Personvernerklæring for applikasjoner (apper)

Følgende opplysninger gjelder for alle våre applikasjoner (apper). Bruken av disse appene kan medføre behandling av personopplysninger. Vår intensjon med informasjonen nedenfor er å gi deg en oversikt over disse prosessene slik at du kan forstå dem. For å sikre rettferdig behandling, ønsker vi også å informere deg om dine rettigheter iht. den europeiske, generelle personvernforordningen (GDPR) og den tyske føderale personvernloven (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (heretter kalt “vi” eller “oss”) er ansvarlig for databehandlingen.

Innholdsfortegnelse

1. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller forslag om denne informasjonen eller ønsker å kontakte oss for å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss via: https://support.goodgamestudios.com/

2. Generell informasjon om behandling av personopplysninger

Bruk av produktene og tjenestene vi tilbyr kan medføre behandling av personopplysninger. Begrepet “personopplysninger” i personvernlovgivning gjelder all informasjon angående en spesifikk eller identifiserbar person. En IP-adresse kan også anses som personopplysninger. En IP-adresse tildeles alle enheter som er koblet til Internett av Internett-leverandøren slik at man kan sende og motta data. Når du bruker nettstedet, samler vi inn opplysninger som du selv oppgir. Når du bruker nettstedet, samler vi automatisk inn informasjon om din bruk av den.

Vi behandler personopplysninger i samsvar med den relevante personvernforordningen, GDPR og tyske BDSG. Vi vil kun behandle opplysninger der det er juridisk tillatt å gjøre dette. Når du bruker disse appene, vil vi kun behandle personopplysninger med ditt samtykke (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR) for å gjennomføre en kontrakt du er part i, eller for å iverksette tiltak du ønsker før inngåelse av en kontrakt (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR), for å overholde en juridisk forpliktelse (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR) eller hvis behandling er nødvendig for å ivareta våre eller en tredjeparts legitime interesser, med mindre slike interesser blir overstyrt av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR).

3. Varighet av lagring

Med mindre noe annet er nevnt nedenfor, vil opplysningene kun bli lagret så lenge som det er nødvendig for å oppnå formålet med å behandle eller oppfylle de kontraktmessige eller juridiske forpliktelsene.

4. Overføring av data

Med mindre noe annet er nevnt nedenfor, vil opplysninger bli behandlet på serverne til tekniske tjenesteytere som er engasjert av oss til dette formålet. Disse tjenesteyterne vil kun behandle opplysningene etter at de har mottatt uttrykkelige instruksjoner, og de er kontraktmessig forpliktet til å garantere tilstrekkelige tekniske og organisasjonsmessige personverntiltak.

Hvis vi henviser til integrerte tjenester hos andre tilbydere i denne personvernerklæringen, kan det antas at personopplysninger vil bli overført til de angitte hovedkvarterene til disse tilbyderne. Disse tilbyderne kan være lokalisert i et såkalt tredjeland utenfor EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Mer informasjon finnes i punktene nedenfor som beskriver hver tjeneste.

5. Datainnsamling under nedlasting

Når du laster ned appen, overfører vi ikke aktivt informasjon til den aktuelle appbutikken (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store osv.). Hvis du vil vite hvilke opplysninger som samles inn og behandles av den aktuelle appbutikken som en del av nedlastingen, kan du finne denne informasjonen i deres personvernerklæring. Vi har ingen innflytelse på mulig datainnsamling foretatt av appbutikkene. De er eneansvarlige for behandling av dine personopplysninger i betydningen av artikkel 7(4) GDPR.

6. Tilgangsrettighetene til denne appen

Denne appen krever forskjellige tilgangstillatelser fra din enhet. Disse kreves for å kunne garantere en viss funksjonalitet på våre apper. Hvis du for eksempel kun ønsker å laste ned oppdateringer med hjelp av en trådløs tilkobling, trenger appen tilgang til din trådløse tilkobling. Hvis du ønsker å kjøpe ekstrainnhold via appen, kan vi trenge tilgang til det nødvendige grensesnittet for din appbutikk. Et annet eksempel er det som kalles “push-varsler”, hvor vi kan bruke et grensesnitt til å vise en melding direkte på din enhet. Tilgangstillatelsene på din mobilenhet avhenger av operativsystemet (f.eks. Android, iOS osv.) og butikken hvor appen ble kjøpt (f.eks. Google Play Store, Apple App Store, Amazon osv.). Som regel vil du motta informasjon før installasjon om hvilke tilgangstillatelser som kreves av vår app.

