Zásady ochrany osobních údajů pro online služby

Použití těchto webových stránek může obnášet zpracování osobních údajů. Následujícími informacemi vás chceme seznámit s přehledem těchto procesů, abyste jim lépe rozuměli. Abychom zajistili férové zpracování, rádi bychom vás také seznámili s vašimi právy podle Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a Německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Za zpracování dat zodpovídá společnost Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (dále jen “my“ nebo “nás/námi”).

Obsah

1. Kontakt

Máte-li jakékoli otázky nebo připomínky, nebo pokud nás chcete kontaktovat ohledně uplatnění svých práv, kontaktujte nás prosím zde: https://support.goodgamestudios.com/

2. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

Použití námi nabízených služeb a produktů může obnášet zpracování osobních údajů. Výraz „osobní údaje“ se podle zákona o ochraně osobních údajů vztahuje ke všem informacím týkajícím se konkrétní nebo identifikovatelné osoby. IP adresa může být také považována za osobní údaj. IP adresu přiděluje poskytovatel připojení k internetu každému zařízení, které se jeho prostřednictvím připojí k internetu, aby mohlo odesílat a přijímat data. Když používáte webové stránky, sbíráme údaje, které sami poskytnete. Sbíráme také údaje o tom, jakým způsobem stránky používáte. Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů GDPR a německého BDSG. Zpracováváme pouze data, u kterých nám to dovoluje zákon. Použijete-li naše webové stránky, zpracujeme data pouze s vaším souhlasem (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a), na základě smlouvy, které se účastníte, nebo abychom podnikli kroky na vaši žádost před vstupem do smluvního vztahu (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. B), v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. c), nebo je-li zpracování nutné pro naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy třetí strany, s výjimkou situace, kdy jsou tyto zájmy podřazené vaším zájmům nebo základním právům a svobodě, které vyžadují ochranu osobních údajů (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f).

3. Doba uchování dat

Není-li v následujících sekcích uvedeno jinak, údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je nezbytně nutné pro jejich zpracování nebo abychom splnili smluvní či statutární podmínky.

4. Odesílání údajů

Není-li v následujících sekcích uvedeno jinak, budou údaje zpracovány na serverech poskytovatelů technických služeb, které pro tento účel najímáme. Tito poskytovatelé zpracují data pouze po obdržení výslovných pokynů, a jsou dle smlouvy povinni zaručit adekvátní technické a organizační podmínky nutné pro ochranu osobních dat. V souvislosti s integrovanými službami jiných poskytovatelů zmíněných v tomto Prohlášení o ochraně údajů lze předpokládat, že budou data odeslána do hlavního sídla daných poskytovatelů. Tito poskytovatelé mohou mít sídlo v tzv. třetích zemích mimo Evropskou unii nebo Evropské ekonomické společenství. Další informace jsou uvedené v sekcích popisujících jednotlivé služby.

5. Kontaktní formulář

Naše webové stránky obsahují kontaktní formulář, jehož prostřednictvím nám můžete zaslat vzkaz. Přenos vašich údajů je šifrován. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Všechna pole označená jako povinná jsou nutná ke zpracování vaší žádosti. Bez poskytnutí těchto údajů nebude možné vaši žádost zpracovat. Poskytnutí případných dodatečných údajů je dobrovolné. Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím emailové adresy.

6. Registrace a přihlášení

Použití některých funkcí aplikace vyžaduje registraci prostřednictvím webových stránek. Požadované informace jsou uvedené v registračním formuláři. K dokončení registrace je nezbytné uvést všechny údaje označené jako povinné. Poskytnuté údaje budou zpracované za účelem poskytnutí služby. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Vaše údaje u nás zůstanou uložené po celou dobu vaší registrace, pokud je předtím nevymažete.

