Genel kullanım şartları

Geçerlilik başlangıç tarihi 01.06.2022

1 Konu; Geçerlilik Kapsamı

1.1

Aşağıdaki genel hüküm ve koşullar, Stillfront Germany GmbH (bundan sonra “Stillfront Germany GmbH” olarak anılacaktır), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, tarafından Stillfront Germany GmbHs web sitelerinde ve uygulama mağazalarında sunulan online ve mobil oyunların ve diğer hizmetlerin kullanımını düzenler.

1.2

Stillfront Germany GmbH, bunları en büyük olası kullanıcı kitlesine çekici kılmak amacıyla sunduğu çevrimiçi oyun, mobil oyun ve diğer hizmetlerini sürekli geliştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar bu durum hakkında uygun şekilde bilgilendirilecektir.

1.3

Stillfront Germany GmbH tarafından sunulan çevrimiçi ve mobil oyunlar ile diğer hizmetler sadece eğlence amaçlıdır. Bu oyunların veya hizmetlerin iş için veya ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Stillfront Germany GmbH, bireysel çevrimiçi oyunlar veya mobil oyunlarda oyun ilerlemesinin ve bazı durumlarda oyun içinde elde edilmiş sanal ögelerin sıfırlandığı geri dönüşler veya içerik sıfırlamalarının olabileceği konusunda kullanıcıları bilgilendirir. Bu durum özellikle Stillfront Germany GmbH’un oyuncuların henüz tamamlanmamış (soft launch veya beta version) çevrimiçi veya mobil oyuna katılmalarına izin verdiği durumlarda olabilir.

1.4

Kullanıcının, kendi dijital ortamının dijital ürünün teknik gereksinimleriyle uyumlu olduğundan emin olması gerekir. Sözleşmeyi sonlandırmadan önce kullanıcı https://goodgamestudios.com/requirements bölümünden teknik gereksinimleri görüntüleyebilir.

1.5

Bu genel hüküm ve koşullara ek olarak, bir çevrimiçi oyun veya mobil oyun için mevcut olan tüm kurallar da geçerlidir. Bu genel hüküm ve koşullar ile oyunun kuralları arasında tutarsızlık olması durumunda, bu genel hüküm ve koşulların yargıları önce gelir. Buna ek olarak, belirli çevrimiçi veya mobil oyunlarda, çevrimiçi ya da mobil oyunların belirli sürümlerinde ve/veya bileşenlerinde ve Stillfront Germany GmbH’un web sitelerinde sunulan ayrı hizmetlerde gereken durumlarda belirli hüküm ve koşullar da geçerli olabilir. Kullanıcılar bir seçeneği kullanmalarından önce, bu seçenekle ilgili tüm özel hüküm ve koşullar için uygun şekilde bilgilendirilirler.

1.6

Kullanıcıların, çeşitli çevrimiçi ve mobil oyunlar ve diğer hizmetler için Stillfront Germany GmbH’un sözleşme ortaklarının sunduğu hizmetleri kullanma fırsatı vardır. Bu gibi durumlarda, kullanıcı ile Stillfront Germany GmbH’un ilgili sözleşme ortağı arasında ayrı bir sözleşme yapılır. Sözleşmenin yapılmasından önce söz konusu durum kullanıcılara uygun bir şekilde bildirilir.

1.7

Stillfront Germany GmbH’un genel hüküm ve koşullarından ayrılan, bir kullanıcı için geçerli olan diğer yargılar veya hüküm ve koşullar, yalnızca Stillfront Germany GmbH’un bunların geçerliliğini önceden kabul etmesi durumunda geçerlilik kazanır.

2 Sözleşmenin Akdi

2.1

Stillfront Germany GmbH tarafından sağlanan çevrimiçi ve mobil oyunları ve diğer hizmetleri kullanmak için, kullanıcıların söz konusu uygulama için kaydolmaları ve gerekli olan durumlarda uygulamayı yüklemeleri gereklidir. Kullanıcıların Stillfront Germany GmbH ile sözleşme akdetmeyi veya sözleşmeyi sonlandırmayı talep etme hakkı yoktur.

2.2

Yalnızca gerçek kişilere kaydolma hakkı tanınır. Yalnızca şahısların yetkili kullanıcılar olmasına izin verilir (grupların, ailelerin, eşlerin veya hayat arkadaşlarının değil).

2.3

16 yaşın altındaki kişilerin kaydolmalarına izin verilmez.

