Çevrimiçi hizmetler için Gizlilik Politikası

Bu web sitesinin kullanımı sırasında kişisel bilgileriniz işlenebilir. Amacımız, aşağıdaki bilgilerle bu süreçlere ilişkin genel açıklamalar sağlayarak söz konusu süreçleri anlamanızı sağlamaktır. Bilgilerin adil olarak işlenebilmesi için Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Alman Federal Veri Koruma Yasası (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) uyarınca sahip olduğunuz haklar konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Verilerin işlenmesinden Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (bundan böyle “biz” olarak anılacaktır) sorumludur.

İçindekiler

1. Bize Ulaşın

Bu bilgilerle ilgili sorularınız veya önerileriniz olursa veya haklarınızdan faydalanmak için bize ulaşmak isterseniz şu adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz: https://support.goodgamestudios.com/

2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Bilgiler

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kullanımı sonucunda kişisel bilgileriniz işlenebilir. Veri koruma kanunu bağlamında “kişisel veri” terimi, spesifik veya kimliği tespit edilebilir bir kişiye ilişkin her tür bilgidir. IP adresi de kişisel veri kabul edilebilir. Veri gönderebilmesi ve alabilmesi için internete bağlı her cihaza internet servis sağlayıcısı tarafından bir IP adresi atanır. Web sitesini kullandığınızda sizin verdiğiniz verileri toplarız. Ayrıca, web sitesini kullandığınızda siteyi kullanımınızla ilgili bazı bilgileri de otomatik olarak toplarız.

Kişisel bilgileri GDPR ve Alman BDSG yasalarının öngördüğü ilgili veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak işleriz. Verileri sadece yasaların izin verdiği durumlarda işleriz. Bu web sitesini kullandığınızda kişisel verilerinizi sadece sizin onayınızla (GDPR 6. Madde, 1. paragraf, 1. cümle, a bendi), taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası veya sözleşme yapmadan önce talebiniz üzerine işlem yapmak için (GDPR 6. madde, 1. paragraf, 1. cümle, b bendi), yasal bir yükümlülüğe uyum için (GDPR 6. madde, 1. paragraf, 1. cümle, c bendi) veya meşru çıkarlarımıza veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarına göre işlemenin göre işlemenin gerekli olduğu durumlarda (bu çıkarların sizin çıkarlarınız veya kişisel verilerin korunmasını gerektiren temel hak ve özgürlüklerinizle çatışmadığı haller hariç olmak üzere) (GDPR 6. madde, 1. paragraf, 1. cümle, f bendi) işleriz.

3. Saklama Süresi

Verilerinizi, aşağıdaki bölümlerde aksi belirtilmedikçe, işleme amacını veya akdi yahut yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olduğu süre boyunca saklayacağız.

4. Verilerin İletilmesi

Aşağıdaki bölümlerde aksi belirtilmedikçe, verileriniz tarafımızca görevlendirilen teknik servis sağlayıcılarının sunucularında işlenecektir. Bu servis sağlayıcıları, verileri yalnızca açık talimat aldıktan sonra işleyecek ve verilerin korunması için yeterli teknik ve kurumsal önlemleri güvence altına almakla yükümlü olacaktır.

Bu Veri Koruma Beyanında diğer sağlayıcıların entegre hizmetlerinden söz ettiğimiz sürece, kişisel verilerin bu sağlayıcıların belirtilen merkezlerine iletildiği farz edilebilir. Bu sağlayıcılar, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışında üçüncü bir ülkede bulunabilir. İlgili hizmetlerin açıklandığı bölümlerde daha fazla bilgi verilmektedir.

5. İletişim Formu

Web sitemizde bize mesaj gönderebileceğiniz bir iletişim formu yer almaktadır. Verilerinizin iletimi şifrelenir.

Bu verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir. Zorunlu olarak işaretlenen tüm veri alanları, isteğinizin işlenmesi için gereklidir. Bu bilgilerin verilmemesi halinde isteğiniz yerine getirilemeyebilir. Diğer ek verilerin sağlanması gönüllülük esasına bağlıdır. Alternatif olarak bizimle yukarıda belirtilen e-posta adresinden de iletişim kurabilirsiniz.

6. Kayıt ve Oturum Açma

Uygulamadaki bazı özellikleri kullanmak için web sitesi üzerinden kayıt olunması gerekir. Gerekli bilgilere kayıt ekranından erişebilirsiniz. Kayıt sürecinin tamamlanabilmesi için zorunlu olarak işaretlenen bilgilerin verilmesi mutlak surette şarttır. Sağlanan veriler hizmetin sunulması amacıyla işlenecektir. Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir. Daha önce silmediyseniz kayıtlı olduğunuz süre boyunca verilerinizi saklarız.

7. Facebook Bağlantısı

Oyunlarımıza ve hizmetlerimize Facebook üzerinden daha kolay kayıt olma seçeneğini de sunuyoruz. Mevcut Facebook hesabınızı bu amaçla kullanabilirsiniz. “Facebook ile giriş yap” bağlantısını tıklayarak çevrimiçi portalımız üzerinden bu kayıt yöntemini kullanabilirsiniz. Bunun için bir Facebook hesabınızın veya Facebook’a erişiminizin olması gereklidir.

