Πολιτική απορρήτου για διαδικτυακές υπηρεσίες

Η χρήση αυτού του ιστότοπου μπορεί να εμπεριέχει επεξεργασία προσωπικών στοιχείων. Σκοπός μας είναι οι παρακάτω πληροφορίες να σας παρέχουν συνοπτική ενημέρωση αυτών των διαδικασιών επεξεργασίας, ώστε να μπορέσετε να τις κατανοήσετε. Για τη διασφάλιση της θεμιτής επεξεργασίας, θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματά σας, βάσει του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Η Stillfront Germany GmbH, με έδρα Borselstraße 20, 22765 Hamburg (εφεξής αποκαλούμενη ως “εμείς” ή “μας”) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων.

Πίνακας περιεχομένων

1. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, ή σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω: https://support.goodgamestudios.com/

2. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε, μπορεί να εμπεριέχει επεξεργασία προσωπικών στοιχείων. Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” υπό τον νόμο προστασίας δεδομένων αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο. Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) θεωρείται επίσης δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Μια διεύθυνση IP χορηγείται σε κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο, από τον πάροχο της υπηρεσίας διαδικτύου, ώστε να μπορεί να στείλει και να ανακτήσει δεδομένα. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, συλλέγουμε αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς επεξεργασίας δεδομένων του ΓΚΠΔ και του Γερμανικού BDSG. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο στα πλαίσια που μας επιτρέπεται νομικά. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο κατόπιν δικής σας συναίνεσης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του ΓΚΠΔ), για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέλος ή για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα β, του ΓΚΠΔ), για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα γ, του ΓΚΠΔ) ή για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή των έννομων συμφερόντων τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του ΓΚΠΔ).

3. Διάρκεια Αποθήκευσης

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες ενότητες, θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση συμβατικών ή καταστατικών σκοπών μας.

4. Διαβίβαση των δεδομένων

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες ενότητες, η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται στους εξυπηρετητές των παρόχων τεχνικής υπηρεσίας, κατόπιν δικής μας εντολής, για αυτόν τον σκοπό. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών θα επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο αφότου έχουν λάβει ρητές οδηγίες και έχουν συμβατική υποχρέωση να εγγυώνται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία δεδομένων.

Στον βαθμό που αναφερόμαστε σε ενσωματωμένες υπηρεσίες σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, θεωρείται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται στις συγκεκριμένες έδρες αυτών των παρόχων. Αυτοί οι πάροχοι μπορεί να εδρεύουν σε αποκαλούμενη τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στις ενότητες που περιγράφουν κάθε υπηρεσία.

5. Φόρμα Επικοινωνίας

Στον ιστότοπό μας υπάρχει φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η μεταφορά των δεδομένων σας είναι κρυπτογραφημένη.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Όλα τα πεδία δεδομένων που σημειώνονται ως υποχρεωτικά, απαιτούνται για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Σε περίπτωση που δεν παρέχονται, δεν μπορεί να υπάρξει επεξεργασία του αιτήματός σας. Η παροχή τυχόν επιπλέον δεδομένων είναι εθελοντική. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να μας στείλετε μήνυμα, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email επικοινωνίας.

6. Εγγραφή και Σύνδεση

Για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες εντός αυτής της εφαρμογής, απαιτείται εγγραφή μέσω του ιστότοπου. Τα στοιχεία που απαιτούνται εμφανίζονται στην οθόνη εγγραφής. Η παροχή πληροφοριών που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές είναι απολύτως απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Τα δεδομένα που παρέχονται, επεξεργάζονται για τον σκοπό της παροχής της υπηρεσίας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας όσο είστε εγγεγραμμένοι σε εμάς, εκτός κι εάν τα διαγράψετε εκ των προτέρων.

7. Περιεχόμενο του Facebook

Σας προσφέρουμε επίσης την επιλογή της πιο εύκολης εγγραφής για τα παιχνίδια και τις υπηρεσίες μας, μέσω Facebook. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook για τον σκοπό αυτό. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο “Σύνδεση μέσω Facebook”, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο εγγραφής μέσω της διαδικτυακής πύλης μας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να διαθέτετε ήδη έναν λογαριασμό στο Facebook ή να έχετε πρόσβαση στο Facebook.