7. Facebook Connect

Nabízíme vám snadnější způsob registrace k našim hrám a službám pomocí Facebooku. Pro tento účel můžete použít svůj existující Facebook účet. Když kliknete na Přihlásit se pomocí Facebooku, můžete použít tento způsob registrace pomocí našeho online portálu. K tomu musíte mít již zřízený účet na Facebooku nebo mít k Facebooku přístup. Pokud byste se chtěli zaregistrovat na jedné z našich služeb prostřednictvím svého účtu na Facebooku, bude prvním krokem registračního procesu okamžité přesměrování na Facebook. Facebook vás poté požádá o přihlášení nebo registraci. V žádném případě nebudeme mít přístup k vašim osobním přihlašovacím údajům (uživatelské jméno a heslo). Ve druhém kroku propojíte svůj profil na Facebooku se službou, ke které se chcete zaregistrovat. V tomto bodě se dozvíte, jaké údaje z Vašeho profilu na Facebooku nám budou předány. Tyto údaje jsou obvykle vaše „veřejné informace“ na Facebooku a informace, které jste zpřístupnili veřejnosti nebo schválili pro konkrétní použití. Údaje tohoto typu obecně zahrnují vaše jméno, obrázek profilu a titulní fotografii, vaše sítě, vaše uživatelské jméno (Facebook URL) a vaše uživatelské číslo (Facebook ID). Budeme též používat e-mailovou adresu, kterou jste uložili na Facebooku, abychom Vás mohli kontaktovat i mimo Facebook. Přehled veřejných informací ve svém profilu můžete zobrazit pomocí nabídky Obecná nastavení účtu Vašeho profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/settings?tab=applications). Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a. Pokud chcete zrušit spojení mezi modulem Facebook Connect a našimi službami, přihlaste se do Facebooku a ve svém profilu proveďte potřebné změny. Poté už nebudeme mít žádné právo používat informace z Vašeho profilu na Facebooku.

8. Zpracování dat v našich hrách

V našich hrách máme možnost sledovat a hodnotit různé úkony na hráčské úrovni. Týká se to především kontaktních údajů poskytnutých při registraci a vaši činnosti během hraní. Pro tyto účely sbíráme údaje o vašem připojení, například IP adresu. Musíme mít možnost tuto informaci zpracovat, abychom mohli umožnit herní činnost. Zpracování se proto řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b.

9. Platby na našich webových stránkách

V zásadě si naše hry můžete užívat, aniž byste nám poskytli jakékoliv osobní informace. Pokud zaplatíte za placené služby v našich hrách, vaše osobní údaje získá poskytovatel příslušné platební služby. Všechna data týkající se plateb, například vaše kontaktní a platební údaje, zprvu sbírá a zpracovává příslušný poskytovatel plateb. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Při platbách získáváme geolokaci vaší IP adresy, což nám umožňuje zjistit, v jaké zemi se nacházíte. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. c. a je nutné pro vyhovění povinnostem vyplývajícím se zákona. Tato povinnost vzniká na základě Předpisu 2006/112/EC (Předpis MOSS). Získáváme také informace od poskytovatelů platebních služeb za účelem předcházení platebním podvodům. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. a je nutné pro vyhovění zájmům naší společnosti.

10. Komunita (fórum)

Abyste mohli používat naše diskusní fóra, musíte poskytnout své osobní registrační údaje, např. své uživatelské jméno a emailovou adresu. Vaše emailová adresa zůstane skrytá před ostatními uživateli. Registrace je nutná k tomu, abychom mohli potrestat případné porušení našich Komunitních pravidel a vyloučit viníky z našich diskusí. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Naše fóra monitorují moderátoři. Abychom zamezili vážnému porušování pravidel a případně ho postihli, monitorujeme vaši IP adresu. Získání tohoto údaje za účelem potírání podvodů patří mezi legitimní zájmy naší společnosti a je v souladu s GDPR, čl. 6, par. 1, větou 1, písm. f a slouží k ochraně našeho fóra. Vyhrazujeme si právo smazat vaše komentáře, pokud je třetí osoby budou považovat za nezákonné. Proti výše uvedenému uchovávání dat se můžete kdykoli ohradit.

11. Vydavatelský backend

Naše společnost provozuje tzv. „Vydavatelský backend“, kam se mohou zaregistrovat firmy i soukromé osoby a zapojit se do našeho Vydavatelského programu. Za tímto účelem sbíráme a zpracováváme vaše kontaktní a platební údaje, které potřebujeme podle GDPR, čl. 6, par. 1, větou 1, písm. b za účelem splnění příslušných smluvních podmínek.

