Erklæring om databeskyttelse for applikationer (apps)

Følgende oplysninger gælder for alle vores applikationer (apps). Brugen af disse apps kan indebære behandling af personoplysninger. Vores hensigt er at give følgende oplysninger for at give dig et overblik over disse processer, så du kan forstå dem. For at sikre en retfærdig behandling vil vi også gerne informere dig om dine rettigheder i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske forbundslov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (herefter benævnt “vi” eller “os”) er ansvarlig for databehandlingen.

Indhold

1. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller forslag til disse oplysninger eller gerne vil kontakte os for at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os via: https://support.goodgamestudios.com/

2. Generelle oplysninger om behandling af personoplysninger

Brugen af de produkter og tjenester, vi tilbyder, kan medføre behandling af personoplysninger. Udtrykket “personoplysninger” i databeskyttelsesloven henviser til alle oplysninger vedrørende en bestemt eller identificerbar person. En IP-adresse kan også betragtes som en personoplysning. En internetudbyder tildeler en IP-adresse til hver enhed, der er tilsluttet internettet, så den kan sende og modtage data. Når du bruger vores apps, indsamler vi data, som du selv giver. Derudover indsamler vi automatisk bestemt information om hvordan du bruger appen, når du er aktiv på den.

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesbestemmelser for GDPR og den tyske BDSG. Vi behandler kun data, hvor vi lovligt er tilladt at gøre det. Når du bruger disse apps, behandler vi kun personoplysninger med dit samtykke (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR), for udførelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at tage skridt på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR), for overholdelse af en juridisk forpligtelse (artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra c GDPR) eller om behandlingen er nødvendig i forbindelse med vores legitime interesser eller tredjemands berettigede interesser, undtagen hvis sådanne interesser er tilsidesat af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR).

3. Varighed af opbevaring

Medmindre andet er angivet i de følgende afsnit, lagrer vi kun dataene så længe som nødvendigt for at opnå formålet med behandlingen eller at opfylde vores kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.

4. Overførsel af data

Medmindre andet er angivet i de følgende afsnit, behandles dataene på servere af tekniske serviceudbydere, der er hyret af os til dette formål. Disse udbydere vil kun behandle dataene efter at have modtaget udtrykkelige instruktioner, og de er kontraktligt forpligtede til at garantere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til databeskyttelse.

For så vidt som vi henviser til integrerede tjenester fra andre udbydere i denne databeskyttelseserklæring, kan det antages, at personoplysninger vil blive videregivet til disse udbyders bestemte hovedkvarter. Disse udbydere kan være baseret i et såkaldt tredjeland uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Yderligere oplysninger findes i de afsnit, der beskriver hver tjeneste.

5. Dataindsamling under download

Når du downloader appen, overføres der ikke aktivt nogen oplysninger til den pågældende app-store(Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store osv.). Hvis du vil vide, hvilken data der indsamles og behandles af en pågældende app-store under downloadprocessen, bedes du konsultere deres erklæring om databeskyttelse. Vi har ingen kontrol over eventuel dataindsamling fra app-stores. De er eneansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 7, stk. 4, GDPR.

6. Adgangsrettigheder for denne app

Denne app kræver forskellige adgangstilladelser fra din enhed. Det er nødvendigt for at vedligeholde bestemte former for funktionalitet i vores apps. Hvis du f.eks. kun vil downloade opdateringer ved brug af en trådløs forbindelse, skal appen have adgang til din trådløse forbindelse. Hvis du gerne vil købe yderligere indhold via appen, har vi måske brug for adgang til det nødvendige interface til din app-store. Et andet eksempel er, hvad der er omtalt som “push-meddelelser”, hvor vi kan bruge et interface til at vise en meddelelse direkte på din enhed. Adgangstilladelserne på din mobilenhed afhænger af operativsystemet (f.eks. Android, iOS osv.) og den app-store, hvor appen er købt (f.eks. Google Play Store, Apple App Store, Amazon osv.). Som regel modtager du oplysninger forud for installationen om, hvilke adgangsrettigheder der kræves af vores app.

