Personvernpolicy for Internettjenester

Bruken av dette nettstedet kan medføre behandling av personopplysninger. Vår intensjon med informasjonen nedenfor er å gi deg en oversikt over disse prosessene slik at du kan forstå dem. For å sikre rettferdig behandling, ønsker vi også å informere deg om dine rettigheter iht. den europeiske, generelle personvernforordningen (GDPR) og den tyske føderale personvernloven (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (heretter kalt “vi” eller “oss”) er ansvarlig for databehandlingen.

Innholdsfortegnelse

1. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller forslag om denne informasjonen eller ønsker å kontakte oss for å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss via: https://support.goodgamestudios.com/

2. Generell informasjon om behandling av personopplysninger

Bruk av produktene og tjenestene vi tilbyr kan medføre behandling av personopplysninger. Begrepet “personopplysninger” i personvernlovgivning gjelder all informasjon angående en spesifikk eller identifiserbar person. En IP-adresse kan også anses som personopplysninger. En IP-adresse tildeles alle enheter som er koblet til Internett av Internett-leverandøren slik at man kan sende og motta data. Når du bruker nettstedet, samler vi inn opplysninger som du selv oppgir. Når du bruker nettstedet, samler vi automatisk inn informasjon om din bruk av den.

Vi behandler personopplysninger i samsvar med den relevante personvernforordningen, GDPR og tyske BDSG. Vi vil kun behandle opplysninger der det er juridisk tillatt å gjøre dette. Når du bruker dette nettstedet, vil vi kun behandle personopplysninger med ditt samtykke (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR) for å gjennomføre en kontrakt du er part i, eller for å iverksette tiltak du ønsker før inngåelse av en kontrakt (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR), for å overholde en juridisk forpliktelse (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav c GDPR) eller hvis behandling er nødvendig for å ivareta våre eller en tredjeparts legitime interesser, med mindre slike interesser blir overstyrt av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger (Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR).

3. Varighet av lagring

Med mindre noe annet er nevnt nedenfor, vil opplysningene kun bli lagret så lenge som det er nødvendig for å oppnå formålet med å behandle eller oppfylle de kontraktmessige eller juridiske forpliktelsene.

4. Overføring av data

Med mindre noe annet er nevnt nedenfor, vil opplysninger bli behandlet på serverne til tekniske tjenesteytere som er engasjert av oss til dette formålet. Disse tjenesteyterne vil kun behandle opplysningene etter at de har mottatt uttrykkelige instruksjoner, og de er kontraktmessig forpliktet til å garantere tilstrekkelige tekniske og organisasjonsmessige personverntiltak.

Hvis vi henviser til integrerte tjenester hos andre tilbydere i denne personvernerklæringen, kan det antas at personopplysninger vil bli overført til de angitte hovedkvarterene til disse tilbyderne. Disse tilbyderne kan være lokalisert i et såkalt tredjeland utenfor EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Mer informasjon finnes i punktene nedenfor som beskriver hver tjeneste.

5. Kontaktskjema

Vår nettsted inneholder et kontaktskjema som du kan bruke til å sende oss meldinger. Overføringen av dine opplysninger blir kryptert.

Det juridiske grunnlaget for behandling av disse opplysningene er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR. Alle datafelt merket som obligatoriske er obligatoriske for behandling av din forespørsel. Hvis de ikke fylles ut, kan ikke din forespørsel utføres. Det er frivillig å oppgi tilleggsopplysninger. Alternativt kan du sende oss en e-post ved å bruke kontaktadressen.

6. Registrering og pålogging

For at du skal kunne bruke visse funksjoner i appen, er registrering på nettstedet nødvendig. De nødvendige opplysningene fremgår av registreringsskjermen. Det er absolutt nødvendig å oppgi opplysningene merket som obligatoriske for å fullføre registreringsprosessen. Opplysningene som oppgis vil bli behandlet for å kunne levere tjenesten. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR. Vi lagrer dine opplysninger så lenge du er registrert hos oss, med mindre du sletter dem på forhånd.

7. Facebook Connect

Vi tilbyr deg også muligheten til enklere registrering for våre spill og tjenester via Facebook. Du kan bruke din eksisterende Facebook-brukerkonto til dette formålet. Ved å klikke på koblingen “Logg på med Facebook”, kan du bruke denne registreringsmetoden via vår nettportal. For å gjøre dette må du allerede ha en Facebook-konto eller tilgang til Facebook.

