Νομικές πληροφορίες

Stillfront Germany GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Γερμανία
Φαξ: +49 40-238303698

Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι ΓΔ:
Armin Busen
Gero Michalschyk
Andreas Uddman

Δικαστήριο εγγραφής: Amtsgericht Hamburg
Αριθ. εγγραφής: HRB 99869
ΑΦΜ: DE253777364