Retsgrundlaget for behandlingen af teknisk nødvendige adgangstilladelser er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR. Alle yderligere adgangstilladelser er baseret på Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR.

I Apple iOS kan du til hver en tid se en oversigt over, hvilket indhold vores apps har adgang til, under “Indstillinger”. Du kan begrænse disse adgangstilladelser på et senere tidspunkt.

I Android er der også brug for forskellige adgangstilladelser på din mobilenhed. Under “Indstillinger/Apps” kan du efterfølgende tjekke adgangsrettighederne for dine apps.

7. Kontaktform

Vores app indeholder en kontaktformular, som du kan bruge til at sende os beskeder. Overførslen af dine data er krypteret.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR. Alle datafelter, der er markeret som obligatoriske, er nødvendige for udførelsen af kontrakten. Hvis de ikke gives, kan de kontraktlige tjenester ikke udføres. Tilvejebringelsen af yderligere data er frivillig. Du kan også sende os en besked til kontakt e-mailadressen.

8. Registrering og login

For at kunne bruge visse funktioner i appen er registrering i appen påkrævet. Efter afslutningen af registreringsprocessen indgås en kontrakt om brug.

I forbindelse med denne brug behandles kun de oplysninger, du giver. Disse oplysninger kan ses på registreringsskærmen. Retsgrundlaget for denne behandling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR. Det er absolut nødvendigt at tilvejebringe oplysningerne, der er markeret som obligatoriske for at etablere brugerforholdet. De leverede data behandles kun til de formål, der er angivet i brugsbetingelserne, og de gemmes kun i brugsperioden. Du kan opsige din brug til enhver tid ved at deaktivere din brugerkonto.

9. Facebook-forbindelse

Vi giver dig også nemmere adgang til at registrere dig til vores spil og tjenester gennem Facebook. Du kan bruge din eksisterende Facebook-konto til det. Når du klikker på ”Log på med Facebook”-linket, kan du anvende denne registreringsmetode via vores onlineportal. For at kunne gøre det skal du allerede have en Facebook-konto eller have adgang til Facebook.

Hvis du vil registrere dig til en af vores tjenester via din Facebook-konto, vil det første trin i registreringsprocessen med det samme dirigere dig videre til Facebook. Facebook beder dig derefter om at logge på eller registrere dig. Under ingen omstændigheder modtager vi dine personlige adgangsdata (brugernavn og kodeord).

I det næste trin kobler du din Facebook-profil sammen med den tjeneste, du gerne vil registrere dig til. Her bliver du informeret om, hvilke data der overføres fra din Facebook-profil til os. Disse oplysninger er normalt dine “offentlige oplysninger” på Facebook og oplysninger, du har gjort offentligt tilgængelige eller godkendt til den pågældende applikation. Oplysninger af denne type betyder normalt dit navn, dit profilbillede og dit coverbillede, dit køn, dine netværk, dit brugernavn (Facebook-URL), og dit bruger-id-nummer (Facebook-id). Vi anvender også den e-mailadresse, du har gemt i forbindelse med Facebook, til at kontakte dig uden for Facebook. Du kan se en oversigt over oplysninger i din profil, som er tilgængelig for offentligheden via menuen Generelle Kontoindstillinger på din Facebook-profil (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.
Retsgrundlaget for dataindsamling og opbevaring er dit samtykke i henhold til Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR. Hvis du gerne vil fjerne koblingen mellem Facebook-login og vores tjeneste, bedes du logge på Facebook og foretage de nødvendige ændringer i din profil. Vi må derefter ikke længere anvende oplysninger fra din Facebook-profil.

10. Databehandling i vores spil

I vores spil er vi i stand til at spore og evaluere forskellige handlinger på spillerniveau. Dette omfatter især kontaktdata, der er givet under registrering og dine handlinger under spillene. Til dette formål indsamler vi dine forbindelsesdata, som f.eks. din IP-adresse. Vi skal være i stand til at behandle disse oplysninger for at udføre spiloperationer. Det behandles derfor på grundlag af Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR.

