Integritetspolicy för applikationer (appar)

Följande information gäller alla våra applikationer (appar). Användningen av dessa appar kan innebära behandling av personlig information. Vår avsikt är att följande information ska ge dig en översikt över dessa processer så att du kan förstå dem. För att säkerställa en rättvis behandling, vill vi också informera dig om dina rättigheter enligt den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den tyska förordningen om allmän dataskydd (GDPR) och den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (hädanefter kallad “vi” eller “oss”) ansvarar för databehandling.

Innehållsförteckning

1. Kontakta oss

Om du har några frågor eller förslag gällande denna information eller vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter, kontakta oss via: https://support.goodgamestudios.com/

2. Allmän information om behandling av personuppgifter

Användningen av de produkter och tjänster som vi erbjuder kan resultera i behandling av personuppgifter. Termen “personuppgifter” enligt dataskyddslagen avser all information som rör en specifik eller identifierbar person. En IP-adress kan också betraktas som personuppgifter. En IP-adress tilldelas varje enhet som är ansluten till internet av internettjänsteleverantör, så att den kan skicka och ta emot data. När du använder apparna, samlar vi in ​​data som du själv tillhandahåller. Dessutom, när du använder appen, samlar vi automatiskt in information om din användning av den.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den relevanta dataskyddsförordningen i GDPR och den tyska BDSG. Vi behandlar endast data där vi rättsligt tillåts göra det. När du använder dessa appar, behandlar vi endast personuppgifter med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav a GDPR), för genomförande av ett kontrakt som du är part i, eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan avtal ingås (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav b GDPR), för att följa en lagstadgad skyldighet (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav c GDPR) eller om behandlingen är nödvändig för ändamålet i våra legitima intressen eller tredje parts legitima intressen, med undantag när sådana intressen överträder dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter (artikel 6 punkt 1 meningen 1 bokstav f GDPR).

3. Lagringstid

Om inte annat anges i följande avsnitt, ska vi lagra data endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen eller uppfylla våra kontraktsmässiga eller lagstadgade skyldigheter.

4. Överföring av data

Om inget annat anges i följande avsnitt, kommer data att behandlas på servrar av tekniska tjänsteleverantörer som anlitats av oss för detta ändamål. Dessa tjänsteleverantörer behandlar endast data efter att ha fått uttryckliga instruktioner och de är kontraktsmässigt skyldiga att garantera adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för dataskydd.

I den mån vi hänvisar till integrerade tjänster från andra leverantörer i denna deklaration om dataskydd, kan det antas att personuppgifter kommer att överföras till dessa leverantörers specifika huvudkontor. Dessa leverantörer kan vara baserade i ett så kallat tredje land utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information finns i de avsnitt som beskriver för var och en av tjänsterna.

5. Datainsamling vid hämtning

När du hämtar en app överför vi inte aktivt någon information till app-butiken i fråga (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store, etc.). Om du vill veta vilken data som samlas in och bearbetas av en viss app-butik under hämtningsprocessen, se deras integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över någon datainsamling utförd av app-butikerna. De är ensamma ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i den mening som avses artikel 7(4) GDPR.

6. Åtkomsträttigheter till denna app

Våra appar kräver olika behörigheter för åtkomst på din enhet. Dessa är nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera i apparna. Om du till exempel bara vill hämta uppdateringar med en trådlös anslutning, måste appen ha åtkomst till din trådlösa anslutning. Om du vill köpa ytterligare innehåll via appen, kan vi behöva komma åt gränssnittet som krävs för din app-butik. Ytterligare ett exempel är vad som hänförs till “push-meddelanden”, där vi kan använda ett gränssnitt för att visa ett meddelande direkt på enheten. Vilka åtkomstbehörigheter som krävs för din mobila enhet är beroende av operativsystemet (t.ex. Android, iOS osv.) och den butik där appen köptes (t.ex. Google Play Store, Apple App Store, Amazon osv.). Som regel, får du information innan installationen om vilka behörigheter för åtkomst som krävs av vår app.