Εάν θέλετε να εγγραφείτε σε μία από τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Facebook, το πρώτο βήμα στη διαδικασία εγγραφής θα σας ανακατευθύνει αμέσως στο Facebook. Στη συνέχεια, το Facebook θα σας ζητήσει να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε. Σε καμία περίπτωση, δεν έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Ως δεύτερο βήμα, θα συνδέσετε το προφίλ σας στο Facebook με την υπηρεσία στην οποία θέλετε να εγγραφείτε. Στο σημείο αυτό, θα ενημερωθείτε για το ποια δεδομένα από το προφίλ σας στο Facebook θα διαβιβάζονται σε εμάς. Αυτές οι πληροφορίες είναι συνήθως οι “δημόσιες πληροφορίες” σας στο Facebook και οι πληροφορίες τις οποίες έχετε κάνει διαθέσιμες στο κοινό ή έχετε εγκρίνει για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι πληροφορίες αυτού του τύπου κατά κανόνα περιλαμβάνουν το όνομά σας, την εικόνα προφίλ και τη φωτογραφία εξωφύλλου σας, το φύλο σας, τα δίκτυά σας, το όνομα χρήστη σας (Facebook URL) και τον αριθμό ID χρήστη σας (Facebook ID). Θα χρησιμοποιούμε επίσης τη διεύθυνση email που έχετε αποθηκεύσει στο Facebook για να επικοινωνούμε μαζί σας εκτός Facebook. Μπορείτε να δείτε μια σύνοψη των διαθέσιμων πληροφοριών στο προφίλ σας, στο μενού “Γενικές ρυθμίσεις λογαριασμού” του προφίλ σας στο Facebook: (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Η νομική βάση για αυτήν τη συλλογή και αποθήκευση πραγματοποιείται με τη συναίνεσή σας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Εάν θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ της δυνατότητας “Σύνδεση μέσω Facebook” και της υπηρεσίας μας, συνδεθείτε στο Facebook και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο προφίλ σας. Ως αποτέλεσμα, δεν θα έχουμε πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε πληροφορίες από το προφίλ σας στο Facebook.

8. Επεξεργασία Δεδομένων στα Παιχνίδια μας

Στα παιχνίδια μας έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε διάφορες ενέργειες σε επίπεδο παίκτη. Αυτό ειδικότερα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων που παρέχονται κατά την εγγραφή και τις ενέργειές σας κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Για τον σκοπό αυτόν, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως τη διεύθυνση IP σας. Χρειάζεται να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελούμε λειτουργίες που σχετίζονται με τα παιχνίδια. Για αυτόν τον λόγο, επεξεργάζονται βάσει του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

9. Πληρωμές μέσω του Ιστότοπού μας

Γενικά, μπορείτε να έχετε απολαμβάνετε τα παιχνίδια μας, χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας. Εάν πληρώνετε για δραστηριότητες που έχουν χρέωση στα παιχνίδια μας, τα προσωπικά δεδομένα σας θα συλλεχθούν από τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσίας πληρωμής.

Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με πληρωμή, όπως τα δεδομένα επικοινωνίας και πληρωμής σας, αρχικά συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον αντίστοιχο πάροχο πληρωμής. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Για πληρωμές, συλλέγουμε τη γεωγραφική τοποθεσία της διεύθυνσης IP σας που μας επιτρέπει να καθορίσουμε σε ποια χώρα βρίσκεστε. Η νομική βάση αυτής της συλλογής δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα γ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση. Η έννομη υποχρέωση προκύπτει από την Οδηγία 2006/112/ΕΚ (Οδηγία MOSS).

Λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες από παρόχους πληρωμής που σχετίζονται με την πρόληψη απάτης κατά τις πληρωμές. Η νομική βάση αυτής της συλλογής δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας.

10. Κοινότητα (Forum)

Για να χρησιμοποιήσετε τα forum μας, πρέπει να παρέχετε προσωπικά δεδομένα εγγραφής, όπως το όνομα χρήστη σας και διεύθυνση email. Η διεύθυνση email δεν εμφανίζεται σε άλλους χρήστες. Η εγγραφή είναι απαραίτητη για την τιμωρία πιθανών παραβάσεων των οδηγιών της Κοινότητάς μας, αποκλείοντας από το forum όσους είναι υπεύθυνοι. Η νομική βάση για την αποθήκευση αυτών των δεδομένων, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Το forum μας επιβλέπεται από επόπτες. Για την αποτροπή και την τιμωρία σοβαρών παραβάσεων, παρακολουθούμε τη διεύθυνση IP σας. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών για την αντιμετώπιση απάτης, βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, με σκοπό την προστασία του forum μας. Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να διαγράψουμε τα σχόλιά σας εάν θεωρηθούν παράνομα από τρίτους. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την αποθήκευση των προαναφερθέντων δεδομένων, ανά πάσα στιγμή.

11. Publisher Backend

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί το αποκαλούμενο “Publisher Backend”, στο οποίο εταιρείες και μεμονωμένα άτομα μπορούν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Έκδοσης που έχουμε. Για αυτόν τον σκοπό, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας και πληρωμής σας, τα οποία απαιτούμε σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα β, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για την εκπλήρωση της αντίστοιχης συμβατικής σχέσης.

12. Αιτήσεις Εργασίας

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για να εργαστείτε σε εμάς, μέσω του ιστότοπού μας στην ενότητα “Καριέρα”. Για τον σκοπό αυτό, συλλέγουμε δεδομένα επικοινωνίας προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένα, το όνομά σας, το βιογραφικό σας, τη συνοδευτική επιστολή σας και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται από εσάς.

Τα προσωπικά δεδομένα της αίτησής σας συλλέγονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με το ενδιαφέρον σας για τρέχουσα ή μελλοντική απασχόληση με εμάς και την πραγματική επεξεργασία της αίτησής σας. Η επεξεργασία και η διεκπεραίωση της διαδικτυακής σας αίτησης γίνεται μόνο από τα αρμόδια άτομα επικοινωνίας της εταιρείας μας. Όλοι οι υπάλληλοι στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία δεδομένων, οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και απορρήτου δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε το λογισμικό επεξεργασίας αίτησης της εταιρείας softgarden e-recruiting GmbH (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany).

