Правила за поверителност за онлайн услуги

Използването на този уеб сайт може да включва обработката на лична информация. Намерението ни е следната информация да Ви предостави кратък преглед на тези процеси, за да можете да ги разберете. За да гарантираме безпристрастна обработка, бихме искали също така да Ви информираме за вашите права съгласно Европейския регламент за обща защита на данните (GDPR) и Германския федерален закон за защита на данните (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (наричани по-долу „ние“ или „нас“) отговарят за обработката на данните.

Съдържание

1. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или предложения относно тази информация или искате да се свържете с нас, за да упражните правата си, моля, свържете се с нас чрез: https://support.goodgamestudios.com/

2. Обща информация за обработката на лични данни

Използването на предлаганите от нас продукти и услуги може да доведе до обработка на лични данни. Терминът „лични данни“ съгласно закона за защита на данните се отнася до цялата информация, отнасяща се до конкретно лице или лице, което може да бъде идентифицирано. IP адресът може също да се разглежда като лични данни. За всяко устройство, свързано към интернет се задава IP адрес от доставчика на интернет услуги, така че да може да изпраща и получава данни. Когато използвате уеб сайта, ние събираме данните, които Вие предоставяте сами. Освен това, когато използвате уеб сайта, ние автоматично събираме определена информация за използването му от Вас.

Ние обработваме личните данни в съответствие със съответните разпоредби за защита на данните на GDPR и немския BDSG. Ще обработваме данни само когато ни е разрешено по закон да го направим. Когато използвате този уеб сайт, ние ще обработваме лични данни само с Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква a) от GDPR) за изпълнението на договор, по който сте страна, или за да предприемем стъпки по Ваша молба преди да сключим договор (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDRP), за да се спази правното задължение (чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от GDPR) или ако обработването е необходимо за целите на нашите правни интереси или правните интереси на трета страна, освен когато такива интереси имат приоритет пред вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на личните данни (чл.6, ал.1, изречение 1, буква е) от GDPR).

3. Срок на съхранение

Освен ако не е посочено друго в следващите раздели, ние ще съхраняваме данните само толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем целите на обработката или да изпълним нашите договорни или законови задължения.

4. Предаване на данни

Освен ако не е посочено друго в следващите раздели, данните ще се обработват на сървърите на доставчици на технически услуги, използвани от нас за тази цел. Тези доставчици на услуги ще обработват данните само след като получат изрични указания и са договорно задължени да гарантират адекватни технически и организационни мерки за защита на данните.

Доколкото се позоваваме на интегрирани услуги на други доставчици в настоящата Декларация за защита на данните, може да се приеме, че личните данни ще бъдат предадени на посочените централи на тези доставчици. Тези доставчици могат да се намират в така наречената трета страна извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Допълнителна информация може да бъде намерена в разделите, описващи всяка услуга.

5. Форма за контакт

Нашият уеб сайт съдържа форма за контакт, чрез която можете да ни изпращате съобщения. Прехвърлянето на данните Ви е криптирано.

Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR. Всички полета за данни, означени като задължителни, се изискват за обработка на Вашата заявка. Ако не са предоставени, Вашата заявка не може да бъде извършена. Предоставянето на допълнителни данни е доброволно. Друга възможност е да ни изпратите съобщение до имейл адреса за контакт.

6. Регистрация и влизане

За да използвате определени функции в приложението е необходима регистрация чрез уеб сайта. Изискваната информация може да се види на екрана за регистрация. Необходимо е да се предостави информацията, означена като задължителна, за да завършите процеса по регистрация. Предоставените данни ще бъдат обработени с цел предоставяне на услугата. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR. Ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото сте регистрирани при нас, освен ако не ги изтриете предварително.

7. Facebook Connect

Също така ви предлагаме възможността за по-лесна регистрация за нашите игри и услуги чрез Facebook. За целта можете да използвате Вашия съществуващ потребителски профил във Facebook. Като щракнете върху връзката „Влизане чрез Facebook“, можете да използвате този метод на регистриране чрез нашия онлайн портал. За да направите това, Ви е необходим акаунт във Facebook или достъп до Facebook.

