Generelle betingelser

Gyldig fra 01.06.2022

1 Emne; Gyldighetsområde

1.1

Følgende betingelser omfatter bruken av internett- og mobilspill og andre tjenester tilbudt av Stillfront Germany GmbH (heretter «Stillfront Germany GmbH»), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, på hjemmesidene til Stillfront Germany GmbH og i appbutikker.

1.2

Stillfront Germany GmbH forbeholder seg retten til å kontinuerlig utvikle sine internettspill, mobilspill og andre tjenester for å sørge for at de fortsetter å være attraktive for flest mulig antall brukere. Brukerne skal informeres om dette på hensiktsmessig vis.

1.3

Internett- og mobilspill og andre tjenester som tilbys av Stillfront Germany GmbH, er kun ment for underholdningsformål. Bruken av disse spillene for forretningsdrift eller kommersielle formål er strengt forbudt. Stillfront Germany GmbH informerer brukere om at innhold kan tilbakestilles i enkelte internett- eller mobilspill. Da vil spillfremgangen og i noen tilfeller virtuelle elementer som er anskaffet i spillet, tilbakestilles. Dette kan skje spesielt hvis Stillfront Germany GmbH har latt brukerne delta i et internett- eller mobilspill som ikke er fullført enda («soft launch» eller betaversjon).

1.4

Brukeren må påse at vedkommendes digitale miljø er kompatibelt med de tekniske kravene for det digitale produktet. Brukeren kan se de tekniske kravene på https://goodgamestudios.com/requirements før vedkommende inngår kontrakten.

1.5

I tillegg til disse generelle vilkårene gjelder også alle eksisterende regler for det respektive internett- eller mobilspillet. Hvis det skulle være en forskjell mellom disse generelle vilkårene og reglene for spillet, skal disse vilkårene ha prioritet. I tillegg skal spesifikke vilkår også gjelde enkelte internett- eller mobilspill, spesifikke versjoner og/eller komponenter av internett- eller mobilspill og individuelle tjenester som tilbys av Stillfront Germany GmbH’ nettsteder som måtte eksistere. Brukere vil bli informert om eventuelle spesifikke vilkår før bruken av det gjeldene tilbudte produktet.

1.6

Brukere har muligheten til å bruke tjenestene som tilbys av Stillfront Germany GmbH’ kontraktpartnere for forskjellige internett- og mobilspill og andre tjenester. I disse tilfellene inngås det en separat kontrakt mellom brukeren og den respektive kontraktpartneren til Stillfront Germany GmbH. Brukere vil bli informert om dette på en egnet måte før kontrakten inngås.

1.7

Andre forhold eller generelle brukervilkår som avviker fra Stillfront Germany GmbH’ generelle vilkår, skal kun gjelde hvis Stillfront Germany GmbH gir skriftlig forhåndssamtykke til deres gyldighet.

2 Kontraktinngåelse

2.1

For å kunne bruke internett- og mobilspill og andre tjenester som leveres av Stillfront Germany GmbH, må brukere registrere seg for og om nødvendig installere den gjeldene appen. Brukerne har ikke rett til å kreve registrering eller inngåelse av en kontrakt med Stillfront Germany GmbH.

2.2

Kun virkelig personer er kvalifiserte for registrering. Kun individuelle personer tillates å være autoriserte brukere (ingen grupper, familier, ektefeller, livspartnere osv.).

2.3

Personer som er yngre enn 16 år, tillates ikke for registrering.

2.4

Brukere tillates ikke nedlasting av mobilspill via Apple App Store hvis dette er i strid med eksisterende juridiske forbud. Dette kan for eksempel gjelde i følgende tilfeller:

  • Hvis brukere er bosatt i et land som omfattes av en embargo av regjeringen i USA eller i et land som regjeringen i USA har klassifisert som støtter av terrorisme.
  • Hvis brukere er oppført på regjeringen i USA sin liste over forbudte eller begrensede parter.

2.5

Brukere må angi et spillernavn og vanligvis en e-postadresse som er registrert til brukeren for å kunne registrere seg for internettspill. Mobilspill krever et spillernavn. Brukere har ingen krav til et spesifikt spillernavn. Det valgte brukernavnet kan ikke krenke rettighetene til tredjeparter eller være i strid med eksisterende juridiske forbud eller vanlig sømmelighet. Det er heller ikke mulig å bruke e-postadresser eller nettadresser som spillernavn. Brukere må påse at informasjonen som gis til Stillfront Germany GmbH ved registrering, er ekte og fullstendig.