Hvis du vil registrere deg for en av våre tjenester via din Facebook-konto, vil det første trinnet i registreringsprosessen umiddelbart videresende deg til Facebook. Facebook vil deretter be deg om å logge på for å registrere deg. Ikke under noen omstendigheter vil vi motta dine personlige påloggingsdata (brukernavn og passord).

I det andre trinnet vil du koble Facebook-profilen til tjenesten du ønsker å registrere deg for. I dette trinnet vil du få vite hvilke opplysninger fra Facebook-profilen som blir overført til oss. Disse opplysningene er vanligvis dine “offentlige opplysninger” på Facebook og informasjon du har gjort tilgjengelig til offentligheten eller godkjent for den aktuelle bruken. Opplysninger av denne typen inkluderer vanligvis navn, profilbilde og forsidebilde, kjønn, nettverk, brukernavn (Facebook-nettadresse) og bruker-ID-nummer (Facebook-ID). Vi vil også bruke e-postadressen du har lagret hos Facebook for å kontakte deg utenfor Facebook. Du kan se en oversikt over opplysninger i profilen som er tilgjengelig for offentligheten via menyen Generelle kontoinnstillinger i Facebook-profilen (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Det juridiske grunnlaget for datainnsamling og -lagring er ditt samtykke i betydningen av Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Hvis du ønsker å fjerne koblingen mellom Facebook Connect og vår tjeneste, kan du logge på Facebook og utføre de nødvendige endringene i profilen. Vi vil i så fall ikke lenger ha rett til å bruke opplysninger fra din Facebook-profil.

8. Databehandling i våre spill

I våre spill kan vi spore og evaluere ulike handlinger på spillernivå. Dette inkluderer spesielt kontaktopplysninger oppgitt ved registrering og dine handlinger under spillets gang. For dette formålet samler vi inn dine tilkoblingsdata, f.eks. IP-adresse. Vi må kunne behandle denne informasjonen for å gjennomføre spilloperasjoner. Den behandles derfor på grunnlag av Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR.

9. Betalinger foretatt på nettstedet

I prinsippet kan du ha glede av våre spill uten å måtte oppgi personlige kontaktopplysninger. Hvis du betaler for betalbare aktiviteter i våre spill, vil dine personopplysninger bli samlet inn av de korresponderende betalingstjenesteleverandørene som er oppført.

Alle betalingsrelaterte opplysninger, f.eks. kontakt- og betalingsopplysninger, blir først samlet inn og behandlet av den korresponderende betalingsleverandøren. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR.

For betalinger samler vi inn geoplasseringen til din IP-adresse som lar oss avgjøre i hvilket land du befinner deg. Det juridiske grunnlaget for denne datainnsamlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav c GDPR, siden behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse. Den juridiske forpliktelsen utspringer fra direktivet 2006/112/EU (MOSS-direktivet).

Vi mottar også informasjon fra betalingsleverandører som gjelder svindelforebygging. Det juridiske grunnlaget for denne datainnsamlingen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR, siden behandlingen skjer for å ivareta våre legitime interesser.

10. Nettsamfunn (forum)

For å bruke våre forum, må du oppgi personlige registreringsopplysninger, f.eks. brukernavn og e-postadresse. E-postadressen er ikke synlig for andre brukere. Registrering er nødvendig for å kunne oppdage mulige svindelforsøk etter retningslinjene i våre nettsamfunn og ekskludere de ansvarlige fra forumet. Det juridiske grunnlaget for lagring av disse opplysningene er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR.

Vårt forum overvåkes av moderatorer. For å forebygge og straffe alvorlige brudd overvåker vi din IP-adresse. Det juridiske grunnlaget for bruk av denne informasjonen er ditt samtykke i henhold til Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR og har til hensikt å beskytte vårt forum. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å slette dine kommentarer hvis de tredjeparter anser dem som ulovlige. Du kan motsette deg denne lagringen av ovennevnte opplysningene når som helst.

11. Publisher Backend

Vårt selskap bruker det som kalles “Publisher Backend”, der selskaper og privatpersoner kan registrere seg for å delta i vårt Publisher Program. For dette formålet samler vi inn og behandler dine kontakt- og betalingsopplysninger, og det juridiske grunnlaget for bruk av denne informasjonen er ditt samtykke i henhold til Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav b GDPR for gjennomføring av det kontraktmessige forholdet.

