Zásady ochrany osobních údajů pro aplikace

Tyto zásady se vztahují na všechny naše aplikace. Použití těchto aplikací může obnášet zpracování osobních údajů. Následujícími informacemi vás chceme seznámit s přehledem těchto procesů, abyste jim lépe rozuměli. Abychom zajistili férové zpracování, rádi bychom vás také seznámili s vašimi právy podle Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a Německého federálního zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Za zpracování dat zodpovídá společnost Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (dále jen “my“ nebo “nás/námi”).

Obsah

1. Kontakt

Máte-li jakékoli otázky nebo připomínky, nebo pokud nás chcete kontaktovat ohledně uplatnění svých práv, kontaktujte nás prosím zde: https://support.goodgamestudios.com/

2. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů

Použití námi nabízených služeb a produktů může obnášet zpracování osobních údajů. Výraz „osobní údaje“ se podle zákona o ochraně osobních údajů vztahuje ke všem informacím týkajícím se konkrétní nebo identifikovatelné osoby. IP adresa může být také považována za osobní údaj. IP adresu přiděluje poskytovatel připojení k internetu každému zařízení, které se jeho prostřednictvím připojí k internetu, aby mohlo odesílat a přijímat data. Když používáte aplikace, sbíráme údaje, které sami poskytnete. Automaticky také sbíráme údaje o tom, jakým způsobem aplikace používáte. Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů GDPR a německého BDSG. Zpracováváme pouze data, u kterých nám to dovoluje zákon. Použijete-li tyto aplikace, zpracujeme data pouze s vaším souhlasem (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a), na základě smlouvy, které se účastníte, nebo abychom podnikli kroky na vaši žádost před vstupem do smluvního vztahu (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b), v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. c), nebo je-li zpracování nutné pro naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy třetí strany, s výjimkou situace, kdy jsou tyto zájmy podřazené vaším zájmům nebo základním právům a svobodě, které vyžadují ochranu osobních údajů (GDPR čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f).

3. Doba uchování dat

Není-li v následujících sekcích uvedeno jinak, údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je nezbytně nutné pro jejich zpracování nebo abychom splnili smluvní či statutární podmínky.

4. Odesílání údajů

Není-li v následujících sekcích uvedeno jinak, budou údaje zpracovány na serverech poskytovatelů technických služeb, které pro tento účel najímáme. Tito poskytovatelé zpracují data pouze po obdržení výslovných pokynů, a jsou dle smlouvy povinni zaručit adekvátní technické a organizační podmínky nutné pro ochranu osobních dat. V souvislosti s integrovanými službami jiných poskytovatelů zmíněných v tomto Prohlášení o ochraně údajů lze předpokládat, že budou data odeslána do hlavního sídla daných poskytovatelů. Tito poskytovatelé mohou mít sídlo v tzv. třetích zemích mimo Evropskou unii nebo Evropské ekonomické společenství. Další informace jsou uvedené v sekcích popisujících jednotlivé služby.

5. Shromažďování údajů při stahování

Když si stáhnete aplikaci, nebudeme aktivně předávat žádné informace příslušnému obchodu s aplikacemi (Apple App Store, Google Play, Amazon App Store, Samsung App Store, atd.). Chcete-li vědět, jaké údaje jsou shromažďovány a zpracovávány příslušnými obchody s aplikacemi jako součást stažení, informujte se prosím sami o jejich zásadách ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádný vliv na případné shromažďování údajů těmito obchody. Máte právo zamezit zpracování svých osobních dat podle článku 7(4) GDPR.