12. Žádosti o zaměstnání

Můžete se u nás ucházet o zaměstnání prostřednictvím sekce „kariéra“ na našich stránkách. Za tímto účelem získáváme vaše osobní údaje, které konkrétně zahrnují vaše jméno, životopis, průvodní dopis a další údaje, které nám poskytnete. Vaše osobní údaje související s přihláškou budou uchovány a zpracovány v souvislosti s vaším zájmem o současné či budoucí pracovní nabídky u naší společnosti a se zpracováním vaší žádosti o zaměstnání. Vaši online žádostí se budou zabývat pouze pověření pracovníci naší společnosti. Všichni zaměstnanci pověření zpracováním osobních údajů jsou povinni zachovat důvěrnost dat.

Ke zpracování žádostí o zaměstnání používáme software společnosti softgarden e-recruiting GmbH (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany). Získávání těchto údajů se řídí sekcí 26 BDSG 2018.

13. Novinky

V následující části vás budeme informovat o našem zpravodaji, o dalších typech obchodních e-mailů a elektronické komunikace a o vašem právu vznést námitku. Přihlášením se k odběru našeho zpravodaje souhlasíte s jeho přijetím a s níže popsanými postupy. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) GDPR a § 7 odst. 2 č. 3 německého zákona proti nekalé soutěži (UWG). Do pojmu „reklamní sdělení“ nezahrnujeme tyto informace: informace o technických a organizačních procesech a informace týkající se poskytování služeb našim uživatelům.

K přihlášení se k odběru zpravodaje používáme dvojitý přihlašovací postup, který slouží k potvrzení vaší e-mailové adresy. Toto potvrzení je nutné k tomu, aby se nikdo nemohl přihlásit pomocí cizí e-mailové adresy. Přihlášky k odběru zpravodaje jsou ukládány v souladu se zákonem, abychom v případě potřeby měli důkaz o registraci. To zahrnuje uložení samotného přihlášení, čas potvrzení a IP adresu. Ukládáme také všechny změny vašich údajů u poskytovatele služby rozesílání zpravodaje. Zpracování těchto údajů je nezbytné, aby bylo možné prokázat udělení souhlasu. Právní základ vyplývá z naší právní povinnosti doložit váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 7 odst. 1 GDPR).

Novinky jsou zasílány s pomocí externího poskytovatele služeb se sídlem v EU, kterého jsme pro tuto zpracovatelskou činnost najali v souladu se zákonnými požadavky. Zpravodaje obsahují pixely, které jsou načteny serverem poskytovatele služby rozesílajícího zpravodaje, a to ihned po jeho otevření. V rámci tohoto procesu jsou shromažďovány některé informace, jako je vaše IP adresa a čas vyzvednutí. Tyto informace slouží k technickému vylepšení nebo k analýze cílových skupin a jejich chování při čtení na základě jejich lokality (kterou lze určit pomocí IP adresy) nebo přístupových časů. Získávání statistických údajů zahrnuje také zjištění, jestli a kdy uživatelé otevírají zpravodaje a kdy klikají na jaké odkazy. Z technických důvodů lze tuto informaci přiřadit k jednotlivým odběratelům zpravodaje. Tyto analýzy nám mají především pomoci identifikovat čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobit jim náš obsah nebo zaslat jiný obsah na základě jejich zájmů. Individuální analýza se provádí s vaším souhlasem, který dostaneme při získání vaší e-mailové adresy. Zpracování těchto údajů se řídí podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. K tomu stačí použít odkaz uvedený na konci každého našeho e-mailu nebo to udělat pomocí formuláře zákaznické podpory. Bohužel, nelze zažádat o částečné odhlášení od poskytovatele služby rozesílající zpravodaje nebo poskytovatele zajišťujícího statistické analýzy. Pokud se chcete odhlásit, musíte přihlášku k odběru zrušit úplně.