11. Betalinger foretaget gennem vores App

Som udgangspunkt kan du nyde vores spil uden at skulle oplyse personlige kontaktdata. Hvis du betaler for afgiftspligtige aktiviteter i vores spil, vil dine personoplysninger blive indsamlet af de tilhørende betalingstjenesteudbydere.

Alle betalingsrelevante data, som dine kontakt- og betalingsdata, indsamles og behandles oprindeligt af den tilsvarende betalingsudbyder. Retsgrundlaget for denne databehandling er Art. 6, stk. 1, litra b GDPR.

For indbetalinger samler vi geolokationen af din IP-adresse, som giver os mulighed for at bestemme, hvilket land du befinder dig i. Retsgrundlaget for denne dataindsamling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c GDPR, da behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse. Den juridiske forpligtelse stammer fra direktiv 2006/112 / EF (MOSS-direktivet).

Vi modtager også oplysninger fra betalingsudbydere i forbindelse med forebyggelse af betalingsbedrageri. Retsgrundlaget for denne dataindsamling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c GDPR, da behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse.

12. Nyhedsbrev

I følgende afsnit vil vi fortælle dig om vores nyhedsbrev, om andre forretningsrelaterede e-mails og elektroniske kommunikationer, samt om din ret til at gøre indsigelse. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du dit samtykke til at modtage det, og du accepterer de nedenfor beskrevne processer. Retsgrundlaget er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra i GDPR og afsnit 7, stk. 2, nr. 3 i den tyske lov om illoyal konkurrence (UWG). Vi inkluderer ikke følgende oplysninger under udtrykket “reklamekommunikation”: Oplysninger om tekniske og organisatoriske processer samt information vedrørende levering af tjenester til vores brugere.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev bekræftes din e-mailadresse ved hjælp af en dobbelt tilvalgsprocedure. Denne bekræftelse forhindrer, at nogen kan registrere sig ved hjælp af en e-mailadresse, der ikke er deres. Tilmeldingen til nyhedsbrevet er logget, så vi kan bevise, at registreringsprocessen opfylder de lovmæssige krav. Dette inkluderer opbevaring af registrerings- og bekræftelsestider samt IP-adressen. Eventuelle ændringer af dine data gemt hos den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbreve, bliver også logget. Behandlingen af disse data er nødvendig med henblik på at kunne bevise, at der er givet samtykke. Retsgrundlaget resulterer fra vores juridiske forpligtelse til at dokumentere dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra c, sammenholdt med artikel 7, stk. 1 i GDPR).

Nyhedsbreve sendes med hjælp fra en EU-baseret ekstern serviceudbyder, som vi har bedt om at varetage denne informationsbearbejdning i overensstemmelse med de lovbestemte krav. Nyhedsbrevene indeholder pixelfiler, der hentes af serveren hos den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbrevet, så snart nyhedsbrevet åbnes. Inden for rammerne af denne hentning indsamles der oplysninger såsom din IP-adresse og tidspunktet for hentningen. Disse oplysninger bruges til teknisk forbedring eller til analyse af målgrupperne og deres læseadfærd ud fra stedet for deres hentning (der kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstiderne. Ligeledes undersøges det til statistiske formål om nyhedsbrevene åbnes, hvornår de åbnes, og hvilke links, der klikkes på. Disse oplysninger kan af tekniske grunde henføres til de enkelte modtagere af nyhedsbrevet. Formålet med disse analyser er først og fremmest at gøre os klogere på brugernes læsevaner og tilpasse vores indhold i overensstemmelse med brugernes interesser. Den personlige analyse udføres med dit samtykke, som du giver os, når du registrerer dig med din e-mailadresse. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at bruge linket nederst i de e-mails, du modtager fra os, eller ved at udfylde vores supportformular. Du kan desværre ikke anmode om separate afmeldinger fra den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbrevet, eller fra den statistiske analyse. Hvis du ønsker at annullere, skal du annullere hele abonnementet.

