Almindelige Forretningsbetingelser

Effektiv fra 01.06.2022

1 Genstand, gyldighedsområde

1.1

Følgende almindelige forretningsbetingelser regulerer anvendelsen af de online og mobilspil, der stilles til rådighed af Stillfront Germany GmbH (herefter kaldet “Stillfront Germany GmbH”), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, på Stillfront Germany GmbH’ internetsider og i app-stores.

1.2

Stillfront Germany GmbH forbeholder sig retten til løbende at udvikle sine online og mobilspil samt andre tjenester for at sikre, at disse fortsat appellerer til det størst mulige antal brugere. Brugeren skal oplyses om dette på passende vis.

1.3

Online og mobilspil samt andre tjenester, der udbydes af Stillfront Germany GmbH, er kun beregnet som underholdning. Det er strengt forbudt at anvende disse spil eller tjenester til erhvervsmæssige eller kommercielle formål. Stillfront Germany GmbH gør brugeren opmærksom på, at tilbagetrækning eller nulstilling af indhold kan forekomme i særskilte online eller mobilspil, hvor fremskridt i spillet, og i nogle tilfælde også virtuelle genstande i spillet, også nulstilles. Dette kan især forekomme, når Stillfront Germany GmbH har givet brugeren mulighed for at deltage i et online eller mobilspil, som ikke er komplet endnu (blød lancering eller beta-version).

1.4

Brugeren er selv ansvarlig for at sikre, at brugerens egen digitale opsætning er kompatibel med det digitale produkts tekniske krav. Brugeren har mulighed for at se de tekniske krav inden aftalen indgås på https://goodgamestudios.com/requirements.

1.5

Ud over disse almindelige forretningsbetingelser gælder spillereglerne for de respektive online eller mobilspil også. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse almindelige forretningsbetingelser og spillereglerne, går bestemmelserne i disse almindelige forretningsbetingelser forud for spillereglerne. Desuden gælder der særlige betingelser for visse online og mobilspil, bestemte versioner og/eller komponenter af online eller mobilspil og individuelle tjenester, som udbydes på Stillfront Germany GmbH’ internetsider. Brugeren bliver gjort opmærksom på særlige betingelser, inden det pågældende tilbud tages i brug.

1.6

Brugeren har i forbindelse med forskellige online og mobilspil samt andre tjenester mulighed for at benytte tjenester, der leveres af kontraktpartnere, tilknyttet Stillfront Germany GmbH. I sådanne tilfælde indgås en særskilt aftale mellem brugeren og Stillfront Germany GmbH’ respektive kontraktpartner. Brugeren bliver gjort opmærksom på det på passende vis, inden aftalen indgås.

1.7

Andre bestemmelser eller almindelige forretningsbetingelser for brugeren, som afviger fra Stillfront Germany GmbH’ almindelige forretningsbetingelser, gælder kun, hvis Stillfront Germany GmbH på forhånd har givet samtykke til deres gyldighed.

2 Indgåelse af aftale

2.1

Det er en forudsætning for anvendelse af online og mobilspil samt andre tjenester, der udbydes af Stillfront Germany GmbH, at brugeren er registreret, og at appen, hvis den er nødvendig, er installeret. Brugere har ikke krav på hverken registrering eller aftaleindgåelse med Stillfront Germany GmbH.

2.2

Kun fysiske personer kan blive registreret. Det er kun tilladt enkeltpersoner at lade sig registrere som brugere (ikke grupper, familier, ægtefæller eller partnere osv.).

2.3

Det er ikke tilladt for børn under 16 år at lade sig registrere.

2.4

Brugeren må ikke downloade mobilspil via Apple App Store, hvis dette overtræder et juridisk gældende forbud. Dette kan gøre sig gældende for eksempel:

  • Hvis brugeren bor i et land, som er underlagt embargo fra den amerikanske regerings side, eller i et land, som den amerikanske regering klassificerer som et land, der støtter terror.
  • Hvis brugeren er på den amerikanske regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.