Ако желаете да се регистрирате за наша услуга чрез Вашия акаунт във Facebook, първата стъпка от процеса на регистриране ще Ви пренасочи незабавно към Facebook. След това Facebook ще Ви подкани да влезете или да се регистрирате. При никакви обстоятелства няма да получим Вашите лични данни за достъп (потребителско име и парола).

Във втората стъпка ще свържете Вашия профил във Facebook с услугата, за която желаете да се регистрирате. На този етап ще Ви бъде указано какви данни от Вашия профил във Facebook ще се предадат на нас. Тази информация обикновено е Ваша „публична информация“ във Facebook и информация, която сте предоставили като публично налична или сте разрешили за съответното приложение. Информацията от този тип включва основно Вашето име, изображение на профила и снимка на корицата, Вашият пол, мрежи, потребителско име (URL адрес към Facebook), потребителски ИД номер (ИД във Facebook). Също така ще използваме имейл адреса, който сте записали във Facebook, за да се свързваме с Вас извън Facebook. Можете да прегледате публичната информация във Вашия профил чрез менюто „Общи настройки на акаунта“ на Вашия профил във Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Правното основание за събиране и съхранение на данни е Вашето съгласие по смисъла на чл. 6, ал 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Ако желаете да премахнете връзката между Facebook Connect и нашата услуга, влезте във Facebook и извършете необходимите промени във Вашия профил. След това вече няма да имаме право да използваме информация от Вашия профил във Facebook.

8. Обработка на данни в нашите игри

В нашите игри можем да проследяваме и оценяваме различни действия на ниво играч. Това включва специално данните за контакт, предоставени по време на регистрацията, както и Вашите действия по време на игрите. За тази цел събираме Вашите данни за връзка, като например Вашия IP адрес. Трябва да можем да обработваме тази информация, за да изпълним операциите по игрите. Следователно тя се обработва въз основа на чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR.

9. Плащания, извършени на нашия уеб сайт

По принцип можете да се насладите на нашите игри, без да се налага да предоставяте лични данни за контакт. Ако плащате за зареждащи се дейности в нашите игри, Вашите лични данни ще бъдат събрани от съответните доставчици на платежни услуги.

Всички данни, свързани с плащането, като например Вашите данни за контакт и плащане, първоначално се събират и обработват от съответния доставчик на платежни услуги. Правното основание за обработка на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR.

За плащанията събираме геолокацията на Вашия IP адрес, което ни позволява да определим в коя държава се намирате. Правното основание за събиране на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от GDPR, като обработката е необходима за спазване на правно задължение. Правното задължение произтича от Директива 2006/112/ЕО (Директива MOSS).

Също така получаваме информация от доставчици на платежни услуги, свързани с предотвратяване на измамите при плащане. Правното основание за събиране на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR, като обработката обслужва правните интереси на нашата компания.

10. Общност (Форум)

За да използвате нашите форуми трябва да предоставите лични данни за регистрация, като например Вашето потребителско име и имейл адрес. И-мейл адресът не се вижда от други потребители. Регистрацията е необходима, за да можем да накажем възможни нарушения на нашите указания за Общността, като изключим отговорните за тези нарушения от форума. Правното основание за съхранение на тези данни е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR.

Нашият форум се следи от модератори. За да предотвратим и накажем сериозни нарушения, наблюдаваме Вашия IP адрес. Събирането на тази информация за борба с измамите се основава на нашите правни интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR и служи за защита на нашия форум. Изрично си запазваме правото да изтрием Вашите коментари, ако има възражение срещу тях от трети страни, че са незаконни. Можете да възразите на това съхранение на горепосочените данни по всяко време.

11. Publisher Backend

Компанията ни използва така нареченото „Publisher Backend“, в което компании и частни лица могат да се регистрират, за да участват в нашата програма за издатели. За тази цел събираме и обработваме Вашите данни за контакт и плащане, които изискваме в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от GDPR за изпълнение на съответните договорни отношения.

