Νομικές πληροφορίες

Altigi GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Germany
E-Mail: info@goodgamestudios.com

Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι ΓΔ:
Armin Busen
Gero Michalschyk

Δικαστήριο εγγραφής: Amtsgericht Hamburg
Αριθ. εγγραφής: HRB 99869
ΑΦΜ: DE253777364