6. Přístupová oprávnění k této aplikaci

Tato aplikace vyžaduje na Vašem zařízení různá přístupová oprávnění. Ta jsou vyžadována pro zajištění určitého rozsahu funkcí našich aplikací. Pokud například chcete stahovat aktualizace pouze pomocí bezdrátového připojení, aplikace potřebuje přístup k vašemu bezdrátovému připojení. Chcete-li prostřednictvím aplikace koupit dodatečný obsah, můžeme vyžadovat přístup k potřebnému rozhraní Vašeho účtu u obchodu s aplikacemi. Dalším příkladem jsou tzv. notifikace typu „Push“, ve kterých můžeme používat rozhraní přímo na Vašem koncovém zařízení pro zobrazení zprávy. Přístupová oprávnění na Vašem mobilním zařízení závisí na operačním systému (například Android, iOS atd.) a obchodu, ve kterém jste aplikaci zakoupili (například Google Play Store, Apple App Store, Amazon, atd.). Obecně platí, že před nainstalováním aplikace dostanete informace o tom, k jakým funkcím aplikace potřebuje přístup. Zpracování technicky nezbytných oprávnění se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Všechna další přístupová oprávnění se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. V operačním systému Apple iOS můžete kdykoliv nahlédnout do „Nastavení“ a mít okamžitý přehled o tom, k jakému obsahu mají naše aplikace přístup. Tato přístupová práva můžete omezit později. V operačním systému Android je rovněž zapotřebí různých přístupových práv na Vašem mobilním zařízení. Přístupová práva našich aplikací můžete ověřit pod položkou „Nastavení / Aplikace“.

7. Kontaktní formulář

Naše aplikace obsahuje kontaktní formulář, jehož prostřednictvím nám můžete zaslat vzkaz. Přenos vašich údajů je šifrován. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Všechna pole označená jako povinná jsou nutná ke zpracování vaší žádosti. Bez poskytnutí těchto údajů nebude možné vaši žádost zpracovat. Poskytnutí případných dodatečných údajů je dobrovolné. Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím emailové adresy.

8. Registrace a přihlášení

Použití některých funkcí aplikace vyžaduje registraci prostřednictvím aplikace. Dokončením registrace vstupujete do uživatelského smluvního vztahu. V souvislosti s tímto vztahem budou zpracovány pouze vámi poskytnuté informace. Požadované informace jsou uvedené v registračním formuláři. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. K vytvoření uživatelského vztahu je nezbytné uvést všechny údaje označené jako povinné. Poskytnuté údaje slouží pouze pro účely uvedené v podmínkách použití a budou uloženy pouze po dobu trvání uživatelského vztahu. Ten lze kdykoli ukončit deaktivací vašeho účtu.

9. Facebook Connect

Nabízíme vám snadnější způsob registrace k našim hrám a službám pomocí Facebooku. Pro tento účel můžete použít svůj existující Facebook účet. Když kliknete na Přihlásit se pomocí Facebooku, můžete použít tento způsob registrace pomocí našeho online portálu. K tomu musíte mít již zřízený účet na Facebooku nebo mít k Facebooku přístup. Pokud byste se chtěli zaregistrovat na jedné z našich služeb prostřednictvím svého účtu na Facebooku, bude prvním krokem registračního procesu okamžité přesměrování na Facebook. Facebook vás poté požádá o přihlášení nebo registraci. V žádném případě nebudeme mít přístup k vašim osobním přihlašovacím údajům (uživatelské jméno a heslo). Ve druhém kroku propojíte svůj profil na Facebooku se službou, ke které se chcete zaregistrovat. V tomto bodě se dozvíte, jaké údaje z Vašeho profilu na Facebooku nám budou předány. Tyto údaje jsou obvykle vaše „veřejné informace“ na Facebooku a informace, které jste zpřístupnili veřejnosti nebo schválili pro konkrétní použití. Údaje tohoto typu obecně zahrnují vaše jméno, obrázek profilu a titulní fotografii, vaše sítě, vaše uživatelské jméno (Facebook URL) a vaše uživatelské číslo (Facebook ID). Budeme též používat e-mailovou adresu, kterou jste uložili na Facebooku, abychom Vás mohli kontaktovat i mimo Facebook. Přehled veřejných informací ve svém profilu můžete zobrazit pomocí nabídky Obecná nastavení účtu Vašeho profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.
Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a. Pokud chcete zrušit spojení mezi modulem Facebook Connect a našimi službami, přihlaste se do Facebooku a ve svém profilu proveďte potřebné změny. Poté už nebudeme mít žádné právo používat informace z Vašeho profilu na Facebooku.