2.4

Yasaların getirdiği yasakları ihlal etmesi durumlarda kullanıcıların Apple App Store’dan mobil oyunları indirmelerine izin verilmez. Bu kural örneğin aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

  • Kullanıcıların, ABD hükümetinin ambargo uyguladığı veya ABD hükümeti tarafından terörizm destekçisi olarak sınıflandırılan bir ülkede bulunmaları durumunda.
  • Kullanıcılar ABD hükümetinin yasaklı veya sınırlandırılmış taraflar listesinde yer alıyorsa.

2.5

Kullanıcıların çevrimiçi oyunlara kaydolmaları için bir oyuncu adı ve genellikle kullanıcı adına kayıtlı olan bir e-posta adresi girmeleri gerekir, mobil oyunlar için bir oyuncu adı gereklidir. Kullanıcılar belirli bir oyuncu adı üzerinde hak sahibi değildir. Seçilen oyuncu adı üçüncü tarafların haklarını, mevcut kanuni yasakları veya görgü kurallarını ihlal edemez. Buna ek olarak, hiçbir e-posta veya web adresi oyuncu adı olarak kullanılamaz. Kullanıcılar, kayıt sırasında Stillfront Germany GmbH’a sağladıkları bilgilerin gerçek ve eksiksiz olmasından sorumludur.

2.6

Tekli oyunlar için kullanıcılar üçüncü taraf sağlayıcılar (örneğin sosyal medya ağları veya cep telefonu uygulama mağazaları) aracılığıyla da kaydolabilir. Bu amaçla kayıt için gerekli veriler kullanıcının ilgili üçüncü taraf sağlayıcılarındaki hesabından alınır.

2.7

Kayıt işleminin kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Üçüncü taraflar yoluyla yapılan kayıtlara, özellikle de çeşitli hizmet sağlayıcılarında şahısların ticari amaçlı olarak kaydolmasına (kayıt hizmetleri ve/veya giriş hizmetleri) izin verilmez.

2.8

Kaydolma işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, kullanıcı bağımsız olarak yönettiği bir hesap (bundan sonra “Kullanıcı Hesabı” olarak anılacaktır) açar. Kullanıcı Hesabı, Stillfront Germany GmbH’un onayı olmadan devredilemez.

2.9

Kayıt ve aktivasyon hakkı yoktur.

3 Genel Kullanıcı Yükümlülükleri

3.1

Kullanıcı Verileri

Kullanıcılar, kayıt sırasında girmiş oldukları verilerde (özellikle de e-posta adreslerinde) herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri derhal Stillfront Germany GmbH’a bildirmeyi kabul ederler. Kullanıcılar, talep edilmesi hâlinde Stillfront Germany GmbH’a sağladıkları verilerin doğru olduğunu teyit etmekle yükümlüdür.

3.2

Oturum Açma Verileri, Kimlik Bilgileri ve Parolalar

3.2.1

Kullanıcıların tüm oturum açma verilerini, kimlik bilgilerini ve parolaları kesinlikle gizli tutmaları gerekir.

3.2.2

“Oturum açma verileri”, “kimlik bilgileri” ve “parolalar” terimleri; kullanıcının kimliğini doğrulamak ve üçüncü tarafların yetkisiz kullanımlarını engellemek amacıyla kullanılan bütün harf ve/veya karakter ve/veya rakam dizilerini kapsar. Parola, oyuncu adı ile aynı olmamalıdır ve sayıların ve harflerin bir kombinasyonu kullanılarak oluşturulmalıdır.

3.2.3

Kullanıcıların tüm oturum açma verilerini, kimlik bilgilerini ve parolaları üçüncü tarafların erişiminden korumaları gerekir.

3.2.4

Kullanıcıların; üçüncü tarafların oturum açma verilerine, kimlik bilgilerine veya parolalara yetkisiz şekilde sahip olduğunu veya olabileceklerini düşünmek için bir nedenleri olursa, kullanıcılar bu durumu derhal Stillfront Germany GmbH’a bildirmeli, verilerini değiştirmeli ya da Stillfront Germany GmbH’un değiştirmesini sağlamalıdır. Bu durumda veya Stillfront Germany GmbH’un ekinde verilerin suistimal edildiğine dair somut kanıtlar bulunduğunda, Stillfront Germany GmbH kullanıcının hesabına erişimi geçici olarak engelleme hakkına sahiptir. Verilerin kötüye kullanımına işaret eden kanıtlar bulunuyorsa, Stillfront Germany GmbH bu durumu kullanıcıya bildirir.

3.2.5

İlgili çevrimiçi veya mobil oyununun veya diğer hizmetin istisnalara izin verdiği durumların haricinde, kullanıcılar hiçbir koşulda başka bir kullanıcının oturum açma verilerini kullanma hakkına sahip değildir.

