрити. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR.

Личните данни, които сме събрали чрез проучвания, ще бъдат обработвани в анонимна форма, за да се гарантира, че клиентите са доволни от нашите предложения. Тази обработка служи на нашия легитимен интерес непрекъснато да подобряваме нашите предложения, а правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR.

20. Маркетингови услуги на Google

В нашето приложение използваме услугите за маркетинг и ремаркетинг на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; „Google“). Тези услуги ни позволяват да показваме реклами по по-целенасочен начин, за да представяме реклами, представляващи интерес за потребителите. Чрез ремаркетинг рекламите и продуктите се показват на потребителите, свързани с интереси, установени по активност в други приложения в мрежата на Google. За тези цели се използва код от Google, когато се влиза в приложението ни и в приложението се включват означенията за (ре)маркетинг. С тяхна помощ отделна бисквитка, т.е. малък файл, се съхранява на устройството на потребителя (могат да се използват подобни технологии вместо бисквитки). Бисквитките могат да се задават от различни домейни, включително google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com или googleadservices.com. Този файл записва кои приложения потребителите са посетили, от кое съдържание се интересуват и кои оферти са били използвани. Освен това се съхранява техническа информация за браузъра и операционната система, отнасящи се до приложенията, продължителността на посещението, както и всички допълнителни данни за използването на онлайн продуктите и услугите. IP адресът на потребителите също се записва, въпреки че бихме искали да Ви информираме, че в рамките на Google Analytics IP адресите в държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, са съкратени.

Всички потребителски данни ще бъдат обработвани само като псевдонимни данни. Google не съхранява имена или имейл адреси. Следователно всички показвани реклами не се показват конкретно за човек, а за собственика на бисквитката. Тази информация се събира от Google и се предава и съхранява от сървъри в САЩ.

Една от маркетинговите услуги на Google, които използваме, е онлайн рекламната програма Google AdWords. В случай на Google AdWords, всеки клиент на AdWords получава различна бисквитка за преобразуване. Следователно бисквитките не могат да бъдат проследявани чрез приложенията на клиентите на AdWords. Информацията, събрана от бисквитката, се използва за генериране на статистически данни за конверсиите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на конверсиите. Клиентите на AdWords виждат общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата им и са били пренасочени към страница с маркер за проследяване на конверсиите. Те обаче няма да получават информация, която лично идентифицира потребителите.

Може да включваме реклами на трети страни въз основа на маркетинговата услуга на Google, наречена DoubleClick. DoubleClick използва бисквитки, за да позволи на Google и приложенията на техните партньори да поставят реклами въз основа на посещенията на потребителите в това приложение или други приложения в интернет.

Услугите на Google използват Tag Manager на Google. За повече информация относно използването на данни от Google за маркетингови цели, моля, вижте обобщената страница:  https://www.google.com/policies/technologies/ads, Декларацията за поверителност на Google е достъпна на адрес https://www.google.com/policies/privacy

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако искате да възразите срещу рекламирането въз основа на интереси от маркетинговите услуги на Google, можете да го направите, като използвате настройките и отмените опциите, предоставени от Google:  http://www.google.com/ads/preferences.

Прехвърляне на данните ви към САЩ не може да бъде изключено.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Използваме платформата за разработчици, наречена „Google Firebase“, както и свързаните с нея функции и услуги на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; „Google“). Google Firebase е платформа за разработване на приложения за мобилни устройства и уеб сайтове. Google Firebase предлага разнообразие от функции, които могат да бъдат намерени на следната обобщена страница: https://firebase.google.com/products/

Функциите включват съхранение на приложения, включително лични данни на потребители, като например създадено от тях съдържание или информация за взаимодействието им с приложенията. Google Firebase предлага също интерфейси, които позволяват взаимодействие между потребителите на приложението и други услуги.

Анализът на потребителските взаимодействия се извършва чрез услугата за анализ на Firebase Analytics. Тази услуга ни помага да записваме взаимодействията на нашите потребители. Записват се събития, като например първият път, когато се отвори дадено приложение, деинсталирането на дадено приложение, актуализации, сривове или честотата на използване на приложението. Някои потребителски интереси също се записват и оценяват.

Информацията, обработена от Google Firebase, може да се използва с други услуги на Google, като например Google Analytics и маркетингови услуги на Google. В този случай ще се обработва само псевдонимна информация, като например идентификационния номер за рекламиране за Android или идентификатора за рекламиране за iOS, за да се идентифицират мобилните устройства на потребителите. Допълнителна информация за използването на данни за маркетингови цели от Google може да бъде намерена на обобщената страница:  https://www.google.com/policies/technologies/ads, Декларацията за поверителност на Google е достъпна на адрес  https://www.google.com/policies/privacy.