Det juridiske grunnlaget for behandling av teknisk nødvendige tilgangstillatelser er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR. Alle andre tilgangstillatelser er basert på Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR.

Under “Innstillinger” i Apple iOS kan du når som helst få oversikt over innholdet som våre apper har tilgang til. Du kan begrense disse tilgangstillatelsene på et senere tidspunkt.

I Android er også ulike tilgangstillatelser nødvendige på mobilenheten. Under “Innstillinger/Apper” kan du sjekke tilgangstillatelsene for appene.

7. Kontaktskjema

Vårt nettsted inneholder et kontaktskjema som du kan bruke til å sende oss meldinger. Overføringen av dine opplysninger blir kryptert.

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse opplysningene er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR. Alle datafelter merket som obligatoriske er nødvendige for gjennomføring av kontrakten. Hvis disse ikke fylles inn, kan de kontraktmessige tjenestene ikke utføres. Det er frivillig å oppgi tilleggsopplysninger. Alternativt kan du sende oss en e-post ved å bruke kontaktadressen.

8. Registrering og pålogging

For at du skal kunne bruke visse funksjoner i appen, er registrering i appen nødvendig. Ved fullføring av registreringsprosessen fylles det ut en brukskontrakt.

I forbindelse med denne bruken behandles kun opplysningene du oppgir. Disse opplysningene kan ses på registreringsskjermen. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR. Det er absolutt nødvendig å oppgi opplysningene merket som obligatorisk for å etablere brukerforholdet. Opplysningene som oppgis vil kun bli behandlet til formålene nevnt i bruksvilkårene og vil kun lagres under brukens varighet. Du kan avslutte bruken når som helst ved å deaktivere brukerkontoen.

9. Facebook Connect

Vi tilbyr deg også muligheten til enklere registrering for våre spill og tjenester via Facebook. Du kan bruke din eksisterende Facebook-brukerkonto til dette formålet. Ved å klikke på koblingen “Logg på med Facebook”, kan du bruke denne registreringsmetoden via vår nettportal. For å gjøre dette må du allerede ha en Facebook-konto eller tilgang til Facebook.

Hvis du vil registrere deg for en av våre tjenester via din Facebook-konto, vil det første trinnet i registreringsprosessen umiddelbart videresende deg til Facebook. Facebook vil deretter be deg om å logge på for å registrere deg. Ikke under noen omstendigheter vil vi motta dine personlige påloggingsdata (brukernavn og passord).

I det andre trinnet vil du koble Facebook-profilen til tjenesten du ønsker å registrere deg for. På dette stadiet vil du få vite hvilke opplysninger fra Facebook-profilen som blir overført til oss. Disse opplysningene er vanligvis dine “offentlige opplysninger” på Facebook og informasjon du har gjort tilgjengelig til offentligheten eller godkjent for den aktuelle bruken. Opplysninger av denne typen inkluderer vanligvis navn, profilbilde og forsidebilde, kjønn, nettverk, brukernavn (Facebook-nettadresse) og bruker-ID-nummer (Facebook-ID). Vi vil også bruke e-postadressen du har lagret hos Facebook for å kontakte deg utenfor Facebook. Du kan se en oversikt over opplysninger i profilen som er tilgjengelig for offentligheten via menyen Generelle kontoinnstillinger i Facebook-profilen (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.
Det juridiske grunnlaget for datainnsamling og -lagring er ditt samtykke i betydningen av Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Hvis du ønsker å fjerne koblingen mellom Facebook Connect og vår tjeneste, kan du logge på Facebook og utføre de nødvendige endringene i profilen. Vi vil i så fall ikke lenger ha rett til å bruke opplysninger fra din Facebook-profil.