3.3

Stillfront Germany GmbH internet sayfalarının ve bu sayfaların içeriklerinin kullanımı

3.3.1

Stillfront Germany GmbH’un web sitelerinde ve mobil oyunlarında; ticari markalarla, telif haklarıyla veya Stillfront Germany GmbH’un ya da üçüncü tarafların lehine olan başka yollarla korunan çeşitli içerikler bulunur. Bu genel hüküm ve koşullarda açıkça izin verilmediği sürece, kullanıcılar Stillfront Germany GmbH’un hiçbir web sitesini, mobil oyununu veya bunların içeriklerini ya da herhangi bir bölümünü düzenleyemez, kopyalayamaz, dağıtamaz, kamuya açık şekilde yeniden oluşturamaz, reklam amaçlarıyla veya sözleşmede kararlaştırılan amaçların dışında kullanamaz. Yalnızca gezinme amacıyla oluşturulan teknik kopyalara ve kişisel kullanım için oluşturulan kalıcı kopyalara izin verilir. Telif hakkı bilgileri ve marka adları değiştirilemez, gizlenemez veya kaldırılamaz.

3.3.2

“İçerik” terimi; Stillfront Germany GmbH tarafından sağlanan tüm verileri, görüntüleri, metinleri, grafikleri, müzikleri, sesleri, ses dizilerini, videoları, yazılım programlarını ve kodları ve diğer bilgileri kapsar. “İçerik” terimi özellikle indirilmek üzere sağlanan tüm hizmetleri de içerir.

3.3.3

Kullanıcılar; Stillfront Germany GmbH’un web sitelerinin, ayrı olarak sunulan hizmetlerinin ve/veya buradaki seçeneklerin ya da çevrimiçi ve mobil oyunlarının düzgün şekilde çalışmasını engelleyecek veya kesinti yaratacak her türlü aktiviteden kaçınmakla yükümlüdür. Kullanıcılar aynı zamanda verilere yetkisiz şekilde erişilmesine olanak tanıyacak her türlü aktiviteden kaçınmakla da yükümlüdür. İçeriklerin çağrılması, yalnızca diğer kullanıcıların Stillfront Germany GmbH’un web sitelerini ve içeriklerini kullanmalarını etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Alıcıların donanımlarını veya yazılımlarını etkileyebilecek verilerin ya da yazılımların aktarılmasına izin verilmez.

3.3.4

Stillfront Germany GmbH’un web sitelerinin veya mobil oyunlarının ticari amaçlarla, özellikle de reklam amaçlarıyla her türlü kullanımı, önceden Stillfront Germany GmbH’un yazılı onayını gerektirir.

3.3.5

Kullanıcılar Stillfront Germany GmbH’un web sitelerinde, çevrimiçi oyunlarında, mobil oyunlarında veya diğer hizmetlerinde içerik yayımlama hakkına sahip değildir.

3.3.6

Stillfront Germany GmbH’un internet sitelerinin, kullanıcının gerçek IP adresini gizleyen anonimleştirici hizmetler aracılığıyla kullanılmasına izin verilmez.

3.4

İstemci Yazılımı Kullanımı

Stillfront Germany GmbH; bir istemci yazılımının önceden yüklenmesini gerektiren seçeneklerle ilgili olarak, kullanıcıya istemci yazılımını yüklemesi için ve bu hüküm ve koşullarda ve ilgili oyunun kurallarında kararlaştırılan amaçlar doğrultusunda kullanması için (kullanıcı sözleşmesi kapsamında) sınırlı olmayan, münhasır olmayan, devredilemeyen, kişiye özel ve zaman sınırlaması olan bir hak tanır. Yazılımın her türlü ticari kullanımı yasaktır. İstemci yazılımında değişiklik yapılması, kullanımı bırakılan programlama kodunun başka kod biçimlerine geri çevirisi (kaynak koda dönüştürme) ve yazılımın çeşitli üretim düzeylerinde yapılan diğer tersine mühendislik işlemleri (birlikte çalışabilirliğin sağlanması için bunlara gerek olmadığı sürece) yasaktır. Stillfront Germany GmbH, yasal yükümlülük hükümleri uyarınca kullanıcıya karşı uğradığı zararlardan ötürü sorumludur.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4 Çevrimiçi ve Mobil Oyunların Kullanımına İlişkin Özel Şartlar

4.1

Kullanıcı, bir çevrimiçi oyunun veya mobil oyunun her turuna (ör. Dünya, Evren vs.) yalnızca bir kullanıcı hesabını kullanarak katılabilir (oyunun ilgili kuralları bu koşul için bir istisna sağlamadığı sürece). Yukarıda belirtilen kuralı ihlal eden hesaplar 9. maddedeki koşullar çerçevesinde silinebilir veya yasaklanabilir.