13. Brug af e-mailadresse

Vi kan bruge den e-mailadresse, som du angiver ved registrering eller betaling, til at holde dig informeret om lignende produkter og tjenester fra os. Dette tjener vores legitime interesse i at kontakte eksisterende kunder med henblik på direkte marketing. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, lit. f i GDPR, sammenholdt med § Sektion 7 (3) i Act Against Unfair Competition. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage, uden at blive pålagt andre omkostninger end de gældende transaktionsudgifter i henhold til de gældende grundsatser. Dette gør du ved at klikke på afmeldingslinket i vores e-mails.

14. Undersøgelser

Vi udfører lejlighedsvis kundetilfredshedsundersøgelser om vores spil. Til dette formål indsamler og behandler vi dine kontaktdata som angivet i undersøgelserne.

Retsgrundlaget for brugen af disse oplysninger er dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR. Din deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Dit samtykke til dets anvendelse kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi bruger SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) til at udføre undersøgelserne. SurveyMonkey indsamler yderligere oplysninger fra deltagere i form af cookies, som kun er beregnet til at sikre, at undersøgelsestjenesten er fuldt anvendelig, og at undersøgelserne løber som planlagt.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse yderligere oplysninger er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ikke deltager i vores undersøgelse, vil der ikke blive indsamlet personoplysninger.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

15. Behandling af App Log-filer

Hvis du bruger vores tjenester, gemmes generelle oplysninger (som ikke bruges individuelt) oprindeligt automatisk, dvs. ikke ved registrering. For eksempel gemmer vores webservere normalt følgende oplysninger: IP, enheds-id, enhedstype, OS, tidspunkt for serverforespørgslen.

Behandlingen udføres med henblik på vores legitime interesser, hvis retsgrundlag er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Denne behandling bruges til teknisk administration og for sikkerheden i appen.

16. Bugnsag

Vi bruger tjenesten Bugsnag fra Bugsnag Inc. (USA) i nogle af vores spil. Denne tjeneste gør det muligt for os hurtigt at registrere fejl i vores spil, som har resulteret i en fejlfunktion eller driftsproblemer, og det hjælper os med at forbedre vores tjeneste. Hvis en fejl skulle opstå, overføres spillerens ID, eller spillerens navn, hvor dette er relevant, samt information om siden eller appen, hvor fejlen opstod, og de deri indbyggede oplysninger, til Bugsnag for at få foretaget en fejlvurdering.
Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.
Du kan få mere at vide om Bugsnags fortrolighedspolitik her: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi gør det på grundlag af vores legitime interesse i at løse tekniske fejl på en målrettet måde. Overførslen af ovennævnte oplysninger til Bugsnag er nødvendig af tekniske hensyn. Eventuelle indsigelser mod denne behandling vil blive håndteret af vores supportteam: https://support.goodgamestudios.com/

17. Bekæmpelse af svig

Vi behandler pseudonym information, som f.eks. IP-adressen eller enheds-ID, til analyse af signaler for at identificere svig fra tredjeparter i forbindelse med kundeerhvervelse. For at opnå dette understøttes vi af eksterne tjenesteudbydere, som vi har sikret, er forpligtet til de samme lovbestemte krav. Retsgrundlaget af Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Denne behandling hjælper appens organisatoriske sikkerhed.

18. Facebook SDK

Vi bruger Facebooks Software Development Kit (SDK) i vores app. Facebook SDK udstedes og administreres af Facebook. Via denne integration kan vi kæde forskellige Facebook-tjenester sammen med vores app. Dette giver f.eks. brugerne mulighed for at bruge Facebook SDK til at dele indhold fra vores app på deres Facebook-tidslinje eller sende meddelelser til andre Facebook-brugere. Du kan læse mere om Facebooks softwareudviklingskit i iOS her: https://developers.facebook.com/docs/ios. For Android bedes du gå til: https://developers.facebook.com/docs/android.

Retsgrundlaget for opbevaringen af disse data er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR.