Η νομική βάση για αυτήν τη συλλογή δεδομένων, αναφέρεται στην Ενότητα 26 του BDSG, 2018.

13. Ενημερωτικό Δελτίο

Στην επόμενη ενότητα, θα λάβετε γνώση για τα ενημερωτικά μας δελτία, καθώς και άλλου είδους email επιχειρηματικού χαρακτήρα, ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το δικαίωμά σας για εναντίωση. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμφωνείτε να το λαμβάνετε και συμφωνείτε με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η νομική βάση είναι η συναίνεσή σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, και η Ενότητα 7, παράγραφος 2 αρ. 3 της Γερμανικής Νομοθεσίας έναντι του Αθέμιτου Ανταγωνισμού (UWG). Δεν περιλαμβάνουμε τις ακόλουθες πληροφορίες, υπό την έννοια του όρου “επικοινωνία διαφήμισης”: Πληροφορίες σχετικά με τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες και πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας προς χρήστες.

Για την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, χρησιμοποιούμε τη διαδικασία διπλής επιλογής που επιτρέπει την επιβεβαίωση της διεύθυνσης του email σας. Αυτή η επιβεβαίωση απαιτείται ώστε να μην μπορεί κανείς άλλος να εγγραφεί με διεύθυνση email που δεν του ανήκει. Οι εγγραφές στο ενημερωτικό δελτίο παρέχονται κατόπιν σύνδεσης, ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στοιχεία για τη διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση της σύνδεσης, την ώρα επιβεβαίωσης, καθώς και τη διεύθυνση IP. Τυχόν αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στον πάροχο υπηρεσίας που αποστέλλει τα ενημερωτικά δελτία, καταγράφονται επίσης. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει δοθεί συναίνεση. Η νομική βάση προκύπτει από τη νομική μας υποχρέωση για καταγραφή της συναίνεσής σας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 γράμμα γ σε συνδυασμό με το Άρθρο 7 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται με τη βοήθεια εξωτερικού παρόχου υπηρεσίας που εδρεύει στην ΕΕ, στον οποίον έχουμε αναθέσει αυτήν τη δραστηριότητα επεξεργασίας, σύμφωνα με κανονιστικές απαιτήσεις. Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν pixel που ανακτώνται από τον διακομιστή του παρόχου υπηρεσίας που αποστέλλει το ενημερωτικό δελτίο, αμέσως μόλις ανοιχθεί το ενημερωτικό δελτίο. Για τον σκοπό αυτής της ανάκτησης, συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP και ο χρόνος ανάκτησης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς τεχνικής βελτίωσης ή για την ανάλυση ομάδων-στόχων και τη συμπεριφορά ανάγνωσής τους, βάσει των τοποθεσιών ανάκτησης (που ορίζονται με τη χρήση της διεύθυνσης IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Η συλλογή στατιστικών δεδομένων περιλαμβάνει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με το εάν και πότε ανοίγονται τα ενημερωτικά δελτία και ποιοι σύνδεσμοι έχουν επιλεγεί με κλικ, καθώς και πότε έχει πραγματοποιηθεί το κλικ. Για τεχνικούς λόγους, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ανατεθούν στους μεμονωμένους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου. Αυτές οι αναλύσεις έχουν κύριο σκοπό να μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τις συνήθειες ανάγνωσης των χρηστών μας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας σε αυτούς ή να στέλνουμε διαφορετικό περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Η προσωποποιημένη ανάλυση πραγματοποιείται με τη συναίνεσή σας, την οποία λάβαμε κατά τη συλλογή της διεύθυνσης email σας. Η νομική βάση αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Μπορείτε να το κάνετε εύκολα, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος επικοινωνίας μας ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποστήριξης. Δυστυχώς, δεν μπορείτε να ζητήσετε μεμονωμένες αλλαγές για την υπηρεσία παροχής που αποστέλλει τα ενημερωτικά δελτία ή για τις αναλύσεις στατιστικών στοιχείων. Εάν επιθυμείτε ακύρωση, θα πρέπει να ακυρώσετε όλη την εγγραφή.

14. Χρήση διεύθυνσης email

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη διεύθυνση email που εισήγαγες κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή πληρωμής, για να μείνεις ενημερωμένος σχετικά με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε. Αυτό εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για επικοινωνία με υπάρχοντες πελάτες με σκοπό το απευθείας μάρκετινγκ. Νομική βάση αποτελεί το Άρ. 6 παρ. 1 εδάφιο f του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με την. § Ενότητα 7 (3) του Νόμου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού. Μπορείς να ανακαλέσεις την άδειά σου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να επιβληθούν χρεώσεις, εκτός από τις χρεώσεις συναλλαγής, σύμφωνα με τις βασικές τιμές. Για να γίνει αυτό, μπορείς να καταργήσεις την εγγραφή σου, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιέχεται σε κάθε email.

