Informácie o spoločnosti

Stillfront Germany GmbH
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Nemecko
Fax: +49 40-238303698

Obchodní riaditelia s oprávnením na zastupovanie:
Armin Busen
Gero Michalschyk
Andreas Uddman

Registračný súd: Amtsgericht Hamburg
Registračné číslo: HRB 99869
IČ DPH: DE253777364