Termeni şI condiții generale

Valabile de la 01.06.2022

1 Obiect; Aplicabilitate

1.1

Termenii și condițiile generale următoare reglementează utilizarea jocurilor online și mobile și a altor servicii puse la dispoziție de Stillfront Germany GmbH (denumit în continuare „Stillfront Germany GmbH”), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, pe site-urile web Stillfront Germany GmbH și în magazinele de aplicații.

1.2

Stillfront Germany GmbH își rezervă dreptul de a-și dezvolta în continuare jocurile online, jocurile pe mobil și alte oferte de servicii pentru a se asigura că acestea rămân în permanenţă atractive pentru un număr cât mai mare de utilizatori. Utilizatorii vor fi informați în mod corespunzător cu privire la acest fapt.

1.3

Jocurile online și pe mobil, precum și celelalte servicii oferite de Stillfront Germany GmbH sunt destinate exclusiv pentru scopuri de divertisment. Utilizarea jocurilor sau a serviciilor în scopuri de afaceri sau comerciale este strict interzisă. Stillfront Germany GmbH îi avertizează pe utilizatori că în jocurile online individuale sau în jocurile pe mobil pot apărea rollback-uri sau resetări de conținut, în care progresul jocului și, în unele cazuri, obiectele virtuale achiziționate în joc sunt resetate. Acest lucru poate avea loc în special în cazurile în care Stillfront Germany GmbH a permis unui utilizator să participe la un joc online sau pe mobil care încă nu este finalizat (lansare-pilot sau versiune beta).

1.4

Utilizatorul este obligat să se asigure că mediul său digital este compatibil cu cerințele tehnice ale produsului digital. Înainte de încheierea contractului, utilizatorul poate consulta cerințele tehnice la https://goodgamestudios.com/requirements.

1.5

Pe lângă acești termeni și condiții generale se vor aplica și orice reguli existente asociate jocului respectiv online sau pe mobil. În caz de contradicții între acești termeni și condiții generale și regulile de joc, au prioritate prevederile acestor termeni și condiții generale. În plus, se vor aplica și anumiți termeni și condiții specifice pentru anumite jocuri online sau pe mobil, versiuni specifice și/sau componente ale jocurilor online sau pe mobil și servicii individuale oferite pe site-urile web ale Stillfront Germany GmbH, după caz. Utilizatorii vor fi informați în mod adecvat cu privire la orice termeni și condiții specifice, înainte de utilizarea ofertei respective.

1.6

Utilizatorii au posibilitatea de a utiliza serviciile partenerilor contractuali ai Stillfront Germany GmbH pentru diferite jocuri online și pe mobil, precum și alte servicii. În acest caz se încheie un contract separat între utilizator și partenerul contractual respectiv al Stillfront Germany GmbH. Utilizatorul este informat în acest sens înainte de încheierea contractului, în mod adecvat.

1.7

Alte prevederi sau alți termeni și alte condiții generale ale utilizatorului, diferite de termenii și condițiile Stillfront Germany GmbH, se aplică numai dacă Stillfront Germany GmbH și-a dat consimțământul în prealabil cu privire la valabilitatea acestora.

2 Încheierea contractului

2.1

Înregistrarea utilizatorului – alternativ, instalarea aplicației – este o precondiție pentru utilizarea jocurilor online sau pe mobil și a celorlalte servicii furnizate de Stillfront Germany GmbH. Utilizatorii nu au dreptul de a solicita înregistrarea sau încheierea unui contract cu Stillfront Germany GmbH.

2.2

Înregistrarea este permisă doar persoanelor fizice. Ca utilizatori autorizați sunt acceptate doar persoane individuale (fără grupuri, familii, parteneri de viață etc.).

2.3

Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu au permisiunea să se înregistreze.