10. Zpracování dat v našich hrách

V našich hrách máme možnost sledovat a hodnotit různé úkony na hráčské úrovni. Týká se to především kontaktních údajů poskytnutých při registraci a vaši činnosti během hraní. Pro tyto účely sbíráme údaje o vašem připojení, například IP adresu. Musíme mít možnost tuto informaci zpracovat, abychom mohli umožnit herní činnost. Zpracování se proto řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b.

11. Platby prostřednictvím naší aplikace

V zásadě si naše hry můžete užívat, aniž byste nám poskytli jakékoliv osobní informace. Pokud zaplatíte za placené služby v našich hrách, vaše osobní údaje získá poskytovatel příslušné platební služby. Všechna data týkající se plateb, například vaše kontaktní a platební údaje, zprvu sbírá a zpracovává příslušný poskytovatel plateb. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6(1)(b). Při platbách získáváme geolokaci vaší IP adresy, což nám umožňuje zjistit, v jaké zemi se nacházíte. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. c. a je nutné pro vyhovění povinnostem vyplývajícím se zákona. Tato povinnost vzniká na základě Předpisu 2006/112/EC (Předpis MOSS). Získáváme také informace od poskytovatelů platebních služeb za účelem předcházení platebním podvodům. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. c. a je nutné pro vyhovění povinnostem vyplývajícím se zákona.

12. Novinky

V následující části vás budeme informovat o našem zpravodaji, o dalších typech obchodních e-mailů a elektronické komunikace a o vašem právu vznést námitku. Přihlášením se k odběru našeho zpravodaje souhlasíte s jeho přijetím a s níže popsanými postupy. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) GDPR a § 7 odst. 2 č. 3 německého zákona proti nekalé soutěži (UWG). Do pojmu „reklamní sdělení“ nezahrnujeme tyto informace: informace o technických a organizačních procesech a informace týkající se poskytování služeb našim uživatelům.

K přihlášení se k odběru zpravodaje používáme dvojitý přihlašovací postup, který slouží k potvrzení vaší e-mailové adresy. Toto potvrzení je nutné k tomu, aby se nikdo nemohl přihlásit pomocí cizí e-mailové adresy. Přihlášky k odběru zpravodaje jsou ukládány v souladu se zákonem, abychom v případě potřeby měli důkaz o registraci. To zahrnuje uložení samotného přihlášení, čas potvrzení a IP adresu. Ukládáme také všechny změny vašich údajů u poskytovatele služby rozesílání zpravodaje. Zpracování těchto údajů je nezbytné, aby bylo možné prokázat udělení souhlasu. Právní základ vyplývá z naší právní povinnosti doložit váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 7 odst. 1 GDPR).

Novinky jsou zasílány s pomocí externího poskytovatele služeb se sídlem v EU, kterého jsme pro tuto zpracovatelskou činnost najali v souladu se zákonnými požadavky. Zpravodaje obsahují pixely, které jsou načteny serverem poskytovatele služby rozesílajícího zpravodaje, a to ihned po jeho otevření. V rámci tohoto procesu jsou shromažďovány některé informace, jako je vaše IP adresa a čas vyzvednutí. Tyto informace slouží k technickému vylepšení nebo k analýze cílových skupin a jejich chování při čtení na základě jejich lokality (kterou lze určit pomocí IP adresy) nebo přístupových časů. Získávání statistických údajů zahrnuje také zjištění, jestli a kdy uživatelé otevírají zpravodaje a kdy klikají na jaké odkazy. Z technických důvodů lze tuto informaci přiřadit k jednotlivým odběratelům zpravodaje. Tyto analýzy nám mají především pomoci identifikovat čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobit jim náš obsah nebo zaslat jiný obsah na základě jejich zájmů. Individuální analýza se provádí s vaším souhlasem, který dostaneme při získání vaší e-mailové adresy. Zpracování těchto údajů se řídí podle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. K tomu stačí použít odkaz uvedený na konci každého našeho e-mailu nebo to udělat pomocí formuláře zákaznické podpory. Bohužel, nelze zažádat o částečné odhlášení od poskytovatele služby rozesílající zpravodaje nebo poskytovatele zajišťujícího statistické analýzy. Pokud se chcete odhlásit, musíte přihlášku k odběru zrušit úplně.