2.5

Brugeren skal angive et spillernavn og generelt en e-mailadresse, som er registreret til brugeren, for at kunne lade sig registrere til online spil. Mobilspillene kræver et spillernavn. Brugeren har ikke krav på et bestemt spillernavn. Det valgte spillernavn må ikke krænke tredjemands rettigheder, det må ikke overtræde eksisterende juridisk gældende forbud, og det må ikke være anstødeligt. Desuden må en e-mail- eller internetadresse ikke anvendes som spillernavn. Brugeren skal sørge for, at de oplysninger, brugeren afgiver til Stillfront Germany GmbH under registreringen, er korrekte og fuldstændige.

2.6

Ved enkeltstående spil kan brugere også registrere sig via tredjepartsleverandører (for eksempel sociale netværk eller mobile app-stores). I disse tilfælde bliver de nødvendige tilmeldingsdata hentet fra brugerens konto hos den respektive tredjepartsleverandør.

2.7

Registreringen skal ske personligt. Registrering udført af tredjemand, især tredjemand, som foretager erhvervsmæssig tilmelding af enkeltpersoner hos forskellige tjenesteudbydere (tilmeldingstjenester og/eller registreringsservices), er ikke tilladt.

2.8

Ved registreringen åbner brugeren en konto (herefter “brugerkonto”), som brugeren selv kan administrere. Brugerkontoen kan ikke overdrages uden tilladelse fra Stillfront Germany GmbH.

2.9

Ingen har krav på registrering eller aktivering.

3 Brugerens generelle forpligtelser

3.1 Brugerdata

Brugeren forpligter sig til omgående at meddele Stillfront Germany GmbH alle fremtidige ændringer af data, som brugeren har angivet ved registreringen, især ændring af e-mailadressen. Brugeren er forpligtet til at bekræfte, at dataene er korrekte, hvis Stillfront Germany GmbH anmoder herom.

3.2 Logindata, brugernavn, adgangskoder

3.2.1 Brugeren er forpligtet til at holde sine logindata og alle brugernavne og adgangskoder strengt fortrolige.

3.2.2 Ved begreberne “logindata”, “brugernavn” og “adgangskoder” forstås alle bogstaver og/eller tegn- og/eller talrækker, som anvendes til at identificere brugere og udelukke brug fra uautoriserede tredjeparter. Adgangskoden bør ikke være identisk med spillernavnet og bør indeholde en kombination af tal og bogstaver.

3.2.3 Brugeren er forpligtet til at beskytte alle logindata, brugernavne og adgangskoder mod uberettiget brug fra tredjemands side.

3.2.4 Hvis brugeren har begrundet mistanke om, at tredjemand uberettiget er eller kunne være kommet i besiddelse af disse data, skal brugeren omgående informere Goodgame Studios og ændre sine data eller lade Goodgame Studios ændre dem. I dette tilfælde eller i det tilfælde, hvor Goodgame Studios har konkrete beviser på misbrug af data, har Goodgame Studios ret til midlertidigt at spærre adgangen til brugerens konto. Hvis der er bevis for misbrug af data, skal Goodgame Studios informere brugeren.

3.2.5 Brugeren er under ingen omstændigheder berettiget til at anvende en anden brugers logindata, medmindre reglerne i det pågældende online eller mobilspil giver mulighed for dette.

3.3

Brug af Stillfront Germany GmbH’ internetsider og indhold på internetsiderne

3.3.1 Stillfront Germany GmbH’ internetsider og mobilspil har forskelligt indhold, som er beskyttet af varemærker, ophavsrettigheder eller på anden vis til gunst for Stillfront Germany GmbH eller tredjemand. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt inden for rammerne af disse almindelige forretningsbetingelser, må brugeren ikke redigere, kopiere, distribuere, offentligt gengive, reklamere med eller uden for det kontraktmæssigt aftalte formål anvende Stillfront Germany GmbH’ internetsider, mobilspil, deres indhold eller dele heraf. Kun teknisk kopiering til browserbrug og permanent kopiering alene til privat brug er tilladt. Ophavsretlige oplysninger og mærkevarebetegnelser må ikke ændres, skjules eller fjernes.

3.3.2 Ved begrebet “indhold” forstås alle data, billeder, tekster, grafik, musikstykker, toner, tonesekvenser, videoer, softwareprogrammer og softwarekoder samt yderligere oplysninger, der stilles til rådighed for brugeren af Stillfront Germany GmbH. Ved begrebet “indhold” forstås især også samtlige tjenester, der stilles til rådighed for download.