2.4

Utilizatorii nu au permisiunea de a descărca jocuri pe mobil din Apple App Store dacă acest lucru ar încălca o interdicție legală. De exemplu, acest lucru se poate aplica în următoarele cazuri:

  • Dacă utilizatorii se află într-o țară asupra căreia guvernul S.U.A. a impus un embargou sau într-o țară pe care guvernul S.U.A. a clasificat-o drept susținătoare a terorismului.
  • Dacă utilizatorii sunt incluși pe lista părților interzise sau restricționate a guvernului S.U.A.

2.5

Utilizatorii trebuie să introducă un nume de jucător și, de obicei, o adresă de e-mail înregistrată pe numele acestuia pentru a se înregistra pentru jocurile online; pentru jocurile pe mobil este necesar un nume de jucător. Utilizatorii nu au dreptul la alocarea unui anumit nume de jucător. Numele de jucător selectat nu trebuie să încalce drepturile terților și nu trebuie să aducă atingere interdicțiilor juridice existente sau bunelor moravuri. În plus, nu este permisă alegerea unui adrese de e-mail sau de internet drept nume de jucător. Utilizatorul garantează faptul că informațiile oferite către Stillfront Germany GmbH la momentul înregistrării sunt reale și complete.

2.6

Pentru jocurile individuale, utilizatorii se pot înregistra și prin intermediul furnizorilor de terță parte (de exemplu, rețelele de socializare sau magazinele de aplicații mobile). În acest scop, datele necesare pentru înregistrare sunt preluate din contul utilizatorului de la furnizorul de terță parte respectiv.

2.7

Înregistrarea trebuie efectuată personal. Nu este permisă înregistrarea de către terți, îndeosebi de către terți care efectuează înregistrări ale persoanelor individuale la diferiți furnizori de servicii (servicii de înregistrare și/sau servicii de înscriere).

2.8

După înregistrarea cu succes, utilizatorul deschide un cont („cont de utilizator”) pe care îl administrează în mod independent. Contul de utilizator nu poate fi transferat fără acordul Stillfront Germany GmbH.

2.9

Nu există dreptul de înregistrare sau activare.

3 Obligațiile generale ale utilizatorului

3.1

Datele utilizatorului

Utilizatorul este de acord să comunice neîntârziat către Stillfront Germany GmbH toate modificările ulterioare ale datelor indicate în cadrul procesului de înregistrare, îndeosebi modificarea adresei de e-mail. La cererea Stillfront Germany GmbH, utilizatorul este obligat să confirme corectitudinea datelor sale.

3.2

Date de conectare, identificare, parole

3.2.1

Utilizatorii sunt obligați să păstreze strict secret datele sale de conectare, identificarea și parolele.

3.2.2

Prin termenii „date de conectare”, „identificare” și „parole” se înțeleg toate secvențele de litere și/sau semne și/sau cifre, utilizate la autentificarea utilizatorilor și la prevenirea utilizării de către persoane terțe neautorizate. Parola nu trebuie să fie aceeași cu numele de jucător și trebuie să conțină o combinație de cifre și litere.

3.2.3

Utilizatorii sunt obligați să protejeze toate datele de conectare, identificare și parolele împotriva accesului neautorizat al unor terțe persoane.

3.2.4

În cazul în care utilizatorul are motive să suspecteze faptul că terțe persoane au obținut sau ar fi putut obține datele de conectare, identificarea sau parolele în mod neautorizat, acesta va informa imediat Stillfront Germany GmbH și își va modifica datele sau va dispune modificarea acestora de către Stillfront Germany GmbH. În acest caz sau în cazul în care Stillfront Germany GmbH are motive solide să suspecteze utilizarea abuzivă a datelor, Stillfront Germany GmbH are dreptul să blocheze temporar accesul la contul utilizatorului. Dacă există dovezi privind utilizarea abuzivă a datelor, Stillfront Germany GmbH îl va informa pe utilizator.

3.2.5

Utilizatorii nu sunt îndreptățiți în nicio împrejurare să utilizeze datele de conectare ale unui alt utilizator, decât dacă regulile jocului online sau pe mobil sau ale serviciului respectiv prevăd excepții.