Den rättsliga grunden för behandlingen av tekniskt nödvändiga behörigheter för åtkomst är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR. Alla ytterligare åtkomstbehörigheter är baserade på artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR.

Under “Inställningar” i Apple iOS, kan du när som helst få en översikt över innehållet som våra appar kan komma åt. Du kan begränsa dessa åtkomstbehörigheter vid en senare tidpunkt.

I Android krävs ett antal åtkomstbehörigheter på din mobila enhet. Under “Inställningar/Appar” kan du följaktligen kontrollera åtkomstbehörigheter för våra appar.

7. Kontaktformulär

Vår app innehåller ett kontaktformulär med vilket du kan skicka meddelanden till oss. Överföringen av dina data är krypterade.

Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR. Alla datafält markerade som obligatoriska krävs för verkställande av kontraktet. Om de inte tillhandahålls, kan de kontraktsmässiga tjänsterna inte utföras. Tillhandahållande av ytterligare uppgifter är frivilligt. Alternativt kan du också skicka ett meddelande till kontaktens e-postadress.

8. Registrering och inloggning

För att kunna använda vissa funktioner i appen, krävs registrering via appen. Vid slutförande av registreringsprocessen, ingås ett avtal om användning.

I samband med denna användning, bearbetas endast den information som du tillhandahåller. Denna information kan ses på registreringsskärmen. Den rättsliga grunden för denna process är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR. Det är absolut nödvändigt att tillhandahålla informationen markerad som obligatorisk för att du ska kunna upprätta användarrelation. De data som tillhandahålls kommer endast att behandlas för de ändamål som anges i användarvillkoren och de kommer endast att lagras under användningsperioden. Du kan när som helst säga upp din användning genom att inaktivera ditt användarkonto.

9. Anslutning via Facebook

Vi erbjuder även dig möjligheten till en smidigare registrering för våra spel och tjänster via Facebook. Du kan använda ditt befintliga Facebook-konto för detta ändamål. Om du klickar på länken “Logga in med Facebook”, kan du använda denna registreringsmetod via vår portal online. För att kunna göra det måste du redan ha ett Facebook-konto, eller tillgång till Facebook.

Om du vill registrera dig för en av våra tjänster med ditt Facebook-konto, skickas du vidare till Facebook under det första steget i registreringsprocessen. Facebook ber dig då att logga in eller registrera dig. Under inga omständigheter har vi ingen åtkomst till dina personliga inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord).

Under det andra steget ska du koppla din Facebook-profil till den tjänst du vill registrera dig för. Vid den här tidpunkten får du reda på vilka data från din Facebook-profil som kommer att överföras till oss. Den här informationen är oftast din “offentliga information” på Facebook och information som du har gjort tillgänglig för allmänheten eller auktoriserat för appen i fråga. Information av den här typen omfattar normalt ditt namn, din profilbild och omslagsbild, ditt kön, dina nätverk, ditt användarnamn (webbadress på Facebook) och ditt ID-nummer som användare (Facebook-ID). Vi använder även den e-postadress du har sparat på Facebook för att kontakta dig utanför Facebook. Du kan få en översikt över den informationen på din profil som är offentlig för alla i menyn Allmänna kontoinställningar på din Facebook-profil (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.
Den rättsliga grunden för insamling och lagring av data är ditt samtycke, i enlighet med artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Om du vill ta bort kopplingen mellan Facebook Connect och vår tjänst loggar du in på Facebook och gör de nödvändiga ändringarna i din profil. Då har vi inte längre tillstånd att använda informationen från din Facebook-profil.