15. Έρευνες

Κατά καιρούς διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης πελατών για τα παιχνίδια μας. Για τον σκοπό αυτόν, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως αυτά παρέχονται στις έρευνες.

Η νομική βάση της χρήσης αυτών των πληροφοριών πραγματοποιείται κατόπιν συναίνεσής σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα α, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ανάκληση της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) για τη διεξαγωγή των ερευνών. Η SurveyMonkey συλλέγει επιπλέον πληροφορίες από συμμετέχοντες, υπό τη μορφή cookie, που προορίζονται μόνο για να διασφαλίσουν ότι η υπηρεσία έρευνας είναι απόλυτη χρηστική και ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται για τον σκοπό που προορίζονται.

Η νομική βάση για την επεξεργασία επιπλέον πληροφοριών, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν δεν συμμετάσχετε στην έρευνά μας, δεν θα συλλεχθεί καμία προσωπική σας πληροφορία.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

16. Επεξεργασία Αρχείων Καταγραφής Διακομιστή

Με τη χρήση του ιστοτόπου μας μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς, αρχικά αποθηκεύονται γενικά δεδομένα με αυτόματο τρόπο (π.χ. Όχι μέσω εγγραφής) και διαβιβάζονται στον πάροχό μας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Από προεπιλογή, αυτά περιλαμβάνουν: Τον τύπο/έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, τη σελίδα στην οποία υπάρχει πρόσβαση, τη σελίδα που επισκεφθήκατε νωρίτερα (URL παραπομπής), τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος διακομιστή και την κατάσταση κωδικού HTTP.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται για να διαφυλάξει τα έννομα συμφέροντά μας, σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Αυτή η επεξεργασία χρησιμοποιείται για λόγους τεχνικής διαχείρισης και ασφάλειας ιστοτόπου.

17. Bugsnag

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Bugsnag της Bugsnag Inc. (ΗΠΑ) σε ορισμένα από τα παιχνίδια μας. Αυτή η υπηρεσία μάς επιτρέπει να αναγνωρίζουμε γρήγορα σφάλματα στα παιχνίδια μας, τα οποία έχουν προκαλέσει δυσλειτουργία ή διακοπή λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Αν σημειωθεί σφάλμα, το αναγνωριστικό παίκτη, το όνομα παίκτη και, αν ισχύει, λεπτομέρειες της σελίδας ή της εφαρμογής όπου σημειώθηκε το σφάλμα και τα δεδομένα που είναι ενσωματωμένα σε αυτήν μεταδίδονται στο Bugsnag για αξιολόγηση του σφάλματος.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου του Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Η νομική βάση της επεξεργασίας βρίσκεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο f του ΓΚΠΔ, καθώς αυτή η υπηρεσία εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για επίλυση τεχνικών θεμάτων με στοχευμένο τρόπο. Η μετάδοση των ανωτέρω πληροφοριών στο Bugsnag είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους. Η επεξεργασία των ενστάσειων σχετικά με αυτήν την επεξεργασία θα γίνεται από την υπηρεσία υποστήριξης: https://support.goodgamestudios.com/

18. Αντιμετώπιση Απάτης

Επεξεργαζόμαστε ψευδωνυμοποιημένες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP ή το ID συσκευής, για την ανάλυση σημάτων, ώστε να εντοπίζουμε απάτη από τρίτους στο πλαίσιο της απόκτησης πελατών. Για να το επιτύχουμε, λαμβάνουμε υποστήριξη από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσίας, που έχουμε διασφαλίσει ότι δεσμεύονται από τις ίδιες κανονιστικές απαιτήσεις.

Η νομική βάση αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Αυτή η επεξεργασία συνεισφέρει στην οργανωτική ασφάλεια του ιστοτόπου.

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookie. Τα cookie είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Αυτό εντοπίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και μπορεί να αναγνωριστεί από τον web διακομιστή μας. Στον βαθμό που αυτή η χρήση των cookie έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας, εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας, ώστε να κάνουμε τον ιστότοπο πιο φιλικό προς τον χρήστη, αποτελεσματικό και ασφαλή.

Τα περισσότερα cookie που χρησιμοποιούμε είναι γνωστά ως “cookie περιόδου λειτουργίας”. Τα εν λόγω cookie διαγράφονται μετά το πέρας της επίσκεψής σας. Άλλα cookie (“μόνιμα cookie”) διαγράφονται αυτόματα μετά από συγκεκριμένη περίοδο, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookie, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των cookie, μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Σημείωσε ότι, αν διαγράψεις τα cookie ή απενεργοποιήσεις μελλοντικά cookie, ίσως να μην μπορείς να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες περιοχές ή δυνατότητες.

Αν θέλεις απλώς να περιορίσεις τα διαφημιστικά cookie τρίτων μερών, μπορείς να απενεργοποιήσεις αυτά τα cookies αν επισκεφτείς την ιστοσελίδα Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Pixel Δραστηριότητας Επισκέπτη)

Χρησιμοποιούμε τα “pixel δραστηριότητας επισκέπτη” από την εταιρεία Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ή εάν είστε στην ΕΕ, από την εταιρεία Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”)) στον ιστότοπό μας.

Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς χρηστών, αφότου έχουν ανακατευθυνθεί στον ιστότοπο ενός παρόχου, κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook. Έτσι, μπορούμε να καταγράφουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων του Facebook για στατιστικούς σκοπούς και για λόγους έρευνας αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα από εμάς, π.χ. Δεν μπορούμε να δούμε τα προσωπικά δεδομένα κανενός μεμονωμένου χρήστη. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από το Facebook και για αυτόν τον λόγο σας ενημερώνουμε, βάσει της γνώσης μας για το εν λόγω ζήτημα. Το Facebook μπορεί να συνδέει αυτές τις πληροφορίες με τον λογαριασμό σας στο Facebook και επίσης να τις χρησιμοποιεί για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την Πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook, που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε να επιτρέψετε στο Facebook και τους συνεργάτες του να σας εμφανίζουν διαφημίσεις εντός και εκτός του Facebook. Για τους σκοπούς αυτούς, στον υπολογιστή σας μπορεί να αποθηκευτεί ένα cookie.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή των δεδομένων σας από pixel του Facebook για τον σκοπό της προβολής διαφημίσεων Facebook, μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

21. Πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα μας στο Facebook

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας στο Facebook, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να παρουσιάζουμε την εταιρεία μας ή μεμονωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, ορισμένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Ο μόνος υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία Meta Platforms Ireland Limited (“Facebook”, στη διεύθυνση 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Επεξεργασία πληροφοριών σελίδας

Το Facebook μάς προμηθεύει με ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τη σελίδα μας στο Facebook, τα οποία μας βοηθούν στην κατανόηση του τύπου των ενεργειών που πραγματοποιεί το κοινό στη σελίδα μας (τις αποκαλούμενες “πληροφορίες σελίδας”). Αυτές οι πληροφορίες σελίδας δημιουργούνται βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τα άτομα που έχουν επισκεφθεί τη σελίδα μας. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται από το Facebook και από εμάς, ως από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας να αξιολογούμε τους τύπους των ενεργειών που πραγματοποιούνται στη σελίδα μας και να βελτιώνουμε τη σελίδα μας βάσει αυτών των ευρημάτων. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των πληροφοριών σελίδας με ένα συγκεκριμένο προφίλ του Facebook χρησιμοποιώντας τα δεδομένα “Like” για τη σελίδα μας.

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με το Facebook για να μοιραζόμαστε την ευθύνη επεξεργασίας. Στη συμφωνία ορίζεται ο διαχωρισμός των υποχρεώσεων ανάμεσα σε εμάς και το Facebook για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη δημιουργία πληροφοριών σελίδας, καθώς και τη συμφωνία ανάμεσα σε εμάς και το Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Επεξεργασία των δεδομένων που προμηθευόμαστε μέσω των σελίδων μας στο Facebook

Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που θέτετε στη διάθεσή μας μέσω των σελίδων μας στο Facebook. Τέτοιου είδους πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας στο Facebook, το όνομα παίκτη σας σε ένα από τα παιχνίδια μας, τα στοιχεία επικοινωνίας ή κάποιο μήνυμα προς εμάς. Επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εάν προηγουμένως σας έχουμε ζητήσει ρητά να μας τα κοινοποιήσετε, για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας έρευνας ή ενός διαγωνισμού. Αυτή η επεξεργασία διενεργείται από εμάς, ως τον μοναδικό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Αν μας έχετε γνωστοποιήσει δεδομένα επειδή συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό, θα τα επεξεργαστούμε μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για να σας αποστείλουμε κάποιο βραβείο. Μετά την παράδοση του βραβείου ή εάν δεν κερδίσετε, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει μέσω ερευνών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ανώνυμη μορφή, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι από τις προσφορές μας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το νόμιμο συμφέρον μας για συνεχή βελτίωση των προσφορών μας και πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

22. Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics της εταιρείας Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία; “Google”) για την ανάλυση των επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Η Google χρησιμοποιεί cookie. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση ενός διαδικτυακού προϊόντος ή υπηρεσίας από χρήστες, γενικά διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους μας για να αξιολογεί τη χρήση των διαδικτυακών προϊόντων και των υπηρεσιών μας από χρήστες, για να ετοιμάζει αναφορές σχετικά με δραστηριότητες που αφορούν αυτά τα διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες μας και για να μας παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη χρήση του διαδικτύου. Από τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρηστών.