3.3

Utilizarea paginilor de internet Stillfront Germany GmbH și conținutul paginilor de internet

3.3.1

Paginile de internet și jocurile pe mobil Stillfront Germany GmbH includ conținut variat, care este protejat în favoarea Stillfront Germany GmbH sau în favoarea unor terțe persoane, prin mărci comerciale, drepturi de autor sau în alt mod. Dacă nu se permite altfel în mod explicit în cadrul acestor termeni de utilizare, utilizatorul nu este îndreptățit să editeze, să copieze, să distribuie, să reproducă public, să folosească în scopuri publicitare sau extracontractuale paginile de internet Stillfront Germany GmbH, jocurile mobile sau conținuturile sau orice părți din acestea. Este permisă doar reproducerea de natură tehnică în scopuri de navigare, precum și reproducerea permanentă exclusiv pentru uzul privat. Este interzisă modificarea, suprimarea sau înlăturarea informațiilor privind dreptul de autor și a denumirilor mărcilor comerciale.

3.3.2

Prin termenul „conținut” se înțeleg toate datele, imaginile, textele, materialele grafice, piesele muzicale, sunetele, secvențele de sunete, videoclipurile, programele și codurile software și alte informații puse la dispoziție de către Stillfront Germany GmbH. Prin termenul „conținut” se înțeleg, în special, și toate serviciile puse la dispoziție pentru descărcare.

3.3.3

Utilizatorii au obligația de a se abține de la orice activități care pot compromite sau întrerupe funcționalitatea corespunzătoare a paginilor de internet Stillfront Germany GmbH, a serviciilor individuale și/sau a ofertelor asociate, sau a jocurilor sale online și pe mobil. De asemenea, utilizatorul are obligația de a se abține de la orice activități care ar putea permite accesul neautorizat la date. Interogarea conținuturilor poate fi realizată doar într-un mod care să nu prejudicieze utilizarea paginilor de internet Stillfront Germany GmbH și a conținuturilor de către ceilalți utilizatori. Este interzis transferul de date sau aplicații software ce pot influența echipamentele hardware sau aplicațiile software ale destinatarilor.

3.3.4

Orice utilizare a paginilor de internet sau a jocurilor pe mobil Stillfront Germany GmbH în scopuri comerciale, îndeosebi în scopuri publicitare, necesită consimțământul prealabil explicit, în scris, al Stillfront Germany GmbH.

3.3.5

Utilizatorii nu au dreptul să publice conținut pe paginile de internet, în jocurile online, jocurile pe mobil sau alte servicii Stillfront Germany GmbH.

3.3.6

Se interzice utilizarea paginilor de internet Stillfront Germany GmbH prin intermediul unui serviciu de anonimizare care ascunde adresa IP reală a utilizatorului.

3.4

Utilizarea aplicațiilor software client

În cazul ofertelor care necesită instalarea prealabilă a unui software client, Stillfront Germany GmbH acordă utilizatorului dreptul nerestricționat, neexclusiv, netransferabil, personal și pe o perioadă limitată (în ceea ce privește acordul de utilizare) de a instala aplicații software client și a le utiliza în scopurile convenite, conform acestor termeni și condiții generale și conform regulilor jocului respectiv. Se interzice orice formă de utilizare a software-ului în scop comercial. Modificările aduse aplicației software client și reconstituirea codului de programare în alte formulare de cod (decompilare) și alte tipuri de inginerie inversă a diverselor niveluri de producție a aplicației software sunt interzise, dacă nu sunt necesare pentru stabilirea interoperabilității. Stillfront Germany GmbH este răspunzătoare pentru daunele aduse utilizatorului, conform cu dispozițiile legale privind răspunderea.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4 Termeni specifici pentru utilizarea jocurilor online și pe mobil

4.1

Utilizatorul are voie să aibă doar un cont la fiecare rundă de joc (de ex. lume, univers etc.) online sau pe mobil, dacă regulile de joc nu au prevederi contrarii explicite. Conturile care încalcă regulile de mai sus pot fi supuse ștergerii sau interdicției, conform condițiilor din articolul 9.