4.2

Kullanıcıların çevrimiçi veya mobil oyunlarda manipüle edici herhangi bir müdahalede bulunmaları yasaktır. Kullanıcılar özellikle oyunun çalışmasını veya seyrini engelleyebilecek önlemler, mekanizmalar veya yazılımlar kullanma hakkına sahip değildir. Kullanıcılar, teknik kapasitenin gereksiz yere veya aşırı yüklenmesine yol açabilecek önlemler alamazlar. Kullanıcıların oyun yönetimi tarafından oluşturulan içerikleri engellemesine, yeniden yazmasına veya düzenlemesine ya da oyuna başka bir şekilde müdahalede bulunmasına izin verilmez.

4.3

Kullanıcılar hiçbir koşulda

a) hileler, modlar ve/veya izinsiz girişler ya da çevrimiçi veya mobil oyunlarının sonuçlarını değiştirebilecek diğer üçüncü taraf yazılımı ürünlerini oluşturamaz veya kullanamaz,

b) “veri madenciliğine” olanak tanıyan veya başka bir şekilde çevrimiçi ve mobil oyunlarla bağlantılı olarak bilgi yakalayan ya da toplayan yazılımları kullanamaz,

c) çevrimiçi veya mobil oyunların dışında sanal eşyaları kullanamaz, çevrimiçi ya da mobil oyunlarda kullanılan sanal eşyaları “gerçek” para karşılığında satın alamaz, satamaz veya takas edemez,

d) kullanıcı hesaplarını satamaz, alamaz veya takas edemez.

Bu durum kuralların aşılmasını sağlayan tüm işlemleri, benzer eylemleri veya yukarıda belirtilen yasaklara uyan bir etki yaratan eylemleri kapsar.

4.4

Kullanıcıların aynı zamanda çevrimiçi oyunu (ayrı ayrı her web sayfası dahil olmak üzere) internet tarayıcısının veya sağlanan istemci programının dışındaki diğer programlarla çalıştırması yasaktır. Bu, özellikle bot adı verilen yazılımların ve web arabiriminin yerini alması veya desteklemesi amaçlanan diğer araçlar için geçerlidir. Aynı zamanda kullanıcıya diğer kullanıcılar karşısında avantaj sağlayan komut dosyaları ve tamamen ya da kısmen otomatik programlar da yasaktır. Otomatik işlemler dahilse buna otomatik yenileme işlevleri ve diğer entegre tarayıcı mekanizmaları dahildir.

4.5

Giriş sayfasının görüntülenip görüntülenmemesinden bağımsız olarak kullanıcı hesaplarının otomatik olarak açılmasına izin verilmez.

4.6

Çevrimiçi veya mobil oyunlarda kullanılan eşyaların ve sağlanan sanal eşyaların tüm ve münhasır hakları, Stillfront Germany GmbH’a veya Stillfront Germany GmbH tarafından yetkilendirilen yüklenicilere aittir. Kullanıcılar yalnızca kullanıcı sözleşmesi süresince sanal eşyaların münhasır olmayan kullanım hakkına sahip olur ancak hiçbir şekilde bunların mülkiyetine sahip olmaz.

5 İletişim Olanaklarının Kullanımına İlişkin Özel Şartlar (Özelikle Tartışma Forumları, Sohbetler ve Yorumlar)

5.1

Stillfront Germany GmbH; kullanıcılara Stillfront Germany GmbH’un web sitelerinde, oyun içinde ve sosyal ağlarda (özellikle tartışma forumları, sohbetler, bloglar, konuk defterleri vs. aynı zamanda bunların yorum işlevleri, toplu şekilde “iletişim olanakları” olarak anılır) kullanıcıların kendi oluşturdukları girişler ve yayınlar için farklı iletişim olanakları sağlar, kullanıcılar bunları erişilebilirliğe göre kullanabilir. Bu bağlamda, Stillfront Germany GmbH kullanıcılara yalnızca bilgi alışverişi için teknik bir ortam sunar. Ancak kullanıcılar iletişim özellikleri üzerinde hak iddia edemez.

5.2

Kullanıcılar, yayımladıkları içerikler ve girişlerden ötürü tamamen sorumludur. Kullanıcıların yükümlülüklerini kusurlu bir şekilde ihlal etmeleri sonucunda üçüncü tarafların haklı nedenlerle yaptıkları talepler için, kullanıcılar Stillfront Germany GmbH’u muaf tutmayı kabul eder. Stillfront Germany GmbH kullanıcılar tarafından yayınlanan içerikler üzerindeki her türlü mülkiyeti açık bir şekilde reddeder.