Facebook hesabınız üzerinden bir hizmetimize kaydolmak isterseniz kayıt işleminin ilk adımında hemen Facebook’a yönlendirilirsiniz. Ardından Facebook giriş yapmanızı veya kaydolmanızı ister. Kişisel erişim bilgileriniz (kullanıcı adı ve şifre) hiçbir koşulda bize iletilmez.

İkinci adımda, Facebook profilinizi kaydolmak istediğiniz hizmetle ilişkilendirirsiniz. Bu aşamada, Facebook profilinizdeki hangi verilerin bize iletileceğini öğrenirsiniz. Bu bilgiler genellikle Facebook’taki “herkese açık bilgileriniz” ve genel kullanıma açık olan veya söz konusu uygulama için kullanım yetkisi verdiğiniz bilgilerinizdir. Bu tür bilgiler arasında genellikle adınız, profil resminiz ve kapak fotoğrafınız, cinsiyetiniz, ağlarınız, kullanıcı adınızı (Facebook URL’si) ve kullanıcı kimliği numaranız (Facebook Kimliği) vardır. Ayrıca sizinle Facebook dışında iletişim kurmak için Facebook’a kaydetmiş olduğunuz e-posta adresinizi de kullanırız. Facebook profilinizin Genel Hesap Ayarları menüsünde, profilinizde hangi bilgilerin herkese açık olduğunu görebilirsiniz (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Verilerin işlenmesine ve saklanmasına ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendi uyarınca verdiğiniz onaydır. Facebook Connect ile hizmetimiz arasındaki bağlantıyı kaldırmak isterseniz lütfen Facebook’a giriş yapın ve profilinizde gerekli değişiklikleri yapın. Bu durumda Facebook profilinizdeki bilgileri kullanma hakkına artık sahip olmayız.

8. Oyunlarımızda Verilerin İşlenmesi

Oyunlarımızda, oyuncu düzeyinde çeşitli eylemleri izleyebilir ve değerlendirebiliriz. Bu, özellikle kayıt sırasında verilen iletişim bilgileri ve oyunlardaki eylemlerinizi kapsar. Bu amaçla, IP adresiniz gibi bağlantı verilerinizi toplarız. Oyunla ilgili eylemleri gerçekleştirebilmemiz için bu bilgileri işleyebilmemiz gerekmektedir. Bu sebeple, bu bilgiler GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendine dayanılarak işlenir.

9. Web Sitemiz Üzerinden Yapılan Ödemeler

Prensipte, bize hiçbir kişisel iletişim bilgisi vermeden oyunlarımızı oynayabilirsiniz. Oyunlarımızda ücrete tabi etkinlikler karşılığında ödeme yapmanız halinde kişisel verileriniz belirtilen ilgili ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından toplanır.

İletişim ve ödeme verileri gibi ödemeyle ilgili tüm veriler öncelikle ilgili ödeme sağlayıcısı tarafından toplanıp işlenir. Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir.

Ödemelerde IP adresinizin coğrafi konumunu belirleyerek hangi ülkede bulunduğunuzu tespit ederiz. Veri işleme yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğundan bu verinin toplanmasına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin c bendidir. Bu yasal yükümlülük, 2006/112/AT Yönergesi’nden (MOSS Yönergesi) doğar.

Ödeme sahteciliğinin önlenmesiyle ilgili ödeme sağlayıcılarından bilgi alırız. Veri işleme, firmamızın meşru çıkarlarına hizmet ettiğinden bu verinin toplanmasına ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir.

10. Topluluk (Forum)

Forumlarımızı kullanabilmek için kullanıcı adınız ve e-posta adresiniz gibi kişisel kayıt verilerini vermeniz gerekmektedir. E-posta adresini diğer kullanıcılar göremez. Topluluk kurallarımızı ihlal eden kişilerin cezalandırılarak sorumlu kişilerin forumdan çıkarılabilmesi için kayıt işlemi gereklidir. Bu verilerin saklanmasına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendidir.

Forumumuz moderatörler tarafından izlenir. Ciddi ihlallerin önlenmesi ve cezalandırılması için IP adresini izleriz. Bu bilgilerin toplanmasına ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendi uyarınca meşru çıkarlarımız doğrultusunda sahtecilikle mücadele ve forumumuzu korumaktır. Üçüncü taraflarca yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz edilen yorumlarınızı silme hakkını açıkça saklı tutarız. Yukarıda belirtilen verilerin saklanmasına dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

11. Yayıncı Sunucu İşlemleri

Şirketimiz, firmaların ve özel şahısların Yayıncı Programımıza katılmak üzere kayıt olabilecekleri, “Yayıncı Sunucu İşlemleri” olarak adlandırılan bir program yürütmektedir. Bu amaçla, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin b bendi uyarınca ilgili akdi ilişkinin ifası için gerekli olan irtibat ve ödeme verilerini toplar ve işleriz.

12. İş Başvuruları

Web sitemizin “kariyer” bölümünden iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu amaçla özellikle adınız, CV’niz, niyet mektubunuz ve tarafınızca sağlanan diğer içerikler gibi kişisel irtibat verilerinizi toplarız.