12. Jobbsøknader

Du kan søke jobb hos oss via nettstedet i delen “karriere”. Til dette samler vi inn personlige kontaktopplysninger fra deg som spesifikt inkluderer navn, CV, følgebrev og annet innhold levert av deg.

Dine personlige søknadsopplysninger vil kun bli samlet inn, lagret, behandlet og brukt til formål i forbindelse med din interesse i nåværende eller fremtidig ansettelse hos oss og den faktiske behandlingen av din søknad. Din nettbaserte søknad vil kun bli behandlet og håndtert av de relevante kontaktpersonene i vårt selskap. Alle ansatte som arbeider med databehandling, er forpliktet til å opprettholde konfidensialitet angående dine opplysninger.

Vi bruker softgarden e-recruiting GmbH:s programvare for søknadsbehandling (Tauentzienstraße 14,10789 Berlin, Germany). Det juridiske grunnlaget for denne datainnsamlingen er punkt 26 i BDSG 2018.

13. Nyhetsbrev

Nedenfor vil vi informere deg om nyhetsbrevet vårt samt andre typer e-post og elektronisk kommunikasjon og din rett til å motsette deg dette. Ved å abonnere på nyhetsbrevet godtar du å motta det, og du godtar prosessene beskrevet nedenfor. Det juridiske grunnlaget er ditt samtykke i henhold til art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR og Del 7, punkt 2, nr. 3 i den tyske loven om utilbørlig konkurranse (UWG). Vi inkluderer ikke følgende informasjon i begrepet «markedsføringskommunikasjon»: Informasjon om tekniske og organisasjonsmessige prosesser og informasjon som gjelder levering av tjenester til våre brukere.

Når du tegner abonnement på nyhetsbrevet, ber vi deg om å bruke prosedyren med dobbelt bekreftelse for å bekrefte din e-postadresse. Denne bekreftelsen er nødvendig for at ingen skal kunne registrere seg med en e-postadresse som ikke tilhører dem. Abonnementer på nyhetsbrev loggføres for å kunne gi bevis for registreringsprosessen i henhold til juridiske krav. Dette inkluderer lagring av tidspunktet for selve registreringen og tidspunktet for bekreftelse samt IP-adressen. Endringer i dine lagrede opplysninger hos tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevene, blir også loggført. Denne databehandlingen er nødvendig for å kunne bevise at samtykke er gitt. Det juridiske grunnlaget for dette er vår lovmessige plikt til å dokumentere ditt samtykke (art. 6, punkt 1, bokstav c og art. 7 punkt 1 GDPR).

Nyhetsbrev sendes med hjelp av en EU-lokalisert ekstern tjenesteleverandør som vi har engasjert for behandlingen i samsvar med juridiske krav. Nyhetsbrev inneholder piksler som innhentes av serveren til tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevet, straks nyhetsbrevet åpnes. Innhentingen omfatter at informasjon som IP-adressen din og tidspunktet for innhenting blir samlet inn. Denne informasjonen brukes til teknisk forbedring eller for å analysere målgruppene og deres leseatferd på grunnlag av deres innhentingssteder (som kan avgjøres med hjelp av IP-adressen) eller tilgangstidspunkter. Den statistiske datainnsamlingen inkluderer også registrering av hvorvidt og når nyhetsbrevene åpnes, hvilke koblinger som klikkes på, og når disse koblingene klikkes på. Av tekniske årsaker kan denne informasjonen tilordnes til de individuelle mottakerne av nyhetsbrevene. Disse analysene er først og fremst beregnet på å hjelpe oss med å identifisere leseatferden til våre brukere og tilpasse innholdet til dem eller sende annet innhold basert på brukernes interesser. Den personlige analysen utføres med ditt samtykke, som vi skaffer oss når vi samler inn e-postadressen din. Det juridiske grunnlaget er art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning. Dette kan du enkelt gjøre ved å bruke koblingen på bunnen av våre e-poster eller ved å bruke vårt kundestøtteskjema. Dessverre kan du ikke be om separate oppsigelser for tjenesteleverandøren som sender nyhetsbrevet eller for de statistiske analysene. Hvis du ønsker å si opp, må du si opp hele abonnementet.