5.3

Bu iletişim olanakları çerçevesinde, kullanıcıların Stillfront Germany GmbH’un web sitelerinde aşağıdaki türde içerikleri yayımlaması veya dağıtması yasaktır:

a) yürürlükteki bir yasayı ihlal eden, görgü kurallarına aykırı olan veya genel hüküm ve koşullarını ya da ilgili oyunun kurallarını ihlal eden içerikler;

b) ticari markaları, patentleri, yardımcı program veya tasarım desenlerini, telif haklarını, ticari sırları veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal eden içerikler;

c) müstehcen, ırkçı, şiddet içeren, pornografik, yetişkinlere yönelik veya başka bir şekilde çocukların ve gençlerin gelişimini tehdit eden ya da zarar veren içerikler;

d) hakaret içeren, taciz eden veya karalayıcı içerikler;

e) zincir mektuplar veya piramit şemalar barındıran içerikler;

f) sahte bir şekilde Stillfront Germany GmbH tarafından sağlandığı izlenimini veren içerikler;

g) açık izinleri olmadan üçüncü taraflara ait kişisel verilerinin bulunduğu içerikler; ve/veya

h) ticari, özellikle de tanıtım amaçlı içerikler.

5.4

Web sitelerinin, şirket veya ürün adlarının belirtilmesine, yalnızca temel amacının reklam verme olmaması koşuluyla izin verilir.

5.5

Bu iletişim olanaklarının tüm kullanıcıları, uygun ve kabul edilebilir bir dil kullanmakla yükümlüdür. İftira niteliğindeki eleştiriler veya onur kırıcı saldırılara izin verilmez.

5.6

Bu genel hüküm ve koşullardaki diğer tüm haklardan bağımsız olarak, Stillfront Germany GmbH bu genel hüküm ve koşulların kurallarını ihlal eden içerikleri ve girişleri tamamen veya kısmen kaldırma hakkına sahiptir. Stillfront Germany GmbH ayrıca bu kuralları ihlal eden kullanıcıların kalıcı veya geçici olarak iletişim özelliklerini daha fazla kullanımını askıya alma veya 9. maddedeki koşullar çerçevesinde sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.

6 Yükümlülük İhlalinin Sonuçları

6.1

Stillfront Germany GmbH kullanıcılar tarafından yükümlülüğünü ihlal etmesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

6.2

Yasal veya sözleşmeden doğan tüm haklardan bağımsız olarak, Stillfront Germany GmbH makul takdirine göre yasaları, üçüncü taraf haklarını, bu hüküm ve koşulları veya ilgili herhangi bir ilave düzenlemeyi ve oyun kurallarını kusurlu bir şekilde ihlal eden tüm kullanıcılara karşı aşağıdaki önlemleri alabilir:

a) İçerikleri silme;

b) Kullanıcıyı uyarma;

c) Kullanıcıyı belirli veya tüm online ve mobil oyunlardan ve Stillfront Germany GmbH web sitesi içeriklerinden geçici veya kalıcı olarak engelleme;

d) Belirli bir oyun özelliği (ör. sohnet) dahil olmak üzere kullanıcıyı askıya alma;

e) Kalıcı veya geçici olarak evden girişlere sanal yasak koyma; ve/veya

f) İşbu hüküm ve koşullardaki 9. madde çerçevesinde kullanıcı sözleşmesini sonlandırma.

6.3

Kullanıcılar engellendiyse veya men edildiyse, öncesinde Stillfront Germany GmbH’un izni olmadan Stillfront Germany GmbH tarafından sunulan bir hizmete giriş yapamayabilir.

7 Kullanım Ücretleri

7.1

Kullanıcılar sağlanan çevrimiçi ve mobil oyunları temel olarak ücretsiz oynayabilir. Ancak çevrimiçi oyunlar ve mobil oyunlar çerçevesinde, kullanıcılar sanal para birimlerini (yani yakutlar, altın, mücevherler, “premium para birimi”), belirli sanal özellikleri ve diğer hizmetleri (toplu olarak “satın alınabilir özellikler”) satın almak için para kullanabilir. İstenen sanal para biriminin fiyatı, euro, ABD doları veya kullanıcının bulunduğu bölgede kullanılan farklı bir para biriminde görüntülenir. Kullanıcı, çevrimiçi veya mobil oyunda satın alınan premium para birimi ile avantajlar veya sanal eşyalar satın alabilir.

7.2

Kullanıcılara, özellikle her bir işlevin hangi özelliği sunduğu olmak üzere satın alınabilir özellikler, satın alınabilecek özelliklerin satışta kalma süresi (varsa), satış fiyatı ve online ve mobil oyunla bağlantılı mevcut ödeme yöntemleri hakkında ayrı ayrı bilgi verilecektir.