12. Кандидатстване за работа

Можете да кандидатствате за работа при нас чрез нашия уеб сайт в раздел „Кариери“. За тази цел събираме от Вас лични данни за контакт, които конкретно включват Вашето име, CV, мотивационно писмо и друго предоставено от вас съдържание.

Данните за личните Ви приложения ще бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани само за целите, свързани с Вашия интерес към настоящи или бъдещи трудови правоотношения с нас и действителната обработка на Вашето заявление. Вашето онлайн заявление ще бъде обработено и използвано само от съответните лица за контакт в нашата компания. Всички служители, натоварени с обработката на данни, са задължени да запазват поверителността на Вашите данни.

Използваме софтуера на softgarden e-recruiting GmbH за обработка на заявления (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany).

Правното основание за събиране на тези данни е раздел 26 от BDSG 2018 г.

13. Бюлетин

В следващия раздел ще Ви информираме за нашия бюлетин, както и за други видове бизнес имейли и електронни съобщения, както и за правото Ви да възразите. Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате да го получавате и се съгласявате с описаните по-долу процеси. Правното основание е Вашето съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR и раздел 7, ал. 2, т. 3 от немския Закон срещу нелоялната конкуренция (UWG). Не включваме следната информация под термина „рекламна комуникация“: Информация за технически и организационни процеси и информация, свързана с предоставянето на услуги на нашите потребители.

За да се абонирате за нашия бюлетин, използваме процедурата за двойно включване, която служи за потвърждаване на Вашия имейл адрес. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужд имейл адрес. Абонаментите за бюлетина се записват, за да може да се предостави доказателство за процеса на регистрация в съответствие с правните изисквания. Това включва съхранение на самото влизане, времето за потвърждение, както и IP адреса. Всички промени в данните Ви, съхранявани при доставчика на услуги, който изпраща бюлетините, също се записват. Обработката на тези данни е необходима, за да може да се докаже, че е дадено съгласие. Правното основание е резултат от нашето законово задължение да документираме вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква в) във връзка с чл. 7, ал. 1 от GDPR).

Бюлетините се изпращат с помощта на външен доставчик на услуги, базиран в ЕС, когото сме ангажирали за тази обработваща дейност в съответствие с правните изисквания. Бюлетините съдържат пиксели, които се извличат от сървъра на доставчика на услуги, който изпраща бюлетина, веднага след отварянето на бюлетина. В рамките на това извличане се събират някои данни, като например вашия IP адрес и час на извличане. Тази информация се използва за техническо подобрение или за анализиране на целевите групи и тяхното поведение при четене въз основа на местоположенията им за извличане (което може да се определи чрез IP адреса) или времето за достъп. Събирането на статистически данни включва също определянето дали и кога се отварят бюлетините и кои връзки се кликват и кога са били кликнати. По технически причини тази информация може да бъде свързана с отделните получатели на бюлетини. Тези анализи са предназначени основно да ни помогнат да определим навиците за четене на нашите потребители и да адаптираме нашето съдържание към тях или да изпращаме различно съдържание въз основа на интересите на потребителите. Персонализираният анализ се извършва с ваше съгласие, което получаваме при събирането на имейл адреса ви. Правното основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и това решение да влезе в сила с бъдеща дата. Можете да направите това лесно, като използвате връзката в долната част на всяко от нашите съобщения или като използвате нашата форма за поддръжка. За съжаление не можете да заявите отделни отменяния за доставчика на услуги, който изпраща бюлетина или за статистическия анализ. Ако искате да отмените, трябва да отмените целия абонамент.

14. Използване на имейл адрес

Можем да използваме имейл адреса, който сте дали по време на регистрация или плащане, за да ви информираме за други подобни продукти и услуги, които предлагаме. Това служи на нашия законен интерес да се свързваме със съществуващи клиенти с цел директен маркетинг. Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR във връзка с § раздел 7 (3) от Закона срещу нелоялната конкуренция Можете да оттеглите разрешението си по всяко време, без да предизвикате никакви разходи, различни от транзакционните, според основните тарифи. За да го направите, трябва да се отпишете, като кликнете връзката, който присъства във всеки имейл.