14. Bruk av e-postadresse

Vi kan bruke e-postadressen du oppgir under registrering eller betaling for å informere deg om liknende produkter og tjenester vi tilbyr. Dette tjener vår legitime interesse om å kontakte eksisterende kunder i forbindelse med direkte markedsføring. Det juridiske grunnlaget er Art. 6 punkt 1 bokstav f f GDPR i forbindelse med § seksjon 7 (3) Act Against Unfair Competition. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket uten at det påløper kostnader ut over grunngebyrene for transaksjoner. Dette kan du gjøre ved å klikke på lenken for å si opp abonnementet, som du finner i alle e-postene fra oss.

15. Spørreundersøkelser

Vi utfører av og til spørreundersøkelser om kundenes tilfredshet med våre spill. For dette formålet samler vi inn og behandler dine kontaktopplysninger oppgitt i spørreundersøkelsene.

Det juridiske grunnlaget for bruk av disse opplysningene er ditt samtykke i henhold til Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav a GDPR. Din deltakelse i spørreundersøkelsen er frivillig. Ditt samtykke til bruk av opplysningene kan trekkes tilbake når som helst.

Vi bruker tjenestene til SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) for å utføre spørreundersøkelsene. SurveyMonkey samler inn tilleggsinformasjon fra deltakere i form av informasjonskapsler som kun er beregnet på å sikre at undersøkelsestjenesten er fullt brukbar og at spørreundersøkelsene gjennomføres som beregnet.

Det juridiske grunnlaget for behandling av denne tilleggsinformasjonen er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ikke deltar i vår spørreundersøkelse, vil ingen personopplysninger bli samlet inn.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

16. Behandle serverloggfiler

Ved bruk av vårt nettsted kun til informasjonsformål, lagres generelle opplysninger innledningsvis automatisk (altså ikke via registrering) og overføres til vår server av din nettleser. Som standard inkluderer disse: Nettlesertype/versjon, operativsystemet som brukes, siden man har fått tilgang til, siden som tidligere ble besøkt (referanse-nettadresse), IP-adressen, dato og tidspunkt for serverforespørselen og HTTP-statuskoden.

Behandlingen utføres for formål i våre legitime interesser, hvorav det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Denne behandlingen brukes til teknisk administrasjon og nettstedsikkerhet.

17. Bugsnag

Vi benytter oss av tjenesten Bugsnag fra Bugsnag Inc. (USA) i enkelte av våre spill. Ved hjelp av denne tjenesten kan vi raskt identifisere feil i spillene våre og dermed gjøre spillene bedre. Hvis det oppstår en feil, sendes spiller-ID, spillernavnet og eventuelle detaljer om siden eller appen der feilen oppsto, og dataene som er innebygd i disse, til Bugsnag for evaluering av feil.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.
Du finner mer informasjon i Bugsnags personvernerklæring: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Art. 6 paragraf 1 bokstav f i personvernforordningen er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen. Tjenesten tjener våre rettmessige interesser i å løse tekniske feil på en målrettet måte. Overføringen av ovennevnte informasjon til Bugsnag, er nødvendig av tekniske årsaker. Eventuelle klager kan henvendes til brukerstøtten vår: https://support.goodgamestudios.com/

18. Svindelbekjempelse

Vi behandler pseudonyminformasjon, f.eks. IP-adresse eller enhets-ID, til analyse av signaler for å kunne identifisere svindel utført av tredjeparter i sammenheng med kundeakvisisjon. For å gjennomføre dette, får vi hjelp av eksterne tjenestetilbydere som vi er sikre på at er forpliktet til de samme juridiske kravene.

Det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Denne behandlingen bidrar til nettstedets organisasjonssikkerhet.

19. Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler på vårt nettsted. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres av din nettleser når du besøker et nettsted. Dette identifiserer nettleseren som brukes og kan gjenkjennes av vår nettserver. Når det gjelder bruk av informasjonskapsler og resultatene av dette i behandling av personopplysninger, er det juridiske grunnlaget for dette Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Denne behandlingsmetoden er i vår legitime interesse når det gjelder å gjøre vårt nettsted mer brukervennlig, effektivt og sikkert.

De fleste informasjonskapslene vi bruker, er kjent som “øktinformasjonskapsler”. De slettes på slutten av ditt besøk. Andre informasjonskapsler (“vedvarende kapsler”) slettes automatisk etter en angitt periode som kan variere avhengig av informasjonskapselen. Du kan slette informasjonskapsler når som helst i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Du kan i prinsippet nekte bruk av informasjonskapsler via dine nettleserinnstillinger.