10. Databehandling i våra spel

I våra spel kan vi spåra och utvärdera olika åtgärder på spelarnivå. Detta inkluderar särskilt kontaktuppgifter som lämnats vid registrering och dina åtgärder under spelen. För detta ändamål samlar vi in ​​din anslutningsdata, till exempel, IP-adressen. Vi måste kunna bearbeta denna information för att kunna utföra spelverksamheten. Den behandlas därför på grundval av artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR.

11. Betalningar genomförda via vår app

I princip kan du njuta av våra spel utan att behöva lämna personliga kontaktuppgifter. Om du betalar för avgiftsbelagda aktiviteter i våra spel, kommer dina personuppgifter att samlas in av motsvarande betalningstjänstleverantörer som finns listad.

Alla betalningsrelevanta uppgifter, till exempel din kontakt- och betalningsdata, samlas in och behandlas av motsvarande betalningsleverantör. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 (1)(b) GDPR.

För betalningar samlar vi in ​​din IP-adress för fastställande i vilket land du befinner dig. Den rättsliga grunden för denna insamling är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav c GDPR, eftersom behandlingen är nödvändig för att följa vår juridiska skyldighet. Den rättsliga skyldigheten härrör från direktiv 2006/112/EG (MOSS-direktivet).

Vi får också information från betalningsleverantörer som är relaterade till förebyggande av betalningsbedrägerier. Den rättsliga grunden för denna insamling är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav c GDPR, eftersom behandlingen är nödvändig för att följa vår juridiska skyldighet.

12. Nyhetsbrev

I följande avsnitt informerar vi dig om vårt nyhetsbrev samt andra typer av affärspost och elektronisk kommunikation och din rätt att göra invändningar. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev accepterar du att ta emot och godkänner de processer som beskrivs nedan. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR och avsnitt 7 stycke 2 nr 3 i den tyska lagen mot otillbörlig konkurrens (UWG). Vi inkluderar inte följande information under termen “reklamkommunikation”: Information om tekniska och organisatoriska processer samt om tillhandahållande av tjänster till våra användare.

För att bekräfta din e-postadress använder vi oss av en tvåstegsprocedur när du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Denna bekräftelse behövs för att ingen ska kunna registrera sig med en e-postadress som inte hör till dem. Prenumerationer på nyhetsbrevet är loggade för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de lagstadgade kraven. Detta inkluderar lagring av själva inloggningen, tiden för bekräftelse och IP-adressen. Eventuella ändringar av dina data lagrade hos den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrev är också loggade. Databehandlingen är nödvändig för att kunna bevisa ditt samtycke. Den rättsliga grunden baseras på vår lagstadgade skyldighet att dokumentera ditt samtycke (artikel 6 stycke 1 bokstav c i kombination med artikel 7 stycke 1 GDPR).

Nyhetsbrev skickas med hjälp av en EU-baserad extern tjänsteleverantör, som vi har anlitat till denna behandling i enlighet med de lagstadgade kraven. Nyhetsbrevet innehåller pixlar som hämtas av servern hos den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrevet så fort det öppnas. Inom ramen för denna hämtning samlas viss information som din IP-adress och tidpunkten för hämtningen in. Denna information används för teknisk förbättring eller för att analysera målgrupperna och deras läsbeteende på grundval av deras platser för hämtning (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider. Insamling av statistiska data inkluderar också att bestämma om och när nyhetsbreven öppnas och vilka länkar som klickats och när de klickats. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas de enskilda mottagarna av nyhetsbrev. Dessa analyser är i första hand avsedda att hjälpa oss att identifiera användarnas läsvanor och att anpassa innehållet till dem eller att skicka varierat innehåll baserat på användarintressen. Den personanpassade analysen genomförs med ditt samtycke, som vi erhåller när vi får din e-postadress. Den rättsliga grunden är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, och beslutet gäller därefter. Du kan göra det enkelt genom att använda länken längst ner i våra meddelanden eller genom att använda vårt supportformulär. Tyvärr kan du inte begära separat uppsägningar för den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrevet eller för den statistiska analysen. Om du vill avbryta måste du säga upp prenumerationen i sin helhet.