15. Проучвания

От време на време извършваме проучвания за удовлетвореността на клиентите от нашите игри. За тази цел събираме и обработваме Вашите данни за контакт, както са предоставени в проучванията.

Правното основание за използването на тази информация е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а) от GDPR. Вашето участие в проучването е доброволно. Вашето съгласие за използването му може да бъде оттеглено по всяко време.

Ние използваме услугите на SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, „SurveyMonkey“) за провеждане на проучванията. SurveyMonkey събира допълнителна информация от участниците под формата на бисквитки, които са предназначени единствено да гарантират, че услугата за проучване е напълно използваема и че проучванията протичат по предназначение.

Правното основание за обработката на тази допълнителна информация е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако не участвате в нашето проучване, няма да бъде събрана лична информация.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

16. Обработка на файлове с данни на сървъра

Когато използвате нашия уеб сайт само за информационни цели, общите данни първоначално се съхраняват автоматично (т.е. не чрез регистрация) и се предават на нашия сървър от Вашия браузър. По подразбиране те включват: Типът/версията на браузъра, използваната операционна система, страницата, в която сте влезли, страницата, която сте посетили по-рано (адрес на препращащия URL адрес), IP адресът, датата и часът на заявката на сървъра и кода за състоянието на HTTP.

Обработката се извършва за целите на нашите правни интереси, чието правно основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Тази обработка се използва за техническа администрация и сигурност в уеб сайта.

17. Bugsnag

Използваме услугата Bugsnag на Bugsnag Inc. (САЩ) в някои от игрите си. Тази услуга ни позволява бързо да откриваме грешки в игрите си, които са причинили неизправност или срив, като така подобряваме услугата си. Ако се появи грешка, ИД на играча, името на играча и – ако е приложимо – подробности за страницата или приложението, където се е появила грешката, както и данните, вградени в тях, се изпращат на Bugsnag за оценка на грешката.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС. Можете да намерите повече информация в правилата за поверителност на Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Правното основание за обработката е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR, тъй като услугата следва легитимния ни интерес да разрешаваме технически грешки по насочен начин. Изпращането на горепосочената информация до Bugsnag е технически наложително. Възражения срещу тази обработка ще се приемат от екипа ни по поддръжката: https://support.goodgamestudios.com/

18. Борба с измамите

Ние обработваме псевдонимна информация, като например IP адреса или идентификационния номер на устройството, за анализ на сигнали, за да идентифицираме измами от трети страни в контекста на придобиването на клиенти. За да постигнем това, ние сме подкрепени от външни доставчици на услуги, за които гарантираме, че са ангажирани със същите правни изисквания.

Правното основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Тази обработка допринася за организационната сигурност на уеб сайта.

19. Бисквитки

Използваме бисквитки на нашия уеб сайт. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от Вашия браузър, когато посещавате даден уеб сайт. Това идентифицира използвания браузър и може да бъде разпознат от нашия уеб сървър. Доколкото това използване на бисквитки води до обработката на лични данни, правното основание за това е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Този начин на обработка служи на нашия правен интерес да направим нашия уеб сайт по-лесен, ефективен и сигурен.

Повечето от бисквитките, които използваме, са известни като „сесийни бисквитки“. Те се изтриват след края на посещението Ви. Други бисквитки” („постоянни бисквитки“) автоматично се изтриват след определен период, който може да се различава в зависимост от “бисквитката”. Можете да изтриете бисквитките” по всяко време от настройките за защита на Вашия браузър. Можете да възразите по принцип използването на бисквитки” чрез настройките на Вашия браузър.

Имайте предвид, че като изтриете бисквитките ни или изключите бъдещите бисквитки, може да изгубите достъп до определени зони или функции.

Ако искате само да ограничите рекламните бисквитки на трети страни, можете да го направите, като посетите Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Visitor Action Pixel)

Използваме „visitor action pixels“ от Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, или, ако се намирате в ЕС, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“)) на нашия уеб сайт.