Dersom du sletter eller deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende at enkelte områder eller funksjoner i spillet blir utilgjengelige.

Hvis du bare vil reservere deg mot tredjeparters informasjonskapsler som brukes til reklameformål, kan du deaktivere disse på Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Visitor Action Pixel)

Vi bruker “visitor action pixels” fra Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du er bosatt i EU, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”)) på vårt nettsted.

Dette lar oss spore brukeratferden etter at de har blitt omdirigert til tilbyderens nettsted ved å klikke på en Facebook-annonse. Dette lar oss måle effektiviteten av Facebook-annonser for statiske formål og markedsundersøkelser. Opplysningene som samles inn på denne måten er anonyme for oss, det betyr at vi ikke ser personopplysninger tilhørende individuelle brukere. Men disse opplysningene lagres og behandles av Facebook, og det er derfor vi informerer deg basert på vår kjennskap til situasjonen. Facebook kan koble denne informasjonen til din Facebook-konto samt bruke den til sine egne kampanjeformål i samsvar med Facebooks retningslinjer for bruk av personopplysninger https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan tillate at Facebook og deres partnere plasserer annonser på og utenfor Facebook. En informasjonskapsel kan også lagres på din datamaskin for disse formålene.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Du kan nekte innsamling av dine opplysninger med Facebook pixel, eller bruk av dine opplysninger med formål om å vise Facebook-annonser ved å kontakte følgende adresse: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

21. Informasjon om Facebook-siden vår

Når du besøker Facebook-sidene våre, som vi bruker til å representere selskapet vårt eller individuelle produkter eller tjenester, blir noen av personopplysningene dine behandlet. Den eneste behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine er Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, «Facebook»). Ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger via Facebook finnes på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling av Sideinnsikt

Facebook gir oss avidentifisert statistikk og innsikt for Facebook-siden vår, som hjelper oss med å forstå hvilke typer handlinger folk gjør på siden (såkalt «Sideinnsikt»). Sideinnsikt er basert på spesifikk informasjon om enkeltpersoner som har besøkt siden vår. Denne behandlingen av personopplysninger utføres av oss og Facebook, som felles databehandlingsansvarlige. Behandlingen tjener vår legitime interesse i å evaluere typene handlinger som utføres på siden vår, slik at vi kan forbedre siden vår basert på disse funnene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Artikkel 6, punkt 1, bokstav f i EUs generelle personvernforordning. Vi kan under ingen omstendigheter knytte informasjon som innhentes via Sideinnsikt til en spesifikk Facebook-profil ved hjelp av «Likerklikk»-data for siden vår.

Vi har inngått en avtale med Facebook om å dele felles ansvar for behandlingen, hvor fordelingen av databeskyttelsesforpliktelser mellom oss og Facebook er angitt. Detaljer angående behandling av personopplysninger for å skape Sideinnsikt, samt avtalen inngått mellom oss og Facebook, finner du på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling av data vi mottar via Facebook-sidene våre

Vi behandler også data du gjør tilgjengelig for oss via Facebook-sidene våre. Denne informasjonen kan være Facebook-brukernavnet ditt, spillernavnet ditt i ett av spillene våre, kontaktopplysninger eller en henvendelse til oss. Vi behandler kun disse personopplysningene hvis vi tidligere spesifikt har bedt deg om å dele disse dataene med oss, for eksempel som en del av en spørreundersøkelse eller en konkurranse. Denne behandlingen utføres av oss, som eneste databehandlingsansvarlige.

Hvis du har formidlet data til oss fordi du deltar i en konkurranse, vil vi kun behandle disse hvis det er nødvendig for å sende deg en gevinst. Etter at gevinsten er levert, eller hvis du ikke vinner, blir dataene dine slettet. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Artikkel 6, punkt 1, bokstav b i EUs generelle personvernforordning.

Personopplysninger vi har innhentet gjennom spørreundersøkelser, blir behandlet i avidentifisert form, for å sørge for at kundene er fornøyd med det vi har å tilby. Denne behandlingen tjener våre legitime interesse i å kontinuerlig forbedre tilbudene våre, og juridisk grunnlag for dette er Artikkel 6, punkt 1, bokstav f i EUs generelle personvernforordning.