Facebook-app-begivenheder Vi bruger Facebook-app-begivenheder gennem Facebook-softwareudviklingskittjenesten til at følge, hvor langt vores reklamekampagner når ud, og brugen af Facebooks softwareudviklingskit. Facebook leverer kun en samlet analyse af brugeradfærd med din app. Vi har ingen indflydelse udover det, på de oplysninger, der behandles af Facebook-app-begivenheder.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.
Retsgrundlaget for denne behandling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. I vores app-indstillinger kan du fravælge anvendelse af app-begivenheder til disse formål.

19. Information om vores Facebook-side

Når du besøger vores Facebook-sider, som vi bruger til at repræsentere vores virksomhed eller individuelle produkter eller tjenester, vil nogle af dine personoplysninger blive behandlet. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, “Facebook”) er alene dataansvarlig for behandlingen af disse personoplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger om Facebooks behandling af personoplysninger på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling af Indblik i side

Facebook giver os anonymiserede statistikker og indblik i vores Facebook-side, som hjælper os med at forstå, hvilke typer handlinger de besøgende foretager på vores side (såkaldt “Indblik i side”). Indblik i side oprettes på baggrund af specifikke oplysninger om enkeltpersoner, som har besøgt vores side. Denne behandling af personoplysninger foretages af Facebook og os som fælles dataansvarlige. Behandlingen tjener vores legitime interesse i at evaluere de typer handlinger, der foretages på vores side, og i at forbedre vores side baseret på resultaterne. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen. Vi vil aldrig kunne tildele oplysninger indhentet via Indblik i side til en specifik Facebook-profil ved hjælp af “Synes godt om”-data fra vores side.

Vi har indgået en aftale med Facebook om at dele ansvaret for behandlingen, hvori opdelingen af forpligtelserne i forbindelse med databeskyttelse imellem os og Facebook står beskrevet. Detaljerede oplysninger om behandlingen af personoplysninger til oprettelse af Indblik i side og aftalen imellem os og Facebook kan findes på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling af data, der leveres til os via vores Facebook-sider

Vi behandler også data, som du gør tilgængelig for os via vores Facebook-sider. Sådanne oplysninger kunne være dit Facebook-brugernavn, dit spillernavn i et af vores spil, kontaktoplysninger eller kommunikation med os. Vi behandler kun disse personoplysninger, hvis vi tidligere udtrykkeligt har bedt dig om at dele disse data med os, f.eks. som del af en spørgeundersøgelse eller en konkurrence. Vi er alene dataansvarlige for denne behandling.

Hvis du har kommunikeret data til os, fordi du har deltaget i en konkurrence, behandler vi kun disse, hvis det er nødvendigt at sende dig en præmie. Når præmien er blevet leveret, eller hvis du ikke vinder, vil dine data blive slettet. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.

Personoplysninger, som vi har indsamlet gennem spørgeundersøgelser, vil blive behandlet i anonymiseret form for at sikre, at kunderne er tilfredse med vores tilbud. Denne behandling tjener vores legitime interesse i fortsat at forbedre vores tilbud, og retsgrundlaget derfor er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen.

20. Google markedsføringstjenester

I vores app bruger vi markedsførings- og remarkedsføringstjenesterne fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Disse tjenester giver os mulighed for at vise annoncer på en mere målrettet måde for at præsentere reklamer der er interessante for brugerne. Gennem remarkedsføringsannoncer vises produkter til brugere, der vedrører en interesse, der er oprettet ved aktivitet i andre apps i Google-netværket. Til dette formål bruges en kode af Google, når vores app er tilgængelig, og hvad der er omtalt som (re)markedsføringstags er bygget ind i appen. Med deres hjælp gemmes en individuel cookie, dvs. en lille fil, på brugerens enhed (sammenlignelige teknologier kan også bruges i stedet for cookies). Cookies kan indstilles af forskellige domæner, herunder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denne fil registrerer hvilke apps brugere har besøgt, hvilket indhold de er interesseret i, og hvilke tilbud der er blevet brugt. Derudover gemmes tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, apps der har henvist hertil, besøgets længde samt eventuelle yderligere data om brugen af onlineprodukter og tjenester. Brugerens IP-adresse registreres også, selvom vi gerne vil informere dig om, at IP-adresser i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er afkortet inden for rammerne af Google Analytics.