Kişisel başvuru verileriniz sadece firmamızda şu anda veya gelecekte istihdam edilme isteğinizle ve başvurunuzun değerlendirilmesi ile ilişkili amaçlar doğrultusunda toplanacak, saklanacak, işlenecek ve kullanılacaktır. Çevrimiçi başvurunuz sadece şirketimizdeki ilgili irtibat kişileri tarafından işlenir ve yönetilir. Veri işleme görevi verilen tüm çalışanlar veri gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Başvuruların işlenmesi için softgarden e-recruiting GmbH yazılımını (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany) kullanırız. Bu verilerin toplanmasına ilişkin yasal dayanak BDSG 2018’in 26. Bölümüdür.

13. Bülten

Aşağıdaki bölümde bültenimiz ve diğer iş e-postaları ve elektronik iletişimlerin yanı sıra itiraz hakkınızla ilgili bilgi verilecektir. Bültenimize abone olarak bülteni almayı ve aşağıda açıklanan süreçleri kabul edersiniz. Yasal dayanak, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendi ve Alman Haksız Rekabetle Mücadele Kanununun (UWG) 7. Bölümünün 2. paragrafının 3. maddesi uyarınca verdiğiniz onaydır. Teknik ve kurumsal süreçler hakkında ve kullanıcılarımıza hizmetlerin sunumuna ilişkin bilgisini “reklam iletişimi” kapsamına almayız.

Bültenimize abone olma sürecinde e-posta adresinizin doğrulanması amacıyla uygulanan çift onay sürecini kullanıyoruz. Kişilerin kendilerine ait olmayan bir e-posta adresiyle kaydolmalarını önlemek için bu onay gereklidir. Yasal gereksinimler uyarınca kayıt sürecine kanıt teşkil etmesi için bülten abonelikleri kayıt altına alınır. Oturum açma saati, onay saati ve IP adresi kaydedilen bilgilere örnektir. Bülteni gönderen servis sağlayıcısında saklanan verilerinizde yapılan değişiklikler de kaydedilir. İzin verildiğini kanıtlamak için bu verinin işlenmesi gereklidir. GDPR’nin 7. Maddesi 1. paragrafı ile bağlantılı olarak 6. Maddesi 1. paragrafının c bendine göre yasal olarak izninizi belgelendirmekle yükümlüyüz.

Bültenler, yasal gereksinimlere uygun olarak bu işleme alma işlemini yerine getirmek üzere anlaştığımız AB’de bulunan bir kurum dışı servis sağlayıcısı üzerinden gönderilir. Bültenlerde, bülten açılır açılmaz bülteni gönderen servis sağlayıcısının sunucusu tarafından alınan pikseller bulunmaktadır. Bu piksellerin alınması sırasında IP adresiniz ve alınma saati gibi teknik bilgiler toplanır. Bu bilgiler, teknik iyileştirme amacıyla veya hedef gruplarının ve alınma lokasyonlarına (IP adresi kullanılarak tespit edilebilir) göre bu grupların okuma alışkanlıklarının veya erişim saatlerinin analizinde kullanılır. Toplanan istatistiki verilere bültenlerin açılıp açılmadığı ve ne zaman açıldığı ve hangi bağlantılara, ne zaman tıklandığı da dâhildir. Bu bilgiler, teknik amaçlar doğrultusunda bülten alıcıları ile tek tek ilişkilendirilebilir. Bu analizlerin birincil amacı, kullanıcılarımızın okuma alışkanlarını belirlememize ve içeriğimizi buna göre uyarlamamıza veya kullanıcının ilgi alanlarına göre farklı içerik göndermemize yardımcı olmaktır. Kişiselleştirilmiş analiz, e-posta adresinizi toplarken aldığımız izninizle yapılır. Yasal dayanak, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendidir. Gelecekte yürürlüğe girmek üzere istediğiniz zaman onayınızı iptal edebilirsiniz. Bunu her iletimizin en altında bulunan bağlantıyı veya destek formumuzu kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Maalesef, bülteni gönderen servis sağlayıcısı veya istatistiki analiz için münferit iptal talebinde bulunamazsınız. İptal etmek istiyorsanız tüm aboneliği iptal etmeniz gerekmektedir.

14. E-posta adresi kullanımı

Benzer ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için kayıt veya ödeme sırasında verdiğiniz e-posta adresini kullanabiliriz. Bu, doğrudan pazarlama amacıyla mevcut müşterilerle iletişim kurma konusundaki meşru menfaatimize hizmet eder. Yasal dayanak, § Bölüm 7 (3) Haksız Rekabetle Mücadele Kanunu ile bağlantılı olarak GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. Esas tarifelere göre işlem maliyetleri dışında herhangi bir ücret ödemeden izninizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için her e-postada bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

15. Anketler

Oyunlarımızla ilgili olarak zaman zaman müşteri memnuniyeti anketleri yaparız. Bu amaçla, anketlerde verilen bilgilere göre verilerinizi toplar ve işleriz.

Bu bilgilerin kullanıma ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin a bendi uyarınca verdiğiniz onaydır. Ankete katılım gönüllülük esasına dayanır. Bilgilerin kullanımına ilişkin onayınızı dilediğin an iptal edebilirsiniz.