22. Google Analytics

Vi bruker Google Analytics-tjenesten fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; «Google») til å analysere besøkende på vårt nettsted. Google bruker informasjonskapsler. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettproduktet eller -tjenesten av brukere overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for å evaluere bruken av våre nettprodukter og -tjenester av brukere og sette sammen rapporter om aktivitetene innenfor disse nettproduktene og -tjenestene, og til å levere flere tjenester forbundet med bruk av disse nettproduktene og -tjenestene og bruken av Internett. Pseudonymbaserte brukerprofiler kan opprettes fra de behandlede opplysningene.

Vi bruker kun Google Analytics med aktivert IP-anonymisering. Dette betyr at Google vil forkorte IP-adressen til brukere innenfor medlemsstater av EU eller i andre stater som er en del av avtalen i det europeiske økonomiske området. Kun i eksepsjonelle tilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der.

IP-adressen overført av brukerens nettleser kombineres ikke med andre Google-data. Brukere kan hindre informasjonskapsler fra å bli lagret ved å justere innstillingene i nettleseren.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Brukere kan hindre innsamling av opplysninger generert av informasjonskapsler ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig i følgende kobling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=us.

Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

23. Googles markedsføringstjenester

På nettstedet bruker vi markedsførings- og remarkedsføringstjenestene til Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; «Google»). Disse tjenestene tillater at vi viser annonser på en mer målrettet måte for å presentere reklame av interesse for brukerne. Gjennom remarkedsføringsannonser vises produkter til brukere relatert til en interesse etablert ved aktivitet på andre nettsteder i Google-nettverket. For disse formålene brukes en kode av Google når det logges på nettstedet og det som kalles (re)markedsføringstagger, er integrert på nettstedet. Med deres hjelp lagres en individuell informasjonskapsel, altså en liten fil, på brukerens enhet (sammenlignbare teknologier kan også brukes i stedet for informasjonskapsler). Informasjonskapsler kan stilles inn av ulike domener, inkludert google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Disse filene registrerer hvilke apper brukerne har besøkt, hvilket innhold de er interessert i og hvilke tilbud som har blitt brukt. I tillegg lagres teknisk informasjon om nettleser og operativsystem, henvisende apper, lengden på besøket samt eventuelle tilleggsopplysninger om bruken av nettprodukter og tjenester. IP-adressen til brukerne registreres også, selv om vi gjerne vil informere deg om at IP-adresser forkortes i rammeverket til Google Analytics i medlemsstater i EU eller andre kontraktstater i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Alle brukeropplysninger vil kun bli behandlet som pseudonymopplysninger. Google lagrer ingen navn eller e-postadresser. Alle viste annonser vises derfor ikke spesifikt for én person, men for eieren av informasjonskapselen. Denne informasjonen samles inn av Google og overføres til og lagres av servere i USA.

En av Googles markedsføringstjenester som vi bruker, er det nettbaserte annonseprogrammet Google Adwords. Ved bruk av Google Adwords mottar hver Adwords-kunde sin egen konverteringsinformasjonskapsel. Informasjonskapsler kan derfor ikke spores gjennom nettstedene til Adwords-kunder. Informasjonen som samles inn av informasjonskapselen brukes til å generere konverteringsstatistikk for Adwords-kunder som har bedt om konverteringssporing. Adwords-kunder ser det totale antallet brukere som har klikket på deres annonse og ble omdirigert til en side med en tagg for konverteringssporing. Men de vil ikke motta informasjon om personlig identifiserer brukere.

Vi kan inkludere tredjeparts annonser basert på Googles markedsføringstjeneste kalt DoubleClick. DoubleClick bruker informasjonskapsler for å la Google og deres partnernettsteder plassere annonser basert på brukernes besøk på dette eller andre nettstedet på Internett.

Google-tjenester bruker Googles Tag Manager. For å få mer informasjon om Googles bruk av opplysninger for markedsføringsformål se oppsummeringssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles personvernerklæring er tilgjengelig på https://www.google.com/policies/privacy.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ønsker å motsette deg interessebasert markedsføring gjennom Googles markedsføringstjenester, kan du gjøre dette ved å bruke innstillingene og oppsigelsesalternativene angitt av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes.
Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

24. Mirosoft Bing Ads

Vi bruker konverterings- og sporingsverktøyet Bing Ads fra Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som del av vårt nettsted. Microsoft lagrer en informasjonskapsel på brukerens enhet for å tillate analyse av bruken av våre nettbaserte tjenester. Forutsetningen for dette er at brukeren har tilgang til nettstedet via en annonse fra Microsoft Bing Ads. Dette informerer Microsoft og oss om at noen har klikket på en annonse, har blitt omdirigert til våre nettbaserte tjenester og har nådd en forhåndsdefinert målside. Vi ser kun det totale antallet brukere som klikket på en Bing-annonse og deretter ble videresendt til målsiden (konverteringer). Ingen IP-adresser blir lagret. Ingen andre personopplysninger om brukerens identitet avsløres.