Alle brugerdata behandles kun som pseudonymdata. Google gemmer ikke navne eller e-mailadresser. Alle viste annoncer vises derfor ikke specifikt for en person, men for ejeren af cookien. Disse oplysninger indsamles af Google og overføres til og lagres på servere i USA.

En af de Google markedsføringstjenester, vi bruger, er onlineannonceringsprogrammet Google AdWords. I Google AdWords tilfælde modtager hver AdWords-kunde en anden konverterings cookie. Cookies kan derfor ikke spores via apps fra AdWords-kunder. Oplysningerne, der indsamles af cookien, bruges til at generere konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, der har tilvalgt konverteringssporing. AdWords-kunder ser det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et konverteringssporingsmærke. Dog modtager de ikke nogen oplysninger, der personligt identificerer brugere.

Vi kan inkludere tredjepartsannoncer baseret på Google Markedsføringstjenesten kaldet DoubleClick. DoubleClick bruger cookies til at aktivere Google og dets partnerapps for at placere annoncer baseret på brugernes besøg i denne app eller andre apps på internettet.

Google-tjenester gør brug af Googles Tag Manager. For flere oplysninger om Googles brug af data til markedsføringsformål, se oversigtssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.google.com/policies/privacy

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google markedsføringstjenester, kan du gøre det ved hjælp af indstillingerne og fravalgsmulighederne fra Google: http://www.google.com/ads/preferences.

En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Vi bruger udviklerplatformen “Google Firebase” samt de tilknyttede funktioner og tjenester fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Google Firebase er en platform til udvikling af apps til mobilenheder og websteder. Google Firebase tilbyder en række funktioner, som findes på følgende oversigtsside: https://firebase.google.com/products/

Funktionerne omfatter opbevaring af apps, herunder brugernes personoplysninger, såsom indhold, de har oprettet eller oplysninger om deres interaktion med apps. Google Firebase tilbyder også grænseflader, der tillader interaktion mellem brugerne af appen og andre tjenester.

Analysen af brugerinteraktioner udføres ved hjælp af analysetjenesten af Firebase Analytics. Denne service hjælper os med at registrere vores brugers interaktioner. Begivenheder som første gang en app åbnes, en app afinstalleres, opdateringer, nedbrud eller hyppigheden af brug af appen registreres. Visse brugerinteresser registreres og evalueres også.

Oplysningerne behandlet af Google Firebase kan bruges sammen med andre Google-tjenester, såsom Google Analytics og Google markedsføringstjenester. I dette tilfælde vil kun pseudonymoplysninger, såsom Android Advertising ID eller Annonceringsidentifikator for iOS, blive behandlet for at identificere brugernes mobilenheder. Yderligere oplysninger om brugen af data til markedsføringsformål fra Google findes på oversigtssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.google.com/policies/privacy.

Retsgrundlaget for brug er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis brugere ønsker at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering gennem Google markedsføringstjenester, kan de gøre det ved hjælp af indstillingerne og fravalgsmulighederne fra Google: http://www.google.com/ads/preferences.

