Fortrydelsespolitik

Hvis du køber virtuel valuta eller virtuelle genstande (i hvert tilfælde en “Bestilling“), gælder følgende fortrydelsesret for hver af disse bestillinger fra den 13. juni 2014:

Fortrydelsesret
Du har ret til at annullere denne bestilling inden for 14 dage uden at angive en grund.
Fortrydelsesfristen er 14 dage fra datoen for gennemførelse af bestillingen.
For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Tyskland, e-mailadresse: odr@goodgamestudios.com) om din beslutning om at annullere denne bestilling ved hjælp af en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post, fax eller e-mail). Du kan bruge det vedhæftede eksempel på en afbestillingsformular til at gøre det. Dette er dog ikke obligatorisk.
For at fortrydelsesfristen kan overholdes, er det tilstrækkeligt at sende fortrydelsen inden fortrydelsesfristens udløb.

Konsekvenser ved afbestilling
I tilfælde af en effektiv afbestilling skal de fordele, som hver part har modtaget, returneres, og eventuelle anvendelser skal overdrages. I tilfælde, hvor leverede tjenester ikke kan returneres helt eller delvist eller kun i forringet stand, er brugeren forpligtet til at yde kompensation, hvis det er relevant. Forpligtelser til at tilbagebetale betalinger skal opfyldes inden for 30 dage. Fristen begynder for brugere med indsendelsen af afbestillingen og for Stillfront Germany GmbH ved modtagelsen.

Noter:
I det omfang levering af tjenesteydelser er genstand for bestillingen, udløber din fortrydelsesret, hvis vi har leveret tjenesteydelsen fuldt ud og først er begyndt at levere tjenesteydelsen, efter at du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at vi gør det, og samtidig har bekræftet din forståelse af, at du mister din fortrydelsesret, når vi har opfyldt bestillingen fuldt ud.
I det omfang levering af digitalt indhold, der ikke er på en fysisk databærer, er genstand for bestillingen, bortfalder din fortrydelsesret også, hvis vi er begyndt at opfylde bestillingen, efter at du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at vi påbegynder opfyldelsen af bestillingen inden fortrydelsesfristens udløb, og du har bekræftet din forståelse af, at du, ved at give dit samtykke, mister din fortrydelsesret, når opfyldelsen af bestillingen påbegyndes.

Afbestillingsformular
(Hvis du ønsker at annullere bestillingen, bedes du udfylde denne formular og returnere den til os)

 • Til
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Tyskland
  E-mailadresse: odr@goodgamestudios.com
 • Jeg/vi (*) annullerer hermed den af mig/os (*) indgåede bestilling om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Spillets navn
 • Spillerens navn
 • E-mailadresse
 • Forbrugerens/forbrugernes underskrift (gælder kun kommunikation på papir)
 • Dato

(*) Fjern det, der er irrelevant.