3.3.3 Brugeren er forpligtet til at undgå alle aktiviteter, som kan forstyrre eller afbryde funktionaliteten på Stillfront Germany GmbH’ internetsider eller enkelte tjenester og/eller tilbud her eller på Stillfront Germany GmbH’ online og mobilspil. Brugeren er også forpligtet til at undgå alle aktiviteter, som kan tillade uberettiget adgang til data. Indhold må kun kaldes frem på en måde, som ikke påvirker andre brugeres anvendelse af Stillfront Germany GmbH’ internetsider og indhold. Det er ikke tilladt at overføre data eller software, som kan påvirke modtagerens hardware eller software.

3.3.4 Enhver anvendelse af Stillfront Germany GmbH’ internetsider eller mobilspil til erhvervsmæssige formål, især reklameformål, kræver forudgående udtrykkelig tilladelse fra Stillfront Germany GmbH.

3.3.5 Brugeren er ikke berettiget til at offentliggøre indhold på Stillfront Germany GmbH’ internetsider, online spil, mobilspil eller andre tjenester.

3.3.6 Det er ikke tilladt at bruge Stillfront Germany GmbH’ internetsider via en tjeneste, der anonymiserer brugeren og skjuler vedkommendes rigtige IP-adresse.

3.4

Anvendelse af klientsoftware

I tilfælde af tilbud, som kræver forudgående installation af klientsoftware, giver Stillfront Germany GmbH brugeren en ubegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, personlig og tidsbegrænset (i forhold til brugeraftalen) ret til at installere klientsoftwaren og anvende den til de aftalte formål i henhold til disse almindelige forretningsbetingelser og reglerne i det pågældende spil. Enhver kommerciel brug af softwaren er forbudt. Ændringer i klientsoftwaren og en tilbageoversættelse af den afgivne programmeringskode til andre kodeformer (dekompilering) og andre former for reverse engineering af softwarens forskellige produktionsniveauer er forbudt, hvis det ikke er nødvendigt for at sørge for interoperabilitet. Stillfront Germany GmbH er erstatningsansvarlig over for brugeren i overensstemmelse med lovgivningen.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4 Særlige betingelser for anvendelse af online og mobilspil

4.1

Brugeren må kun deltage i hver spillerunde (f.eks. verden, universum osv.) i et online eller mobilspil med en enkelt brugerkonto, medmindre spillereglerne siger noget andet. Konti, som overtræder ovenstående regel, kan risikere at blive slettet eller spærret i overensstemmelse med punkt 9.

4.2

Enhver form for manipulerende indgreb i online eller mobilspil er forbudt. Brugeren er især ikke berettiget til at benytte sig af handlinger, mekanismer eller software, som kan forstyrre funktionaliteten i spillet eller spilforløbet. Brugeren må ikke foretage handlinger, der kan føre til urimelig eller for stor belastning på den tekniske kapacitet. Brugeren må ikke blokere, overskrive eller ændre indhold, som er genereret af spilledelsen, eller på anden måde gribe forstyrrende ind i spillet.

4.3

Brugeren må under ingen omstændigheder

a) fremstille eller anvende cheats, modificeringer og/eller hacks samt anvende software fremstillet af tredjemand, som kan ændre online eller mobilspillenes spilleresultat;

b) benytte software, som muliggør “datamining” eller på anden måde indhenter eller samler informationer, der har sammenhæng med online og mobilspil;

c) benytte virtuelle genstande uden for online eller mobilspillene, købe virtuelle genstande for “rigtige” penge eller sælge eller bytte virtuelle genstande, der anvendes i online eller mobilspil;

d) sælge, købe eller bytte brugerkonti.

Dette omfatter også samtlige omgåelser, lignende handlinger eller handlinger, som kan sidestilles med de førnævnte forbud.

4.4

Brugeren må ikke køre det online spil (inklusive alle individuelle internetsider) med andre programmer end internetbrowseren eller det leverede klientprogram. Dette er særligt rettet mod såkaldte bots og andre værktøjer, hvor hensigten er at erstatte eller supplere internetinterfacet. Ligeledes er det forbudt at anvende scripter og helt eller delvist automatiserede programmer, som giver brugeren en fordel frem for andre brugere. Dette omfatter auto-opdateringsfunktioner og andre integrerede browsermekanismer, hvis de indeholder automatiserede procedurer.