En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

22. AppsFlyer SDK

Vores app analyseres med teknologier fra AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, Californien 94105). Forskellige sessions- og interaktionsdata fra dig indsamles og gemmes til dette formål. Vi har brug for oplysningerne til at forbedre vores spils indhold og anvendelighed og til at optimere brugeroplevelsen for dig. Sessions- og interaktionsdataene behandles på intet tidspunkt i personaliseret form, men under pseudonym. Du kan læse mere om databehandling af AppsFlyer, i udbyderens egen databeskyttelseserklæring: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Retsgrundlaget for brug er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ikke ønsker at blive sporet af AppsFlyer i fremtiden, kan du til enhver tid fravælge her: https://www.appsflyer.com/optout

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

23. Microsoft Bing Ads

Vi bruger konverterings- og sporingsværktøjet Bing Ads fra Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som en del af vores app. Microsoft gemmer en cookie på brugerens enhed for at muliggøre en analyse af brugen af vores onlinetjenester. Forudsætningen for dette er, at brugeren har fået adgang til vores app via en annonce fra Microsoft Bing Ads. Dette gør det muligt for Microsoft og os at vide, at nogen har klikket på en annonce, er blevet omdirigeret til vores onlinetjenester og nået en forudbestemt destinationsside. Vi kan kun se det samlede antal brugere, der klikker på en Bing-annonce og derefter videresendes til destinationssiden (konverteringer). Ingen IP-adresser gemmes. Ingen andre personoplysninger om brugerens identitet er beskrevet.

Brugere kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse og de cookies, der bruges i Microsoft Bing Ads i Microsofts fortrolighedserklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ikke ønsker at deltage i Bing Ads tracking-processen, kan du give din indsigelse til Microsoft her: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

24. Taboola

Brug af teknologier tilhørende Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv, Israel) giver os tilladelse til at anvende brugerspecifikke reklamer baseret på surfingadfærd og kundeinteresser. Taboola bruger cookies (eller lignende teknologier) til at spore, hvilke internetsider du besøger oftest, og hvordan du bevæger dig rundt på vores internetsider. Taboola indsamler enhedsrelaterede oplysninger og protokoldata og opretter brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer. Brugerprofilerne sammenføres ikke med persondata om bæreren af pseudonymet og kan således ikke anvendes til at identificere de besøgende. I dette øjemed videregiver vi din IP-adresse til Taboola. Denne behandling udføres på retsgrundlaget af vores legitime økonomiske interesser (artikel 6, stk. 1, litra f GDPR). Du kan gøre indsigelse mod inklusionen i denne sporing via følgende link: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Når du har fravalgt denne indstilling, vil du ikke længere se personaliseret indhold/reklamer.

25. Pinterest

Vi bruger reklametjenester leveret af det sociale netværk Pinterest, som drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. Vi bruger webstedet til at booke reklameplads på pins på Pinterest.Hvis du åbner et af vores tilbud via en pin, vi har booket, vil disse oplysninger blive behandlet af Pinterest og kommunikeret videre til os i form af statistik (konvertering). På den måde kan vi f.eks. finde ud af, hvor mange brugere der har klikket på vores pins. Vi indhenter ingen oplysninger, som gør, at brugere kan personligt identificeres. Derudover analyserer vi, om en bruger derefter downloader vores app. I det omfang personoplysninger behandles, sker dette med retsgrundlag i artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen. Du kan gøre indsigelse imod sporingen via følgende link: https://help.pinterest.com/da/article/personalization-and-data

26. Reklame i apps

Vores apps giver dig mulighed for at se videosekvenser fra tredjepartsudbydere, som er finansierede af reklamer. Det gør, at betalt indhold for eksempel kan bruges gratis. Det er frivilligt, om du vil se videoerne, og du skal aktivt give dit samtykke som bruger.

De reklamer, der vises via vores partnere, er enten personligt tilpassede eller ikke personligt tilpassede (kontekstrelaterede). De oplysninger, du afgiver, når du bruger reklamemedier, indsamles og analyseres, hvilket vi forklarer nærmere nedenfor.

Vores SDK-serviceudbydere Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin) og Admob by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) giver os mulighed for i praksis at tjene penge på reklamer på denne måde. Hvis en spiller beslutter sig for at se en videoreklame, tager serviceudbyderne kontrol over reklamenetværkene i spillet. Det involverer, at følgende parametre deles via en grænseflade med reklamenetværkene: Reklame-id, IP-adresse, browser, styresystem, version, land, by, placerings-id og bundle-id. Formålet med denne overførsel af oplysninger er at vise brugeren det bedst mulige reklamemateriale. De nævnte reklamenetværks SDK’er behandler muligvis også personoplysninger, som f.eks. reklame-id og IP-adresse, for at kunne levere dette reklamemateriale.