14. Použití e-mailové adresy

E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete při registraci nebo platbě, můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o podobných produktech a službách, které nabízíme. Slouží to našemu oprávněnému zájmu kontaktovat stávající zákazníky za účelem přímého marketingu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s. § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži. Své svolení můžete kdykoli odvolat, aniž by vám vznikly jiné náklady než transakční náklady podle základních sazeb. Odhlášení k odběru můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu.

15. Ankety

Čas od času provádíme průzkum spokojenosti s našimi hrami. Pro tyto účely sbíráme a zpracováváme vaše kontaktní údaje poskytnuté v anketách. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a. a vaším souhlasem. Vaše účast na těchto anketách je dobrovolná. Váš souhlas s jejich použitím lze kdykoli odvolat. Ankety pro nás provádí SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, Kalifornie 94403, “SurveyMonkey”) Společnost SurveyMonkey sbírá dodatečné údaje od účastníků anket prostřednictvím souborů cookie, které slouží pouze k zajištění funkčnosti anket způsobem, ke kterému byly určeny. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud se našich anket nezúčastníte, nebudeme sbírat žádné vaše osobní údaje. Společnost

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

16. Zpracovávání log souborů ze serveru

Používáte-li naše stránky pouze pro informační účely, váš prohlížeč automaticky odesílá obecná data (tzn. bez registrace), která se ukládají na našem serveru. Tyto údaje standardně zahrnují: typ a verzi prohlížeče, váš operační systém, navštívenou stránku, předchozí navštívenou stránku (odkazující URL), IP adresu, datum a čas odeslání žádosti serveru a stavový kód HTTP. Zpracování těchto údajů provádíme na základě našich legitimních zájmů a řídí se zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Zpracování slouží k technické administraci a bezpečnosti webových stránek.

17. Bugsnag

V některých našich hrách využíváme služeb nástroje Bugsnag od společnosti Bugsnag Inc. (USA). Tato služba nám umožňuje rychle identifikovat chyby v našich hrách, které způsobily selhání nebo pád, a tím zlepšit naši službu. V případě chyby dojde k odeslání ID hráče, jména hráče, podrobností o stránce nebo aplikaci, kde chyba nastala, a souvisejících dat do společnosti Bugsnag na vyhodnocení chyb.
Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Bugsnag najdete na adrese: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, protože služba slouží našemu oprávněnému zájmu cíleně řešit technické chyby. Přenos výše zmíněných informací společnosti Bugsnag je technicky nezbytný. Námitky proti tomuto zpracování bude řešit naše podpora: https://support.goodgamestudios.com/

18. Potírání podvodů

Zpracováváme pseudonymní informace, jako například IP adresu a ID zařízení, pro účely odhalování podvodů třetích stran ve spojitosti se získáváním zákazníků. V tomto směru nás podporují externí poskytovatelé služeb, u nichž máme jistotu, že splňují stejné statutární podmínky. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Toto zpracovávání zvyšuje bezpečnost webových stránek.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jsou to malé textové soubory, které ukládá váš prohlížeč při návštěvě našich stránek. Identifikuje se tak použitý prohlížeč a náš webový server jej může rozeznat. V případě, kdy použití cookies vede ke zpracování osobních údajů, se toto zpracování řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Tento způsob zpracování slouží k legitimním zájmům naší společnosti a naše webové stránky jsou díky němu snadněji použitelné, účinnější a bezpečnější. Většina námi používaných cookies jsou tzv. „session cookies“. Na konci vaší návštěvy jsou vymazány. Jiné cookies (tzv. „persistent cookies / dlouhodobé cookies“) se automaticky mažou po předem stanovené době, která záleží na konkrétní cookie. Volbou v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče můžete soubory cookie kdykoli smazat. Používání souborů cookie můžete prostřednictvím nastavení svého prohlížeče zcela zakázat.

Upozorňujeme vás, že když smažete naše soubory cookie, nebo zakážete jejich budoucí používání, nebudete moct využívat některé oblasti nebo funkce.