4.5

Automatisk åbning af brugerkonti, uanset om startsiden vises eller ej, er ikke tilladt.

4.6

Samtlige rettigheder til de genstande og virtuelle genstande, der anvendes eller leveres i online eller mobilspil, tilhører udelukkende Stillfront Germany GmbH eller Stillfront Germany GmbH’ godkendte kontraktpartnere. Brugeren får kun en ikke-eksklusiv brugsret til de virtuelle genstande i brugeraftalens løbetid, men under ingen omstændighed ejerskab.

5 Særlige betingelser for brug af kommunikationsmuligheder (især diskussionsforummer, chat, kommentarer)

5.1

Stillfront Germany GmbH kan stille forskellige kommunikationsmuligheder til rådighed for brugerens eget indhold og bidrag på Stillfront Germany GmbH’ internetsider, i spillet og på sociale netværk (især diskussionsforummer, chat, blogs, gæstebøger osv. samt benyttelse af deres kommentarfunktioner, tilsammen kaldet “kommunikationsmuligheder”), som brugeren kan anvende, hvis de er tilgængelige. Stillfront Germany GmbH stiller kun de tekniske muligheder til udveksling af informationer til rådighed. Brugeren har ikke krav på kommunikationsmuligheder.

5.2

Brugeren har det fulde ansvar for sit indhold og sine bidrag. Brugeren forpligter sig til at friholde Stillfront Germany GmbH for ethvert ansvar fra tredjemands side på grund af brugerens ansvarspådragende overtrædelse af sine forpligtelser. Stillfront Germany GmbH fraskriver sig ethvert ejerskab over indhold, offentliggjort af brugerne.

5.3

Inden for rammerne af disse kommunikationsmuligheder har brugeren ikke tilladelse til at offentliggøre eller distribuere indhold på Stillfront Germany GmbH’ internetsider, som:

a) strider mod gældende lovgivning, er anstødeligt eller overtræder de almindelige forretningsbetingelser eller reglerne i det pågældende spil;

b) krænker varemærker, patenter, brugs- eller designmønstre, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder eller andre rettigheder tilhørende tredjemand;

c) er uanstændigt, racistisk, voldeligt, pornografisk, uegnet for børn og unge eller på anden måde farligt for børns og unges udvikling eller er skadeligt;

d) har krænkende, chikanerende eller ærekrænkende karakter;

e) indeholder kædebreve eller pyramidespil;

f) fremkalder et forkert indtryk af, at det er stillet til rådighed eller understøttes af Stillfront Germany GmbH;

g) indeholder personlige data tilhørende tredjemand uden dennes udtrykkelige tilladelse; og/eller

h) har kommerciel, herunder især markedsføringsmæssig, karakter.

5.4

Benævnelse af internetsider, firma- eller produktnavne er kun tilladt, såfremt det ikke sker primært med reklameformål.

5.5

Alle brugere, der benytter disse kommunikationsmuligheder, forpligter sig til at anvende et passende og acceptabelt sprog. Nedsættende kritik eller personangreb er ikke tilladt.

5.6

Uanset andre rettigheder i henhold til disse almindelige forretningsbetingelser har Stillfront Germany GmbH ret til helt eller delvist at fjerne indhold og bidrag, som overtræder reglerne i disse almindelige forretningsbetingelser. Stillfront Germany GmbH har også ret til permanent eller midlertidigt at suspendere brugere, som overtræder disse regler, fra brugen af de tilgængelige kommunikationsmuligheder, eller til helt at ophæve aftalen i overensstemmelse med de beskrevne forhold under punkt 9.

6 Konsekvenserne af pligtforsømmelse

6.1

Stillfront Germany GmbH hæfter ikke for skader, der opstår på grund af en brugers pligtforsømmelse.

6.2

Uanset andre yderligere lov- eller kontraktmæssige rettigheder kan Stillfront Germany GmbH efter eget skøn iværksætte følgende mod en bruger, som forsætligt overtræder lovgivningen, krænker tredjemands rettigheder, overtræder disse almindelige forretningsbetingelser eller overtræder yderligere regler og spilleregler:

a) slette indhold;

b) advare en bruger;

c) midlertidigt eller permanent spærre en brugers adgang til bestemte eller alle online og mobilspil samt indhold på Stillfront Germany GmbH’ internetsider;

d) suspendere en bruger, også fra visse spilfunktioner (f.eks. chat);

e) udstede et midlertidigt eller permanent virtuelt forbud fra huset; og/eller

f) ophæve brugerens aftale i overensstemmelse med de beskrevne forhold under punkt 9 i disse forretningsbetingelser.