13. Användning av e-postadress

Vi kan använda e-postadressen du anger under registrering och betalning till att hålla dig informerad om liknande produkter och tjänster från oss. Detta bistår vårt legitima intresse för att kontakta befintliga kunder i direkt marknadsföringssyfte. Den rättsliga grunden är artikel 6 stycke 1 bokstav f GDPR i kombination med § avsnitt 7 (3) Lagen mot otillbörlig konkurrens. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke, vilket inte medför några kostnader utöver överföringskostnaderna i enlighet med grundpriserna. För att göra det avbryter du prenumerationen genom att klicka på länken som finns i alla våra e-postmeddelanden.

14. Undersökningar

Vi genomför då och då undersökningar om kundnöjdhet för våra spel. För detta ändamål samlar vi in ​​och behandlar dina kontaktuppgifter som tillhandahålls i undersökningarna.

Den rättsliga grunden för användningen av denna information är ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Ditt samtycke till dess användning kan återkallas när som helst.

Vi använder tjänster från SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) när vi genomför undersökningarna. SurveyMonkey samlar in ytterligare information från deltagare i form av kakor, som endast är avsedda att säkerställa att undersökningstjänsten är fullt användbar och att undersökningarna fungerar som de är avsedda.

Den rättsliga grunden för behandling av ytterligare information är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du inte deltar i vår undersökning, kommer ingen personlig information att samlas in.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

15. Bearbetning av appens loggfiler

Om du använder våra tjänster, lagras allmän information (som inte används på individuell basis) ursprungligen automatiskt, dvs inte genom registrering. Till exempel lagrar våra webbservrar normalt följande information: IP, Enhets-ID, Typ av enhet, OS, tid för serverns begäran.

Bearbetningen utförs i syfte för våra legitima intressen, vars rättsliga grund är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Denna bearbetning används för teknisk administration och säkerheten i appen.

16. Bugsnag

Vi använder tjänsten Bugsnag från Bugsnag Inc. (USA) i några av våra spel Den här tjänsten hjälper oss att snabbt identifiera fel i våra spel som har orsakat krångel eller krascher, och därmed förbättra tjänsten. Om ett fel inträffar kommer ditt spelar-ID, spelarnamn och eventuellt information om sidan eller appen där felet inträffade samt deras inbyggda data att skickas till Bugsnag för granskning.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler. Du kan läsa mer i Bugsnags sekretesspolicy: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Den juridiska grunden till denna behandling är artikel 6, stycke 1, villkor f av GDPR, eftersom tjänsten används i vårt berättigade intresse att effektivt lösa tekniska fel. Överföringen av ovan nämnda uppgifter till Bugsnag är en teknisk nödvändighet. Invändningar mot denna behandling kan riktas till vår support: https://support.goodgamestudios.com/

17. Bekämpa bedrägeri

Vi behandlar pseudonymiserad information, såsom IP-adressen eller enhets-ID, för analys av signaler för att vi ska kunna identifiera bedrägerier av tredje part i samband med kundförvärv. För att uppnå detta, stöds vi av externa tjänsteleverantörer som vi har försäkrat oss om är engagerade för samma lagstadgade krav. Den rättsliga grunden för artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Denna bearbetning hjälper appens organisatoriska säkerhet.

18. Facebook SDK

Vi använder Facebooks Software Development Kit (SDK) i vår app. Facebook SDK utfärdas och administreras av Facebook. I och med integrationen av detta paket kan vi koppla samman diverse Facebook-tjänster med vår app. Användare kan till exempel använda Facebook SDK för att dela innehåll från våra appar inom deras tidslinje på Facebook, eller skicka meddelanden till andra Facebook-användare. Mer information om Facebook SDK i iOS finns här: https://developers.facebook.com/docs/ios. För Android, se: https://developers.facebook.com/docs/android.

