Peruutuskäytäntö

Jos ostat virtuaalista valuuttaa tai virtuaalisia esineitä (molemmissa tilanteissa muodostuu ”Sopimus”), seuraava peruutusoikeus pätee näihin Sopimuksiin 13. kesäkuuta 2014 alkaen:

Peruutusoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa Sopimus neljäntoista vuorokauden kuluessa syytä ilmoittamatta.
Peruutusjakso on neljätoista vuorokautta Sopimuksen muodostamisen päivämäärästä.
Jos haluat käyttää peruutusoikeuttasi, sinun on ilmoitettava päätöksestäsi peruuttaa tällainen Sopimus meille (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Germany, sähköposti: odr@goodgamestudios.com) yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitetulla kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla). Voit käyttää tähän liitettyä peruutuksen esimerkkilomaketta. Se ei kuitenkaan ole pakollista.
Peruutusajanjakson noudattamiseen riittää, että peruutus lähetetään ennen peruutusjakson päättymistä.

Peruutuksen seuraukset
Onnistuneen peruutuksen jälkeen kummankin osapuolen saamat edut palautetaan ja mahdollisista käyttöoikeuksista luovutaan. Jos annettua palvelua ei voida palauttaa kokonaan tai osittain tai se voidaan palauttaa vain heikentyneessä kunnossa, käyttäjä on velvollinen hyvittämään sen, jos mahdollista. Maksujen palautusvelvollisuus on suoritettava 30 päivän kuluessa. Ajanjakso alkaa käyttäjälle peruutuksen lähettämisestä ja Stillfront Germany GmbH:lle peruutuksen vastaanottamisesta.

Huomautuksia:
Kun Sopimuksessa on kyseessä palvelujen toimittaminen, oikeutesi peruutukseen päättyy, jos olemme toimittaneet palvelun kokonaan ja olemme aloittaneet palvelun toimittamisen sen jälkeen, kun olet myöntänyt meille nimenomaisen luvan siihen ja samalla vahvistanut, että ymmärrät menettäväsi oikeuden peruutukseen, kun täytämme osamme Sopimuksesta.
Kun Sopimuksessa on kyseessä digitaalisen sisällön toimittaminen muuten kuin fyysisellä toimituksella, oikeutesi peruutukseen päättyy, jos olemme aloittaneet Sopimuksen täyttämisen sen jälkeen, kun olet myöntänyt meille nimenomaisen luvan aloittaa Sopimuksen täyttäminen ennen peruutusjakson päättymistä ja vahvistanut, että ymmärrät menettäväsi oikeuden peruutukseen, kun aloitamme Sopimuksen täyttämisen.

Peruutuksen esimerkkilomake
(Jos haluat peruuttaa Sopimuksen, täytä tämä lomake ja palauta se meille.)

 • Vastaanottaja
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Germany
  Sähköposti: odr@goodgamestudios.com
 • Täten Minä peruutan (*) / Me peruutamme (*) Sopimuksen, joka koskee seuraavien tuotteiden ostoa (*) / seuraavan palvelun toimittamista (*)
 • Tilattu (*) / Vastaanotettu (*)
 • Pelin nimi
 • Pelaajanimi
 • Sähköpostiosoite
 • Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (vain paperiyhteydenpidossa)
 • Päivämäärä

(*) Poista tarpeeton