Това позволява поведението на потребителите да бъде проследявано, след като бъдат пренасочени към уеб сайта на доставчика, като кликнат върху реклама във Facebook. Това ни позволява да измерваме ефективността на Facebook рекламите за целите на статистическите и пазарни проучвания. Събраните по този начин данни са анонимни за нас, т.е. не виждаме личните данни на отделните потребители. Тези данни обаче се съхраняват и обработват от Facebook, затова Ви информираме въз основа на нашите познания за ситуацията. Facebook може да свърже тази информация с вашия Facebook профил и да я използва за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката на Facebook за използване на данни https://www.facebook.com/about/privacy/. Можете да разрешите на Facebook и нейните партньори да поставят реклами във и извън Facebook. Бисквитките също могат да се съхраняват на компютъра Ви за тези цели.

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Можете да възразите срещу събирането на данни Ви чрез Facebook pixel или срещу използването на Ваши данни за целите на показването на Facebook реклами, като се свържете със следния адрес: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

21. Информация за нашата страница във Facebook

Когато посещавате нашите страници във Facebook, които използваме за представяне на нашата компания, отделни продукти или услуги, някои от личните Ви данни ще бъдат обработвани. Единственият администратор на данни, отговарящ за обработката на лични данни, е Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия, накратко – „Facebook“). Допълнителна информация за обработката на лични данни от Facebook може да намерите тук: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Обработка на аналитична информация от страницата

Facebook ни предоставя анонимна статистика и аналитична информация за нашата страница във Facebook, която ни помага да разберем видовете действия, които хората предприемат на страницата (т.нар. „Аналитична информация от страницата“). Тази Аналитична информация от страницата се създава въз основа на определена информация за лицата, посетили нашата Страница. Това обработване на лични данни се извършва от Facebook и от нас като съвместни администратори на данни. Обработката обслужва нашия легитимен интерес да оценяваме видовете действия, които се предприемат на страницата, както и за подобряване на нашата Страница въз основа на тези заключения. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR. В никакъв случай не можем да присвоим информацията, получена чрез Аналитичната информация от страницата, към конкретен профил във Facebook, като използваме данните от харесванията на нашата страница.

Постигнахме споразумение с Facebook за споделяне на съвместна отговорност за обработката, в което е установена подялба на задълженията по защитата на данните между нас и Facebook. Подробности за обработката на лични данни с цел създаване на аналитична информация от страницата и споразумението, сключено между нас и Facebook, можете да намерите на адрес https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Обработка на данни, които се предоставят на нас чрез нашите страници във Facebook

Ние също така обработваме данните, които сте ни предоставили чрез нашите страници във Facebook. Такава информация може да бъде Вашето потребителско име във Facebook, името на играча в някоя от нашите игри, данните за контакт или съобщенията до нас. Ние обработваме тези лични данни само ако преди това изрично сме Ви помолили да споделите тези данни с нас, например като част от проучване или конкурс. Тази обработка ще бъде извършена от нас като единствения администратор на данни.

Ако сте ни изпратили данни поради участие в конкурс, ние ще ги обработим само ако е необходимо да Ви изпратим награда. След връчването на наградата или ако не спечелите, данните Ви ще бъдат изтрити. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR.

Личните данни, които сме събрали чрез проучвания, ще бъдат обработвани в анонимна форма, за да се гарантира, че клиентите са доволни от нашите предложения. Тази обработка служи на нашия легитимен интерес непрекъснато да подобряваме нашите предложения, а правното основание за това е чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR.

22. Google Analytics

Използваме услугата Google Analytics от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; „Google“)‎, за да анализираме посетителите на нашия уеб сайт. Google използва бисквитки. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на онлайн продукта или услугата от потребителите, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени използването на нашите онлайн продукти и услуги от потребителите, да състави отчети за дейностите в тези онлайн продукти и услуги и да ни предостави допълнителни услуги, свързани с използването на тези онлайн продукти и услуги и използването на интернет. Псевдонимните потребителски профили могат да бъдат създадени от обработените данни.

Използваме Google Analytics само с активирана IP анонимност. Това означава, че Google ще съкрати IP адреса на потребителите в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаван на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там.