Den rättsliga grunden för lagring av dessa uppgifter är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR.

Facebook App Events: Vi använder tjänsten Facebook App Events (Appen med händelser) via Facebook SDK för att spåra räckvidden för våra reklamkampanjer och användning av Facebook SDK. Det enda Facebook gör är att tillhandahålla oss med extra analyser av användarbeteenden med vår app. Vi har ingen påverkan utöver det på informationen som kommer att behandlas via App Events via Facebook.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.
Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. I våra app-inställningar, kan du välja att avsluta att använda App Events för dessa ändamål.

19. Information om vår Facebook-sida

När du besöker våra Facebook-sidor, som vi använder för att visa upp vårt företag eller enskilda produkter eller tjänster, kommer en del av dina personuppgifter att behandlas. Den personuppgiftsansvarig som ensamt ansvarar för att behandla personuppgifterna är Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, ”Facebook”). Ytterligare information om Facebooks behandling av personuppgifter finns på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling av sidinsikter

Facebook ger oss anonymiserad statistik och insikter om vår Facebook-sida, vilket hjälper oss att förstå vilka slags åtgärder användare utför på vår sida (detta kallas ”sidinsikter”). De här sidinsikterna skapas utifrån specifik information om individer som besöker vår sida. Den här behandlingen av personuppgifter utförs av oss och Facebook som gemensamt personuppgiftsansvariga. Vårt legitima intresse för den här behandlingen är att utvärdera vilka åtgärder som utförs på vår sida och att förbättra sidan utifrån den informationen. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6, stycke 1 och bokstav f i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi kan inte koppla informationen som vi får via sidinsikter till en specifik Facebook-profil med hjälp av ”Gilla”-uppgifter för vår sida.

Vi har enats med Facebook om att dela ansvaret för behandlingen. I vår överenskommelse beskrivs uppdelningen av dataskyddsskyldigheter mellan oss och Facebook. Du hittar detaljerad information om behandlingen av personuppgifter för att skapa sidinsikter samt överenskommelsen mellan oss och Facebook på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling av data som tillhandahålls till oss via våra Facebook-sidor

Vi behandlar även information som du gör tillgänglig för oss via våra Facebook-sidor. Sådan information kan till exempel vara ditt Facebook-användarnamn, ditt spelarnamn i något av våra spel, kontaktuppgifter eller meddelanden till oss. Vi behandlar endast de här personuppgifterna om vi tidigare uttryckligen bett dig att dela dem med oss, till exempel som en del i en undersökning eller tävling. Den här behandlingen görs av oss som ensam personuppgiftsansvarig.

Om du har förmedlat information till oss på grund av att du deltar i en tävling kommer vi endast att behandla informationen om det är nödvändigt för att skicka ett pris till dig. Efter att priset har levererats, eller om du inte vinner, raderas din information. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6, stycke 1 och bokstav b i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som vi samlar in via undersökningar behandlas i anonymiserad form, för att säkerställa att kunder är nöjda med våra erbjudanden. Vårt legitima intresse för den här behandlingen är att fortlöpande förbättra våra erbjudanden, och den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1 och bokstav f i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

20. Googles marknadsföringstjänster

I vår app använder vi Googles marknadsföring och remarketingtjänster Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Med dessa tjänster kan vi visa annonser på ett mer målinriktat sätt för att presentera annonser av intresse för användarna. Genom remarketing visas annonser och produkter för användare som är relaterade till ett intresse som bildats genom dennes aktivitet på andra appar i Googles nätverk. För dessa ändamål används en kod av Google när vår app besöks och vad som kallas taggar för remarketing och vad som kallas taggar för remarketing som införlivas i appen. Med hjälp av dem lagras en enskild kaka, dvs en liten fil, på användarens enhet (jämförbara tekniker kan också användas istället för kakor). Kakor kan ställas in av olika domäner, inklusive google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denna fil registrerar vilka appar som användare har besökt, vilket innehåll de är intresserade av och vilka erbjudanden som har använts. Dessutom lagras teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, refererande appar, längden på besöket och ytterligare data om användningen av produkter och tjänster online. Användarens IP-adress registreras också, även om vi skulle vilja informera dig om att IP-adresser i EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande medlemsstater till avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inom ramen för Google Analytics avkortas.