Fyber driver også sine egne reklamenetværk (Fyber Marketplace og Heyzap Ad Network), som bruges til at vise både personligt tilpasset og kontekstrelateret reklame. Fyber bruger kun oplysninger fra appens generelle adgangstilladelser til dette formål. Disse data behandles på vores vegne. Du kan finde yderligere oplysninger om Fybers databehandling her: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Behandlingsgrundlaget for behandlingen er vores legitime økonomiske interesser (art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen). Som bruger kan du slå denne form for personligt tilpasset reklame fra når som helst i vores appindstillinger (fravælg). I sådanne tilfælde anonymiserer vi alle pseudonyme oplysninger, så kun kontekstrelateret reklame bliver vist. Du kan også deaktivere personligt tilpasset reklame i indstillingerne på din mobilenhed. Følg vejledningen nedenfor for at gøre dette:

Android

 1. Afhængigt af din enhed kan du finde Google-indstillingerne et af følgende steder:
  – I en særskilt app, der hedder “Google Indstillinger”
  – Scroll igennem din generelle app “Indstillinger”, og tryk på Google
 2. Tryk på “Annoncer”
 3. Tryk på til/fra-knappen ved siden af Afmeld Tilpasset annoncering

iOS

iOS-enheder bruger Apples reklameindikator. Du kan få yderligere oplysninger om de forskellige muligheder for at bruge denne indikator i appen Indstillinger på din mobile enhed. De kan findes ved at:

 1. Åbne “Indstillinger”
 2. Vælge “Anonymitet”
 3. Vælge “Reklamer”

Her kan du vælge imellem bestemte indstillinger med en til/fra-knap.

Reklamepartnere

ServiceServicepartnerBehandlingsrolleType reklamerYderligere oplysninger
Unity AdsUnity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USAFælles dataansvarligePersonligt tilpassede og kontekstrelaterede reklamerSpecifikke oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger og fravalg af personligt tilpassede reklamer vises også tydeligt i videoafspilleren.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDKMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IrlandFælles dataansvarligePersonligt tilpassede reklamerSom Facebook-bruger kan du slå personligt tilpassede reklamer fra på tredjepartssider i indstillingerne.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColonyAdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USAFælles dataansvarligePersonligt tilpassede og kontekstrelaterede reklamerhttps://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Retten til at gøre indsigelse

I overensstemmelse med Art. 21 GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling, der udføres, ved bruge af Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra e eller litra f af GDPR som deres retsgrundlag.

28. Dine yderligere rettigheder

Som den berørte person har du ret til at udøve dine rettigheder mod os. Du har især følgende rettigheder:

 • I overensstemmelse med artikel 15 GDPR og afsnit 34 BDSG har du ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt og i hvilket omfang vi behandler personoplysninger om dig.
 • Du har ret til at få os til at rette dine data i overensstemmelse med artikel 16 GDPR.
 • Du har ret til at få os til at slette dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 GDPR og afsnit 35 BDSG.
 • Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset i overensstemmelse med artikel 18 GDPR.
 • Du har ret til i overensstemmelse med artikel 20 GDPR at modtage de personoplysninger vedrørende dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og at overføre disse data til en anden dataansvarlig.
 • Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os via vores supportformular.

29. Beskyttelse af mindreåriges personlige oplysninger

Tjenesten er ikke målrettet mod eller beregnet til brug for personer under 16 år. Vi indsamler ikke personoplysninger fra en person, som vi rent faktisk ved er under 16 år gammel.

30. Data Protection Officer

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på:

Stillfront Germany GmbH/Goodgame Studios
c/o Data Protection Officer/ confidential
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

31. Klager til offentlige myndigheder

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger udgør en overtrædelse af bestemmelserne i GDPR, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 GDPR.

Version: 01/2022