13. Použití e-mailové adresy

E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete při registraci nebo platbě, můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o podobných produktech a službách, které nabízíme. Slouží to našemu oprávněnému zájmu kontaktovat stávající zákazníky za účelem přímého marketingu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s. § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži. Své svolení můžete kdykoli odvolat, aniž by vám vznikly jiné náklady než transakční náklady podle základních sazeb. Odhlášení k odběru můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu.

14. Ankety

Čas od času provádíme průzkum spokojenosti s našimi hrami. Pro tyto účely sbíráme a zpracováváme vaše kontaktní údaje poskytnuté v anketách. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. a. a vaším souhlasem. Vaše účast na těchto anketách je dobrovolná. Váš souhlas s jejich použitím lze kdykoli odvolat. Ankety pro nás provádí SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, Kalifornie 94403, “SurveyMonkey”) Společnost SurveyMonkey sbírá dodatečné údaje od účastníků anket prostřednictvím souborů cookie, které slouží pouze k zajištění funkčnosti anket způsobem, ke kterému byly určeny. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud se našich anket nezúčastníte, nebudeme sbírat žádné vaše osobní údaje.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

15. Zpracovávání log souborů aplikace

Pokud použijete naše služby, budeme zprvu automaticky (bez registrace) ukládat všeobecné informace (které neslouží v souvislosti s jednotlivci). Náš webový server například běžně ukládá tyto informace: IP adresu, ID zařízení, druh zařízení, operační systém, čas odeslání žádosti serveru. Zpracování těchto údajů provádíme na základě našich legitimních zájmů a řídí se zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Zpracování slouží k technické administraci a bezpečnosti v rámci aplikace.

16. Bugsnag

V některých našich hrách využíváme služeb nástroje Bugsnag od společnosti Bugsnag Inc. (USA). Tato služba nám umožňuje rychle identifikovat chyby v našich hrách, které způsobily selhání nebo pád, a tím zlepšit naši službu. V případě chyby dojde k odeslání ID hráče, jména hráče, podrobností o stránce nebo aplikaci, kde chyba nastala, a souvisejících dat do společnosti Bugsnag na vyhodnocení chyb.
Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Bugsnag najdete na adrese: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, protože služba slouží našemu oprávněnému zájmu cíleně řešit technické chyby. Přenos výše zmíněných informací společnosti Bugsnag je technicky nezbytný. Námitky proti tomuto zpracování bude řešit naše podpora: https://support.goodgamestudios.com/

17. Potírání podvodů

Zpracováváme pseudonymní informace, jako například IP adresu a ID zařízení, pro účely odhalování podvodů třetích stran ve spojitosti se získáváním zákazníků. V tomto směru nás podporují externí poskytovatelé služeb, u nichž máme jistotu, že splňují stejné statutární podmínky. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Toto zpracovávání zvyšuje organizační bezpečnost aplikace.

18. Facebook SDK

V naší aplikaci používáme vývojářskou sadu Software Development Kit (SDK) společnosti Facebook. Facebook SDK vydává a spravuje společnost Facebook. Prostřednictvím této integrace můžeme propojit některé služby aplikace Facebook s našimi aplikacemi. Uživatelé mohou například využít Facebook SDK pro sdílení obsahu našich aplikací na vlastním profilu Facebook Timeline nebo pro posílání zpráv ostatním uživatelům Facebooku. Více informací o sadě Facebook SDK v operačním systému iOS naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/ios. Pro operační systém Android viz: https://developers.facebook.com/docs/android. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. b. Facebook App Events: Používáme službu Facebook App Events pro posouzení dosahu našich reklamních kampaní a využití sady Facebook SDK. Facebook nám poskytuje pouze souhrnné analýzy chování uživatelů našich aplikací. Nemáme také žádný vliv na údaje, které budou zpracovány službou Facebook App Events.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.
Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. V našich nastaveních aplikace se můžete odhlásit z používání služby App Events pro dané účely.