Alla användardata behandlas endast som pseudonymiserade data. Google lagrar inga namn eller e-postadresser. Alla visade annonser visas därför inte specifikt för en person, utan för ägaren av kakan. Denna information samlas in av Google och överförs och lagras av servrar i USA.

En av de Google-marknadsföringstjänster som vi använder är annonseringsprogrammet Google AdWords online. När det gäller Google AdWords, får varje kund hos AdWords en annan konverteringskaka. Kakor kan därför inte spåras via AdWords-kundernas appar. Den information som samlas in av kakan används för att generera konverteringsstatistik för kunder hos AdWords som har valt konverteringsspårning. Kunder hos AdWords ser det totala antalet användare som klickat på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De kommer dock inte få någon information som personligen identifierar användare.

Vi kan komma inkludera annonser från tredje part baserat på Googles marknadsföringstjänst som kallas DoubleClick. DoubleClick använder kakor för att aktivera Google och dess partners app för att placera annonser baserat på användares besök på denna app eller andra appar på internet.

Googles tjänster använder sig av Googles tagghanterare. För mer information om Googles användning av data i marknadsföringssyfte, se sidan med sammanfattning: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles integritetspolicy finns att hämta på https://www.google.com/policies/privacy

Den rättsliga grunden för användning av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du vill invända mot intressebaserad annonsering av Googles marknadsföringstjänster, kan du göra det med hjälp av inställningarna och alternativen att välja bort som ges av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Vi använder den utvecklade plattformen som heter “Google Firebase” samt de tillhörande funktionerna och tjänsterna från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Google Firebase är en plattform för att utveckla appar för mobila enheter och webbplatser. Google Firebase erbjuder en mängd olika funktioner, som finns på följande sammanfattande sida: https://firebase.google.com/products/

Funktionerna innefattar lagring av appar, inklusive användarnas personuppgifter, med sådant innehåll som de har skapat eller information angående deras interaktion med programmen. Google Firebase erbjuder även gränssnitt som möjliggör interaktion mellan användarna av appen och andra tjänster.

Analysen av användarinteraktioner utförs med hjälp av analystjänsten för Firebase Analytics. Den här tjänsten hjälper oss att registrera våra användares interaktioner. Händelser, som när appen öppnas för första gången, avinstallationen av en app, uppdateringar, kraschar eller användningsfrekvensen för appen. Vissa användarintressen registreras och utvärderas också.

Informationen som behandlas av Google Firebase kan användas med andra Google-tjänster, till exempel Google Analytics och Google-marknadsföringstjänster. I det här fallet kommer endast pseudonymiserad information, såsom Android Advertising ID eller Advertising Identifier för iOS, att behandlas för att identifiera användarnas mobila enheter. För mer information om användningsdata i marknadsföringssyfte, se sidan med sammanfattning: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles integritetspolicy finns att hämta på https://www.google.com/policies/privacy.

Den rättsliga grunden för användning är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du vill invända mot intressebaserad annonsering via Googles marknadsföringstjänster, kan du göra det med hjälp av inställningarna och alternativen att välja bort som ges av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

22. AppsFlyer SDK

Vår app är analyserad med tekniker från AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105). Olika session- och interaktionsdata samlas in från dig och lagras för detta ändamål. Vi behöver denna information för att kunna förbättra våra spels innehåll och användbarhet, samt för att optimera användarupplevelsen för dig. Sessions- och interaktionsuppgifter behandlas aldrig i personligt anpassad form, utan snarare under en pseudonym. För mer information om databehandling som utförs av AppsFlyer, se leverantörens integritetspolicy: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Den rättsliga grunden för användning är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du inte önskar spåras av AppsFlyer i framtiden, kan du välja bort det när som helst här: https://www.appsflyer.com/optout