10. Databehandling i våre spill

I våre spill kan vi spore og evaluere ulike handlinger på spillernivå. Dette inkluderer spesielt kontaktopplysninger oppgitt ved registrering og dine handlinger under spillets gang. For dette formålet samler vi inn dine tilkoblingsdata, f.eks. IP-adresse. Vi må kunne behandle denne informasjonen for å gjennomføre spilloperasjoner. Den behandles derfor på grunnlag av Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR.

11. Betalinger foretatt via appen

I prinsippet kan du ha glede av våre spill uten å måtte oppgi personlige kontaktopplysninger. Hvis du betaler for betalbare aktiviteter i våre spill, vil dine personopplysninger bli samlet inn av de korresponderende betalingstjenesteleverandørene som er oppført.

Alle betalingsrelaterte opplysninger, f.eks. kontakt- og betalingsopplysninger, blir først samlet inn og behandlet av den korresponderende betalingsleverandøren. Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er Artikkel 6(1)(b) GDPR.

For betalinger samler vi inn geoplasseringen til din IP-adresse som lar oss avgjøre i hvilket land du befinner deg. Det juridiske grunnlaget for denne datainnsamlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav c GDPR, siden behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse. Den juridiske forpliktelsen utspringer fra direktivet 2006/112/EU (MOSS-direktivet).

Vi mottar også informasjon fra betalingsleverandører som gjelder svindelforebygging. Det juridiske grunnlaget for denne datainnsamlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav c GDPR, siden behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse.

12. Nyhetsbrev

Nedenfor vil vi informere deg om nyhetsbrevet vårt samt andre typer e-post og elektronisk kommunikasjon og din rett til å motsette deg dette. Ved å abonnere på nyhetsbrevet godtar du å motta det, og du godtar prosessene beskrevet nedenfor. Det juridiske grunnlaget er ditt samtykke i henhold til art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR og Del 7, punkt 2, nr. 3 i den tyske loven om utilbørlig konkurranse (UWG). Vi inkluderer ikke følgende informasjon i begrepet «markedsføringskommunikasjon»: Informasjon om tekniske og organisasjonsmessige prosesser og informasjon som gjelder levering av tjenester til våre brukere.

Når du tegner abonnement på nyhetsbrevet, ber vi deg om å bruke prosedyren med dobbelt bekreftelse for å bekrefte din e-postadresse. Denne bekreftelsen er nødvendig for at ingen skal kunne registrere seg med en e-postadresse som ikke tilhører dem. Abonnementer på nyhetsbrev loggføres for å kunne gi bevis for registreringsprosessen i henhold til juridiske krav. Dette inkluderer lagring av tidspunktet for selve registreringen og tidspunktet for bekreftelse samt IP-adressen. Endringer i dine lagrede opplysninger hos tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevene, blir også loggført. Denne databehandlingen er nødvendig for å kunne bevise at samtykke er gitt. Det juridiske grunnlaget for dette er vår lovmessige plikt til å dokumentere ditt samtykke (art. 6, punkt 1, bokstav c og art. 7 punkt 1 GDPR).

Nyhetsbrev sendes med hjelp av en EU-lokalisert ekstern tjenesteleverandør som vi har engasjert for behandlingen i samsvar med juridiske krav. Nyhetsbrev inneholder piksler som innhentes av serveren til tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevet, straks nyhetsbrevet åpnes. Innhentingen omfatter at informasjon som IP-adressen din og tidspunktet for innhenting blir samlet inn. Denne informasjonen brukes til teknisk forbedring eller for å analysere målgruppene og deres leseatferd på grunnlag av deres innhentingssteder (som kan avgjøres med hjelp av IP-adressen) eller tilgangstidspunkter. Den statistiske datainnsamlingen inkluderer også registrering av hvorvidt og når nyhetsbrevene åpnes, hvilke koblinger som klikkes på, og når disse koblingene klikkes på. Av tekniske årsaker kan denne informasjonen tilordnes til de individuelle mottakerne av nyhetsbrevene. Disse analysene er først og fremst beregnet på å hjelpe oss med å identifisere leseatferden til våre brukere og tilpasse innholdet til dem eller sende annet innhold basert på brukernes interesser. Den personlige analysen utføres med ditt samtykke, som vi skaffer oss når vi samler inn e-postadressen din. Det juridiske grunnlaget er art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning. Dette kan du enkelt gjøre ved å bruke koblingen på bunnen av våre e-poster eller ved å bruke vårt kundestøtteskjema. Dessverre kan du ikke be om separate oppsigelser for tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevet eller for de statistiske analysene. Hvis du ønsker å si opp, må du si opp hele abonnementet.