Pokud chcete omezit reklamní soubory cookie třetích stran, můžete si vše nastavit ve službě Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Visitor Action Pixel)

Na našich stránkách používáme tzv. „visitor action pixely“ od společnosti Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo, pokud sídlíte v EU, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (“Facebook”)). Tento nástroj nám umožňuje sledovat činnost uživatelů poté, co jsou přesměrováni na webové stránky poskytovatele prostřednictvím kliknutí na reklamu na Facebooku. Díky tomu můžeme zaznamenávat účinnost reklamy na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu. Takto získaná data jsou anonymní, což znamená, že nemáme přístup k osobním údajům jakéhokoliv jednotlivého uživatele. Tyto údaje zpracovává a ukládá Facebook, proto vás informujeme na základě našich znalostí dané situace. Facebook může tyto informace propojit s Vaším Facebook účtem a využívat je pro své vlastní reklamní účely, v souladu se zásadami použití údajů společností Facebook, které naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy/. Můžete umožnit Facebooku a jeho partnerům zobrazovat reklamy na Facebooku i mimo něj. Za tímto účelem se na Vašem počítači může uložit soubor cookie. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Můžete se ohradit proti shromažďování svých údajů službou Facebook pixel nebo proti používání svých dat za účelem umístění reklamy na Facebooku, a to kontaktováním této adresy: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

21. Informace o naší facebookové stránce

Pokud navštívíte naše stránky na Facebooku, které používáme pro reprezentaci naší společnosti nebo jednotlivých produktů nebo služeb, dojde ke zpracování některých vašich osobních údajů. Jedinou společností, která je zodpovědná za pracování osobních údajů, je Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko, „Facebook“). Další informace o zpracování osobních údajů společností Facebook naleznete na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zpracování přehledů stránky
Facebook nám poskytuje anonymizované statistiky a přehledy týkající se naší facebookové stránky, které nám pomáhají porozumět typům činností, které lidé na naší stránce provozují (takzvané „přehledy stránky“). Tyto přehledy stránky jsou vytvářeny na základě konkrétních informací o jednotlivcích, kteří naši stránku navštívili. Toto zpracování osobních údajů provádí společnost Facebook a my, v roli společných správců. Zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu vyhodnotit typy činností, které na naší stránce probíhají, a na základě našich poznatků naši stránku vylepšit. Právním základem tohoto zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR. V žádném případě nejsme schopni přiřadit informace získané prostřednictvím přehledu stránek ke konkrétnímu profilu na Facebooku použitím označení „To se mi líbí“ pro naši stránku.

S Facebookem jsme uzavřeli dohodu o sdílení odpovědnosti za zpracování, ve které je stanoveno rozdělení závazků ochrany údajů mezi nás a společnost Facebook. Podrobnosti o zpracování osobních údajů na vytvoření Přehledů stránky a dohodu platnou mezi námi a Facebookem naleznete na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Zpracování údajů, které nám poskytují naše stránky Facebook
Zpracováváme také údaje, které nám poskytujete prostřednictvím našich facebookových stránek. Takovými informacemi mohou být vaše uživatelské jméno na Facebooku, vaše hráčské jméno v jedné z našich her, kontaktní údaje nebo korespondence s námi. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud jsme vás dříve přímo požádali o to, abyste s námi tyto údaje sdíleli, například v rámci průzkumu či soutěže. Toto zpracování budeme provádět my jako výhradní správce údajů.

Pokud jste nám sdělili údaje, protože se účastníte některé ze soutěží, zpracujeme je v pouze v případě, že je to nutné k tomu, abychom vám odeslali cenu. Po doručení ceny nebo v případě, že nevyhrajete, budou vaše údaje smazány. Právním základem tohoto zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno b GDPR.

Osobní údaje, které jsme shromáždili prostřednictvím průzkumů, budou zpracovávány v anonymizované formě, abychom zajistili, že budou zákazníci s našimi nabídkami spokojeni. Toto zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu neustálého vylepšování našich nabídek, a jeho právním základem je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR.