4.2

Utilizatorilor le este interzisă orice formă de intervenție manipulativă în jocurile online sau pe mobil. În mod special, utilizatorii nu sunt îndreptățiți să utilizeze măsuri, mecanisme sau aplicații software care pot perturba funcționarea sau derularea jocului. Utilizatorul nu are voie să inițieze măsuri care pot avea drept urmare solicitarea inacceptabilă sau excesivă a resurselor tehnice. Utilizatorii nu au voie să blocheze, să rescrie sau să modifice conținuturile generate de administrația jocului sau să perturbe în orice alt mod jocul.

4.3

Utilizatorii nu au voie sub nicio formă

a) să creeze sau să utilizeze cheat-uri, mod-uri și/sau hack-uri, precum și orice alte produse software create de terțe persoane, care pot modifica rezultatul jocurilor online sau pe mobil;

b) să utilizeze aplicații software ce facilitează „datamining-ul” sau interceptează sau colectează în alt mod informații referitoare la jocurile online și pe mobil;

c) să folosească în afara jocurilor online sau pe mobil, obiecte virtuale utilizate în jocurile online sau pe mobil, să le cumpere, vândă sau schimbe cu bani „reali“; și/sau

d) să vândă, să cumpere sau să schimbe conturi de utilizator.

Acest lucru include toate eludările, acțiunile similare sau acțiunile al căror efect intră sub incidența interdicțiilor menționate mai sus.

4.4

Utilizatorilor le este, de asemenea, interzis să ruleze jocul online (inclusiv toate paginile de internet individuale) cu alte programe în afară de browserul de internet sau programul client pus la dispoziție. Acest lucru se referă îndeosebi la așa-numite bot-uri, precum și alte instrumente ce înlocuiesc sau completează interfața web. De asemenea, sunt interzise scripturile și programele automatizate, în întregime sau parțial, care îi conferă utilizatorului avantaje față de alți utilizatori. Printre acestea se numără și funcțiile de auto-reîmprospătare și alte mecanisme integrate ale browserului de internet, dacă implică procedee automatizate.

4.5

Nu este permisă deschiderea automată a conturilor de utilizator, indiferent dacă se afișează sau nu pagina de start.

4.6

Toate drepturile asupra obiectelor utilizate și a obiectelor virtuale furnizate în jocurile online sau pe mobil revin exclusiv Stillfront Germany GmbH sau partenerilor contractuali autorizați de către Stillfront Germany GmbH. Utilizatorii primesc doar dreptul neexclusiv de utilizare a obiectelor virtuale pe durata contractului, dar în niciun caz dreptul de proprietate.

5 Condiții speciale pentru utilizarea posibilităților de comunicare (îndeosebi forumuri de discuții, chaturi, comentarii)

5.1

Stillfront Germany GmbH poate pune la dispoziția utilizatorilor diferite posibilități de comunicare pentru conținuturi și contribuții proprii în paginile de internet Stillfront Germany GmbH, în joc și în rețelele sociale (îndeosebi forumuri de discuții, chaturi, bloguri, cărți de oaspeți etc., precum și funcții de adăugare a comentariilor, cunoscute în mod colectiv drept „posibilități de comunicare”), care pot fi utilizate atunci când sunt disponibile. În acest scop, Stillfront Germany GmbH le pune la dispoziția utilizatorilor doar mijloacele tehnice pentru schimbul de informații. Utilizatorii nu au însă dreptul de a pretinde să li se pună la dispoziție astfel de posibilități de comunicare.

5.2

Utilizatorii își asumă pe deplin răspunderea pentru conținuturile și contribuțiile pe care le publică. Utilizatorii se obligă să exonereze în întregime Stillfront Germany GmbH de orice pretenții legitime ale terților, care derivă din încălcarea culpabilă a obligațiilor utilizatorului. Stillfront Germany GmbH revendică în mod explicit orice proprietate asupra conținutului publicat de utilizatori.