7.3

Kullanıcılar mevcut özellikleri satın almak için tekliflerini vermek amacıyla, ilgili çevrimiçi oyunda veya mobil oyunda sunulan eşyalardan ve ödeme yöntemlerinden istediklerini seçip ardından “Şimdi Satın Al” düğmesini tıklayarak sipariş işlemini tamamlayabilir. Kullanıcı ve Stillfront Germany GmbH arasındaki sözleşme, sipariş işleminin başarıyla tamamlasının ardından sona erer.

7.4

Ödeme seçenekleri çevrimiçi veya mobil oyuna, katılımcının ülkesine ve teknik açıdan olanaklı ödeme seçeneklerinin pazarda kullanılabilirliğine göre değişiklik gösterir. Bunlar sipariş işleminin başlangıcında kullanıcıya gösterilir.

7.5

Para, kullanıcı tarafından ilgili ödeme işlemi için yetkilendirilen hizmet sağlayıcısı yoluyla veya kullanıcı tarafından yapılan bir transferle alınır. Mobil oyunlar için para, ilgili uygulama mağazalarından toplanır. Özel durumlarda, Stillfront Germany GmbH’un genel hüküm ve koşullarına ek olarak, yetkili hizmet sağlayıcı tarafından dahil edilen genel hüküm ve koşullar geçerli olabilir.

7.6

Ödeme işleminin veya para transferi yapılıyorsa paranın Stillfront Germany GmbH’un hesabına ulaşmasından sonra, Stillfront Germany GmbH satın alınan özelliklerin kullanıcının hesabında kullanılabilir olmasını sağlar.

7.7

Bağımsız iş ortaklarının web sitelerindeki mobil oyunlar ve sosyal ağlara entegre edilen çevrimiçi ve mobil oyunlar için, sözleşme akdi bu belgede açıklanan prosedürden farklı olabilir. Bu durumlarda, sözleşmenin akdi için uygulanan özel prosedür kullanıcılara bildirilir.

7.8

Kullanıcı, ödeme işlemi çerçevesinde sağlanan tüm bilgilerin (özellikle de banka hesabı, kredi kartı numarası vs.) eksiksiz ve doğru olduğunu onaylar ve garantiler.

7.9

Stillfront Germany GmbH, satın alınabilir özelliklerin gelecekteki tüm alımlarında her özellik için geçerli olan ücretleri artırma veya azaltma hakkını saklı tutar.

7.10

Ödememe durumda yasal faizler eklenir. Stillfront Germany GmbH aynı zamanda kullanıcı hesabını engelleme, ek bir tazminat talep etme ve hizmetleri feshetme hakkına da sahiptir.

7.11

Stillfront Germany GmbH’a kullanıcı kusuru nedeniyle (yetersiz hesap bakiyesi dahil) düzeltme ücretlerinin veya iptal ücretlerinin tahakkuk ettirilmesi durumunda, bu durum nedeniyle ortaya çıkan masraflar kullanıcı tarafından karşılanır.

8 Tazminat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

8.1

Kullanıcılar, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeleri durumunda doğrudan bu taraflara karşı sorumludur. İşbu hüküm ve koşullardaki yükümlülüklerin kabahatli şekilde yerine getirilmemesinden ortaya çıkacak tüm hasarlar için, özellikle üçüncü tarafların taleplerinden doğan tüm hasarlar için kullanıcı, yasa hükümleri ile uyumlu şekilde Stillfront Germany GmbH’a tazminat ödeyecektir. Buna tüm mahkeme masrafları ve yasal masraflar dahil olmak üzere Stillfront Germany GmbH’un yasal savunma masrafları dahildir. Hak ihlalinden kullanıcının sorumlu olmadığı durumlarda bu şart geçerli değildir.

8.2

Stillfront Germany GmbH’un sorumluluğu, yasal neden ne olursa olsun, sözleşmenin suistimalinden ya da yükümlülük ihlalinden kaynaklandığına bakılmaksızın, nihai olarak aşağıdaki kurallara göre belirlenir:

8.2.1

Stillfront Germany GmbH kasıtlı ve büyük ihmaller için sınırsız şekilde sorumlu olacak ancak temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda hafif ihmalden sorumlu olacaktır. Bahsi geçen sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda sorumluluk sadece sözleşmelerde ortaya çıkan tipik hasarlarla sınırlıdır.

Daha önce bahsi geçen “temel sözleşme yükümlülükleri”, sözleşmenin düzenlemelerine uygun şekilde işlemesini ve sözleşmenin amacına ulaşmasını sağlayan, kullanıcının itimat ettiği yükümlülüklerdir.

8.2.2

Stillfront Germany GmbH diğer tüm yükümlülüklerden muaftır.