Anketlerin yapılmasında SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) şirketinin hizmetlerinden yararlanırız. SurveyMonkey, katılımcılardan çerez formunda ek bilgiler toplar; bu çerezlerin tek amacı, anket hizmetinin tam anlamıyla kullanılabilmesi ve anketin hedeflendiği şekilde yürütülmesidir.

Bu ek bilgilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanak, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Anketimize katılmazsanız kişisel bilgi toplanmaz.

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

16. Sunucu Günlük Dosyalarının İşlenmesi

Web sitemiz sadece bilgilendirme amacıyla kullanılırken, ilk aşamada otomatik olarak (kayıt sırasında değil) genel veriler kaydedilir ve tarayıcınız tarafından sunucumuza iletilir. Varsayılan olarak bu veriler arasında şunlar vardır: Tarayıcı türü/versiyonu, kullanılan işletim sistemi, erişilen sayfa, daha önce ziyaret edilen sayfa (yönlendiren URL), IP adresi, sunucu isteğinin tarihi ve saati ve HTTP durum kodu.

Bu bilgiler, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendi uyarınca meşru çıkarlarımız doğrultusunda işlenir. Bu bilgilerin işlenmesinin amacı, teknik yönetim ve web sitesi güvenliğidir.

17. Bugsnag

Oyunlarımızdan bazılarında Bugsnag Inc.’in (ABD) Bugsnag hizmetini kullanıyoruz. Bu hizmet, oyunlarımızda bir arızaya veya çökmeye yol açan hataları hızlıca tespit etmemize ve böylece oyunlarımızın kalitesini artırmamıza yardımcı oluyor. Bir hata yaşandığında oyuncu kimliği, oyuncu adı, eğer mümkünse hatanın yaşandığı sayfanın veya uygulamanın detayları ve buralarda bulunan veriler, hata değerlendirmesi için Bugsnag’e aktarılıyor.
Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz. Şu adresten Bugsnag’in gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi bulabilirsin: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Veri işlemeye ilişkin yasal dayanak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir çünkü bu hizmet, teknik hataları hedeflenmiş bir şekilde çözebilmemiz için meşru menfaatlerimize hizmet eder. Yukarıda bahsedilen bilgilerin Bugsnag’a aktarılması, teknik bir zorunluluktur. Bu işleme karşı itirazlarla desteğimiz ilgilenecektir: https://support.goodgamestudios.com/

18. Sahtecilikle Mücadele

Üçüncü tarafların müşteri edinme bağlamında işlediği sahtecilikle mücadele edebilmek amacıyla sinyallerin analizi için IP adresi veya cihaz kimliği gibi takma adlı bilgileri işleriz. Bu amaçla, aynı yasal gereksinimleri yerine getirmeyi taahhüt ettiğinden emin olduğumuz kurum dışı servis sağlayıcılarından destek alırız.

Yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Bu bilgilerin işlenmesinin amacı, web sitesinin organizasyonel güvenliğine katkı sağlamaktır.

19. Çerezler

Web sitemizde çerezler kullanırız. Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın kaydettiği küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, kullanılan tarayıcıyı belirler ve web sunucumuz tarafından tanınabilir. Çerezlerin kullanımı kişisel verilerin işlenmesiyle sonuçlandığı sürece, bu işleme ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Bu işleme yöntemi, web sitemizin daha kullanıcı dostu, etkin ve güvenli hale getirilmesinde meşru amaçlarımıza hizmet eder.

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” olarak bilinen türdendir. Bu çerezler ziyaretiniz sona erdikten sonra silinir. Diğer çerezler (“kalıcı çerezler”) belirli bir süre sonra otomatik olarak silinir; bu süre çereze göre değişiklik gösterebilir. Tarayıcınızın güvenlik ayarlarını kullanarak çerezleri dilediğiniz zaman silebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızdan çerezlerin kullanımına prensip olarak itiraz edebilirsiniz.

Lütfen dikkat: Çerezlerimizi silerek veya gelecekteki çerezleri devre dışı bırakarak, belirli alanları veya özellikleri kullanma imkanından mahrum kalabilirsiniz.

Sadece üçüncü taraf reklam çerezlerini devre dışı bırakmak istiyorsanız Your Online Choices’ı (http://www.youronlinechoices.com/) ziyaret ederek bu tarz çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz.

20. Facebook (Ziyaretçi Eylem Pikseli)

Web sitemizde Meta Platforms, Inc. (Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD veya AB’de ikamet ediyorsanız Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda (“Facebook”)) tarafından sunulan “ziyaretçi eylem pikselleri”ni kullanırız.