13. Bruk av e-postadresse

Vi kan bruke e-postadressen du oppgir under registrering eller betaling for å informere deg om liknende produkter og tjenester vi tilbyr. Dette tjener vår legitime interesse om å kontakte eksisterende kunder i forbindelse med direkte markedsføring. Det juridiske grunnlaget er Art. 6 punkt 1 bokstav f f GDPR i forbindelse med § seksjon 7 (3) Act Against Unfair Competition. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket uten at det påløper kostnader ut over grunngebyrene for transaksjoner. Dette kan du gjøre ved å klikke på lenken for å si opp abonnementet, som du finner i alle e-postene fra oss.

14. Spørreundersøkelser

Vi utfører av og til spørreundersøkelser om kundenes tilfredshet med våre spill. For dette formålet samler vi inn og behandler dine kontaktopplysninger oppgitt i spørreundersøkelsene.

Det juridiske grunnlaget for bruk av disse opplysningene er ditt samtykke i henhold til Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Din deltakelse i spørreundersøkelsen er frivillig. Ditt samtykke til bruk av opplysningene kan trekkes tilbake når som helst.

Vi bruker tjenestene til SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) for å utføre spørreundersøkelsene. SurveyMonkey samler inn tilleggsinformasjon fra deltakere i form av informasjonskapsler som kun er beregnet på å sikre at undersøkelsestjenesten er fullt brukbar og at spørreundersøkelsene gjennomføres som beregnet.

Det juridiske grunnlaget for behandling av denne tilleggsinformasjonen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ikke deltar i vår spørreundersøkelse, vil ingen personopplysninger bli samlet inn.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

15. Behandling av appens loggfiler

Hvis du bruker våre tjenester, blir generell informasjon (som ikke brukes på individuelt grunnlag) innledningsvis lagret automatisk, dvs. ikke via registrering. Våre webservere lagrer for eksempel vanligvis følgende informasjon: IP, enhets-ID, enhetstype, OS, tidspunkt for serverforespørselen.

Behandlingen utføres for formål i våre legitime interesser, hvorav det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Denne behandlingen brukes til teknisk administrasjon og sikkerheten i appen.

16. Bugsnag

Vi benytter oss av tjenesten Bugsnag fra Bugsnag Inc. (USA) i enkelte av våre spill. Ved hjelp av denne tjenesten kan vi raskt identifisere feil i spillene våre og dermed gjøre spillene bedre. Hvis det oppstår en feil, sendes spiller-ID, spillernavnet og eventuelle detaljer om siden eller appen der feilen oppsto, og dataene som er innebygd i disse, til Bugsnag for evaluering av feil.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.
Du finner mer informasjon i Bugsnags personvernerklæring: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Art. 6 paragraf 1 bokstav f i personvernforordningen er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen. Tjenesten tjener våre rettmessige interesser i å løse tekniske feil på en målrettet måte. Overføringen av ovennevnte informasjon til Bugsnag, er nødvendig av tekniske årsaker. Eventuelle klager kan henvendes til brukerstøtten vår: https://support.goodgamestudios.com/

17. Svindelbekjempelse

Vi behandler pseudonyminformasjon, f.eks. IP-adresse eller enhets-ID, til analyse av signaler for å kunne identifisere svindel utført av tredjeparter i sammenheng med kundeakvisisjon. For å gjennomføre dette, får vi hjelp av eksterne tjenestetilbydere som vi er sikre på at er forpliktet til de samme juridiske kravene. Det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Denne behandlingen bidrar til appens organisasjonssikkerhet.

18. Facebook SDK

Vi bruker Facebooks Software Development Kit (SDK) i vår app. Facebook SDK utstedes og administreres av Facebook. Med hjelp av denne integreringen kan vi koble forskjellige Facebook-tjenester sammen med vår app. Dette gjør for eksempel at brukere kan bruke Facebook SDK til å dele innhold fra våre apper på deres tidslinje på Facebook eller sende meldinger til andre Facebook-brukere. Mer informasjon om Facebook SDK innen iOS finnes her: https://developers.facebook.com/docs/ios. For Android se: https://developers.facebook.com/docs/android.