IP адресът, предаван от браузъра на потребителя, не се обединява с други данни на Google. Потребителите могат да предотвратяват съхраняването на “бисквитки”, като съответно коригират настройките на своя браузър.

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Потребителите могат да предотвратят събирането на данни, генерирани от бисквитки, като изтеглят и инсталират приставката за браузър, която е достъпна на следната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Прехвърляне на данните ви към САЩ не може да бъде изключено.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

23. Маркетингови услуги на Google

На нашия уеб сайт използваме услуги за маркетинг и ремаркетинг на Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; „Google“)‎. Тези услуги ни позволяват да показваме реклами по по-целенасочен начин, за да представяме реклами, представляващи интерес за потребителите. Чрез ремаркетинг рекламите и продуктите се показват на потребителите, свързани с интереси, установени по активност в други уеб сайтове в мрежата на Google. За тези цели се използва код от Google, когато се влиза в нашия уеб сайт и в уеб сайта се включват означенията за (ре)маркетинг. С тяхна помощ отделна бисквитка, т.е. малък файл, се съхранява на устройството на потребителя (могат да се използват подобни технологии вместо бисквитки). Бисквитките могат да се задават от различни домейни, включително google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com или googleadservices.com. Този файл записва кои приложения потребителите са посетили, от кое съдържание се интересуват и кои оферти са били използвани. Освен това се съхранява техническа информация за браузъра и операционната система, отнасящи се до уеб сайтовете, продължителността на посещението, както и всички допълнителни данни за използването на онлайн продуктите и услугите. IP адресът на потребителите също се записва, въпреки че бихме искали да Ви информираме, че в рамките на Google Analytics IP адресите в държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, са съкратени.

Всички потребителски данни ще бъдат обработвани само като псевдонимни данни. Google не съхранява имена или имейл адреси. Следователно всички показвани реклами не се показват конкретно за човек, а за собственика на бисквитката. Тази информация се събира от Google и се предава и съхранява от сървъри в САЩ.

Една от маркетинговите услуги на Google, които използваме, е онлайн рекламната програма Google AdWords. В случай на Google AdWords, всеки клиент на AdWords получава различна бисквитка за преобразуване. Следователно бисквитките не могат да бъдат проследявани чрез уеб сайтовете на клиентите на AdWords. Информацията, събрана от бисквитката, се използва за генериране на статистически данни за конверсиите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на конверсиите. Клиентите на AdWords виждат общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата им и са били пренасочени към страница с маркер за проследяване на конверсиите. Те обаче няма да получават информация, която лично идентифицира потребителите.

Може да включваме реклами на трети страни въз основа на маркетинговата услуга на Google, наречена DoubleClick. DoubleClick използва бисквитки, за да позволи на Google и уеб сайтовете на техните партньори да поставят реклами въз основа на посещенията на потребителите в този уеб сайт или други уеб сайтове в интернет.

Услугите на Google използват Tag Manager на Google. За повече информация относно използването на данни от Google за маркетингови цели, моля, вижте обобщената страница: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Декларацията за поверителност на Google е достъпна на адрес https://www.google.com/policies/privacy.

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако искате да възразите срещу рекламирането въз основа на интереси от маркетинговите услуги на Google, можете да го направите, като използвате настройките и отмените опциите, предоставени от Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Прехвърляне на данните ви към САЩ не може да бъде изключено.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

24. Microsoft Bing Ads

Използваме инструмента за конвертиране и проследяване Bing Ads от Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, „Microsoft“) като част от нашия уеб сайт. Microsoft съхранява бисквитка на компютъра на потребителя, за да даде възможност за анализ на използването на нашите онлайн услуги. Предпоставката за това е, че потребителят е осъществил достъп до нашия уеб сайт чрез реклама от Microsoft Bing Ads. Това дава възможност на Microsoft и на нас да разберем, че някой е кликнал върху реклама, бил е пренасочен към нашите онлайн услуги и е достигнал предварително зададена целева страница. Виждаме само общия брой потребители, които са кликнали върху реклама в Bing и след това са препратени към целевата страница (конверсии). Не се съхраняват IP адреси. Няма да се оповестява друга лична информация за самоличността на потребителя.