Χρησιμοποιούμε Google Analytics μόνο με την ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία Google θα περικόπτει τη διεύθυνση IP χρηστών εντός Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών που συμμετέχουν στη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ολόκληρη η διεύθυνση IP διαβιβάζεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται εκεί, μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookie, μέσω των ρυθμίσεων στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης, αντίστοιχα.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookie, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση της προσθήκης για πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=us.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

23. Υπηρεσίες Προώθησης της Google

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίας προώθησης και επαναπροώθησης της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία; “Google”). Αυτές οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν να εμφανίζουμε διαφημίσεις με πιο στοχευμένο τρόπο, ώστε να παρουσιάζουμε διαφημίσεις που ενδιαφέρουν τους χρήστες. Μέσω της επαναπροώθησης, προβάλλονται διαφημίσεις και προϊόντα σε χρήστες που σχετίζονται με κάποιο ενδιαφέρον που έχει οριστεί από δραστηριότητα σε άλλους ιστότοπους εντός του Δικτύου Google. Για αυτούς τους σκοπούς, η Google χρησιμοποιεί έναν κώδικα, όποτε είναι προσβάσιμος ο ιστότοπός μας, και ό,τι αναφέρεται ως ετικέτες (επανα)προώθησης ενσωματώνονται στον ιστότοπο. Με τη βοήθειά τους, ένα μεμονωμένο cookie, λ.χ. ένα μικρό αρχείο, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συγκρίσιμες τεχνολογίες αντί των cookie). Τα cookie μπορούν να οριστούν από διάφορους τομείς, όπως google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ή googleadservices.com. Το αρχείο καταγράφει ποιες εφαρμογές έχουν επισκεφθεί οι χρήστες, ποιο περιεχόμενο τους ενδιαφέρει και ποιες προσφορές έχουν χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, αποθηκεύονται τεχνικές πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος, σχετικών ιστότοπων, η διάρκεια της επίσκεψης, καθώς και τυχόν επιπρόσθετα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών προϊόντων και των υπηρεσιών. Η διεύθυνση IP των χρηστών καταγράφεται επίσης, παρότι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια του Google Analytics, οι διευθύνσεις IP εντός Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περικόπτονται.

Όλα τα δεδομένα χρήστη επεξεργάζονται μόνο ως ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα. Η Google δεν αποθηκεύει τυχόν ονόματα ή διευθύνσεις email. Ως εκ τούτου όλες οι εμφανιζόμενες διαφημίσεις δεν προβάλλονται αποκλειστικά για ένα άτομο, αλλά για τον κάτοχο του cookie. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από την Google και διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές στις ΗΠΑ.

Μία από τις υπηρεσίες προώθησης της Google που χρησιμοποιούμε είναι το διαδικτυακό πρόγραμμα διαφήμισης Google AdWords. Στην περίπτωση του Google AdWords, κάθε πελάτης AdWords λαμβάνει διαφορετικό cookie μετατροπής. Συνεπώς, η παρακολούθηση των cookie μπορεί να γίνει μόνο μέσω των ιστότοπων των πελατών AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για πελάτες AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπής. Οι πελάτες AdWords βλέπουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που ταυτοποιεί προσωπικά τους χρήστες.

Μπορεί να συμπεριλάβουμε διαφημίσεις τρίτων, βάσει της Υπηρεσίας Προώθησης της Google, που αποκαλείται DoubleClick. Το DoubleClick χρησιμοποιεί cookie για να επιτρέπει στο Google και τους συνεργαζόμενους ιστοτόπους του να τοποθετούν διαφημίσεις, βάσει των επισκέψεων χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε άλλους ιστότοπους του διαδικτύου.

Οι υπηρεσίες της Google χρησιμοποιούν το εργαλείο Google Tag Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη χρήση δεδομένων από τη Google για σκοπούς προώθησης, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα σύνοψης: https://www.google.com/policies/technologies/ads, η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στο https://www.google.com/policies/privacy.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από τις υπηρεσίες προώθησης της Google, μπορείτε να το πράξετε, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις και τις επιλογές εξαίρεσης που παρέχει η Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

24. Διαφημίσεις Microsoft Bing

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο μετατροπής και παρακολούθησης Διαφημίσεων Bing της Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) ως μέρος του ιστοτόπου μας. Η Microsoft αποθηκεύει ένα cookie στον υπολογιστή του χρήστη ώστε να επιτρέψει την ανάλυση της χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών μας. Το προαπαιτούμενο για αυτό είναι ότι ο χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης από τις Διαφημίσεις Microsoft Bing. Αυτό επιτρέπει στη Microsoft και σε εμάς να γνωρίζουμε ότι κάποιος έχει κάνει κλικ σε μια διαφήμιση και έχει ανακατευθυνθεί στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και έχει μεταβεί σε μια προκαθορισμένη σελίδα-στόχο. Βλέπουμε μόνο τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμιση Bing και στη συνέχεια ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα-στόχο (μετατροπές). Δεν αποθηκεύονται διευθύνσεις IP. Δεν αποκαλύπτεται καμία άλλη προσωπική πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα cookie που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις Microsoft Bing στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία παρακολούθησης Διαφημίσεων Bing, μπορείτε να αναφέρετε την εναντίωσή σας στη Microsoft, στην παρακάτω διεύθυνση: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

25. Παρακολούθηση Μετατροπών Twitter

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία “Παρακολούθηση μετατροπών” της Twitter Inc., (1355 Market Street # 900, San Francisco, CA 94103, “Twitter”). Η Twitter αποθηκεύει ένα cookie στον υπολογιστή του χρήστη ώστε να επιτρέψει την ανάλυση της χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών μας. Το εργαλείο Παρακολούθησης Μετατροπών της εταιρείας Twitter παρακολουθεί τις δραστηριότητες των χρηστών, αφότου έχουν δει διαφημίσεις ή αλληλεπιδράσει με διαφημίσεις στο Twitter. Η Παρακολούθηση Μετατροπών του Twitter σας επιτρέπει να εκχωρείτε μετατροπές, όπως ενεργούς συνδέσμους, retweet ή δεδομένα “μου αρέσει”.