2.6

Brukere kan også registrere seg via tredjepartsleverandører for enkelte spill (f.eks. på sosiale nettverk eller i mobilappbutikker). Dataene som kreves for registrering, hentes da fra brukerens konto med den respektive tredjepartsleverandøren.

2.7

Registreringen må utføres personlig. Registrering som utføres av tredjeparter, spesielt de som registrerer individuelle personer kommersielt ved forskjellige tjenesteleverandører (registreringstjenester og/eller deltakertjenester), er ikke tillatt.

2.8

Etter en vellykket registrering vil brukeren opprette en konto (heretter «brukerkonto») som brukeren kan administrere personlig. Brukerkontoen kan ikke overføres uten samtykke fra Stillfront Germany GmbH.

2.9

Det foreligger ingen rett til å registrere eller aktivere en konto.

3 Generelle brukeransvar

3.1

Brukerdata

Brukere godtar at de umiddelbart vil oppgi opplysninger til Stillfront Germany GmbH om fremtidige endringer av data som blir oppgitt ved registrering, spesielt ved endring av e-postadresse. Brukere er ansvarlige for å bekrefte til Stillfront Germany GmbH ved forespørsel at deres opplysninger er nøyaktige.

3.2

Påloggingsdata, identifikasjon, passord

3.2.1

Brukere er forpliktet til å opprettholde streng konfidensialitet når det gjelder alle påloggingsdata, identifikasjoner og passord.

3.2.2

Begrepene «påloggingsdata», «identifikasjon» og «passord» inkluderer alle bokstaver og/eller tegn og/eller tallkombinasjoner som brukes for brukeridentifikasjon og for å unngå uautorisert bruk av tredjeparter. Passordet skal ikke være identisk med spillernavnet, og det skal bestå av en kombinasjon av tall og bokstaver.

3.2.3

Brukere er forpliktet til å beskytte alle påloggingsdata, identifikasjoner og passord fra tredjepartstilgang.

3.2.4

Hvis en bruker har grunn til å tro at en tredjepart har skaffet tilgang til eller kan ha mottatt uautoriserte påloggingsdata, identifikasjon eller passord, så skal brukeren umiddelbart informere Stillfront Germany GmbH om dette og endre sine data eller få dem endret av Stillfront Germany GmbH. Ved et slikt tilfelle eller i tilfelle Stillfront Germany GmbH har kontret bevis på misbruk av data, har Stillfront Germany GmbH rett til å midlertidig blokkere tilgang til brukerkontoen. Hvis det foreligger bevis på misbruk av data, skal Stillfront Germany GmbH informere brukeren.

3.2.5

Brukere har ikke under noen omstendigheter rett til å bruke andre brukeres påloggingsdata, med mindre reglene for det respektive internett- eller mobilspillet eller annen tjeneste tillater unntak.

3.3

Bruk av Stillfront Germany GmbH-internettsider og innhold på internettsider

3.3.1

Stillfront Germany GmbH’ nettsteder og mobilspill inkluderer forskjellig innhold som beskyttes av varemerker, opphavsrettigheter eller andre metoder til fordel for Stillfront Germany GmbH eller tredjeparter. Med mindre det er eksplisitt tillatt i disse generelle vilkårene, kan ikke brukere redigere, kopiere, distribuere, offentlig reprodusere, bruke for reklameformål eller bruke utenfor de kontraktavtalte formålene noen del av Stillfront Germany GmbH’ nettsteder, mobilspill eller annet innhold eller andre deler derav. Kun tekniske kopier med formål for nettlesing og permanente kopier med eneformål for privat bruk skal tillates. Opphavsrettsinformasjon og merkenavn skal ikke endres, skjules eller fjernes.

3.3.2

Begrepet «innhold» inkluderer all data, bilder, tekst, grafikk, musikk, lyder, lydsekvenser, videoer, programvare, koder og annen informasjon levert av Stillfront Germany GmbH. Begrepet «innhold» inkluderer også, spesielt, alle tjenester tilgjengelige for nedlasting.

3.3.3

Brukere er forpliktet til å avholde seg fra alle tiltak som kan forhindre eller avbryte riktig funksjon av Stillfront Germany GmbH’ nettsteder, alle individuelle tjenester og/eller tilbud som eksisterer der, eller deres internett- og mobilspill. Brukere må også avholde seg fra alle tiltak som kan gi uautorisert tilgang til data. Innhold kan kun hentes på en måte som ikke påvirker andre brukeres bruk av Stillfront Germany GmbH’ nettsteder og innhold. Overføringen av data eller programvare som kan påvirke maskinvaren eller programvaren til mottakere tillates ikke.