6.3

Er en bruger blevet spærret eller udelukket, må brugeren ikke logge på en tjeneste leveret af Stillfront Germany GmbH uden forudgående tilladelse fra Stillfront Germany GmbH.

7 Brugerbetaling

7.1

Brugeren kan i princippet spille de udbudte online og mobilspil gratis. Brugeren kan dog bruge penge til at købe virtuel valuta (f.eks. rubiner, guld, juveler, “premium-valuta”), visse virtuelle funktioner og andre tjenester (sammen med “tilkøbsfunktionerne”) inden for rammerne af de online spil og mobilspillene. Prisen for den ønskede virtuelle valuta vises i euro, amerikanske dollars eller en anden valuta, som gælder for brugerens region. Brugeren kan købe fordele eller virtuelle genstande i det online spil eller mobilspillet med den indkøbte premium-valuta.

7.2

Brugeren får særskilt besked om de funktioner, der kan tilkøbes, hvordan den pågældende funktion virker, hvor længe den pågældende funktion kan købes (hvis relevant), købsprisen og den tilgængelige betalingsmåde i det online spil eller mobilspillet.

7.3

Brugeren kan indsende sine tilbud om at købe de tilgængelige funktioner ved at vælge den ønskede genstand og den ønskede betalingsmåde i det online spil eller mobilspillet, klikke på Køb nu-knappen og dermed gennemføre ordreprocessen. Aftalen mellem brugeren og Stillfront Germany GmbH afsluttes ved gennemførelse af ordreprocessen.

7.4

Betalingsmulighederne varierer afhængig af det online spil eller mobilspillet, deltagerens land og de betalingsmåder, der er teknisk mulige på markedet. Brugeren kan se disse i begyndelsen af ordreprocessen.

7.5

Pengene inkasseres via den tjenesteudbyder, der varetager den af brugeren ønskede betalingsproces, eller via en overførsel foretaget af brugeren. Ved mobilspil inkasseres pengene via den pågældende app-store. I enkelte tilfælde kan den godkendte tjenesteudbyders egne almindelige forretningsbetingelser gælde ud over Stillfront Germany GmbH’ almindelige forretningsbetingelser.

7.6

Når betalingsprocessen er afsluttet, eller når pengene, i tilfælde af en overførsel, er modtaget på Stillfront Germany GmbH’ konto, krediterer Stillfront Germany GmbH de købte funktioner på brugerens konto.

7.7

I mobilspil på de enkelte forretningspartneres internetsider og i online og mobilspil, som er integreret i sociale netværk, kan indgåelsen af aftalen afvige fra den procedure, der er beskrevet her. I disse tilfælde informeres brugeren om den specifikke procedure for indgåelse af en aftale.

7.8

Brugeren anerkender og garanterer, at alle oplysninger, der gives i forbindelse med en betalingstransaktion (især bankkonto, kreditkortnummer osv.), er fuldstændige og korrekte.

7.9

Stillfront Germany GmbH forbeholder sig retten til at øge eller mindske betalingen for alle individuelle funktioner i alle fremtidige tilfælde af køb af tilkøbsfunktioner.

7.10

I tilfælde af manglende betaling, påløbes lovlige morarenter. Stillfront Germany GmbH er desuden berettiget til at spærre brugerens konto, kræve skadeserstatning og indstille tjenesterne.

7.11

Såfremt Stillfront Germany GmbH får pålagt omkostninger i forbindelse med tilbageføring eller annullering på grund af brugeren (herunder utilstrækkeligt indestående på bankkonto), bærer brugeren omkostningerne i forbindelse med dette.

8 Erstatning og ansvarsbegrænsning

8.1

Brugeren hæfter personligt for enhver krænkelse af tredjemands rettigheder. Brugeren skal i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser erstatte Stillfront Germany GmbH alle skader, der opstår på grund af ansvarspådragende manglende overholdelse af forpligtelserne i disse forretningsbetingelser. Særligt hvis disse skader opstår via krav fra tredjemand. Dette kan også omfatte Stillfront Germany GmbH’ sagsomkostninger, herunder samtlige rets- og advokatomkostninger. Denne betingelse gælder ikke, hvis brugeren ikke er ansvarlig for krænkelsen.