Потребителите могат да намерят допълнителна информация за защитата на данните и бисквитките, използвани в Microsoft Bing рекламите, в Декларацията за защита на данните на Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако не желаете да участвате в процеса на проследяване на Bing Ads, можете да изпратите възражението си до Microsoft тук: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

25. Twitter проследяване на конверсии

На нашия уеб сайт използваме услугата за проследяване на конверсиите на Twitter Inc. (1355 Market Street # 900, San Francisco, California 94103, „Twitter“). Twitter съхранява “бисквитка” на компютъра на потребителя, за да даде възможност за анализ на използването на нашите онлайн продукти и услуги. Twitter проследяването на конверсии проследява действията на потребителите, след като са гледали реклами или взаимодействали с реклами в Twitter. Twitter проследяването на конверсии Ви позволява да зададете конверсии, като например кликвания върху връзки, ретуитове или данни за „харесване“.

Правното основание за използването на тази услуга е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Ако искате да възразите срещу проследяването, можете да го направите, като използвате инструмента Digital Advertising Alliance в optout.aboutads.info.

Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

26. Taboola

Използване на технологии, принадлежащи на Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Тел Авив) ни позволява да използваме специфични за потребителите реклами на базата на поведението им при сърфиране и клиентските им интереси. Taboola използва бисквитки (или подобни технологии), за да установи кои уебсайтове посещавате често и да записва движението ви в нашия уебсайт. Taboola събира данни, свързани с устройства, и данни за протоколи и създава потребителски профили с помощта на псевдоними. Профилите за използване не се сливат с данните за приносителя на псевдонима и не позволяват вадене на заключения от лични данни. За целта ние съобщаваме вашия IP адрес на Taboola. Това обработване се извършва на правното основание на нашия законен икономически интерес (чл. 6 ал. 1 точка f от ОРЗД/GDPR). Можете да възразите против включването в следенето на следната връзка: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. След като се отпишете успешно, вече няма да виждате персонализирано съдържание/реклами.

27. Анализ на реклама в уебсайтове на трети страни

Използваме рекламни пространства на уебсайтове на трети страни като средство за реклама. Като рекламодател можем да ги използваме, за да таргетираме определени групи от потребители и интереси, когато показваме рекламите си. Работим съвместно с различни доставчици трети страни за показване на рекламите ни.

Използваме услуги и системи, предоставяни от трети страни, за да разпределим рекламното пространство и да подберем групите по интереси. За да измерват и оптимизират успеха на рекламата въз основа на интереси, някои от третите страни използват бисквитки и други технически средства на уебсайта ни, за да получат информация за използването на сайта.

Ако се събират лични данни при използване на уебсайта ни и се прехвърлят на доставчик на трети страни, тази обработка на данни има правното основание на чл. 6 параграф 1 буква е) от ОРЗД. Обработката се извършва с цел защита на нашите законни икономически интереси при маркетинга на уебсайта ни.

Работим със следните доставчици:

 • Xandr
  За да показваме реклами, работим с доставчика трета страна Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). С тази цел сме инсталирали проследяващия пиксел на Xandr на уебсайта си. Чрез проследяващия пиксел можем да следим действията на играчите на уебсайта ни. Само статистическа информация се събира и изпраща на Xandr. Ако искате да се откажете от рекламата въз основа на интереси на Xandr, можете да деактивирате проследяването на Xandr, като щракнете бутона за отказ на https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.Можете да намерите повече информация за правилата за поверителност на Xandr тук:https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.Прехвърлянето на данните ви към САЩ не може да бъде изключено. Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.
 • Quantcast
  Също така работим с Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. За тази цел се използват така наречените Quantcast тагове. Събираме и изпращаме само стратегически данни към Quantcast. Тук можете да намерите връзка към декларацията за поверителност на Quantcast: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/Можете да деактивирате проследяването на Quantcast от тук: https://www.quantcast.com/opt-out/Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

28. Интегрирани услуги и съдържание на трети страни

Ние използваме услугите и съдържанието, предоставяни от трети страни на нашия уеб сайт (наричани по-нататък „съдържание“). За този вид интеграция е технически необходимо да обработваме Вашия IP адрес, така че съдържанието да може да бъде изпратено до Вашия браузър. Вашият IP адрес следователно ще бъде предаден на съответния доставчик на трета страна.