Η νομική βάση της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, αναφέρεται στο Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην παρακολούθηση, μπορείτε να το πράξετε, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Digital Advertising Alliance που υπάρχει στη διεύθυνση optout.aboutads.info.

Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

26. Taboola

Χρήση τεχνολογιών που ανήκουν στην Taboola Inc. Η (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) μάς επιτρέπει να χρησιμοποιούμε διαφημίσεις που στοχεύουν συγκεκριμένους χρήστες, βάσει συμπεριφοράς περιήγησης ιστού και ενδιαφερόντων του πελάτη. Η Taboola χρησιμοποιεί cookie (ή παρόμοιες τεχνολογίες), για να εξακριβώνει ποιους ιστότοπους επισκέπτεστε συχνά και να καταγράφει τις κινήσεις σας στον ιστότοπό μας. Η Taboola συλλέγει δεδομένα που σχετίζονται με συσκευές και δεδομένα πρωτοκόλλου, και δημιουργεί προφίλ χρήσης με ψευδώνυμα. Τα προφίλ χρήστη δεν συγχωνεύονται με τα δεδομένα που σχετίζονται με τον φορέα του ψευδώνυμου και δεν επιτρέπουν συμπεράσματα με βάση προσωπικά δεδομένα. Για να γίνουν τα παραπάνω, γνωστοποιούμε τη διεύθυνση IP σας στην Taboola. Αυτή η επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το έννομο οικονομικό συμφέρον μας (Άρθρο 6, παράγραφος 1, ΣΤ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ/GDPR). Μπορείτε να αρνηθείτε να συμπεριληφθείτε στην παρακολούθηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Αφού εξαιρεθείτε επιτυχώς, δεν θα βλέπετε πλέον εξατομικευμένο περιεχόμενο ή διαφημίσεις.

27. Ανάλυση διαφημίσεων σε ιστοτόπους τρίτων

Χρησιμοποιούμε διαφημιστικούς χώρους σε ιστοτόπους τρίτων ως μέσο διαφήμισης. Ως διαφημιζόμενοι, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να στοχεύσουμε σε ομάδες συγκεκριμένου ενδιαφέροντος και χρηστών, όταν προβάλουμε τις διαφημίσεις μας. Συνεργαζόμαστε με πολλούς τρίτους παρόχους για να προβάλουμε τις διαφημίσεις μας.

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες και συστήματα που παρέχονται από τρίτους για να κατανείμουμε τον διαφημιστικό χώρο και να επιλέξουμε τις ομάδες ενδιαφέροντος. Προκειμένου να μετρήσουμε και να βελτιστοποιήσουμε την επιτυχία των διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος, ορισμένα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν cookie και άλλα τεχνικά μέσα στον ιστότοπό μας, προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Αν, κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας, γίνεται συλλογή και μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτο πάροχο, αυτή η επεξεργασία δεδομένων στηρίζεται στη νομική βάση του άρθ. 6 παρ. 1 λήμμα. στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Η επεξεργασία εκτελείται προκειμένου να προστατέψουμε τα νόμιμα οικονομικά μας συμφέροντα που αφορούν το μάρκετινγκ του ιστοτόπου μας.

Συνεργαζόμαστε με τους ακόλουθους παρόχους:

 • Xandr
  Για την παροχή διαφημίσεων, συνεργαζόμαστε με τον τρίτο πάροχο Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th , New York, NY 10010, USA (Xandr). Για αυτόν τον σκοπό, εγκαταστήσαμε ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης από την Xandr στον ιστότοπό μας. Με το εικονοστοιχείο παρακολούθησης, μπορούμε να ακολουθήσουμε τις ενέργειες των παικτών στον ιστότοπό μας. Συλλέγονται και αποστέλλονται στη Xandr μόνο στατιστικές πληροφορίες. Αν θέλεις να αποσύρεις τη συναίνεσή σου στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Xandr, μπορείς να απενεργοποιήσεις την παρακολούθηση της Xandr κάνοντας κλικ στο κουμπί της απόσυρσης συναίνεσης στη διεύθυνση https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική απορρήτου της Xandr εδώ: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ. Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.
 • Quantcast
  Συνεργαζόμαστε επίσης με την Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιούμε τις γνωστές ως ετικέτες Quantcast. Συλλέγουμε και μεταδίδουμε μόνο στατιστικά δεδομένα στην Quantcast. Μπορείς να βρεις τον σύνδεσμο προς την Πολιτική απορρήτου της Quantcast εδώ: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/Μπορείς να απενεργοποιήσεις την παρακολούθηση Quantcast εδώ: https://www.quantcast.com/opt-out/Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