5.3

În cadrul posibilităților de comunicare furnizate, utilizatorilor le este interzis să publice sau să distribuie conținuturi pe paginile de internet Stillfront Germany GmbH care:

a) contravin legislației în vigoare, încalcă bunele moravuri sau termenii de utilizare și condițiile sau regulile jocului respectiv;

b) încalcă mărci comerciale, patente, modele de utilitate sau de concepție, drepturi de autor, secrete comerciale sau alte drepturi ale unor terțe persoane;

c) au caracter obscen, rasist, violent, pornografic, au conținuturi pentru adulți sau care periclitează sau prejudiciază altfel dezvoltarea copiilor și adolescenților;

d) au caracter abuziv, hărțuitor sau defăimător;

e) conțin scrisori în lanț sau scheme piramidale;

f) provoacă în mod fals impresia conform căreia ar fi susținute de Stillfront Germany GmbH;

g) conțin datele personale ale unor terțe persoane, fără acordul expres al acestora;

h) au caracter comercial, îndeosebi publicitar.

5.4

Includerea de pagini de internet, de nume de firme sau de produse este permisă doar atât timp cât acest lucru nu vizează cu precădere scopuri publicitare.

5.5

Toți utilizatorii acestor posibilități de comunicare sunt obligați să utilizeze un limbaj corespunzător și acceptabil. Critica defăimătoare sau atacurile jignitoare nu sunt permise.

5.6

Fără a prejudicia alte drepturi în conformitate cu acești termeni și aceste condiții generale, Stillfront Germany GmbH are dreptul de a șterge integral sau parțial conținuturile și contribuțiile care încalcă regulile acestor termeni și condiții generale. De asemenea, Stillfront Germany GmbH are dreptul de a suspenda, permanent sau temporar, utilizatorii care încalcă aceste reguli, aplicând interdicția suplimentară de utilizare a posibilităților de comunicare, sau de a rezilia contractul conform condițiilor din articolul 9.

6 Consecințele nerespectării obligațiilor

6.1

Stillfront Germany GmbH nu este responsabilă pentru daunele ce rezultă din nerespectarea de către utilizator a obligațiilor.

6.2

Fără să prejudicieze celelalte drepturi legale sau contractuale, Stillfront Germany GmbH poate, după cum consideră necesar, să inițieze următoarele măsuri împotriva oricărui utilizator care încalcă în mod culpabil drepturi legale, drepturi ale unor terțe persoane, acești termeni și aceste condiții generale sau orice reguli de joc complementare respective:

a) ștergerea conținutului;

b) avertizarea unui utilizator;

c) blocarea temporară sau permanentă a utilizatorului pentru anumite jocuri online și pe mobil și conținuturi sau pentru toate acestea și pentru conținuturile paginilor de internet Stillfront Germany GmbH;

d) suspendarea utilizatorului, care include suspendarea anumitor funcții de joc pentru acesta (de exemplu, a chatului);

e) emiterea unei interdicții virtuale temporare sau permanente din casă; și/sau

f) încetarea contractului de utilizare conform condițiilor din articolul 9 al acestor termeni și condiții.

6.3

Utilizatorii blocați sau excluși nu pot să se conecteze din nou la un serviciu furnizat de Stillfront Germany GmbH fără consimțământul prealabil al Stillfront Germany GmbH.

7 Taxe de utilizare

7.1

Utilizatorii pot juca jocuri online și pe mobil oferite în general gratuit. Însă, utilizatorii pot utiliza bani să plătească pentru achiziționarea unor monede virtuale (de exemplu, rubine, aur, pietre prețioase, „monedă premium”), anumite caracteristici virtuale și alte servicii (alături de „caracteristicile achiziționabile”) în cadrul jocurilor online și pe mobil. Prețul pentru moneda virtuală dorită este afișat în euro, dolari americani sau în altă monedă specifică regiunii din care provine utilizatorul. Utilizatorul poate achiziționa avantaje sau obiecte virtuale în jocul online sau pe mobil cu moneda premium cumpărată.