Във всеки случай тази обработка на данните се извършва, за да се защитят нашите правни интереси в оптимизацията и търговските операции на нашия уеб сайт, чието правно основание е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е) от GDPR.

Програмният език Java се използва редовно за интегриране на съдържание. Следователно, можете да възразите срещу обработката на данни, като деактивирате операциите Java в браузъра си.

Имаме интегрирано съдържание от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; „Google“)‎ в нашия уебсайт:

 • „Google Maps“ за показване на карти;
 • „Google Web Fonts“ за използване на шрифтовете на Google;
 • „YouTube“ за показване на видеоклипове.

Прехвърляне на данните ви към САЩ не може да бъде изключено.
Гарантираме адекватността на трансфера на данни към САЩ като трета страна, съгласно стандартните договорни клаузи на ЕС.

29. Рекламиране в игри

Предлагаме реклами по време на игра в онлайн игрите си, които ви позволяват да гледате видео поредици от доставчици трети страни, финансирани чрез реклама. Това например позволява платеното съдържание да се използва безплатно.

Данните, които предоставяте, когато използвате рекламен носител, се събират и анализират, което ще бъде обяснено по-подробно по-долу. Нашият доставчик на услуга Google Ad Manager by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ни позволява да прилагаме на практика този вид монетизация от реклами. Доставчикът на услуги поема контрола върху рекламните мрежи по време на игра. Това включва споделянето на някои параметри с рекламните мрежи чрез интерфейс: IP адреси, браузър, операционна система, регион (повече информация). Целта на това предаване на информация е да показва най-подходящия рекламен материал за потребителя. Споменатите рекламни мрежи може също така да обработват лични данни, като IP адрес, за да могат да предоставят тези рекламни материали.

Отказът от персонализирани или контекстуални реклами не премахва рекламите в нашите игри. Все още ще се показват ограничени реклами, които не обработват никакви лични данни и са по-малко подходящи за потребителите.

Правното основание за обработката на информация във връзка с рекламата в играта е вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR). Като потребител можете да откажете използването на лични данни при рекламиране по всяко време в нашия Център за предпочитания. В такъв случай цялата псевдонимна информация се анонимизира, което означава, че ще се показват само ограничени реклами.

Потенциални рекламни партньори https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Вашите права

Като заинтересувано лице имате право да упражните правата си срещу нас. По-конкретно, имате следните права:

 • В съответствие с чл. 15 от GDPR и чл. 34 от BDSG, Вие имате право да поискате информация дали и до каква степен ние обработваме лични данни за Вас.
 • Имате право да ни накарате да коригираме Ваши данни в съответствие с чл. 16 от GDPR.
 • Имате право да ни накарате да изтрием Ваши лични данни в съответствие с чл. 17 от GDPR и чл. 35 от BDSG.
 • Имате право да ограничите обработката на Ваши лични данни в съответствие с чл. 18 от GDPR.
 • В съответствие с чл. 20 от GDPR имате право да получавате личните данни, отнасящи се до Вас, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четлив формат и да ги предадете на друг администратор.
 • Можете да упражните правата си, като се свържете с нас чрез нашия формуляр за поддръжка.

31. Право на възражение

В съответствие с чл. 21 от GDPR, имате право да възразите срещу всякакви операции по обработка, които използват чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква д) и буква е) от GDPR като правно основание.

32. Неприкосновеност на непълнолетните

Услугата не е насочена към и не е предназначена за употреба от лица на възраст под 16 години. Ние не събираме лични данни от лица, за които в действителност знаем, че са на възраст под 16 години.

33. Служител за защита на данните

Можете да се свържете с нашия служител за защита на данните на адрес:

Peter Birgersson
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Жалби до правителствени органи

Ако смятате, че обработването на личните Ви данни представлява нарушение на разпоредбите на GDPR, имате право да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с чл. 77 от GDPR.

Версия: 01/2022