3.3.4

Enhver bruk av Stillfront Germany GmbH’ nettsteder eller mobilspill for kommersielle formål, spesielt reklameformål, krever uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke av Stillfront Germany GmbH.

3.3.5

Brukere har ingen tillatelse til å publisere innhold fra Stillfront Germany GmbH’ nettsteder, internettspill, mobilspill eller andre tjenester.

3.3.6

Det er ikke tillatt å bruke Stillfront Germany GmbH’ nettsteder via en anonymiseringstjeneste som skjuler brukerens virkelige IP-adresse.

3.4

Bruk av klientprogramvare

Ved tilbud som krever forhåndsinstallasjon av klientprogramvare, gir Stillfront Germany GmbH brukeren en ubegrenset, ikke eksklusiv, ikke-overførbar, personlig og tidsbegrenset når det gjelder brukeravtalen, rettighet til å installere klientprogramvaren og bruke den for de avtalte formål i henhold til disse generelle vilkår og reglene til det respektive spillet. Programvaren kan ikke brukes for kommersielle formål på noen som helst måte. Endringer av klientprogramvaren og en utledelse av den oppgitte programmeringskoden inn i andre former (dekompilering) og andre former for omvendt utvikling av programvarens forskjellige produksjonsnivåer er forbudt hvis disse ikke kreves for å oppnå interoperabilitet. Stillfront Germany GmbH er ansvarlige for skader på brukeren i henhold til lovfestede ansvar.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4 Spesifikke vilkår for bruken av internett- og mobilspill

4.1

Brukeren kan kun delta i hver runde (f.eks. verden, univers osv.) av et internett- eller mobilspill ved å bruke én brukerkonto, med mindre de respektive reglene til spillet tillater unntak fra dette. Kontoer som bryter regelen over, kan slettes eller utestenges i henhold til vilkårene i artikkel 9.

4.2

Brukere forbys fra å delta i enhver form for manipulert forstyrrelse av internett- eller mobilspill. Brukere er særskilt ikke tillatt å bruke metoder, mekanismer eller programvare som kan forstyrre funksjonen eller fremgangen til spillet. Brukere kan ikke foreta tiltak som kan forårsake en urimelig eller overdreven byrde på teknisk kapasitet. Brukere tillates ikke å blokkere, omskrive eller endre innhold som er generert av spilladministrasjonen eller å forstyrre spillet på noen som helst måte.

4.3

Ikke under noen omstendigheter kan brukere

a) skape eller bruke juksekoder, endringer og/eller hackinger eller noen form for tredjeparts programvare som kan endre resultatet til internett- eller mobilspillene

b) bruke programvare som tillater datahøsting eller på andre måter fanger opp eller samler informasjon i forbindelse med internett- og mobilspillene

c) bruke virtuelle elementer som brukes i internett- eller mobilspill utenfor internett- eller mobilspillene, kjøpe virtuelle elementer for «ekte» penger, eller selge eller kjøpe virtuelle elementer

d) selge, kjøpe eller bytte brukerkontoer

Dette inkluderer alle omgåelser, liknende handlinger eller handlinger som produserer en virkning som matcher de nevnte forbudene.

4.4

Brukere forbys også fra å kjøre internettspillet (inkludert alle individuelle nettsider) med andre programmer enn nettleseren eller det tilhørende klientprogrammet. Dette refererer spesielt til såkalte bots og andre verktøy som er ment å erstatte eller supplere nettgrensesnittet. Skript og fullstendig eller delvis automatiserte programmer som gir brukere en fordel over andre brukere, er også forbudt. Dette inkluderer funksjoner for automatisk fornyelse og andre integrerte nettlesermekanismer hvis de inneholder automatiske prosedyrer.

4.5

Den automatiserte opprettelsen av brukerkontoer, uavhengig om hjemmesiden vises eller ikke, tillates ikke.

4.6

Stillfront Germany GmbH eller kontraktører autorisert av Stillfront Germany GmbH, holder alle og eksklusive rettigheter til elementer som brukes og virtuelle elementer som tilbys i internett- eller mobilspill. Brukere vil kun motta en ikke-eksklusiv rettighet til bruk av de virtuelle elementene for brukeravtalens varighet, og ikke eierskap under noen omstendigheter.

