Retningslinjer for oppsigelse

Hvis du kjøper virtuell valuta eller virtuelle gjenstander (i hvert tilfelle en «kontrakt»), gjelder følgende oppsigelsesrettigheter for hver av disse kontraktene fra og med 13. juni 2014:

Rett til oppsigelse
Du har rett til å si opp denne kontrakten innen fjorten dager uten å spesifisere årsaken.
Oppsigelsesperioden er fjorten dager fra den datoen kontrakten sies opp.
For å utøve din rett til oppsigelse må du informere oss (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Tyskland, e-post: odr@goodgamestudios.com) om beslutningen din om å si opp denne kontrakten via en utvetydig erklæring (f.eks. i et brev sendt via post, faks eller e-post). Du kan bruke vedlagte oppsigelsesskjema for å gjøre dette. Dette er derimot ikke obligatorisk.
For å etterkomme oppsigelsesperioden behøver du bare å sende oppsigelsen innen utgangen av oppsigelsesperioden.

Konsekvenser av oppsigelse
Når en oppsigelse trer i kraft, vil fordelene som hver part har mottatt, returneres, og all bruk skal opphøre. I tilfeller der tjenester som er gitt, ikke kan returneres helt eller delvis eller bare i svekket tilstand, er brukeren ansvarlig for godtgjørelse om dette er gjeldende. Ansvar for refundering av betalinger må imøtekommes innen 30 dager. Perioden begynner for brukere med innsending av oppsigelsen, og for Stillfront Germany GmbH begynner den fra og med mottakelse.

Merknader:
I den grad ytelse av tjenester er emnet i kontrakten, vil rettigheten din til oppsigelse utløpe dersom vi har ytt tjenesten helt og fullt og vi har begynt å yte tjenesten kun etter at du har gitt oss uttrykkelig samtykke til dette, og du samtidig har bekreftet at du forstår at du vil miste rettigheten til oppsigelse når vi har innfridd kontrakten helt.
I den grad leveranse av digitalt innhold, ikke på en fysisk dataleverandør, er emnet i kontrakten, vil rettigheten din til oppsigelse også utløpe hvis vi har begynt å innfri kontrakten etter at du har gitt oss uttrykkelig samtykke til å iverksette innfrielse av kontrakten i forkant av utgangen av oppsigelsesperioden, og du har bekreftet din forståelse ved å samtykke i at du vil miste rettigheten til oppsigelse når innfrielse av kontrakten iverksettes.

Eksempel på oppsigelsesskjema
(Hvis du ønsker å si opp kontrakten, kan du fylle ut dette skjemaet og returnere det til oss.)

 • Til
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Tyskland
  E-post: odr@goodgamestudios.com
 • Jeg/vi (*) sier herved opp kontrakten fullført av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / ytelsen av følgende tjeneste (*)
 • Bestilt (*) / mottatt (*)
 • Spillnavn
 • Spillernavn
 • E-postadresse
 • Forbruker(e)s signatur(er) (gjelder kun skriftlig kommunikasjon)
 • Dato

(*) Slett det som ikke gjelder.