Brukere kan finne mer informasjon om personvern og informasjonskapslene som brukes i Microsoft Bing Ads i Microsofts personvernerklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Bing Ads i fremtiden, kan du motsette deg dette når som helst her: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

25. Twitter Conversion Tracking

På vår nettsted bruker vi konverteringssporingstjenesten til Twitter Inc. (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, “Twitter”). Twitter lagrer en informasjonskapsel på brukerens datamaskin som tillater analyse av bruken av våre nettbaserte produkter og tjenester. Twitters konverteringssporing sporer handlingene til brukere etter at de har sett annonser eller samhandlet med annonser på Twitter. Twitters konverteringssporing lar deg tildele konverteringer som koblingklikk, retweets eller “like”-data.

Det juridiske grunnlaget for bruk av denne tjenesten er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR. Hvis du ønsker å motsette deg sporing, kan du gjøre dette ved å bruke verktøyet Digital Advertising Alliance hos optout.aboutads.info.

Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

26. Taboola

Bruk av teknologi som tilhører Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv, Israel) lar oss benytte oss av brukerspesifikk annonsering basert på adferd på Internett og forbrukerinteresser. Taboola bruker informasjonskapsler (eller annen liknende teknologi) for å anslå hvilke hjemmesider du besøker ofte, og lagrer informasjon om bruken din på hjemmesiden vår. Taboola samler inn enhetsrelatert informasjon og protokollinformasjon, og oppretter psevdonyme bruksprofiler. Bruksprofilene kombineres ikke med informasjonen om den som går under psevdonymet, og tillater ikke at slutninger blir trukket på bakgrunn av personopplysninger. For å kunne gjøre dette videresender vi IP-adressen din til Taboola. Denne behandlingen utføres på juridisk grunnlag for å ivareta vår legitime økonomiske interesse (art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR). Du kan hindre sporing på følgende lenke: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Når du har meldt deg av, kommer du ikke lenger til å se individualisert innhold/annonser.

27. Analyse av reklamer på tredjeparters nettsteder

Vi bruker reklame på tredjeparters nettsteder. Som annonsør kan vi bruke disse for å rette reklamene våre mot visse interesse- og brukergrupper. Vi samarbeider med forskjellige tredjeparter for å vise reklamene våre.

Vi bruker tjenester og systemer som tilbys av tredjeparter, til å tilordne reklameplasser og velge interessegrupper. Enkelte av tredjepartene bruker informasjonskapsler og andre tekniske metoder til å anskaffe opplysninger om bruken av nettstedet vårt, slik at vi kan måle og optimalisere hvor vellykkede de interessebaserte reklamene er.

I tilfeller der personopplysninger samles inn ved bruk av nettstedet vårt og disse overføres til en tredjepart, blir disse opplysningene behandlet etter artikkel 6 paragraf 1 bokstav f) DSGVO. Opplysningene blir behandlet for å beskytte våre rettmessige økonomiske interesser når det gjelder markedsføring av vårt nettsted.

Vi samarbeider med følgende leverandører:

 • Xandr
  For å kunne vise reklamer samarbeider vi med tredjepartsleverandøren Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). I dette henseendet har vi installert sporingspikselen fra Xandr på nettstedet vårt. Ved hjelp av denne sporingspikselen kan vi følge spilleres handlinger på nettstedet vårt. Kun statistiske opplysninger blir samlet inn og sendt til Xandr. Om du vil melde deg ut av Xandrs interessebaserte annonsering, kan du deaktivere Xandrs sporing ved å klikke på knappen for å melde deg ut på https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.Du kan finne ut mer om Xandrs personvernerklæring her: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes. Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.
 • Quantcast
  Vi samarbeider med Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. I den sammenheng bruker vi såkalte Quantcast-tagger. Statistikkdata som samles inn, overføres utelukkende til Quantcast. Du kan lese personvernerklæringen til Quantcast her: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/Du kan deaktivere Quantcast-sporing her: https://www.quantcast.com/opt-out/Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

28. Integrerte tjenester og tredjeparts innhold

Vi bruker tjenester og innhold levert av tredjeparter på vårt nettsted (heretter kalt “innhold”). For denne typen integrering er det teknisk nødvendig å behandle din IP-adresse slik at innholdet kan sendes til din nettleser. Din IP-adresse vil derfor bli overført til den respektive tredjepartsleverandøren.