8.2.3

Stillfront Germany GmbH, gereksiz hasarları önlemek için kullanıcıların düzenli olarak verilerini yedeklemesini tavsiye eder.

8.2.4

Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları; Stillfront Germany GmbH’un açık şekilde garanti verdiği durumlarda, kötü niyet durumlarında ve can, uzuv ya da sağlık kayıplarından doğan zararlarda geçerli değildir. Sorumluluk, Ürün Sorumluluğu Yasası (Product Liability Act) kapsamında geçerliliğini korur.

9 Sözleşme Süresi; Kullanıcı Hesaplarının Silinmesi

9.1

İlgili çevrimiçi oyunda, mobil oyunda veya diğer hizmette aksi belirtilmediği sürece, Stillfront Germany GmbH’un portalının, çevrimiçi ve mobil oyunlarının ve diğer hizmet seçeneklerinin kullanım sözleşmesi sınırsız bir süre için akdedilir. Sözleşme, Stillfront Germany GmbH’un bir hesabı onaylamasıyla veya etkinleştirmesiyle başlar.

9.2

Sözleşme taraflardan herhangi biri tarafından istendiği zaman sonlandırılabilir. Stillfront Germany GmbH tarafından sonlandırılması hâlinde bu işlem bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Kullanıcı tarafından sonlandırılması durumunda anında yürürlüğe girer. Kullanıcı tarafından Stillfront Germany GmbH’a sunulan verilerin silinmesi veya kullanıcı tarafından bu verilerin silinmesine dair gönderilen talep, kullanıcı tarafından sözleşmenin sonlandırılması olarak kabul edillir.

9.3

Her iki taraf da öncesinde nedenini bildirmeksizin sözleşmeyi sonlandırabilir. Sözleşmenin sonlandırılma nedeni işbu hüküm ve koşullardan doğan bir yükümlülüğün ihlaliyse sonlandırma işlemine yalnızca düzeltici önlem için verilen sürenin bitmesi veya etki göstermeyen bir uyarıdan sonra izin verilir. Her iki tarafın çıkarı göz önünde bulundurulduğunda sözleşmenin hemen sonlandırılmasını gerekçelendiren özel koşullar varsa düzeltici önlem ve uyarı için bir son tarih belirlenmesi de gereksiz hâle gelir.

Stillfront Germany GmbH tarafından sözleşmenin hemen sonlandırılmasını gerekçelendiren koşullar özellikle aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

a) diğer oyuncuların oyun deneyimlerini önemli ölçüde etkileyen davranışlar gösteriliyorsa;

b) hileler, modlar ve/veya “izinsiz girişler”in yanı sıra çevrimiçi veya mobil oyunların oyun deneyimini ya da oyun mekanizmasını değiştiren yazılımlar, araçlar veya komut dosyaları kullanılıyorsa;

c) oyunun kurallarının özel istisnalara izin verdiği durumların haricinde, üçüncü taraflar kullanıcının hesabından yararlanıyorsa,

d) oyunun kurallarının özel istisnalara izin verdiği durumların haricinde, bir kullanıcı bir üçüncü taraf kullanıcının hesabından yararlanıyorsa veya bir çevrimiçi oyunda birden fazla kullanıcı hesabını kullanıyorsa,

e) bir kullanıcı çevrimiçi veya mobil oyunların dışında çevrimiçi ya da mobil oyunlarda kullanılan sanal eşyaları kullanıyorsa, bunları “gerçek” para karşılığında almayı veya satmayı deniyor ya da takas etmeye çalışıyorsa;

f) kullanıcı Stillfront Germany GmbH’un izni olmadan kullanıcı hesabını sattıysa, satın aldıysa veya takas ettiyse;

g) kullanıcı, diğer kişileri veya Stillfront Germany GmbH’u koruyan yasaları kusurlu bir şekilde ihlal ederse;

h) kullanıcı bu genel hüküm ve koşulları, geçerli olan ek hükümleri ve/veya oyunun kurallarını kasıtlı olarak ihlal ediyorsa; ve/veya

i) özellikle lisans sözleşmesinin sonlandırılması veya resmi ya da yasal kararlar nedeniyle Stillfront Germany GmbH’un ilgili çevrimiçi oyun veya mobil oyunu işletme hakkını kaybettiyse.

9.4

Her türlü sonlandırma işlemi yazılı olarak yapılmalıdır. Ayrıca müşteri 9.2 maddesi çerçevesinde ilgili düğmeye tıklayarak çevrimiçi olarak da sözleşmeyi sonlandırabilir.