7.2

Utilizatorii vor fi informați separat cu privire la caracteristicile disponibile pentru achiziție, în special în ceea ce privește funcțiile care oferă fiecare caracteristică, perioada de valabilitate a caracteristicii pentru achiziție (dacă este cazul), prețul de achiziție și metodele de plată disponibile asociate cu jocul online sau pe mobil.

7.3

Utilizatorii pot trimite oferte pentru achiziționarea caracteristicilor disponibile selectând obiectul dorit și metoda de plată dorită oferită în jocul online sau pe mobil respectiv, făcând clic pe butonul Buy Now (Cumpără acum) și finalizând, astfel, procesul de cumpărare. Contractul dintre utilizator și Stillfront Germany GmbH este considerat încheiat după finalizarea cu succes a procesului de comandă.

7.4

Modalitățile de plată variază în funcție de jocul online sau pe mobil, țara participantului și de disponibilitatea pe piață a modalităților de plată realizabile din perspectivă tehnică. Acestea sunt afișate pentru utilizator la începutul procesului de comandă.

7.5

Suma de bani este colectată prin intermediul furnizorului de servicii mandatat în acest sens de utilizator sau printr-un transfer efectuat de utilizator; pentru jocurile pe mobil, banii sunt colectați prin intermediul magazinului de aplicații respectiv. În anumite cazuri, se pot aplica termenii și condițiile generale ale furnizorului serviciilor de plată mandatat, în plus față de termenii și condițiile generale ale Stillfront Germany GmbH.

7.6

După finalizarea procedurii de plată sau, în cazul unui transfer, după ce suma intră în contul Stillfront Germany GmbH, Stillfront Germany GmbH va credita caracteristicile achiziționabile în contul utilizatorului.

7.7

În jocurile pe mobil de pe paginile de internet ale partenerilor de afaceri individuali și în jocurile online și pe mobil integrate în rețele sociale, încheierea contractului poate fi diferită de procedura descrisă aici. În aceste cazuri, utilizatorii vor fi informați cu privire la procedura specifică încheierii contractului.

7.8

Utilizatorul confirmă și garantează că toate informațiile oferite în cadrul unei tranzacții de plată (în special contul bancar, numărul cardului de credit etc.) sunt complete și corecte.

7.9

Stillfront Germany GmbH își păstrează dreptul de a majora sau reduce taxele pentru toate caracteristicile individuale, în cazul tuturor tranzacțiilor ulterioare.

7.10

În caz de întârziere, se aplică dobânda legală. Stillfront Germany GmbH este de asemenea îndreptățită să blocheze contul utilizatorului, să solicite compensarea daunelor și să suspende serviciile.

7.11

Dacă, din vina utilizatorului (inclusiv din cauza acoperirii insuficiente a contului), Stillfront Germany GmbH trebuie să achite taxe de debitare inversă sau de revocare, atunci utilizatorul suportă costurile rezultate în acest sens.

8 Despăgubire și limitarea responsabilității

8.1

Utilizatorii sunt direct responsabili față de persoanele terțe pentru încălcarea drepturilor lor. Utilizatorul va despăgubi în favoarea Stillfront Germany GmbH, în conformitate cu prevederile legale, toate daunele care rezultă din nerespectarea culpabilă a obligațiilor din acești termeni și condiții, în special dacă aceste daune rezultă din pretenții ale unor terțe părți. Aceasta poate include și costurile reprezentării legale necesare a Stillfront Germany GmbH, inclusiv toate cheltuielile de judecată și onorariul avocatului. Această condiție nu se aplică dacă încălcarea drepturilor nu îi poate fi imputată utilizatorului.

8.2

Răspunderea Stillfront Germany GmbH, indiferent din ce rațiuni legale, fie din nerespectarea contractului, fie din încălcarea obligațiilor, este, în final, determinată în conformitate cu următoarele reglementări:

8.2.1

Stillfront Germany GmbH răspunde, fără nicio limitare, pentru faptele săvârșite cu intenție și pentru neglijența gravă, dar numai pentru neglijență ușoară în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale. În cazul unei încălcări a acestor obligații contractuale, responsabilitatea este limitată la daunele tipice legate de contract.