Det juridiske grunnlaget for lagring av disse opplysningene er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR.

Facebook App Events: Vi bruker tjenesten Facebook App Events via Facebook SDK for å spore utbredelsen av våre markedsføringskampanjer og bruk av Facebook SDK. Facebook gir oss bare en samlet analyse over brukeroppførsel i vår app. Vi har ingen innflytelse på dette utover at informasjonen vil bli behandlet via App Events av Facebook.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.
Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. I våre appinnstillinger kan du velge bort bruk av App Events til disse formålene.

19. Informasjon om Facebook-siden vår

Når du besøker Facebook-sidene våre, som vi bruker til å representere selskapet vårt eller individuelle produkter eller tjenester, blir noen av personopplysningene dine behandlet. Den eneste behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine er Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, «Facebook»). Ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger via Facebook finnes på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling av Sideinnsikt

Facebook gir oss avidentifisert statistikk og innsikt for Facebook-siden vår, som hjelper oss med å forstå hvilke typer handlinger folk gjør på siden (såkalt «Sideinnsikt»). Sideinnsikt er basert på spesifikk informasjon om enkeltpersoner som har besøkt siden vår. Denne behandlingen av personopplysninger utføres av oss og Facebook, som felles databehandlingsansvarlige. Behandlingen tjener vår legitime interesse i å evaluere typene handlinger som utføres på siden vår, slik at vi kan forbedre siden vår basert på disse funnene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Artikkel 6, punkt 1, bokstav f i EUs generelle personvernforordning. Vi kan under ingen omstendigheter knytte informasjon som innhentes via Sideinnsikt til en spesifikk Facebook-profil ved hjelp av «Likerklikk»-data for siden vår.

Vi har inngått en avtale med Facebook om å dele felles ansvar for behandlingen, hvor fordelingen av databeskyttelsesforpliktelser mellom oss og Facebook er angitt. Detaljer angående behandling av personopplysninger for å skape Sideinnsikt, samt avtalen inngått mellom oss og Facebook, finner du på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling av data vi mottar via Facebook-sidene våre

Vi behandler også data du gjør tilgjengelig for oss via Facebook-sidene våre. Denne informasjonen kan være Facebook-brukernavnet ditt, spillernavnet ditt i ett av spillene våre, kontaktopplysninger eller en henvendelse til oss. Vi behandler kun disse personopplysningene hvis vi tidligere spesifikt har bedt deg om å dele disse dataene med oss, for eksempel som en del av en spørreundersøkelse eller en konkurranse. Denne behandlingen utføres av oss, som eneste databehandlingsansvarlige.

Hvis du har formidlet data til oss fordi du deltar i en konkurranse, vil vi kun behandle disse hvis det er nødvendig for å sende deg en gevinst. Etter at gevinsten er levert, eller hvis du ikke vinner, blir dataene dine slettet. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Artikkel 6, punkt 1, bokstav b i EUs generelle personvernforordning.

Personopplysninger vi har innhentet gjennom spørreundersøkelser, blir behandlet i avidentifisert form, for å sørge for at kundene er fornøyd med det vi har å tilby. Denne behandlingen tjener våre legitime interesse i å kontinuerlig forbedre tilbudene våre, og juridisk grunnlag for dette er Artikkel 6, punkt 1, bokstav f i EUs generelle personvernforordning.