9.5

Uzun süreli etkin olmama durumlarında, Stillfront Germany GmbH bu duruma ilişkin bildirimde bulunduktan sonra etkin olmayan kullanıcının hesabını silme hakkına sahiptir. Etkin olmama süresi çevrimiçi oyun veya mobil oyuna göre değişebilir ancak genelde 90 ila 240 gün arasındadır. Sözleşmenin sonlandırılmasının ardından Stillfront Germany GmbH, yürürlükteki yasalar çerçevesinde kendi makul takdirine göre sözleşme sonundaki kullanıcı hesabını silme hakkına sahiptir.

10 Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü

10.1

AB Komisyonu, tüketiciler ve çevrimiçi tüccarlar arasında online uyuşmazlık çözümü için bir platform sağlıyor (ODR platformu). Bu bağlantıyı kullanarak ODR platformuna erişebilirsiniz:  http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Bize ODR platformundan ulaşabilirsiniz. Fakat, bir tüketici hakem kurulunun karşısında bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmayı planlamıyoruz ve böyle bir yükümlülük altında da değiliz. Bizimle iletişime geçilmesi hâlinde biz de kullanıcılarımızla doğrudan iletişime geçeceğiz.

11 Geçerli Yasalar

Federal Almanya Cumhuriyeti’nin yasaları geçerlidir; Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) hariç tutulur. Kullanıcının ikamet ettiği ülkenin zorunlu hükümleri bu hukuki karardan etkilenmez.

12 Bu Hüküm ve Koşulların Değiştirilmesi; Diğer

12.1

Stillfront Germany GmbH; (a) yasal değişiklikler nedeniyle bir değişiklik yapılması durumunda, (b) Yüksek Mahkeme kararlarından ötürü bir değişiklik yapılması durumunda, (c) teknik gereklilikler nedeniyle, (d) şirket faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla, (e) piyasa koşullarında değişiklik olması durumunda ve/veya (f) üçüncü tarafların lehine olan durumlarda bu hüküm ve koşullarda düzenlemeler yapma hakkını saklı tutar. Taraflar arasındaki sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini engelleyecek bir değişiklik uygulanmaz. Kullanıcılar genel hüküm ve koşullarda yapılacak bir değişiklik için, Stillfront Germany GmbH’un web sitesi ve ilgili çevrimiçi veya mobil oyun yoluyla, değişikliğin gerçekleşmesi planlanan zamandan en az altı hafta önce bilgilendirilir. Alternatif olarak, Stillfront Germany GmbH kullanıcılarına değiştirilen genel hüküm ve koşulları e-posta yoluyla gönderebilir veya değiştirilen genel hüküm ve koşullara Stillfront Germany GmbH’un web sitelerinden erişebileceğini kullanıcılarına bildirebilir. Kullanıcı herhangi bir değişikliğe dört hafta içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Kullanıcının dört haftalık süre boyunca sessiz kalması veya değiştirilen hüküm ve koşullarla ilgili bildirimi almasından sonra oyunu yeniden açması durumunda, hüküm ve koşulları kabul edilmiş sayılır. Stillfront Germany GmbH kullanıcılarını dört haftalık süre, çekilme hakkı ve sessiz kalmanın hukuki anlamı konusunda özel olarak bilgilendirir.

12.2

Kullanıcılar yalnızca karşı talepleri yasal açıdan geçerli olarak tespit edildiğinde veya Stillfront Germany GmbH tarafından kabul edildiğinde ve itiraz edilmediğinde ya da bu iki taraflı yasal ilişkiden doğduğunda mahsuplaşma hakkına sahiptir. Kullanıcılar yalnızca bu sözleşmeden doğan taleplerle ilgili olması koşuluyla alıkoyma hakkını kullanabilirler.

12.3

Stillfront Germany GmbH, bu hüküm ve koşullarda aksi belirtilmediği sürece normalde kullanıcılarla e-posta yoluyla iletişim kurar. Kullanıcılar, kayıt sırasında belirttikleri e-posta adresinde Stillfront Germany GmbH’tan gelen mesajlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmelidir. Stillfront Germany GmbH ile iletişim kurarken, kullanıcılar mesajın hangi çevrimiçi veya mobil oyunla ve hangi kullanıcı hesabıyla ilgili olduğunu belirtmelidir.

12.4

Bu hüküm ve koşullardan herhangi biri geçersiz hâle gelirse ve/veya yasal hükümlere muhalefet ederse, hüküm ve koşulların geriye kalan yargıları geçerliliklerini korur.

***

Lisans Notları:

Goodgame Gangster’ın oyun tasarımı, Playa Games GmbH lisanslıdır.

Twitter, Inc.’ten ve diğer katılımcılardan gelen “Twemoji” emoji grafikleri, CC-BY 4.0 ile lisanslıdır:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/