Правното основание за използване е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако потребителите искат да възразят срещу рекламирането въз основа на интереси от маркетинговите услуги на Google, те могат да направят това, като използват настройките и отмените опциите, предоставени от Google:  http://www.google.com/ads/preferences.

Прехвърляне на данните ви към САЩ не може да бъде изключено.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

22. AppsFlyer SDK

Нашето приложение се анализира с технологии от AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Различни сесии и данни за взаимодействие се събират от вас и се съхраняват за тази цел. Тази информация ни е нужна, за да подобрим съдържанието и използваемостта на нашите игри и да оптимизираме опита на потребителите за вас. Данните за сесиите и взаимодействията в нито един момент не се обработват в персонализирана форма, а под псевдоним. За повече информация относно обработката на данни от AppsFlyer, моля, вижте Декларацията за поверителност на доставчика: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Правното основание за използване е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако не искате да бъдете проследявани от AppsFlyer в бъдеще, можете да се откажете по всяко време тук: https://www.appsflyer.com/optout

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

23. Microsoft Bing Ads

Използваме инструмента за конвертиране и проследяване Bing Ads от Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, „Microsoft“) като част от нашето приложение. Microsoft съхранява “бисквитка” на устройството на потребителя, за да даде възможност за анализ на използването на нашите онлайн услуги. Предпоставката за това е, че потребителят е осъществил достъп до приложението ни чрез реклама от Microsoft Bing Ads. Това дава възможност на Microsoft и на нас да разберем, че някой е кликнал върху реклама, бил е пренасочен към нашите онлайн услуги и е достигнал предварително зададена целева страница. Виждаме само общия брой потребители, които са кликнали върху реклама в Bing и след това са препратени към целевата страница (конверсии). Не се съхраняват IP адреси. Не се оповестява друга лична информация за самоличността на потребителя.

Потребителите могат да намерят допълнителна информация за защитата на данните и бисквитките, използвани в Microsoft Bing рекламите, в Декларацията за поверителност на Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако не желаете да участвате в процеса на проследяване на Bing Ads, можете да изпратите възражението си до Microsoft тук: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

24. TABOOLA

Използване на технологии, принадлежащи на Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Тел Авив) ни позволява да използваме специфични за потребителите реклами на базата на поведението им при сърфиране и клиентските им интереси. Taboola използва бисквитки (или подобни технологии), за да установи кои уебсайтове посещавате често и да записва движението ви в нашия уебсайт. Taboola събира данни, свързани с устройства, и данни за протоколи и създава потребителски профили с помощта на псевдоними. Профилите за използване не се сливат с данните за приносителя на псевдонима и не позволяват вадене на заключения от лични данни. За целта ние съобщаваме вашия IP адрес на Taboola. Това обработване се извършва на правното основание на нашия законен икономически интерес (чл. 6 ал. 1 точка f от ОРЗД/GDPR). Можете да възразите против включването в следенето на следната връзка: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. След като се отпишете успешно, вече няма да виждате персонализирано съдържание/реклами.

25. Pinterest

Ние използваме рекламни услуги, предоставяни от социалната мрежа Pinterest, която се управлява от Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ирландия. Използваме сайта, за да резервираме рекламно пространство в пинове в Pinterest.  Ако достигнете до някое от нашите предложения през пин, който сме резервирали, тази информация ще бъде обработена от Pinterest и ще ни бъде съобщена като статистика (конверсия). Това ни позволява да разбираме например колко потребители са щракнали върху нашите пинове. Не получаваме информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани лично. Освен това анализираме дали следващото действие на даден потребител е изтегляне на приложението ни. Доколкото се обработват лични данни, това се извършва въз основа на правно основание на чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR. Можете да възразите срещу включването в проследяването чрез следната връзка: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Рекламиране в приложения

Нашите приложения Ви позволяват да гледате видео поредици от доставчици трети страни, финансирани чрез реклама. Това например позволява платеното съдържание да се използва безплатно. Гледането на видеоклиповете е доброволно и трябва да бъде активно потвърдено от Вас, потребителя.

Рекламата, показвана чрез нашите партньори, е персонализирана или неперсонализирана (свързана с контекста). Данните, които предоставяте, когато използвате рекламен носител, се събират и анализират, което ще бъде обяснено по-подробно по-долу.