20. Googles markedsføringstjenester

På nettstedet bruker vi markedsførings- og remarkedsføringstjenestene til Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; «Google»). Disse tjenestene tillater at vi viser annonser på en mer målrettet måte for å presentere reklame av interesse for brukerne. Gjennom remarkedsføringsannonser vises produkter til brukere relatert til en interesse etablert ved aktivitet på andre nettsteder i Google-nettverket. For disse formålene brukes en kode av Google når det fås tilgang til appen og det som kalles (re)markedsføringstagger, er integrert i appen. Med deres hjelp lagres en individuell informasjonskapsel, altså en liten fil, på brukerens enhet (sammenlignbare teknologier kan også brukes i stedet for informasjonskapsler). Informasjonskapsler kan stilles inn av ulike domener, inkludert google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Disse filene registrerer hvilke apper brukerne har besøkt, hvilket innhold de er interessert i og hvilke tilbud som har blitt brukt. I tillegg lagres teknisk informasjon om nettleser og operativsystem, henvisende apper, lengden på besøket samt eventuelle tilleggsopplysninger om bruken av nettprodukter og tjenester. IP-adressen til brukerne registreres også, selv om vi gjerne vil informere deg om at IP-adresser forkortes i rammeverket til Google Analytics i medlemsstater i EU eller andre kontraktstater i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Alle brukeropplysninger vil kun bli behandlet som pseudonymopplysninger. Google lagrer ingen navn eller e-postadresser. Alle viste annonser vises derfor ikke spesifikt for én person, men for eieren av informasjonskapselen. Denne informasjonen samles inn av Google og overføres til og lagres av servere i USA.

En av Googles markedsføringstjenester som vi bruker, er det nettbaserte annonseprogrammet Google Adwords. Ved bruk av Google Adwords mottar hver Adwords-kunde sin egen konverteringsinformasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores gjennom nettstedene til Adwords-kunder. Informasjonen som samles inn av informasjonskapselen brukes til å generere konverteringsstatistikk for Adwords-kunder som har bedt om konverteringssporing. Adwords-kunder ser det totale antallet brukere som har klikket på deres annonse og ble omdirigert til en side med en tagg for konverteringssporing. Men de vil ikke motta informasjon om personlig identifiserer brukere.

Vi kan inkludere tredjeparts annonser basert på Googles markedsføringstjeneste kalt DoubleClick. DoubleClick bruker informasjonskapsler for å la Google og deres partnernettsteder plassere annonser basert på brukernes besøk på denne eller andre apper på Internett.

Google-tjenester bruker Googles Tag Manager. For å få mer informasjon om Googles bruk av opplysninger for markedsføringsformål se oppsummeringssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles personvernerklæring er tilgjengelig på https://www.google.com/policies/privacy.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ønsker å motsette deg interessebasert markedsføring gjennom Googles markedsføringstjenester, kan du gjøre dette ved å bruke innstillingene og oppsigelsesalternativene angitt av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Vi bruker utviklerplattformen kalt “Google Firebase” samt de tilhørende funksjonene og tjenestene til Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; «Google»). Google Firebase er en plattform for utvikling av apper for mobilenheter og nettsider. Google Firebase tilbyr et utvalg av funksjoner som finnes på følgende oppsummeringsside: https://firebase.google.com/products/

Funksjonene inkluderer lagring av apper, inkludert brukeres personopplysninger, som innhold de har skapt eller informasjon om deres samhandling med appene. Google Firebase tilbyr også grensesnitt som tillater samhandling mellom brukerne av appen og andre tjenester.

Analysen av brukersamhandling utføres ved bruk av analysetjenesten til Firebase Analytics. Denne tjenesten hjelper oss med å registrere våre brukeres samhandlinger. Hendelser som første gang en app åpnes, avinstallering av en app, oppdateringer, feil eller bruksfrekvens for appen blir registrert. Visse brukerinteresser registreres og evalueres også.

Informasjonen som behandles av Google Firebase kan brukes sammen med andre Google-tjenester, som Google Analytics og Googles markedsføringstjenester. I dette tilfellet vil kun pseudonyminformasjon, som Androids markedsførings-ID eller markedsføringsidentifikator for iOS bli behandlet for å identifisere brukeres mobilenheter. Tilleggsinformasjon om bruk av data til markedsføringsformål av Google finnes på oppsummeringssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles personvernerklæring er tilgjengelig på https://www.google.com/policies/privacy.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ønsker å motsette deg interessebasert markedsføring gjennom Googles markedsføringstjenester, kan du gjøre dette ved å bruke innstillingene og oppsigelsesalternativene gitt av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