5 Spesifikke vilkår for bruk av kommunikasjonsfasiliteter (særlig diskusjonsforum, chatter, kommentarer)

5.1

Stillfront Germany GmbH kan tilby brukere forskjellige kommunikasjonsfasiliteter for selvgenererte oppføringer på Stillfront Germany GmbH’ nettsteder, i spillet og på sosiale nettverk (særlig diskusjonsforum, chatter, blogger, gjestebøker osv. i tillegg til bruken av deres kommentarfunksjoner, samlet kalt «kommunikasjonsfasiliteter»), som brukeren kan benytte når tilgjengelige. I denne forbindelse gir Stillfront Germany GmbH brukere kun tilgang til det tekniske miljøet hvor informasjon kan utveksles. Brukere har allikevel ingen rett til å kreve kommunikasjonsfunksjoner.

5.2

Brukere tar fullt ansvar for innholdet og oppføringene de legger ut. Brukere godtar å frita Stillfront Germany GmbH fra alle legitime krav fra tredjeparter som måtte oppstå fra et skyldig brudd på brukerens ansvar. Stillfront Germany GmbH frasier seg uttrykkelig eierskap over innhold brukere har lagt ut.

5.3

Innenfor sammenhengen med disse kommunikasjonsfasilitetene forbys brukere å publisere eller distribuere innhold på Stillfront Germany GmbH’ nettsteder som

a) er i strid med gjeldende lov, går mot vanlig anstendighet eller er i brudd på de gjeldende betingelsene eller reglene til det respektive spillet

b) bryter varemerker, patenter, verktøy- eller designmønster, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter eller andre rettigheter til tredjeparter

c) er uanstendig, rasistisk, voldelig, pornografisk, av seksuelt innhold, eller på annen måte truende for utvikling av barn og unge eller av en skadelig natur

d) er av en fornærmende, trakasserende eller ærekrenkende natur

e) inkluderer kjedebrev eller pyramidespill

f) feilaktig antyder at det leveres eller støttes av Stillfront Germany GmbH

g) gir personopplysninger om tredjeparter uten deres eksplisitte tillatelse

h) er av kommersiell, spesielt fremmende, natur

5.4

Inkluderingen av nettsteder eller firma- og produktnavn er kun tillatt hvis dette ikke er primært for reklameformål.

5.5

Alle brukere av disse kommunikasjonsfasilitetene må bruke akseptabelt språk. Fornærmende kritikk eller nedlatende angrep er ikke tillatt.

5.6

Uten hensyn til andre rettigheter under disse generelle vilkårene har Stillfront Germany GmbH rettighet til å fullstendig eller delvis fjerne innhold og oppføringer som er i strid med reglene til disse generelle vilkårene. Stillfront Germany GmbH har også rett til å permanent eller midlertidig ekskludere brukere som bryter disse reglene, fra videre bruk av kommunikasjonsfasilitetene, eller til å si opp kontrakten i henhold til vilkårene i artikkel 9.

6 Konsekvenser av en pliktforsømmelse

6.1

Stillfront Germany GmbH er ikke ansvarlige for skader som måtte oppstå som resultat av brukeres pliktforsømmelse.

6.2

Uavhengig av videre juridiske eller kontraktmessige rettigheter, kan Stillfront Germany GmbH’ etter eget rimelige skjønn ta følgende handlinger mot enhver bruker som bryter gjeldende lov, tredjeparts rettigheter, disse generelle vilkårene og andre respektive videre retningslinjer og spillregler:

a) slette innhold

b) advare en bruker

c) midlertidig eller permanent blokkere en bruker fra spesifikke eller alle internett- og mobilspill og innhold på Stillfront Germany GmbH’ nettsteder

d) suspendere en bruker, også fra visse spillfunksjoner (f.eks. chat)

e) utstede en midlertidig eller permanent virtuell bannlysning fra huset

f) si opp brukerkontrakten i henhold til vilkårene i artikkel 9 av disse vilkårene

6.3

Hvis brukere har blitt blokkert eller ekskludert, kan de ikke logge seg på igjen til en tjeneste som leveres av Stillfront Germany GmbH uten forhåndssamtykke fra Stillfront Germany GmbH.