I hvert tilfelle utføres denne databehandlingen for å sikre våre legitime interesser i optimering og de kommersielle operasjonene på vårt nettsted, hvorav det juridiske grunnlaget er Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav f GDPR.

Programmeringsspråket Java brukes regelmessig til å integrere innhold. Derfor kan du nekte databehandling ved å deaktivere Java-operasjoner i nettleseren.

Vi har integrert innhold fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; «Google») på vårt nettsted:

 • “Google Maps” for å vise kart;
 • “Google Web Fonts” for å bruke Googles skrifttyper;
 • “YouTube” for å vise videoer.

Overføring av dine data til USA kan ikke utelukkes. Vi garanterer at overføringen av data til det tredje landet USA er forskriftsmessig i henhold til standardavtalsklausulene som gjelder for EU.

29. Reklamer i spill

I nettspillene våre kan du se videosekvenser fra tredjepartsleverandører som er finansiert via reklamer. Dette tillater for eksempel at betalt innhold kan benyttes gratis.

Dataene du oppgir når du bruker annonsemedier, blir innhentet og analysert. Dette blir forklart grundigere nedenfor. Vår tjenesteleverandør Google Ad Manager av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) lar oss benytte denne typen reklameinntektsmuligheter. Tjenesteleverandøren kontrollerer reklamenettverkene i spillet. Dette innebærer at enkelte parametere blir delt med reklamenettverkene: IP-adresse, nettleser, operativsystem, region (mer informasjon). Målet med denne informasjonsformidlingen er å vise brukeren mest mulig relevant reklamemateriale. Reklamenettverkene kan muligens også behandle personopplysninger, f.eks. IP-adresse, for å kunne levere dette reklamematerialet.

Hvis du har meldt deg av personliggjorte eller kontekstbaserte reklamer, vil du fortsatt se reklamer i spillene våre. Begrensede reklamer, som ikke benytter seg av personopplysninger og som er mindre relevante for brukerne, vil fortsatt bli vist.

Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen i forbindelse med reklamer i spillet er samtykket ditt (artikkel 6, paragraf 1, bokstav a i GDPR). Som bruker kan du deaktivere bruken av personopplysninger i forbindelse med reklamer når som helst i Preferansesenteret. I slike tilfeller blir all psevdonym informasjon avidentifisert av oss, slik at bare begrensede reklamer blir vist.

Potensielle reklamepartnere https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Dine rettigheter

Du har rett til å utøve dine rettigheter overfor oss. Du har følgende rettigheter:

 • I samsvar med Artikkel 15 GDPR og Del 34 BDSG, har du rett til å be om informasjon om vi behandler eller ikke behandler personopplysninger om deg, og i hvilken grad.
 • Du har rett til å få oss til å korrigere dine opplysninger i samsvar med Artikkel 16 GDPR.
 • Du har rett til å få oss til å slette dine personopplysninger i samsvar med Artikkel 17 GDPR og Del 35 BDSG.
 • Du har rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset i samsvar med Artikkel 18 GDPR.
 • Du har rett til, i samsvar med Artikkel 20 GDPR, å motta personopplysninger om deg som du har oppgitt til oss på en strukturert, normal og maskinlesbar måte og overføre disse opplysningene til en annen kontrollør.
 • Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via støtteskjemaet vårt.

31. Retten til å motsette seg

I samsvar med Art. 21 GDPR, har du rett til å motsette deg enhver type utført behandling som bruker Art. 6, punkt 1, 1. setning, bokstav e eller bokstav f GDPR som rettslig grunnlag.

32. Mindreåriges personvern

Tjenesten er ikke rettet mot, eller ment for bruk av, personer som er under 16 år. Vi innhenter ikke personopplysninger om noen person vi vet er under 16 år gammel.

33. Personvernansvarlig

Du kan kontakte vår personvernansvarlige her:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Klager til myndighetene

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger medfører et brudd på kravene i GDPR, har du rett til å sende en klage til myndighetene i henhold til Artikkel 77 GDPR.

Versjon: 01/2022