22. AppsFlyer SDK

Vår app analyseres med teknologier fra AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Forskjellige opplysninger fra økter og interaksjoner samles inn fra deg og lagres for dette formålet. Vi trenger denne informasjonen for å kunne forbedre innholdet og brukervennligheten til våre spill og for å optimere din brukeropplevelse. Opplysningene fra økter og interaksjoner blir aldri behandlet i individualisert form, men under et pseudonym. For å få mer informasjon om databehandling av AppsFlyer kan du se leverandørens personvernerklæring: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ikke ønsker å bli sporet av AppsFlyer i fremtiden, kan du melde deg av når som helst her: https://www.appsflyer.com/optout

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

23. Mirosoft Bing Ads

Vi bruker konverterings- og sporingsverktøyet Bing Ads fra Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som del av appen vår. Microsoft lagrer en informasjonskapsel på brukerens enhet for å tillate analyse av bruken av våre nettbaserte tjenester. Forutsetningen for dette er at brukeren har tilgang til appen via en annonse fra Microsoft Bing Ads. Dette informerer Microsoft og oss om at noen har klikket på en annonse, har blitt omdirigert til våre nettbaserte tjenester og har nådd en forhåndsdefinert målside. Vi ser kun det totale antallet brukere som klikket på en Bing-annonse og deretter ble videresendt til målsiden (konverteringer). Ingen IP-adresser blir lagret. Ingen andre personopplysninger om brukerens identitet avsløres.

Brukere kan finne mer informasjon om personvern og informasjonskapslene som brukes i Microsoft Bing Ads i Microsofts personvernerklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Bing Ads i fremtiden, kan du motsette deg dette når som helst her: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

24. Taboola

Bruk av teknologi som tilhører Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv, Israel) lar oss benytte oss av brukerspesifikk annonsering basert på adferd på Internett og forbrukerinteresser. Taboola bruker informasjonskapsler (eller annen liknende teknologi) for å anslå hvilke hjemmesider du besøker ofte, og lagrer informasjon om bruken din på hjemmesiden vår. Taboola samler inn enhetsrelatert informasjon og protokollinformasjon, og oppretter psevdonyme bruksprofiler. Bruksprofilene kombineres ikke med informasjonen om den som går under psevdonymet, og tillater ikke at slutninger blir trukket på bakgrunn av personopplysninger. For å kunne gjøre dette videresender vi IP-adressen din til Taboola. Denne behandlingen utføres på juridisk grunnlag for å ivareta vår legitime økonomiske interesse (art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR). Du kan hindre sporing på følgende lenke: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Når du har meldt deg av, kommer du ikke lenger til å se individualisert innhold/annonser.

25. Pinterest

Vi bruker annonsetjenester levert av det sosiale nettverket Pinterest, som drives av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Vi bruker nettstedet til å bestille reklameplass på pins på Pinterest.Hvis du ender opp på ett av våre tilbud via en pin vi har booket, blir denne informasjonen behandlet av Pinterest og formidlet til oss som statistikk (konvertering). Dette lar oss for eksempel finne ut hvor mange brukere som har klikket på våre pins. Vi innhenter ingen informasjon som kan benyttes til å personlig identifisere brukere. Dessuten analyserer vi om en bruker deretter laster ned appen vår. I den grad personopplysninger blir behandlet, gjøres dette med juridisk grunnlag i henhold til Artikkel 6, punkt 1, bokstav f i EUs generelle personvernforordning. Du kan motsette deg denne sporingen via følgende kobling: https://help.pinterest.com/nb/article/personalization-and-data

26. Annonsering i apper

Våre apper lar deg se videosekvenser fra tredjepartsleverandører som er finansiert via annonsering. Dette tillater for eksempel at betalt innhold kan benyttes gratis. Brukerne må selv bekrefte om de vil se videoene, og det er helt frivilling.

Annonsene som vises via våre partnere er enten personlig tilpasset eller ikke (kontekstrelatert). Dataene du oppgir når du bruker annonsemedier, blir innhentet og analysert – dette blir forklart grundigere nedenfor.

Vår SDK-tjenesteleverandører Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) og Admob av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Google) lar oss benytte denne typen annonseinntektsmuligheter. Hvis en spiller vil se en videoannonse, tar tjenesteleverandørene kontroll over annonsenettverkene i spillet. Dette innebærer at følgende parametere blir delt med annonsenettverkene via et grensesnitt: Annonse-ID, IP-adresse, nettleser, operativsystem, versjon, land, by, plasserings-ID og bundle-ID. Målet med denne informasjonsformidlingen er å fremvise best mulig annonsemateriale for brukeren. SDK-ene for de nevnte annonsenettverkene kan muligens også behandle personopplysninger, f.eks. annonse-ID og IP-adresse, for å kunne levere dette annonsematerialet.