8.2

Stillfront Germany GmbH’ ansvar, uanset hvilket retsgrundlag, det være sig kontraktlig forsømmelse eller pligtforsømmelse, fastsættes sluttelig i overensstemmelse med følgende regler:

8.2.1 Stillfront Germany GmbH hæfter for forsæt og grov uagtsomhed uden begrænsning, men kun for simpel uagtsomhed ved overtrædelse af væsentlige aftalebestemmelser. I tilfælde af en overtrædelse af sådanne aftalebestemmelser er ansvaret begrænset til de skader, der er typiske i aftalen.
Som tidligere anført er “væsentlige aftalebestemmelser” forpligtelser, som brugeren kan påberåbe sig, og som sikrer, at aftalen løber i overensstemmelse med dens regler og når det aftalemæssige mål.

8.2.2 Alt andet ansvar hos Stillfront Germany GmbH er udelukket.

8.2.3 Stillfront Germany GmbH anbefaler, at brugere regelmæssigt sikkerhedskopierer deres data for at undgå unødvendige skader.

8.2.4 Førnævnte begrænsninger i hæftelsen gælder ikke i tilfælde med udtrykkelige garantier fremsat af Stillfront Germany GmbH, i tilfælde af skadehensigt og for erstatning som følge af tab af liv, lemmer eller helbred. Hæftelsen berøres ikke af produktansvarsloven.

9 Kontraktens løbetid, sletning af brugerkonti

9.1

Medmindre der for det enkelte online spil, mobilspil eller anden tjeneste er bestemt andet, indgås aftalen vedrørende anvendelse af Stillfront Germany GmbH’ portal, online og mobilspil samt andre tilbud om tjenester på ubestemt tid. Aftalen træder i kraft ved akkreditering eller aktivering af en konto foretaget af Stillfront Germany GmbH.

9.2

Aftalen kan ophæves når som helst af begge parter. Stillfront Germany GmbH’ ophævelse træder i kraft efter en måned. Brugerens ophævelse træder i kraft omgående. Sletning af det data, som brugeren har givet Stillfront Germany GmbH – eller en anmodning om at få slettet det nævnte data – anses for at være en ophævelse af aftalen af brugeren.

9.3

Begge parter har ret til at opsige aftalen af en årsag uden varsel. Hvis årsagen er overtrædelse af en forpligtelse, der står beskrevet i disse forretningsbetingelser, er opsigelsen kun mulig efter udløb af den deadline, som hjælpeforanstaltningerne fik sat eller efter en virkningsløs advarsel. Det anses desuden for overflødigt at sætte en deadline for hjælpeforanstaltninger eller at give en advarsel, hvis der eksisterer særlige forhold, som berettiger en øjeblikkelig ophævelse af aftalen til fordel for begge parter.

Forhold som berettiger en øjeblikkelig ophævelse af Stillfront Germany GmbH er særligt til stede, hvis

a) der foreligger en adfærd, som har væsentlig indflydelse på andre spilleres spilleoplevelse;

b) der anvendes cheats, mods, og/eller “hacks” samt enhver anden form for software, værktøjer eller scripter, som ændrer spiloplevelsen eller spillemekanismen i online eller mobilspil:

c) tredjemand anvender brugerens konto, medmindre spillereglerne tillader dette;

d) brugeren anvender tredjemands brugerkonto eller anvender flere brugerkonti til et online spil, medmindre spillereglerne tillader dette;

e) brugeren benytter virtuelle genstande fra online eller mobilspillene uden for online eller mobilspillene, forsøger at købe eller sælge disse for “rigtige” penge eller forsøge at bytte disse;

f) brugeren har solgt, købt eller byttet en brugerkonto uden tilladelse fra Stillfront Germany GmbH;

g) brugeren på ansvarspådragende vis overtræder lovgivning, der skal beskytte andre personer eller Stillfront Germany GmbH;

h) brugeren forsætligt overtræder disse almindelige forretningsbetingelser, andre spilbetingelser og/eller spillereglerne; og/eller

i) Stillfront Germany GmbH har mistet rettighederne til at drive det pågældende online eller mobilspil, særligt i forbindelse med ophævelsen af en licensaftale eller på grund af en officiel eller juridisk beslutning.