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

23. Annonser via Microsoft Bing

Vi använder konverterings- och spårningsverktyge Bing Ads från Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som en del av vår app. Microsoft lagrar en kaka på användarens dator för att möjliggöra en analys av användningen av våra onlinetjänster. Förutsättningen för detta är att användaren har åtkomst till vår app via en annons från Microsoft BingAds. Detta gör det möjligt för Microsoft och oss att veta att någon har klickat på en annons, blivit omdirigerad till våra onlinetjänster och har nått en förutbestämd målsida. Vi kan bara se det totala antalet användare som klickade på en Bing-annons och som sedan vidarebefordrades sedan till målsidan (konvertering). Inga IP-adresser lagras. Ingen annan personlig information om användarens identitet avslöjas.

Användare kan hitta mer information om dataskydd och de kakor som används i Microsoft Bing-annonser i Microsofts deklaration om dataskydd: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du inte önskar delta i Bing Ads-spårningsprocess, kan du meddela din invändning till Microsoft här: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

24. Taboola

Användning av teknologi som tillhör Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) låter oss utnyttja användarspecifik reklam baserat på surfbeteenden och kundintressen. Taboola använder sig av cookies (och liknande teknologi) för att fastställa vilka webbplatser du ofta besöker och registrerar din aktivitet på vår webbplats. Taboola samlar in enhetsrelaterad data och protokolldata och skapar användningsprofiler med hjälp av pseudonymer. Användningsprofilerna slås inte ihop med datan om pseudonyminnehavaren, och inga slutsatser kan dras utifrån personuppgifter. För att göra detta delger vi din IP-adress med Taboola. Den rättsliga grunden för denna process är våra legitima ekonomiska intressen (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR). Du kan invända mot att inkluderas i spårningen via följande länk: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. När du valt att inte inkluderas kommer du inte längre att se personligt anpassat innehåll eller reklam.

25. Pinterest

Vi använder annonstjänster som tillhandahålls av det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Vi använder webbplatsen för att boka annonsplatser på pins inom Pinterest.Om du landar på ett av våra erbjudanden via en pin som vi har bokat så behandlas den informationen av Pinterest och förmedlas till oss som statistik (konvertering). Då kan vi till exempel få reda på hur många användare som har klickat på våra pins. Vi får inte någon information som kan identifiera användare personligen. Vi analyserar även huruvida en användare sedan fortsätter med att ladda ned vår app. I den mån personuppgifter behandlas görs det med artikel 6, stycke 1 och bokstav f i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund. Du kan motsätta dig spårningen via följande länk: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Annonsering i appar

Med våra appar kan du titta på videoklipp från tredjepartsleverantörer som finansieras via annonsering. På så sätt kan till exempel betalinnehåll användas kostnadsfritt. Det är frivilligt att visa videorna och det är något som aktivt måste bekräftas av dig själv, i egenskap av användare.

Annonseringen som visas via våra partner är antingen personanpassad eller inte personanpassad (kontextrelaterad). Den information som du tillhandahåller när du använder annonseringsmedier samlas in och analyseras. Det här förklaras mer detaljerat nedan.

Våra SDK-tjänsteleverantörer (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) och Admob från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google” gör det möjligt för oss att skapa vinster via annonser på det här sättet. Om en spelare väljer att titta på en video kommer tjänsteleverantörerna att ta kontroll över annonsnätverken i spelet. Då kommer följande parametrar att delas via ett gränssnitt med annonsnätverken: Annonserings-ID, IP-adress, webbläsare, operativsystem, version, land, ort, ersättnings-ID och paket-ID. Syftet med att sända den här informationen är att visa bästa möjliga annonser för användaren. SDK:erna för tidigare nämnda annonsnätverk kan eventuellt även behandla personuppgifter, som annonserings-ID och IP-adress, för att det ska gå att tillhandahålla annonseringsmaterialet.