19. Informace o naší facebookové stránce

Pokud navštívíte naše stránky na Facebooku, které používáme pro reprezentaci naší společnosti nebo jednotlivých produktů nebo služeb, dojde ke zpracování některých vašich osobních údajů. Jedinou společností, která je zodpovědná za pracování osobních údajů, je Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko, „Facebook“). Další informace o zpracování osobních údajů společností Facebook naleznete na https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zpracování přehledů stránky
Facebook nám poskytuje anonymizované statistiky a přehledy týkající se naší facebookové stránky, které nám pomáhají porozumět typům činností, které lidé na naší stránce provozují (takzvané „přehledy stránky“). Tyto přehledy stránky jsou vytvářeny na základě konkrétních informací o jednotlivcích, kteří naši stránku navštívili. Toto zpracování osobních údajů provádí společnost Facebook a my, v roli společných správců. Zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu vyhodnotit typy činností, které na naší stránce probíhají, a na základě našich poznatků naši stránku vylepšit. Právním základem tohoto zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR. V žádném případě nejsme schopni přiřadit informace získané prostřednictvím přehledu stránek ke konkrétnímu profilu na Facebooku použitím označení „To se mi líbí“ pro naši stránku.

S Facebookem jsme uzavřeli dohodu o sdílení odpovědnosti za zpracování, ve které je stanoveno rozdělení závazků ochrany údajů mezi nás a společnost Facebook. Podrobnosti o zpracování osobních údajů na vytvoření Přehledů stránky a dohodu platnou mezi námi a Facebookem naleznete na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Zpracování údajů, které nám poskytují naše stránky Facebook
Zpracováváme také údaje, které nám poskytujete prostřednictvím našich facebookových stránek. Takovými informacemi mohou být vaše uživatelské jméno na Facebooku, vaše hráčské jméno v jedné z našich her, kontaktní údaje nebo korespondence s námi. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud jsme vás dříve přímo požádali o to, abyste s námi tyto údaje sdíleli, například v rámci průzkumu či soutěže. Toto zpracování budeme provádět my jako výhradní správce údajů.

Pokud jste nám sdělili údaje, protože se účastníte některé ze soutěží, zpracujeme je v pouze v případě, že je to nutné k tomu, abychom vám odeslali cenu. Po doručení ceny nebo v případě, že nevyhrajete, budou vaše údaje smazány. Právním základem tohoto zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno b GDPR.

Osobní údaje, které jsme shromáždili prostřednictvím průzkumů, budou zpracovávány v anonymizované formě, abychom zajistili, že budou zákazníci s našimi nabídkami spokojeni. Toto zpracování slouží našemu oprávněnému zájmu neustálého vylepšování našich nabídek, a jeho právním základem je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR.

20. Google Marketing Services

Naše aplikace používá služby marketing a remarketing společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Tyto služby nám umožňují zobrazit cílenou reklamu, díky čemuž můžeme uživatelům nabídnout reklamu, která by je mohla zajímat. Skrze remarketing nabízíme uživatelům reklamy a produkty, které je zajímají, na základě jejich činnosti v jiných aplikacích v rámci sítě Google. Pro tyto účely Google při přístupu do naší aplikace používá určitý kód a tzv. (re)marketingové tagy/značky, které jsou součástí aplikace. Díky tomu se do zařízení uživatele uloží samostatný soubor cookie, tzn. malý soubor, nebo podobná, srovnatelná technologie. Soubory cookie mohou být využívány různými doménami, včetně google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. Soubor zaznamenává, jaké aplikace uživatel navštívil, o jaký obsah má zájem a jakých nabídek využil. Dále se ukládají technické údaje o použitém prohlížeči a operačním systému, odkazujících aplikacích, o délce návštěvy a jakékoli další údaje související s použitím online produktů a služeb. Ukládají se také uživatelské IP adresy, rádi bychom vás však informovali, že v rámci služby Google Analytics jsou IP adresy uživatelů členských států Evropské unie nebo jiných zemí, které jsou součástí Dohody o evropském ekonomickém společenství, zkrácené. Všechna uživatelská data budou zpracovaná jako pseudonymní data. Google neukládá žádná jména ani emailové adresy. Zobrazené reklamy tedy nejsou cílené na konkrétní osobu, ale na majitele souboru cookie. Google tyto údaje přeposílá na servery v USA, kde jsou ukládány. Jedna z námi využívaných marketingových služeb společnosti Google je program pro online reklamy Google AdWords. V případě Google AdWords dostane každý zákazník AdWords jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat pomocí aplikací klientů AdWords. Informace získaná souborem cookie slouží k vytvoření statistik pro konverzi klientů AdWords, kteří souhlasili se sledováním za účelem konverze. Klienti AdWords vidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku s kódem pro sledování konverze. Nezískají však žádnou informaci, která by identifikovala konkrétní osoby. Můžeme zahrnout reklamy třetích stran na základě služby Google Marketing Services, zvané DoubleClick. DoubleClick používá soubory cookie, aby umožnil společnosti Google a jejím partnerským aplikacím umístit reklamu na základě návštěv uživatelů dané aplikace nebo jiných aplikací na internetu. Služby Google používají Tag Manager společnosti Google. Více informací o používání dat společností Google pro marketingové účely najdete na této stránce: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Zásady ochrany soukromí společnosti Google najdete zde https://www.google.com/policies/privacy. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud nesouhlasíte s marketingovými službami Google a s cílenou reklamou na základě zájmů uživatele, můžete se odhlásit pomocí nastavení a možnosti odhlášení poskytnutou společností Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA. Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