Bu araç, kullanıcıların bir Facebook reklamına tıklayarak bir sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra davranışlarını takip etmemizi sağlar. Bu sayede, istatistiki amaçlar ve pazar araştırması amaçları doğrultusunda Facebook reklamlarının etkinliğini ölçme olanağına sahip oluruz. Bu yolla toplanan veriler bize isimsiz olarak gelir; kullanıcıların kişisel verilerini göremeyiz. Ancak bu veriler Facebook tarafından saklanıp işlenmektedir; dolasıyla size yaptığımız bilgilendirme, duruma ilişkin bilgimizle sınırlıdır. Facebook, bu bilgileri Facebook hesabınızla ilişkilendirebilir ve https://www.facebook.com/about/privacy/ adresinde bulunan Facebook Veri İlkesi uyarınca kendi reklam amaçları için de kullanabilir. Facebook ve ortaklarının Facebook içinde ve dışında size reklam göstermesine izin verebilirsiniz. Bu amaçlar doğrultusunda bilgisayarınıza çerez de yerleştirebilir.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Şu adresi ziyaret ederek verilerinizin Facebook piksel ile toplanmasına veya verilerinizin Facebook reklamlarının görüntülenmesi amacıyla kullanılmasına itiraz edebilirsiniz: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

21. Facebook Sayfamıza ilişkin bilgi

Şirketimizi veya ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi temsilen kullandığımız Facebook Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bazı kişisel bilgileriniz işlenecektir. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin kontrolünden sadece Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 İrlanda, “Facebook”) sorumludur. Kişisel bilgilerinizin Facebook tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgiye https://www.facebook.com/privacy/explanation adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayfa İstatistiklerinin İşlenmesi
Facebook, Facebook sayfamıza ilişkin anonimleştirilmiş istatistikler sunar. “Sayfa İstatistikleri” de denilen bu istatistikler, ziyaretçilerin Sayfamızda gerçekleştirdiği eylem türlerini anlamamıza yardımcı olur. Bu Sayfa İstatistikleri, Sayfamızı ziyaret eden kişilere ilişkin belirli bilgilere dayalı olarak oluşturulur. Kişisel verilerin işlenmesi, ortak kontrolörler olarak Facebook ve tarafımızca yapılır. Bu işleme, Sayfamızda gerçekleştirilen eylem türlerini değerlendirmeye ve elde edilen sonuçlara göre Sayfamızı iyileştirmeye ilişkin meşru menfaatimize hizmet eder. Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir. Sayfa İstatistikleri ile elde edilen bilgileri hiçbir surette Sayfamıza ilişkin “Beğen” verilerini kullanarak belirli bir Facebook profiline atayamayız.

İşleme sorumluluğunu paylaşma konusunda Facebook ile bir anlaşma yaparak kimin hangi veri koruma yükümlülüğünü üstleneceğini Facebook ile aramızda belirledik. Sayfa İstatistiklerinin oluşturulması için kişisel verilerin işlenmesinin ve Facebook ile aramızdaki anlaşmanın detayları https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data adresinde bulunmaktadır.

Facebook sayfalarımız aracılığıyla bize sağlanan verilerin işlenmesi
Facebook sayfalarımız aracılığıyla bize verdiğiniz verileri de işleriz. Bu tür bilgiler, Facebook kullanıcı adınız, oyunlarımızdan birindeki oyuncu adınız, iletişim bilgileriniz veya bize gönderdiğiniz bir mesaj olabilir. Kişisel verilerinizi sadece daha önce bu verileri bizimle paylaşmanızı açıkça istediğimiz durumlarda (ör. bir anket veya yarışma kapsamında) işleriz. Bu işleme, tek veri kontrolörü olarak tarafımızca yapılır.

Verilerinizi bize bir yarışmaya katılmanız sebebiyle vermişseniz işleme, sadece size ödül göndermemiz için gerekliyse gerçekleştirilecektir. Ödül teslim edildikten sonra veya yarışmayı kazanamamanız durumunda verileriniz silinecektir. Bu veri işlemeye ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının b bendidir.

Anketler yoluyla toplanan kişisel veriler, müşterilerimizin tekliflerimizden memnun kalmasını sağlamak için anonim şekilde işlenecektir. Bu işleme, tekliflerimizi sürekli olarak iyileştirmeye ilişkin meşru çıkarımıza hizmet eder ve bunun için yasal dayanağımız GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir.

22. Google Analytics

Web sitemize gelen ziyaretçileri analiz etmek için Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; “Google”) tarafından sunulan Google Analytics hizmetini kullanırız. Google, çerez kullanmaktadır. Çerezin kullanıcıların çevrimiçi hizmet veya ürünü kullanımına ilişkin oluşturduğu bilgiler, genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılarak burada saklanır. Google, çevrimiçi ürünlerin ve hizmetlerin kullanıcılarımız tarafından kullanımını değerlendirmek, bu çevrimiçi ürün ve hizmetlerdeki aktivitelere ilişkin raporları derlemek ve bu çevrimi ürün ve hizmetlerin ve internetin kullanımı ile ilgili olarak bize daha fazla hizmet sunmak için bizim adımıza bu bilgileri kullanır. İşlenen verilerden takma adlı kullanıcı profilleri oluşturulabilir.

Google Analytics’i sadece IP anonimleştirmeyi etkinleştirerek kullanırız. Yani Google, Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesine taraf olan diğer ülkelerdeki kullanıcıların IP adreslerini kısaltarak kaydeder. İstisnai durumlarda IP adresinin tamamı, ABD’deki Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır.