Fyber driver även sina egna annonseringsnätverk (Fyber Marketplace och Heyzap Ad Network), som används för att visa både personanpassade och ej personanpassade annonser. Fyber använder endast information från appens allmänna åtkomstbehörigheter i det här syftet. Informationen behandlas för vår räkning. Du hittar mer information om Fybers databehandling här: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Den rättsliga grunden för behandlingen är våra legitima ekonomiska intressen (artikel 6, stycke 1 och bokstav f i GDPR). Du som användare kan inaktivera den här sortens personanpassad annonsering när som helst i våra appinställningar (avanmälan). I sådana fall anonymiseras all pseudonym information av oss, vilket innebär att endast kontextrelaterad annonsering visas. Du kan även inaktivera personanpassad annonsering i inställningarna på din mobila enhet. Om du vill göra det följer du instruktionerna nedan:

Android

 1. Beroende på din enhet kan du hitta Google-inställningarna på någon av följande platser:
  – I en separat app som heter ”Google Inställningar”
  – Bläddra i appen ”Inställningar” och trycka på Google
 2. Trycka på ”Annonser”
 3. Tryck på växlingsknappen bredvid Inaktivera personliga annonser (Opt out of Ads Personalization)

iOS
På iOS-enheter används Apples reklamidentifierare.
Du kan hitta mer information om de olika alternativen för identifieraren i appen Inställningar på din mobila enhet.
Så här gör du:

 1. Öppna ”Inställningar”
 2. Välj ”Integritetsskydd”
 3. Välj ”Reklam”

Här kan du välja mellan olika inställningar med en växlingsknapp.

Annonspartner

TjänstTjänstpartnerRollTyp av annonsAnnan information
Unity AdsUnity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USAGemensamma kontrollanterPersonanpassade och kontextuella annonserSpecifik information om sekretess och avanmälan från personanpassad annonsering visas också tydligt i videospelaren.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDKMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IrlandGemensamma kontrollanterPersonanpassade annonserSom Facebook-användare kan du inaktivera personanpassade annonser på tredjepartswebbplatser i inställningarna.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColonyAdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USAGemensamma kontrollanterPersonanpassade och kontextuella annonserhttps://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Rätt att göra invändningar

I enlighet med artikel 21 GDPR har du rätt att göra invändningar mot eventuella bearbetningsförfaranden som utförts och som använder sig av artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav e och bokstav f GDPR som dess rättsliga grund.

28. Ytterligare rättigheter

Som berörd person har du rätt att utöva dina rättigheter gentemot oss. Och särskilt har du följande rättigheter:

 • I enlighet med artikel 15 GDPR och avsnitt 34 BDSG har du rätt att begära information om huruvida och i vilken utsträckning vi behandlar personuppgifter om dig.
 • Du har rätt att begära korrigering av dina uppgifter från oss, i enlighet med artikel 16 GDPR.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i enlighet med artikel 17 GDPR och 35 BDSG.
 • Du har rätt att begära en begränsning av dina bearbetade personuppgifter i enlighet med artikel 18 GDPR.
 • Du har rätt att i enlighet med artikel 20 GDPR att erhålla personuppgifter om dig som du har skickat in till oss, på ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och skicka dessa data till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via vårt supportformulär.

29. Minderårigas sekretess

Tjänsten är inte riktad till eller avsedd att användas av personer under 16 år. Vi samlar inte in personuppgifter från någon person som vi vet är under 16 år.

30. Data Protection Officer

Du kan nå vår dataskyddsansvarig på:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

31. Klagomål till regeringsmyndigheter

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter utgör en överträdelse av bestämmelserna i GDPR, har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 GDPR.

Version: 01/2022