22. Google Analytics

K analýze návštěvníků našich webových stránek používáme službu Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Google používá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o užívání online produktu nebo služby uživateli je obvykle předáván a uložen na serveru Google umístěném v USA. Google za nás tuto informaci použije k vyhodnocení používání našich online produktů a služeb uživateli, sestaví hlášení o činnostech v rámci těchto online produktů a služeb a poskytne nám další služby spojené s použitím těchto online produktů a služeb a použití internetu. Ze zpracovaných údajů lze vytvořit pseudonymní uživatelské účty. Službu Google Analytics používáme pouze se zapnutým anonymizátorem IP adres. To znamená, že Google zkrátí IP adresu uživatelů členských států Evropské unie nebo jiných zemí, které jsou součástí Dohody o evropském ekonomickém společenství. Pouze ve výjimečných případech dojde k odeslání celé IP adresy na server Google v USA a k jejímu zkrácení tam. IP adresa odeslaná prohlížečem daného uživatele nebude propojená s jinými údaji společnosti Google. Uživatel může zakázat ukládání souborů cookies pomocí změny nastavení svého prohlížeče. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Uživatelé mohou zamezit shromažďování dat generovaných soubory cookie stažením a nainstalováním plug-inu dostupného zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA. Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

23. Google Marketing Services

Naše stránky používají služby marketing a remarketing společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Tyto služby nám umožňují zobrazit cílenou reklamu, díky čemuž můžeme uživatelům nabídnout reklamu, která by je mohla zajímat. Skrze remarketing nabízíme uživatelům reklamy a produkty, které je zajímají, na základě jejich činnosti na jiných webových stránkách v rámci sítě Google. Pro tyto účely Google při přístupu na naše stránky používá určitý kód a tzv. (re)marketingové tagy/značky, které jsou součástí stránek. Díky tomu se do zařízení uživatele uloží samostatný soubor cookie, tzn. malý soubor, nebo podobná, srovnatelná technologie. Soubory cookie mohou být využívány různými doménami, včetně google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. Soubor zaznamenává, jaké aplikace uživatel navštívil, o jaký obsah má zájem a jakých nabídek využil. Dále se ukládají technické údaje o použitém prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, o délce návštěvy a jakékoli další údaje související s použitím online produktů a služeb. Ukládají se také uživatelské IP adresy, rádi bychom vás však informovali, že v rámci služby Google Analytics jsou IP adresy uživatelů členských států Evropské unie nebo jiných zemí, které jsou součástí Dohody o evropském ekonomickém společenství, zkrácené. Všechna uživatelská data budou zpracovaná jako pseudonymní data. Google neukládá žádná jména ani emailové adresy. Zobrazené reklamy tedy nejsou cílené na konkrétní osobu, ale na majitele souboru cookie. Google tyto údaje přeposílá na servery v USA, kde jsou ukládány. Jedna z námi využívaných marketingových služeb společnosti Google je program pro online reklamy Google AdWords. V případě Google AdWords dostane každý zákazník AdWords jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat pomocí webových stránek klientů AdWords. Informace získaná souborem cookie slouží k vytvoření statistik pro konverzi klientů AdWords, kteří souhlasili se sledováním za účelem konverze. Klienti AdWords vidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku s kódem pro sledování konverze. Nezískají však žádnou informaci, která by identifikovala konkrétní osoby. Můžeme zahrnout reklamy třetích stran na základě služby Google Marketing Services, zvané DoubleClick. DoubleClick používá soubory cookie, aby umožnil společnosti Google a jejím partnerským stránkám umístit reklamu na základě návštěv uživatelů dané stránky nebo jiných internetových stránek. Služby Google používají Tag Manager společnosti Google. Více informací o používání dat společností Google pro marketingové účely najdete na této stránce: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Zásady ochrany soukromí společnosti Google najdete zde https://www.google.com/policies/privacy. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud nesouhlasíte s marketingovými službami Google a s cílenou reklamou na základě zájmů uživatele, můžete se odhlásit pomocí nastavení a možnosti odhlášení poskytnutou společností Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA. Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

24. Microsoft Bing Ads

Součástí našich webových stránek je také nástroj pro sledování a konverzi Bing Ads of společnosti Microsoft (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”). Microsoft ukládá do uživatelova počítače soubor cookie, který umožňuje analyzovat používání našich online služeb. Předpokladem k tomu je, že uživatel otevřel naše webové stránky prostřednictvím reklamy Microsoft Bing Ads. To nám a společnosti Microsoft umožní zjistit, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na naše online služby a dostal se na předem určenou cílovou stránku. Vidíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a byli přesměrováni na cílovou stránku (konverze). Neukládají se žádné IP adresy. Nejsou vyzrazeny žádné další osobní údaje týkající se totožnosti uživatele. Více informací o ochraně soukromí a souborech cookie používaných službou Microsoft Bing Ads najdete v prohlášení Microsoftu o ochraně dat: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud se nechcete účastnit marketingového procesu Bing Ads, můžete to společnosti Microsoft sdělit zde: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