Fyber driver også sine egne annonseringsnettverk (Fyber Marketplace og Heyzap Ad Network), som brukes for å vise både tilpasset og kontekstbasert annonsering. Fyber bruker kun informasjon fra appens generelle tilgangstillatelser for dette formålet. Dataene blir behandlet på våre vegne. Ytterligere informasjon om Fybers databehandling finner du her: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er vår legitime økonomiske interesse (Artikkel 6 punkt 1 bokstav f i EUs generelle personvernforordning). Som bruker kan du slå av denne typen tilpasset annonsering når som helst i appinnstillingene våre. I slike tilfeller blir all pseudonym informasjon avidentifisert av oss, slik at bare kontekstrelatert annonsering blir vist. Du kan også deaktivere tilpasset annonsering i innstillingene for mobilenheten din. For å gjøre dette følger du instruksjonene nedenfor:

Android

 1. Avhengig av hvilken enhet du har, kan du finne Google-innstillingene på ett av følgende steder:
  – I en egen app ved navn «Google Innstillinger»
  – Rull gjennom «Innstillinger»-appen din og trykk på Google
 2. Trykk på «Annonser»
 3. Trykk på bryteren ved siden av alternativet for tilpassede annonser

iOS

iOS-enheter bruker Apples Advertising Identifier. Ytterligere informasjon om de forskjellige alternativene for å bruke Identifier finner du i Innstillinger-appen på mobilenheten din. Denne finner du ved å:

 1. Åpne «Innstillinger»
 2. Velge «Personvern»
 3. Velge «Annonsering»

Her kan du velge mellom spesifikke innstillinger ved hjelp av en bryter.

Annonsepartnere

TjenesteTjenestepartnerProsesseringsrolleAnnonsetyperYtterligere opplysninger
Unity AdsUnity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USAFelles behandlingsansvarligeSkreddersydde og kontekstuelle annonserSpesifikk informasjon om personvern og bortvelging av tilpassede annonser vises også tydelig i videospilleren.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDKMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IrlandFelles behandlingsansvarligeSkreddersydde annonserSom Facebook-bruker kan du slå av tilpassede annonser på tredjepartsnettsteder i innstillingene.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColonyAdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USAFelles behandlingsansvarligeSkreddersydde og kontekstuelle annonserhttps://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Retten til å motsette seg

I samsvar med Art. 21 GDPR, har du rett til å motsette deg enhver type utført behandling som bruker Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav e eller bokstav f GDPR som rettslig grunnlag.

28. Dine tilleggsrettigheter

Du har rett til å utøve dine rettigheter overfor oss. Du har følgende rettigheter:

 • I samsvar med Artikkel 15 GDPR og Del 34 BDSG, har du rett til å be om informasjon om vi behandler eller ikke behandler personopplysninger om deg, og i hvilken grad.
 • Du har rett til å få oss til å korrigere dine opplysninger i samsvar med Artikkel 16 GDPR.
 • Du har rett til å få oss til å slette dine personopplysninger i samsvar med Artikkel 17 GDPR og Del 35 BDSG.
 • Du har rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset i samsvar med Artikkel 18 GDPR.
 • Du har rett til, i samsvar med Artikkel 20 GDPR, å motta personopplysninger om deg som du har oppgitt til oss på en strukturert, normal og maskinlesbar måte og overføre disse opplysningene til en annen kontrollør.
 • Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via støtteskjemaet vårt.

29. Mindreåriges personvern

Tjenesten er ikke rettet mot, eller ment for bruk av, personer som er under 16 år. Vi innhenter ikke personopplysninger om noen person vi vet er under 16 år gammel.

30. Personvernansvarlig

Du kan kontakte vår personvernansvarlige her:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Klager til myndighetene

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger medfører et brudd på kravene i GDPR, har du rett til å sende en klage til myndighetene i henhold til Artikkel 77 GDPR.

Versjon: 01/2022