7 Brukerkostnader

7.1

Brukere kan spille internett- og mobilspillene som tilbys i hovedsak gratis. Brukere kan allikevel betale penger for å kjøpe virtuell valuta (f.eks. rubiner, gull, juveler, «premiumvalutaen»), enkelte virtuelle funksjoner og andre tjenester (sammen med «funksjoner som kan kjøpes») innenfor innholdet til internett- og mobilspillene. Prisen på de ønskede virtuelle valutaene vises i euro, amerikanske dollar eller andre valutaer som anvendes i brukerens region. Brukeren kan kjøpe fordeler eller virtuelle elementer i internett- eller mobilspillet med den kjøpte premiumvalutaen.

7.2

Brukere vil motta spesifikk informasjon om funksjonene som er tilgjengelige for kjøp, særlig funksjonen til den gjeldende egenskapen, hvor lenge funksjon som kjøpes, vil være tilgjengelig (hvis aktuelt), den respektive kjøpsprisen og betalingsmetodene som er tilgjengelige i internett- eller mobilspillet.

7.3

Brukere kan sende inn sine bud om å kjøpe de tilgjengelige funksjonene ved å velge ønsket element og ønsket betalingsmetode som tilbys i det respektive internett- eller mobilspillet, klikke på Kjøp Nå-knappen og derved fullføre bestillingsprosessen. Kontrakten mellom brukeren og Stillfront Germany GmbH er innfridd når bestillingsprosessen er utført.

7.4

Betalingsalternativene varierer i henhold til internett- eller mobilspillet, deltakerens land og betalingsmetodene som er teknisk tilgjengelige på markedet. De vises for brukeren i begynnelsen av bestillingsprosessen.

7.5

Pengene innhentes igjennom tjenesteleverandøren som instrueres av brukeren for den respektive betalingsprosessen eller via en overføring utført av brukeren. For mobilspill blir pengene innhentet via den respektive appbutikken. I individuelle tilfeller kan de generelle betingelsene som inkluderes i den autoriserte tjenesteleverandøren, være gjeldende i tillegg til de generelle betingelsene til Stillfront Germany GmbH.

7.6

Etter fullføring av betalingsprosessen eller, ved overføring, etter mottaket av pengene på Stillfront Germany GmbH’ konto, skal Stillfront Germany GmbH kreditere de kjøpte funksjonene til brukerens konto.

7.7

I mobilspill på portalene til individuelle forretningspartnere og i internett- og mobilspill som er integrerte i sosiale nettverk, kan konklusjonen av kontrakten avvike fra prosedyren som beskrives her. I disse tilfellene vil brukere bli informert om den spesifikke prosedyren for å inngå en kontrakt.

7.8

Brukeren samtykker i og godtar at all informasjon som leveres som en del av en betalingstransaksjon (spesielt bankkonto, kredittkortnummer osv.), er fullstendig og riktig.

7.9

Stillfront Germany GmbH forbeholder seg retten til å øke eller redusere gebyrene for alle individuelle funksjoner i alle fremtidige kjøp av funksjoner som kan kjøpes.

7.10

Rente tilfaller i tilfeller av mislighold. Stillfront Germany GmbH har også rett til å blokkere brukerkontoen, kreve erstatning på tap og terminere tjenester.

7.11

Hvis ettergebyrer eller kanselleringsgebyrer som skyldes brukeren, påløpes Stillfront Germany GmbH (inkludert utilstrekkelig bankkontobalanse), skal brukeren dekke kostnadene som oppstår fra dette.

8 Skadeserstatning og ansvarsbegrensning

8.1

Brukere holdes personlig ansvarlig for alle brudd på tredjeparts rettigheter. Brukere skal tilbakebetale Stillfront Germany GmbH i henhold til lovforskrifter for alle skader som oppstår på grunn av skyldig manglende overholdelse av disse vilkårene, spesielt hvis slike krav om skadeserstatning oppstår fra tredjeparter. Dette kan også omfatte kostnadene av Stillfront Germany GmbH’ juridiske forsvar, inkludert alle rettsakskostnader og juridiske kostnader. Dette vilkåret gjelder ikke hvis brukeren ikke er ansvarlig for overtredelsen.

8.2

Ansvaret til Stillfront Germany GmbH, uansett rettslig grunnlag, enten på grunn av kontraktmessig forsømmelse eller brudd på plikt, avgjøres til slutt i henhold til følgende regler:

8.2.1

Stillfront Germany GmbH er ansvarlige for intensjon og grov uaktsomhet uten begrensning, men kun for lett uaktsomhet når det gjelder brudd på grunnleggende kontraktansvar. I saker av brudd på et avgjørende kontraktansvar er ansvaret begrenset til skadene som er typisk for kontrakten.