După cum s-a menționat anterior, „obligațiile contractuale esențiale“ sunt acele obligații care înlesnesc realizarea contractului în conformitate cu reglementările sale și atingerea obiectivelor acestuia și pe a căror respectare utilizatorul se poate baza.

8.2.2

Orice altă responsabilitate a Stillfront Germany GmbH este exclusă.

8.2.3

Stillfront Germany GmbH recomandă utilizatorilor să efectueze în mod regulat copii de rezervă a datelor lor, pentru a evita daune inutile.

8.2.4

Limitările de mai sus nu se aplică în cazul asumării de garanții exprese de către Stillfront Germany GmbH, în cazul intenției și pentru daune apărute din pierderea vieții, integrității corporale sau a sănătății. Răspunderea nu este influențată de Legea privind răspunderea pentru produse (Product Liability Act).

9 Perioada de valabilitate a contractului; ștergerea conturilor de utilizator

9.1

Atât timp cât pentru jocul online sau pe mobil respectiv sau alte servicii nu se prevede contrariul, contractul de utilizare a portalului Stillfront Germany GmbH, a jocurilor online și pe mobil și a altor servicii se încheie pe perioadă nedeterminată. Acesta începe odată cu înregistrarea sau activarea unui cont de către Stillfront Germany GmbH.

9.2

Contractul poate fi reziliat în orice moment de oricare parte. Rezilierea de către Stillfront Germany GmbH va deveni aplicabilă după o lună. Rezilierea de către utilizator se aplică imediat. Ștergerea datelor furnizate de către utilizator către Stillfront Germany GmbH — sau o cerere din partea utilizatorului de a șterge aceste date — va fi considerată o reziliere din partea utilizatorului.

9.3

Fiecare parte are dreptul de a rezilia contractul din rațiuni importante, fără preaviz. Dacă motivul pentru aceasta este încălcarea unei obligații care decurge din acești termeni și aceste condiții, rezilierea este permisă numai după expirarea unui termen limită stabilit pentru remedierea situației sau după un avertisment ineficient. De asemenea, stabilirea unui termen limită pentru măsurile de remediere și un avertisment sunt inutile în cazul în care există circumstanțe speciale care, ținând seama de interesele ambelor părți, justifică rezilierea imediată.

Condițiile care justifică o reziliere imediată de către Stillfront Germany GmbH există, în special dacă

a) apare un comportament care prejudiciază în mod însemnat experiența de joc a altor jucători;

b) se utilizează cheat-uri, mod-uri și/sau „hack-uri”, precum și orice altă formă de aplicații software, instrumente sau scripturi care modifică experiența de joc, respectiv mecanismul de joc al jocurilor online sau pe mobil;

c) contul unui utilizator este folosit de terțe persoane, mai puțin în cazul în care regulile de joc prevăd excepții;

d) utilizatorul folosește contul unei terțe persoane sau utilizează mai multe conturi pentru un joc online, mai puțin în cazul în care regulile de joc prevăd excepții;

e) utilizatorul folosește în afara jocurilor online sau pe mobil obiecte virtuale, utilizate în jocurile online sau pe mobil, încearcă să le cumpere sau să le vândă cu bani „reali” sau să le înlocuiască;

f) utilizatorul a vândut, a achiziționat sau a schimbat un cont de utilizator fără consimțământul Stillfront Germany GmbH;

g) utilizatorul încalcă din culpă legile menite să îi protejeze pe ceilalți jucători sau Stillfront Germany GmbH;

h) utilizatorul încalcă în mod voit acești termeni și aceste condiții generale, condițiile suplimentare aplicabile și/sau regulile de joc; și/sau

i) Stillfront Germany GmbH a pierdut dreptul de a exploata jocul online sau pe mobil respectiv, în special ca urmare a rezilierii unui contract de licență sau ca urmare a unei decizii oficiale sau legale.

9.4

Orice reziliere trebuie efectuată în scris. De asemenea, clientul poate să rezilieze contractul online, făcând clic pe un buton corespunzător și în conformitate cu articolul 9.2.