Нашите доставчици на SDK (Комплекти за разработване на софтуер) услуги Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117, Берлин) и Admob by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) ни позволяват да прилагаме на практика този вид монетизация от реклами. Ако даден играч реши да гледа видеореклама, доставчиците на услуги поемат контрола върху рекламните мрежи в игрите. Това включва следните параметри, които се споделят чрез интерфейс с рекламните мрежи: ИД на рекламата, IP адрес, браузър, операционна система, версия, страна, град, ИД на разполагането и ИД на пакета. Целта на това предаване на информация е да показва възможно най-добрия рекламен материал за потребителя. SDK (Комплектите за разработване на софтуер) за споменатите рекламни мрежи може също така да обработват лични данни, като ИД на реклама и IP адрес, за да могат да предоставят тези рекламни материали.

Fyber също така разполага със собствени рекламни мрежи (Fyber Marketplace и Heyzap Ad Network), които се използват за показване както на персонализирана, така и на свързана с контекста реклама. Fyber използва за тази цел само информация от общите разрешения за достъп на приложението. Тези данни се обработват от наше име. Допълнителна информация за обработката на данните от Fyber можете да намерите тук: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Правното основание за обработката са нашите законни финансови интереси (чл. 6, ал. 1, буква ) от GDPR). Като потребител можете да изключите тази форма на персонализирано рекламиране по всяко време от настройките на приложението (опция за отписване). В такъв случай цялата информация с псевдоним се прави анонимна от нас, което означава, че ще се показва само реклама, свързана с контекста. Можете също да дезактивирате персонализираната реклама в настройките на мобилното си устройство. За да направите това, следвайте инструкциите по-долу:

Android

 1. В зависимост от Вашето устройство можете да намерите настройките на Google на едно от следните места:
  – В отделно приложение с името „Настройки на Google“
  – Превъртете в основното си приложение „Настройки“ и докоснете опцията Google
 2. Докоснете „Реклами“
 3. Докоснете бутона за превключване до „Отписване от персонализирането на рекламите“

iOS

Устройствата с iOS използват рекламния идентификатор на Apple.

Допълнителна информация за различните опции за използване на този идентификатор може да намерите в приложението „Настройки“ на Вашето мобилно устройство.

Това може да се намери чрез:

 1. Отваряне на „Настройки“
 2. Избор на „Поверителност“
 3. Избор на „Реклама“

Тук можете да изберете между различни настройки чрез бутона за превключване.

Рекламни партньори

УслугаПартньор за услугаРоля в обработкатаВидове рекламиДопълнителна информация
Unity AdsUnity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USAСъвместни администраториПерсонализирани и контекстуални рекламиСпецифичната информация за поверителността и отписването от персонализираната реклама също се показва прозрачно във видеоплейъра.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDKMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IrelandСъвместни администраториПерсонализирани рекламиКато потребител на Facebook можете да изключите персонализираната реклама на сайтове на трети страни в настройките.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColonyAdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USAСъвместни администраториПерсонализирани и контекстуални рекламиhttps://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Право на възражение

В съответствие с чл. 21 от GDPR, имате право да възразите срещу всякакви операции по обработка, които използват чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква д) или буква е) от GDPR като правно основание.

28. Вашите допълнителни права

Като заинтересувано лице имате право да упражните правата си срещу нас. По-конкретно, имате следните права:

 • В съответствие с чл. 15 от GDPR и чл. 34 от BDSG, Вие имате право да поискате информация дали и до каква степен ние обработваме лични данни за Вас.
 • Имате право да ни накарате да коригираме Ваши данни в съответствие с чл. 16 от GDPR.
 • Имате право да ни накарате да изтрием Ваши лични данни в съответствие с чл. 17 от GDPR и чл. 35 от BDSG.
 • Имате право да ограничите обработката на Ваши лични данни в съответствие с чл. 18 от GDPR.
 • В съответствие с чл. 20 от GDPR имате право да получавате личните данни, отнасящи се до Вас, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четлив формат и да ги предадете на друг администратор.
 • Можете да упражните правата си, като се свържете с нас чрез нашия формуляр за поддръжка.

29. Неприкосновеност на непълнолетните

Услугата не е насочена към и не е предназначена за употреба от лица на възраст под 16 години. Ние не събираме лични данни от лица, за които в действителност знаем, че са на възраст под 16 години.

30. Служител за защита на данните

Можете да се свържете с нашия служител за защита на данните на адрес:

Peter Birgersson
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Жалби до правителствени органи

Ако смятате, че обработването на личните Ви данни представлява нарушение на разпоредбите на GDPR, имате право да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с чл. 77 от GDPR.

Версия: 10/2021