9.4

Enhver opsigelse skal ske skriftligt. Kunden kan også opsige aftalen online ved at klikke på den tilsvarende knap og i overensstemmelse med punkt 9.2.

9.5

I tilfælde af længere tid uden aktivitet er Stillfront Germany GmbH berettiget til at slette den inaktive brugerkonto efter at have varslet dette. Perioden uden aktivitet kan variere afhængig af det enkelte online eller mobilspil, men er generelt mellem 90 og 240 dage. Efter opsigelsen har Stillfront Germany GmbH ret til at slette brugerkontoen, når aftalen er udløbet samt efter rimeligt skøn og i overensstemmelse med den gældende lovgivnings retningslinjer.

10 Onlinetvistbilæggelse

10.1

EU-Kommissionen giver adgang til en platform til online tvistbilæggelse mellem forbrugere og erhvervsdrivende online (OTB-platformen). Du kan få adgang til OTB-platformen ved at bruge dette link: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Du kan nå os via OTB-platformen. Vi har dog ikke til hensigt at deltage i en forligsprocedure ved et forbrugerklagenævn og er heller ikke forpligtet dertil. Vi kommunikerer direkte med vores brugere, hvis vi bliver kontaktet.

11 Gældende lov

Lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland gælder, dog med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG). De obligatoriske bestemmelser i det land, hvor brugeren har bopæl, er ikke berørt af denne afgørelse.

12 Ændring af disse almindelige forretningsbetingelser; andet

12.1

Stillfront Germany GmbH forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser (a) i tilfælde af ændringer som følge af juridiske ændringer; (b) i tilfælde af ændringer som følge af højesteretsafgørelser; (c) som følge af teknisk nødvendighed; (d) for at opretholde virksomhedens drift; (e) i tilfælde af en ændring i markedsforholdene; og/eller (f) til gavn for brugeren. Der foretages ingen ændringer, hvis dette ville ændre den aftalemæssige balance mellem parterne væsentligt. Brugeren informeres om ændringer i de almindelige forretningsbetingelser via Stillfront Germany GmbH’ internetside og via det enkelte online eller mobilspil, mindst seks uger før ændringen skal træde i kraft. Alternativt kan Stillfront Germany GmbH sende sine brugere de ændrede almindelige forretningsbetingelser pr. e-mail eller informere dem om, at de ændrede almindelige forretningsbetingelser kan ses på Stillfront Germany GmbH’ internetsider. Brugeren er berettiget til at gøre indsigelse mod en ændring inden for fire uger. Betingelserne betragtes som accepteret, hvis brugeren ikke foretager sig noget i løbet af de fire uger, eller hvis brugeren åbner spillet igen efter at have fået meddelelse om de ændrede betingelser. Stillfront Germany GmbH vil specifikt informere sine brugere om perioden på de fire uger, fortrydelsesretten og den juridiske betydning af ikke at gøre noget.

12.2

Brugeren er kun berettiget til at modregne, hvis brugerens modkrav er retskraftige eller anerkendt af Stillfront Germany GmbH og ikke bestrides eller er opstået på grund af det gensidigt bebyrdende juridiske forhold. Brugeren kan kun gøre en tilbageholdelsesret gældende, såfremt den vedrører krav i forbindelse med denne aftale.

12.3

Stillfront Germany GmbH kommunikerer sædvanligvis med brugeren pr. e-mail, medmindre andet er anført i disse betingelser. Brugeren skal sørge for jævnligt at kontrollere den e-mailkonto, som blev angivet ved registreringen, for meddelelser fra Stillfront Germany GmbH. Ved henvendelser til Stillfront Germany GmbH skal brugeren angive, hvilket online eller mobilspil og hvilken brugerkonto meddelelsen vedrører.

12.4

Hvis nogen bestemmelser i disse betingelser skulle blive ugyldige og/eller stride imod lovmæssige bestemmelser, berøres gyldigheden af de tilbageværende bestemmelser i disse betingelser ikke.

***

Bemærkninger om licenser:

Spildesignet af Goodgame Gangster er licenseret af Playa Games GmbH.

“Twemoji”-grafikken fra Twitter, Inc. og andre bidragydere, er licenseret under CC-BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/