Kullanıcının tarayıcısının ilettiği IP adresi, diğer Google verileri ile birleştirilmez. Kullanıcılar, tarayıcı yazılımlarının ayarlarını uygun şekilde düzenleyerek çerezlerin saklanmasını engelleyebilir.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Kullanıcılar, şu bağlantıdan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek çerezlerin oluşturduğu verilerin toplanmasını engelleyebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verilerinizin ABD’ye aktarımı hariç tutulamaz.
Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

23. Google Pazarlama Hizmetleri

Web sitemizde Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; “Google”) tarafından sunulan pazarlama ve yeniden pazarlama hizmetlerini kullanırız. Bu hizmetler, kullanıcılara ilgi alanlarına uygun reklam sunmak amacıyla daha hedefe yönelik reklamlar görüntülememize olanak sağlar. Yeniden pazarlama reklamları ile, kullanıcılara Google Ağı içindeki diğer web sitelerindeki aktiviteler ile tespit edilen bir ilgi alanına ilişkin reklamlar ve ürünler görüntülenir. Bu amaçla, web sitemize erişildiğinde Google tarafından bir kod kullanılır ve (yeniden) pazarlama etiketleri olarak bilinen etiketler web sitesine girilir. Bu sayede, kullanıcının cihazında ayrı bir çerez (küçük bir dosya) kaydedilir (çerez yerine benzer teknolojiler de kullanılabilir). Çerezler google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com veya googleadservices.com gibi çeşitli alan adlarından gönderilebilir. Bu dosya, kullanıcıların hangi uygulamaları ziyaret ettiğini, hangi içerikle ilgilendiğini ve hangi tekliflerden yararlandığını kaydeder. Ayrıca, tarayıcı ve işletim sistemi, yönlendiren web siteleri, ziyaretin süresi ve çevrimiçi ürün ve hizmetlerin kullanımıyla ilgili diğer ek veriler gibi teknik bilgiler de kaydedilir. Kullanıcıların IP adresleri de kaydedilir; ancak Google Analytics çerçevesinde Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki veya Avrupa Ekonomik Alanı Sözleşmesine taraf olan diğer ülkelerdeki IP adresleri kısaltılarak kaydedilir.

Tüm kullanıcı verileri, takma adlı veriler olarak işlenir. Google, isim veya e-posta adreslerini kaydetmez. Dolayısıyla, görüntülenen tüm reklamlar özel olarak bir kişiye değil, çerezin sahibine yönelik olarak görüntülenir. Bilgiler Google tarafından toplanarak ABD’deki sunuculara iletilir ve bu sunucularda saklanır.

Kullandığımız Google pazarlama hizmetlerinden biri Google AdWords adlı çevrimiçi reklam programıdır. Google AdWords’de, her ADWords müşterisine farklı bir dönüşüm çerezi atanır. Böylece çerezler AdWords müşterilerinin web siteleri üzerinden takip edilemez. Çerezin topladığı bilgiler, dönüşüm takibine izin veren AdWords müşterilerinin dönüşüm istatistiklerinin oluşturulması amacıyla kullanılır. AdWords müşterileri, dönüşüm takip etiketi sayesinde, reklamlarına tıklayarak yeni bir sayfaya yönlendirilen kullanıcıların toplam sayısını görebilir. Ancak, kullanıcıların kimliğini ifşa eden herhangi bir bilgi verilmez.

DoubleClick adlı Google Pazarlama Hizmeti ile üçüncü taraf reklamlar yayınlayabiliriz. DoubleClick, çerezler vasıtasıyla Google ve ortak web sitelerinin kullanıcıların bu web sitesini veya internetteki diğer web sitelerini ziyaretlerine göre reklam yerleştirmesine olanak sağlar.

Google hizmetleri, Google’ın Etiket Yöneticisinden yararlanır. Google’ın pazarlama amacıyla veri kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen özet sayfasını ziyaret edin: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Google’ın gizlilik politikasına https://www.google.com/policies/privacy adresinden erişebilirsiniz.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Google pazarlama hizmetlerinin ilgi alanına yönelik reklamlarını, ayarlardan ve Google tarafından sunulan iptal seçeneklerinden reddedebilirsiniz: http://www.google.com/ads/preferences.

Verilerinizin ABD’ye aktarımı hariç tutulamaz.
Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

24. Microsoft Bing Ads

Web sitemiz kapsamında Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) tarafından sunulan Bing Ads adlı dönüştürme ve izleme aracını kullanırız. Microsoft, kullanıcının bilgisayarında bir çerez kaydederek çevrimiçi hizmetlerimizin kullanımının analiz edilmesini sağlar. Bunu yapabilmemiz için kullanıcının web sitemize Microsoft Bing Ads’in yayınladığı bir reklam üzerinden erişmiş olması gerekmektedir. Böylece Microsoft ve biz kullanıcının reklama tıkladığını, çevrimiçi hizmetlerimize yönlendirildiğini ve önceden belirlenmiş bir hedef sayfasına ulaştığını anlarız. Sadece Bing reklamına tıklayarak hedef sayfaya yönlendirilen kullanıcıların (buna dönüşüm denir) toplam sayısını görebiliriz. IP adresi kaydedilmez. Kullanıcının kimliği ile ilgili başka bir kişisel bilgi ifşa edilmez.