25. Twitter Conversion Tracking

Naše stránky používají službu Conversion Tracking od společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Twitter ukládá do uživatelova počítače soubor cookie, který umožňuje analyzovat používání našich online služeb a produktů. Twitter Conversion Tracking sleduje činnost uživatelů poté, co si prohlédli reklamu nebo interagovali s reklamou na Twitteru. Twitter Conversion Tracking umožňuje přidělovat konverze prostřednictvím klikání na odkazy, retweetování či „lajkování“. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud nesouhlasíte se sledováním, můžete se proti němu ohradit prostřednictvím nástroje Digital Advertising Alliance na optout.aboutads.info.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

26. Taboola

Použití technologií, které patří společnosti Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv), nám umožňuje používat cílenou reklamu na základě sledování uživatelského chování on-line a zájmů uživatele. Taboola používá cookies (nebo obdobné technologie) k určení vašich nejčastěji navštěvovaných stránek a ke sledování vašeho pohybu na naší stránce. Taboola využívá pseudonymizační metody ke shromažďování dat o zařízení, dat protokolů a uživatelských profilů. Uživatelské profily nejsou propojeny s údaji o nositeli pseudonymu a nelze z nich tedy získat osobní údaje o uživateli. Za výše zmíněným účelem odesíláme společnosti Taboola vaši IP adresu. Zpracování dat se děje na právním základě našeho oprávněného ekonomického zájmu (viz článek 6 odst. 1 písmeno f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR). O vyřazení ze sledování můžete požádat prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Po vyřazení ze sledování už se vám nebude dále zobrazovat individualizovaný obsah a individualizované reklamy.

27. Analýza reklam na webových stránkách třetích stran

Reklamní prostory na webových stránkách třetích stran používáme jako formu propagace. Jako inzerent je můžeme při zobrazování reklam použít pro zacílení na určité zájmové skupiny a skupiny uživatelů. Pro zobrazování našich reklam spolupracujeme s různými poskytovateli třetích stran.

K přidělování reklamního prostoru a výběru zájmových skupin využíváme služby a systémy poskytované třetími stranami. Za účelem měření a optimalizace úspěšnosti cílené reklamy na základě zájmů uživatele používají některé třetí strany soubory cookie a další technické prostředky na našich stránkách k získání informací o používání našich webových stránek.

Pokud jsou během používání našich webových stránek shromažďovány osobní údaje a následně přeneseny poskytovateli třetí strany, řídí se zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 pís. f) ONOOÚ. Zpracování je prováděno za účelem ochrany našich oprávněných ekonomických zájmů při marketingových aktivitách na naší webové stránce.

Spolupracujeme s následujícími poskytovateli:

 • XandrZobrazování reklam zajišťuje poskytovatel třetí strany, společnost Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). Z tohoto důvodu jsme na naši webovou stránku umístili měřicí pixel od společnosti Xandr. Pomocí měřicího pixelu můžeme sledovat akce hráčů na našem webu. Shromažďujeme pouze statistické informace, které se zasílají společnosti Xandr. Pokud se chcete odhlásit ze systému cílené reklamy na základě zájmu uživatele společnosti Xandr, můžete měření deaktivovat kliknutím na tlačítko odhlásit na stránce https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Xandr najdete zde:https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA. Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.
 • QuantcastSpolupracujeme také se společností Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irsko. Z tohoto důvodu používáme takzvané Quantcast Tagy. Shromažďujeme a společnosti Quantcast odesíláme pouze statistické údaje. Odkaz na Zásady ochrany osobních údajů společnosti Quantcast najdete zde: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/Sledování společnosti Quantcast můžete vypnout zde: https://www.quantcast.com/opt-out/Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