9.5

În cazul unei perioade de inactivitate îndelungate, Stillfront Germany GmbH are dreptul să șteargă contul utilizatorului inactiv după ce îl înștiințează în prealabil în această privință. Perioada de inactivitate poate varia în funcție de jocul online sau pe mobil, dar, în general, este cuprinsă între 90 și 240 de zile. În urma rezilierii, Stillfront Germany GmbH are dreptul de a șterge contul de utilizator la sfârșitul contractului și la discreția sa rezonabilă, conform legii aplicabile.

10 Soluționarea online a disputelor

10.1

Comisia UE pune la dispoziție o platformă pentru soluționarea online a disputelor dintre consumatori și comercianții online (platforma ODR). Puteți accesa platforma ODR folosind acest link:  http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Putem fi contactați prin intermediul platformei ODR. Cu toate acestea, nu intenționăm și nu suntem obligați să participăm la procedura de soluționare a unei dispute în fața unei comisii de arbitraj dedicate consumatorilor. Vom comunica direct cu utilizatorii noștri în cazul în care suntem contactați.

11 Dreptul aplicabil

Se aplică dreptul Republicii Federale Germania, cu excluderea Convenției Națiunilor Unite privind vânzarea internațională de mărfuri (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG). Prevederile obligatorii ale țării de reședință a utilizatorului rămân neafectate de această dispoziție legală.

12 Modificări ale acestor termeni și condiții generale; diverse

12.1

Stillfront Germany GmbH își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și aceste condiții (a) în cazul în care se efectuează modificări din cauza unor schimbări de ordin legal; (b) în cazul în care se efectuează modificări din cauza unor decizii luate de Curtea Supremă; (c) din cauze tehnice; (d) pentru a menține operațiunile companiei; (e) în cazul unor modificări pe piață; și/sau (f) în beneficiul utilizatorului. Nu se vor efectua modificări dacă acestea ar afecta semnificativ echilibrul contractual între părți. Utilizatorii vor fi informați cu privire la modificările aduse termenilor și condițiilor generale prin pagina de internet Stillfront Germany GmbH și prin intermediul jocului online sau pe mobil respectiv, cu cel puțin șase săptămâni înainte de intrarea în vigoare a modificării. Ca alternativă, Stillfront Germany GmbH le poate trimite utilizatorilor prin e-mail termenii și condițiile generale modificate sau îi poate informa asupra faptului că termenii și condițiile generale modificate pot fi accesate prin paginile de internet Stillfront Germany GmbH. Utilizatorul are dreptul să conteste orice modificare în interval de patru săptămâni. Termenii și condițiile se consideră acceptate dacă utilizatorul nu răspunde în interval de patru săptămâni sau dacă redeschide jocul după ce primește notificarea privind modificarea termenilor și condițiilor. Stillfront Germany GmbH își va informa utilizatorii în formă adecvată cu privire la semnificația termenului de patru săptămâni și consecințele legale ale inacțiunii.

12.2

Utilizatorii au dreptul la compensații doar în condițiile în care contrapretențiile lor sunt stabilite ca având valabilitate legală sau sunt recunoscute și necontestate de Stillfront Germany GmbH sau au rezultat din această relație juridică sinalagmatică. Utilizatorii pot exercita dreptul de reținere doar dacă acesta se referă la pretenții din acest contract.

12.3

Stillfront Germany GmbH comunică, de regulă, prin e-mail cu utilizatorul – dacă din acești termeni și aceste condiții nu reiese contrariul. Utilizatorii se asigură că verifică regulat adresa de e-mail indicată în cadrul procedurii de înregistrare, pentru a verifica dacă au primit mesaje de la Stillfront Germany GmbH. Când contactează Stillfront Germany GmbH, utilizatorii trebuie să indice la care joc online sau pe mobil și la care cont de utilizator se referă.

12.4

Dacă oricare dintre prevederile acestor termeni și condiții își pierde efectul și/sau contravine prevederilor legale, efectul celorlalte prevederi din termeni și condiții rămâne neatins.