Kullanıcılar, veri koruma ve Microsoft Bing reklamlarında kullanılan çerezler ile ilgili daha fazla bilgiye Microsoft’un veri koruma beyanından erişebilir: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Bing Ads’in izleme sürecine katılmak istemiyorsanız şu bağlantıyı kullanarak iptal talebinizi Microsoft’a iletebilirsiniz: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

25. Twitter Dönüşüm İzleme

Web sitemizde Twitter Inc. (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, “Twitter”) tarafından sunulan Dönüşüm İzleme Hizmetini kullanırız. Twitter, kullanıcının bilgisayarında bir çerez kaydederek çevrimiçi ürün ve hizmetlerimizin kullanımının analiz edilmesini sağlar. Twitter Dönüşüm İzleme, Twitter’da reklamları görüntüleyen veya reklamla etkileşime giren kullanıcıların eylemlerini izler. Twitter Dönüşüm İzleme, bağlantıya tıklama, retweet veya “beğenme” verileri gibi dönüşümler atanmasına olanak tanır.

Bu hizmetin kullanımına ilişkin yasal dayanak GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendidir. Bu verilerin izlenmesine optout.aboutads.info adresindeki Dijital Reklam İttifakı aracını kullanarak itiraz edebilirsiniz.

Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

26. Taboola

Taboola Inc.’e bağlı teknolojilerin kullanımı (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv), İnternet’te sörf yapma alışkanlıkları ve müşteri ilgi alanlarına dayalı, kullanıcıya özel reklam kullanmamıza imkan tanımaktadır. Taboola hangi web sitelerini sıkça ziyaret ettiğinizi belirlemek ve hareketlerinizi web sitesine kaydetmek için çerezler (veya benzeri teknolojiler) kullanır. Taboola cihaza ilişkin verileri ve protokol verilerini toplar ve takma adlar kullanarak kullanım profilleri oluşturur. Kullanım profilleri, takma ad taşıyan kişi hakkındaki verilerle birleştirilmez ve kişisel verilerden sonuçlar çıkarılmasına izin vermez. Bunu yapmak için IP adresinizi Taboola’ya iletiriz. Bu işlem yasal ekonomik çıkarımızın yasal tabanına taşınır (Mad. 6 paragraf 1 bendi f GDPR.) Aşağıdaki bağlantı vasıtasıyla takibe dahil olmayı reddedebilirsiniz: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Başarıyla çıkış yaptığınızda bir daha kişiselleştirilmiş içerik/reklamlar görmezsiniz.

27. Üçüncü taraf web sitelerindeki reklamların analizi

Reklam yolu olarak üçüncü taraf web sitelerindeki reklam alanlarını kullanıyoruz. Reklamcı olarak reklamlarımızı gösterirken bunları kullanarak belirli ilgi ve kullanıcı gruplarını hedefleyebiliyoruz. Reklamlarımızı göstermek için çeşitli üçüncü taraf sağlayıcılarla iş birliği yapıyoruz.

Reklam alanını belirlemek ve ilgi gruplarını seçmek için üçüncü tarafların sağladığı hizmetleri ve sistemleri kullanıyoruz. İlgiye bağlı reklamcılık yöntemlerimizin başarı oranını ölçmek ve optimize etmek için üçüncü taraflardan bazıları, web sitemizde çerezler ve diğer teknik araçları kullanarak web sitemizin kullanımı hakkında bilgiler sağlıyor.

Web sitemizi kullanırken kişisel veriler toplanırsa ve bir üçüncü taraf sağlayıcıya aktarılırsa bu veri işleme süreci, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. paragrafındaki f) fıkrasına göre gerçekleştirilir. İşleme sürecinin amacı, web sitemizin pazarlanmasında meşru ekonomik çıkarlarımızı korumaktır.

Şu sağlayıcılarla çalışıyoruz:

 • Xandr
  Reklamları göstermek için üçüncü taraf sağlayıcı olan ve “28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, ABD (Xandr)” adresinde bulunan Xandr Inc ile çalışıyoruz. Bunun için web sitemize Xandr’ın sunduğu takip pikselini yerleştirdik. Takip pikselini kullanarak oyuncuların web sitemizdeki eylemlerini takip edebiliyoruz. Sadece istatistiksel bilgiler toplanır ve Xandr’a gönderilir. Xandr’ın ilgiye bağlı reklamcılık yöntemlerini kullanmak istemiyorsan https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights adresindeki “opt out” kısmına tıklayarak Xandr’ın takibini devre dışı bırakabilirsin.

  Şu adresten Xandr’ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi alabilirsin: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.

  Verilerinin ABD’ye aktarımı engellenemez. Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.
 • Quantcast
  Ayrıca “Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, İrlanda” adresindeki Quantcast International Limited ile çalışıyoruz. Quantcast Tags bu amaçla kullanılır. Yalnızca istatistik verilerini topluyoruz ve Quantcast’e aktarıyoruz. Quantcast’in gizlilik politikasına bu bağlantıdan ulaşabilirsin: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/

  Buradan Quantcast takibini devre dışı bırakabilirsin: https://www.quantcast.com/opt-out/

  Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

28. Entegre Hizmetler ve Üçüncü Taraf İçerik

Web sitemizde üçüncü tarafların sağladığı hizmetleri ve içerikleri kullanırız (bundan böyle “içerik” olarak anılacaktır). Bu tür bir entegrasyon söz konusu olduğunda içeriğin tarayıcınıza gönderilebilmesi için teknik sebeplerle IP adresinizin işlenmesi gereklidir. Bu sebeple, IP adresiniz ilgili üçüncü taraf sağlayıcıya iletilir.