21. Google SDK (Firebase Analytics)

Používáme vývojářskou platformu „Google Firebase“ a další související funkce a služby společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Google Firebase je platforma pro vývoj aplikací pro mobilní zařízení a webové stránky. Google Firebase nabízí řadu funkcí, o kterých se lze dočíst na této souhrnné stránce: https://firebase.google.com/products/ Funkce zahrnují ukládání aplikací včetně soukromých uživatelských údajů, jako například jimi vytvořený obsah nebo informace týkající se jejich interakce s aplikacemi. Google Firebase také nabízí rozhraní umožňující interakci mezi uživateli aplikace a jinými zařízeními. Analýza uživatelských interakcí se provádí pomocí služby Firebase Analytics. Tato služba nám umožňuje zaznamenávat interakce našich uživatelů. Zaznamenáváme například první otevření aplikace, odinstalování aplikace, aktualizace, spadnutí aplikace nebo četnost použití aplikace. Zaznamenáváme a vyhodnocujeme také určité zájmy uživatelů. Informace zpracované službou Google Firebase mohou být použity dalšími službami Google, například Google Analytics nebo Google Marketing Services. V tomto případě budou použity pouze pseudonymní informace, například Android Advertising ID nebo Advertising Identifier pro iOS, k rozpoznání mobilních zařízení uživatelů. Více informací o používání dat společností Google pro marketingové účely najdete na této souhrnné stránce: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Zásady ochrany soukromí společnosti Google najdete zde https://www.google.com/policies/privacy. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud nesouhlasíte s marketingovými službami Google a s cílenou reklamou na základě zájmů uživatele, můžete se odhlásit pomocí nastavení a možnosti odhlášení poskytnutou společností Google: http://www.google.com/ads/preferences. Nelze vyloučit převod vašich údajů do USA.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

22. AppsFlyer SDK

Naši aplikaci analyzuje technologie od společnosti AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, Kalifornie 94105). Za tímto účelem shromažďujeme a uchováváme některé údaje z vašich relací a interakcí. Tyto údaje potřebujeme pro vylepšení obsahu a použitelnosti našich her a k optimalizaci činnosti koncového uživatele. Údaje z relací a interakcí nikdy nezpracováváme v personalizované formě, nýbrž pod pseudonymem. Více informací o zpracování údajů společností AppsFlyer najdete v jejích zásadách ochrany soukromí: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud nechcete být sledováni službou AppsFlyer, můžete se kdykoli odhlásit zde: https://www.appsflyer.com/optout

