İptal Politikası

Sanal para birimi veya sanal öğeler satın almanız durumunda (her biri “Sözleşme“) aşağıdaki iptal hakkı, 13 Haziran 2014 itibarıyla bu Sözleşmelerin her biri için geçerlidir:

İptal hakkı
Bu Sözleşmeyi on dört gün içerisinde herhangi bir neden belirtmeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz.
İptal süresi, Sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren on dört gündür.
İptal hakkınızı kullanmak için bu Sözleşmeyi iptal edeceğinize dair kararınızı belirsizliğe mahal vermeyen bir yolla beyanda (ör. posta, faks veya e-posta aracılığıyla gönderilmiş bir mektup) bulunarak bize (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Almanya, e-posta: odr@goodgamestudios.com) bilgi vermeniz gerekmektedir. Bizi bilgilendirmek için ekli örnek iptal formunu kullanabilirsiniz. Ancak formu kullanmak zorunda değilsiniz.
İptal süresine uygun hareket etmek için iptal talebini iptal süresi sona ermeden önce göndermeniz yeterlidir.

İptal işleminin sonuçları
İptal işleminin geçerli olması hâlinde taraflardan her birinin faydalandığı avantajlar iade edilecek ve her türlü kullanım bırakılacaktır. Sunulan hizmetlerin tamamen veya kısmen iade edilemediği ya da yalnızca kusurlu şekilde iade edilebildiği durumlarda kullanıcı, geçerli olması hâlinde ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Ödemeleri iade etme yükümlülüğü 30 gün içerisinde yerine getirilmek zorundadır. Süre, kullanıcılar için iptal talebini göndermesi ve Stillfront Germany GmbH için bu talebin alınması ile birlikte başlayacaktır.

Notlar:
Sözleşmenin konusunun Hizmetlerin tedariki olduğu durumda, hizmeti tamamen sunduysak ve siz hizmeti sunmamıza açıkça izin verdikten sonra hizmeti sunmaya başladıysak ve aynı zamanda Sözleşmenin tarafımızca tamamen ifa edilmesi hâlinde iptal hakkınızı kaybedeceğinizi anladığınıza dair onay verdiyseniz iptal hakkınız sona erecektir.
Sözleşmenin konusunun, fiziksel veri taşıyıcı içerisinde olmayan dijital içeriğin teslim edilmesi olduğu durumda, iptal süresinden önce Sözleşmenin ifasına başlamamıza açıkça izin vermenizin ardından Sözleşmenin ifasına başladıysak ve Sözleşmenin ifasına başladıktan sonra iptal hakkınızı kaybedeceğinize onay vererek bu durumu anladığınızı teyit ettiyseniz yine iptal hakkınız sona erecektir.

Örnek iptal formu
(Sözleşmeyi iptal etmek isterseniz lütfen bu formu doldurup bize gönderin.)

 • Alıcı:
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Almanya
  E-posta: odr@goodgamestudios.com
 • Aşağıdaki malların (*) satın alınması/aşağıdaki hizmetlerin (*) tedariki ile ilgili tarafımca/tarafımızca (*) akdedilen Sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz (*).
 • Sipariş tarihi (*)/Teslim alınma tarihi (*)
 • Oyunun adı
 • Oyuncunun adı
 • E-posta adresi
 • Tüketicinin/Tüketicilerin imzası (yalnızca kağıt üzerinde gerçekleştirilen iletişimde geçerlidir)
 • Tarih

(*) Uygun olduğu şekilde silin.