Her durumda, bu veri işleme, GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin f bendine dayanarak web sitemizdeki ticari operasyonların optimizasyonuna ilişkin meşru çıkarlarımızın korunması amacıyla yapılır.

İçerik entegrasyonu için genellikle Java program dili kullanılır. Bu sebeple, tarayıcınızda Java işlemlerini devre dışı bırakarak veri işlenmesini iptal edebilirsiniz.

Web sitemize Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; “Google”) tarafından sunulan içerikler entegre ettik:

 • Haritaların görüntülenmesi için “Google Haritalar”;
 • Google’ın yazı tiplerini kullanmak için “Google Web Yazı Tipleri”;
 • Videoların görüntülenmesi için “YouTube”.

Verilerinizin ABD’ye aktarımı hariç tutulamaz.
Sözleşmeye bağlı AB standart hükümleri ile üçüncü ülke ABD’ye veri aktarımının yeterliliğini garanti ediyoruz.

29. Oyunlarda reklam

Web oyunlarımızda, reklamlar yoluyla finanse edilen üçüncü taraf sağlayıcıların video dizilerinin görüntülenmesine olanak tanıyan oyun içi reklamlar sunuyoruz. Bu, örneğin ücretli içeriğin ücretsiz olarak kullanılmasını sağlar.

Reklam ortamını kullanarak verdiğiniz veriler toplanıp analiz edilir. Bu konuda aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir. Servis sağlayıcımız Google Ad Manager, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) bu reklam geliri türünü uygulamaya koymamıza imkan sağlamaktadır. Servis sağlayıcısı, oyun içi reklam ağlarında kontrol sağlamaktadır. Bu, IP adresi, tarayıcı, işletim sistemi, bölge (bilgi al) gibi bazı parametrelerin bir arayüz aracılığıyla reklam ağlarıyla paylaşılmasını içermektedir. Bu bilgi iletiminin amacı, kullanıcı için en alakalı reklam materyalini göstermektir. Bahsedilen reklam ağları da reklam materyalini sunabilmek için IP adresi gibi kişisel verileri işleyebilir.

Kişiselleştirilmiş ya da bağlamsal reklamları iptal etmek, oyunlarımızdaki reklamları kaldırmaz. Kişisel veri işlemeyen ve kullanıcılarla daha az alakalı sınırlı reklamlar yine de gösterilir.

Oyun içi reklamlarla ilgili veri işlemeye ilişkin yasal dayanak, izniniz yerine geçmektedir (GDPR 6. madde, 1. paragraf, a bendi). Bir kullanıcı olarak Tercih Merkezimizden istediğiniz zaman reklamlarda kişisel veri kullanımını iptal edebilirsiniz. Bu durumda takma adlı tüm bilgiler anonimleştirilir, yani sadece sınırlı reklamlar gösterilir.

Potansiyel reklam ortakları https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Haklarınız

İlgili kişi olarak, bize karşı haklarınızı kullanma yetkisine sahipsiniz. Özellikle aşağıdaki haklardan yararlanabilirsiniz:

 • GDPR’nin 15. maddesi ve BDSG’nin 34. Bölümü uyarınca sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işleyemeyeceğimize ve ne ölçüde işleyebileceğimize ilişkin bilgi talebinde bulunma hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 16. maddesi uyarınca, verilerinizi düzelttirme hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 17. maddesi ve BDSG’nin 35. Bölümü uyarınca, kişisel verilerinizi sildirme hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 18. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz.
 • GDPR’nin 20. maddesi uyarınca, bize verdiğiniz kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve bilgisayarda okunabilen bir biçimde alma ve bu verileri başka bir veri sorumlusuna iletme hakkına sahipsiniz.
 • Haklarınızı kullanmak için destek formumuzu kullanarak bizimle temasa geçebilirsiniz.

31. İtiraz Hakkı

GDPR’nin 21. maddesi uyarınca, yasal dayanağı GDPR’nin 6. maddesinin 1. paragrafının 1. cümlesinin e ve f bendi olan veri işleme faaliyetlerine itiraz hakkına sahipsiniz.

32. Reşit olmayanların gizliliği

Hizmetimiz 16 yaşından küçükleri hedef almaz ve bu yaşın altındakilerin kullanımına yönelik değildir. 16 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz kullanıcıların kişisel verilerini toplamayız.

33. Veri Koruma Sorumlusu

Veri koruma sorumlumuza şu adresten ulaşabilirsiniz:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Resmî Makamlara Yapılan Şikâyetler

Kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR hükümlerini ihlal ettiğini düşünüyorsanız GDPR’nin 77. maddesi uyarınca bir denetleme makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

Versiyon: 01/2022