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

23. Microsoft Bing Ads

Součástí naší aplikace je také nástroj pro sledování a konverzi Bing Ads of společnosti Microsoft (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”). Microsoft ukládá do uživatelova zařízení soubor cookie, který umožňuje analyzovat používání našich online služeb. Předpokladem k tomu je, že uživatel otevřel naši aplikaci prostřednictvím reklamy Microsoft Bing Ads. To nám a společnosti Microsoft umožní zjistit, že někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na naše online služby a dostal se na předem určenou cílovou stránku. Vidíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a byli přesměrováni na cílovou stránku (konverze). Neukládají se žádné IP adresy. Nejsou vyzrazeny žádné další osobní údaje týkající se totožnosti uživatele. Více informací o ochraně soukromí a souborech cookie používaných službou Microsoft Bing Ads najdete v prohlášení Microsoftu o ochraně soukromí: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. Zpracování těchto údajů se řídí zákonem GDPR, čl. 6, par. 1, věta 1, písm. f. Pokud se nechcete účastnit marketingového procesu Bing Ads, můžete to společnosti Microsoft sdělit zde: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Garantujeme přiměřenost přenosu dat do třetí země USA prostřednictvím dohody o standardních smluvních doložkách EU.

24. Taboola

Použití technologií, které patří společnosti Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv), nám umožňuje používat cílenou reklamu na základě sledování uživatelského chování on-line a zájmů uživatele. Taboola používá cookies (nebo obdobné technologie) k určení vašich nejčastěji navštěvovaných stránek a ke sledování vašeho pohybu na naší stránce. Taboola využívá pseudonymizační metody ke shromažďování dat o zařízení, dat protokolů a uživatelských profilů. Uživatelské profily nejsou propojeny s údaji o nositeli pseudonymu a nelze z nich tedy získat osobní údaje o uživateli. Za výše zmíněným účelem odesíláme společnosti Taboola vaši IP adresu. Zpracování dat se děje na právním základě našeho oprávněného ekonomického zájmu (viz článek 6 odst. 1 písmeno f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR). O vyřazení ze sledování můžete požádat prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Po vyřazení ze sledování už se vám nebude dále zobrazovat individualizovaný obsah a individualizované reklamy.

25. Pinterest

Používáme reklamní služby poskytované sociální sítí Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Stránku využíváme pro rezervaci reklamního místa na „špendlících“ na Pinterestu.  Pokud se dostanete na některou z našich nabídek prostřednictvím špendlíku, který jsme si rezervovali, Pinterest tuto informaci zpracuje a předá nám ji jako statistiku (konverzi). To nám například umožňuje zjistit, kolik uživatelů na naše špendlíky kliklo. Nezískáváme žádné informace, které by umožňovaly osobní identifikaci uživatele. Dále poté analyzujeme, zda si uživatel následně stáhl naši aplikaci. Co se zpracování osobních údajů týče, právním základem je článek 6 odstavec 1 písmeno f GDPR. Na tomto odkaze se proti sledování můžete ohradit: https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data

26. Reklamy v aplikacích

V našich aplikacích můžete sledovat video sekvence od poskytovatelů třetích stran, které jsou sponzorované reklamami. Umožňuje to například bezplatné používání placeného obsahu. Zhlédnutí těchto videí je dobrovolné a vy jako uživatel jej musíte aktivně potvrdit.

Reklamy zobrazené prostřednictvím našich partnerů jsou buď personalizované nebo nepersonalizované (kontextové). Údaje, které poskytnete, když používáte reklamní média, jsou shromažďovány a analyzovány, což je podrobněji vysvětleno níže.

Náš poskytovatel služby SDK, společnost Fyber (Fyber N.V., Johannisstraße 20, 10117 Berlin), a služby Admob, společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“), nám umožňují využívat tento typ zpeněžení reklam. Pokud se hráč rozhodne sledovat videoreklamu, poskytovatel služby převezme kontrolu nad reklamními sítěmi ve hře. Součástí tohoto procesu je sdílení parametrů prostřednictvím rozhraní s reklamními sítěmi: ID reklamy, IP adresa, prohlížeč, operační systém, verze, země, město, ID umístění a ID svazku. Cílem tohoto přenosu informací je zobrazení nejlepšího možného reklamního materiálu danému uživateli. SDK pro zmíněné reklamní sítě mohou také zpracovávat osobní údaje, jako je reklamní ID a IP adresa, aby takový reklamní materiál mohly poskytnout.

Fyber také provozuje své vlastní reklamní sítě (Fyber Marketplace a Heyzap Ad Network), které se používají ke zobrazení personalizovaných i kontextových reklam. Fyber k tomu účelu využívá pouze informace z obecných přístupových oprávnění aplikace. Údaje zpracováváme naším jménem. Více informací o zpracování údajů společností Fyber naleznete zde: https://www.fyber.com/gdpr-faqs/.