28. Integrované služby a obsah třetích stran

Naše stránky používají služby a obsah třetích stran (dále jen „obsah“). U tohoto způsobu integrace je z technických důvodů nutné zpracovat vaši IP adresu, abychom mohli vašemu prohlížeči odeslat příslušný obsah. Vaše IP adresa proto bude předána příslušné třetí straně. Zpracování těchto údajů provádíme na základě našich legitimních a obchodních zájmů a řídí se zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. K integraci obsahu běžně používáme programovací jazyk Java. Můžete se tedy ohradit proti zpracování dat tím, že ve svém prohlížeči zakážete Javu. Součástí našich webových stránek je integrovaný obsah společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“):

 • „Google Maps“ pro zobrazování map;
 • „Google Web Fonts“ pro zobrazování fontů Google;
 • „YouTube“ pro přehrávání videí.

Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA. Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

29. Reklamy ve hrách

V našich webových hrách nabízíme možnost sledovat video sekvence od poskytovatelů třetích stran v podobě reklam. To umožňuje například bezplatné využívání placeného obsahu.

Údaje, které v průběhu používání reklamních médií poskytujete, jsou shromažďovány a analyzovány. Tato činnost bude podrobně vysvětlena níže. Náš poskytovatel služby Google Ad Manager od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) nám umožňuje využívat tento typ zpeněžení reklam. Poskytovatel služby přebírá kontrolu nad reklamními sítěmi ve hře. To zahrnuje i některé informace sdílené s reklamními sítěmi prostřednictvím rozhraní: IP adresa, prohlížeč, operační systém, region (více informací). Cílem takového přenosu informací je zobrazit nejrelevantnější reklamní materiál pro uživatele. V rámci poskytování reklamního materiálu mohou uvedené reklamní sítě také zpracovávat osobní údaje, jako je například IP adresa.

Odhlášení od personalizovaných nebo kontextových reklam neodstraní reklamy z našich her. Stále se budou zobrazovat reklamy, které nezpracovávají žádné osobní údaje a jsou pro uživatele méně relevantní.

Právním základem pro zpracování informací v souvislosti s reklamami ve hře je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR). Jako uživatel se můžete kdykoli odhlásit z využívání osobních údajů v reklamě v našem Centru preferencí. V takovém případě všechny pseudonymizované informace anonymizujeme, takže se vám budou zobrazovat pouze omezené reklamy.

Potenciální reklamní partneři https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Vaše práva

Jakožto zúčastněná osoba máte právo proti nám použít svá práva. Konkrétně máte tato práva:

 • V souladu s článkem 15 GDPR a se sekcí 34 BDSG, máte právo si vyžádat informace o tom, zda a v jakém rozsahu zpracováváme vaše osobní údaje.
 • Máte právo po nás žádat opravdu svých osobních dat podle článku 16 GDPR.
 • Máte právo po nás žádat vymazání svých osobních dat podle článku 17 GDPR a sekce 35 BDSG.
 • Máte právo zamezit zpracování svých osobních dat podle článku 18 GDPR.
 • Máte právo, podle článku 20 GDPR, si od nás vyžádat své osobní údaje, které jsme od vás obdrželi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto údaje předat jinému kontrolnímu subjektu.
 • Svá práva můžete uplatnit, pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře podpory.

31. Právo nesouhlasit

Podle článku 21 GDPR máte právo nesouhlasit s veškerým zpracováním dat, které probíhá podle čl. 6, par. 1, věty 1, písm. e a f GDPR.

32. Zásady ochrany soukromí nezletilých

Služba není zacílena na nikoho do 16 let věku a tito uživatelé by ji neměli používat. Neshromažďujeme osobní údaje od jakékoli osoby, o které víme, že nedosáhla 16 let věku.

33. Pracovník pro ochranu dat

Našeho pracovníka zodpovědného za ochranu dat lze kontaktovat zde:

Stillfront Germany GmbH
c/o Data Protection Officer / Confidential
Theodorstrasse 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

34. Stížnost úřadům

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů představuje porušení zákona GDPR, máte právo podat stížnost dohlížejícímu orgánu podle článku 77 GDPR.  

 
Verze: 01/2022