Politică de anulare

Dacă achiziționați monedă virtuală sau articole virtuale (în orice caz, un „Contract”), următorul drept de anulare se aplică fiecăruia dintre aceste Contracte începând cu 13 iunie 2014:

Drept de anulare
Aveți dreptul de a anula acest Contract în termen de paisprezece zile fără a specifica un motiv.
Perioada de anulare este de paisprezece zile de la data încheierii Contractului.
Pentru a vă exercita dreptul de anulare, trebuie să ne informați (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Germania, e-mail: odr@goodgamestudios.com) cu privire la decizia dumneavoastră de a anula acest Contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Pentru a face acest lucru, puteți utiliza modelul de formular de anulare atașat. Cu toate acestea, acest lucru nu este obligatoriu.
Pentru a respecta perioada de anulare, este suficient să trimiteți anularea înainte de expirarea perioadei de anulare.

Consecințele anulării
În cazul unei anulări valide, beneficiile primite de fiecare parte trebuie returnate și se va renunța la orice utilizare. În cazurile în care serviciile prestate nu pot fi returnate integral sau parțial sau numai în stare deteriorată, utilizatorul va fi obligat să ofere despăgubiri, dacă este cazul. Obligațiile de rambursare a plăților trebuie îndeplinite în termen de 30 de zile. Perioada începe pentru utilizatori odată cu depunerea solicitării de anulare și pentru Stillfront Germany GmbH la primirea acesteia.

Note:
În măsura în care furnizarea de servicii face obiectul Contractului, dreptul dumneavoastră de anulare va expira dacă am furnizat serviciul în totalitate și am început să furnizăm serviciul numai după ce ne-ați oferit acordul expres pentru a face acest lucru și, în același timp, ați confirmat că ați luat la cunoștință faptul că vă veți pierde dreptul de anulare la îndeplinirea completă a Contractului de către noi.
În măsura în care livrarea de conținut digital (nu pe un suport de date fizic) face obiectul Contractului, dreptul dumneavoastră de anulare va expira, de asemenea, dacă am început să îndeplinim Contractul după ce ne-ați oferit acordul expres pentru ca noi să începem executarea Contractul înainte de expirarea perioadei de anulare și ați confirmat că ați luat la cunoștință faptul că, prin consimțământ, vă veți pierde dreptul de a anula la începerea executării Contractului.

Model de formular de anulare
(Dacă doriți să anulați Contractul, vă rugăm să completați acest formular și să ni-l returnați.)

 • Către
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Germania
  E-mail: odr@goodgamestudios.com
 • Eu/Noi (*) anulăm prin prezenta Contractul încheiat de mine/noi (*) pentru achiziționarea următoarelor bunuri (*)/prestarea următorului serviciu (*)
 • Comandat la (*)/primit pe (*)
 • Numele jocului
 • Numele jucătorului
 • Adresa de e-mail
 • Semnătura consumatorului/consumatorilor (se aplică doar în cazul comunicării în format fizic pe hârtie)
 • Data

(*) Ștergeți după cum este necesar.