Právním základem pro zpracování jsou naše oprávněné finanční zájmy (čl. 6 odstavec 1 písmeno f GDPR). Jako uživatel můžete tuto formu personalizovaných reklam kdykoli vypnout ve vašich nastaveních aplikace (výjimka). V takovém případě jsou všechny pseudonymní informace z naší strany anonymizovány a bude se zobrazovat pouze kontextová reklama. Personalizovanou reklamu můžete také deaktivovat v nastaveních svého mobilního zařízení. Provedete to následujícím způsobem:

Android

 1. V závislosti na vašem zařízení naleznete nastavení Google na některém z těchto míst:
  – Ve zvláštní aplikaci s názvem „Nastavení Google“
  – Procházejte svou hlavní aplikací „Nastavení“ a klepněte na Google
 2. Klepněte na „Reklamy“
 3. Klepněte na tlačítko přepínače vedle Odhlásit se z personalizace reklam

iOS

Zařízení s iOS používají reklamní identifikátor Apple.
Více informací o různých možnostech využívání tohoto identifikátoru naleznete v aplikaci Nastavení na svém mobilním zařízení.
Lze to provést takto:

 1. Otevřete „Nastavení“
 2. Vyberte „Soukromí“
 3. Vyberte „Reklamy“

Zde si můžete vybírat mezi konkrétními nastaveními pomocí tlačítka přepínače.

Reklamní partneři

SlužbaPartneři v oblasti služebRole zpracovateleTypy reklamDalší informace
Unity AdsUnity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USASpoleční správciPersonalizované a kontextové reklamySpecifické informace o ochraně osobních údajů a možnost odhlášení od personalizovaných reklam se také zobrazují transparentně ve videopřehrávači.
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Facebook Audience Network SDKMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IrskoSpoleční správciPersonalizované reklamyJako uživatel služby Facebook můžete v nastavení vypínat personalizované reklamy na stránkách třetích stran.
https://www.facebook.com/about/ads
AdColonyAdColony, Inc 11400 W Olympic Blvd #1200, Los Angeles, CA 90064, USASpoleční správciPersonalizované a kontextové reklamyhttps://www.adcolony.com/privacy-policy/

27. Právo nesouhlasit

Podle článku 21 GDPR máte právo nesouhlasit s veškerým zpracováním dat, které probíhá podle čl. 6, par. 1, věty 1, písm. e nebo f GDPR.

28. Vaše další práva

Jakožto zúčastněná osoba máte právo proti nám použít svá práva. Konkrétně máte tato práva:

 • V souladu s článkem 15 GDPR a se sekcí 34 BDSG, máte právo si vyžádat informace o tom, zda a v jakém rozsahu zpracováváme vaše osobní údaje.
 • Máte právo po nás žádat opravdu svých osobních dat podle článku 16 GDPR.
 • Máte právo po nás žádat vymazání svých osobních dat podle článku 17 GDPR a sekce 35 BDSG.
 • Máte právo zamezit zpracování svých osobních dat podle článku 18 GDPR.
 • Máte právo, podle článku 20 GDPR, si od nás vyžádat své osobní údaje, které jsme od vás obdrželi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto údaje předat jinému kontrolnímu subjektu.
 • Svá práva můžete uplatnit, pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře podpory.

29. Zásady ochrany soukromí nezletilých

Služba není zacílena na nikoho do 16 let věku a tito uživatelé by ji neměli používat. Neshromažďujeme osobní údaje od jakékoli osoby, o které víme, že nedosáhla 16 let věku.

30. Pracovník pro ochranu dat

Našeho pracovníka zodpovědného za ochranu dat lze kontaktovat zde:

Stillfront Germany GmbH/Goodgame Studios
c/o Data Protection Officer/ confidential
Theodorstrasse 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

31. Stížnost úřadům

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů představuje porušení zákona GDPR, máte právo podat stížnost dohlížejícímu orgánu podle článku 77 GDPR.  
 
 
Verze: 01/2022