28. Ενσωματωμένες Υπηρεσίες και Περιεχόμενο Τρίτων

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες και περιεχόμενο (εφεξής καλούμενα συνολικά ως “περιεχόμενο”) που παρέχονται από τρίτους στον ιστότοπό μας. Για αυτού του είδους την ενσωμάτωση, είναι τεχνικά απαραίτητη ή επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας, ώστε το περιεχόμενο να μπορεί να σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η διεύθυνση IP σας ως εκ τούτου, θα διαβιβαστεί στον αντίστοιχο τρίτο πάροχο.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται για να διαφυλάξει τα έννομα συμφέροντά μας, για τη βελτίωση και τις εμπορικές λειτουργίες του ιστοτόπου μας, σύμφωνα με τη νομική βάση του Άρθρου 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Η γλώσσα προγραμματισμού Java χρησιμοποιείται τακτικά για την ενσωμάτωση περιεχομένου. Ως εκ τούτου, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων, απενεργοποιώντας τις λειτουργίες Java στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Έχουμε ενσωματώσει περιεχόμενο από την εταιρεία Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία; “Google”) στον ιστότοπό μας:

 • “Google Maps” για την προβολή χαρτών,
 • “Google Web Fonts” για τη χρήση γραμματοσειρών της Google,
 • “YouTube” για την προβολή βίντεο.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση των δεδομένων σας στις ΗΠΑ.
Εγγυόμαστε την επάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στην τρίτη χώρα ΗΠΑ μέσω της συμφωνίας τυπoποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.

29. Διαφημισεις σε παιχνιδια

Προσφέρουμε διαφημίσεις εντός παιχνιδιού στα παιχνίδια μας web, οι οποίες σου επιτρέπουν να παρακολουθείς ακολουθίες βίντεο από τρίτους παρόχους που χρηματοδοτούνται μέσω διαφημίσεων. Αυτό , για παράδειγμα, καθιστά δυνατή τη δωρεάν χρήση περιεχομένου που κανονικά είναι επί πληρωμή.

Τα δεδομένα που παρέχεις κατά τη χρήση διαφημιστικών μέσων συλλέγονται και αναλύονται, με τη διαδικασία που θα εξηγηθεί λεπτομερέστερα παρακάτω. Ο πάροχος υπηρεσιών μας Google Ad Manager από τη Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) μάς επιτρέπουν να αξιοποιούμε αυτό το είδος της δημιουργίας εσόδων από διαφημίσεις. Ο πάροχος υπηρεσίας αναλαμβάνει τον έλεγχο των διαφημιστικών δικτύων εντός παιχνιδιού. Αυτό συμπεριλαμβάνει την κοινή χρήση ορισμένων παραμέτρων με τα διαφημιστικά δίκτυα μέσω μιας διεπαφής: διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, περιοχή (περισσότερες πληροφορίες). Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης πληροφοριών είναι η προβολή του πλέον σχετικού διαφημιστικού υλικού για τον χρήστη. Τα προαναφερθέντα διαφημιστικά δίκτυα ενδέχεται επίσης να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η διεύθυνση IP, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν το συγκεκριμένο διαφημιστικό υλικό.

Η εξαίρεση από εξατομικευμένες διαφημίσεις και διαφημίσεις με βάση τα συμφραζόμενα δεν καταργεί τις διαφημίσεις στα παιχνίδια μας. Θα εξακολουθήσουν να προβάλλονται περιορισμένες διαφημίσεις, οι οποίες δεν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και είναι λιγότερο συναφή με τους χρήστες.

Η συναίνεσή σου αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία πληροφοριών σε σχέση με τις διαφημίσεις εντός παιχνιδιού (Άρθρο 6, παράγραφος 1, γράμμα α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). Ως χρήστης, μπορείς να εξαιρεθείς από την χρήση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα στις διαφημίσεις οποιαδήποτε στιγμή στο Κέντρο προτιμήσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, όλες οι ψευδώνυμες πληροφορίες ανωνυμοποιούνται από εμάς, το οποίο σημαίνει ότι θα προβάλλονται μόνο περιορισμένες διαφημίσεις.

Πιθανοί συνεργάτες διαφήμισης https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Τα Δικαιώματά σας

Ως ενδιαφερόμενα μέλη, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας εναντίον μας. Συγκεκριμένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την Ενότητα 34 του BDSG, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ή όχι και σε ποιο βαθμό, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την Ενότητα 35 του BDSG.
 • Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
 • Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα διαβίβασης αυτών των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας υποστήριξης.

31. Δικαίωμα Εναντίωσης

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία, όπως αυτές εκτελούνται σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρόταση 1, γράμμα ε και γράμμα στ στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ως νομική βάση.

32. Απόρρητο ανηλίκων

Η υπηρεσία δεν απευθύνεται ούτε προορίζεται για χρήση από άτομα κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα που γνωρίζουμε ότι είναι πράγματι κάτω των 16 ετών.

33. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση:

Peter Birgersson
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Παράπονα στις Κυβερνητικές Αρχές

Εάν θεωρείτε ότι αυτή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβαίνει όσα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, σύμφωνα με το Άρθρο 77 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Έκδοση 01/2022