«Grunnleggende kontraktansvar», som tidligere nevnt, er ansvarene som kan forventes av brukeren og som forsikrer at kontrakten løper i samsvar med dens forskrifter og oppnår målet ved kontrakten.

8.2.2

Stillfront Germany GmbH er fritatt fra alt annet ansvar.

8.2.3

Stillfront Germany GmbH anbefaler at brukerne regelmessig tar sikkerhetskopier av dataene sine for å unngå unødvendige skader.

8.2.4

De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke i saker hvor eksplisitte garantier er gitt av Stillfront Germany GmbH, i tilfeller av ondskap og for skader på grunn av tap av liv, lem eller helse. Ansvar forblir upåvirket under produktansvarsloven.

9 Kontraktvarighet; sletting av brukerkontoer

9.1

Med mindre det er ellers uttrykkelig oppgitt for det respektive internettspillet, mobilspill eller annen tjeneste, så skal brukskontrakten til Stillfront Germany GmbH-portalen, internettspill, mobilspill og andre tjenester være av ubegrenset varighet. Kontrakten inngås ved godkjenning eller aktivering av en konto av Stillfront Germany GmbH.

9.2

Kontrakten kan når som helst termineres av en av partene. Terminering fra Stillfront Germany GmbH sin side trer i kraft etter én måned. Terminering fra brukerens side trer i kraft umiddelbart. Sletting av data som brukeren har gitt Stillfront Germany GmbH – eller en forespørsel fra brukeren om å slette disse dataene – skal anses som terminering fra brukerens side.

9.3

Begge parter har rett til å terminere kontrakten av god grunn uten å gi oppsigelsestid. Hvis årsaken er brudd på et ansvar som har oppstått fra disse vilkårene, er terminering kun tillatt etter en frist satt for bøtende handling eller etter en ineffektiv advarsel. Det er også overflødig å utstede en frist for bøtende handling og en advarsel hvis det foreligger spesielle omstendigheter som rettferdiggjør umiddelbar terminering i henhold til interessene til begge partene.

Omstendigheter som rettferdiggjør en umiddelbar terminering av Stillfront Germany GmbH, eksisterer særlig dersom

a) en oppførsel som betraktelig påvirker spilleopplevelsen til andre spillere, blir vist

b) juks, endringer og/eller «hackinger» i tillegg til andre former av programvare, verktøy eller skripter som endrer spillopplevelsen eller spillets mekanismer til internett- eller mobilspill blir brukt

c) tredjeparter benytter seg av en brukers konto, med mindre reglene til spillet tillater spesifikke unntak

d) en bruker benytter seg av en tredjeparts brukerkonto eller bruker mer enn én brukerkonto per internettspill, med mindre reglene til spillet tillater spesifikke unntak

e) en bruker benytter virtuelle elementer som brukes i internett- eller mobilspill utenfor internett- eller mobilspillene, forsøker å kjøpe eller selge disse virtuelle elementer for «ekte» penger eller forsøker å bytte dem

f) en bruker har solgt, kjøpt eller byttet en brukerkonto uten samtykke fra Stillfront Germany GmbH

g) brukeren bryter en lov som eksisterer for å beskytte andre spillere eller Stillfront Germany GmbH

h) brukeren bryter med vilje disse vilkårene, videre styrende bestemmelser og/eller reglene til spillet

i) Stillfront Germany GmbH har mistet retten til å betjene det respektive internettspillet eller mobilspillet, spesielt med tanke på terminering av en lisensavtale eller på grunn av en offentlig eller juridisk avgjørelse

9.4

All terminering må skje skriftlig. Kunden kan også terminere kontrakten på nett ved å klikke på en samsvarende knapp og i henhold til artikkel 9.2.

9.5

I tilfelle av lange perioder uten aktivitet har Stillfront Germany GmbH rett til å slette den inaktive brukerkontoen etter å ha gitt en forhåndsvarsel om dette. Perioden med inaktivitet kan variere avhengig av internett- eller mobilspillet, men generelt er perioden på 90 til 240 dager. Etter terminering av kontrakten har Stillfront Germany GmbH retten til å slette brukerkontoen etter eget skjønn i henhold til gjeldende lovgivning.

10 Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker

10.1

Europakommisjonen tilbyr en plattform for tvisteløsning på nett mellom forbrukere og nettbaserte forhandlere (ODR-plattformen). Du kan få tilgang til ODR-plattformen med denne lenken: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Vi kan nås via ODR-plattformen. Vi har derimot ikke som intensjon og er heller ikke underlagt å delta i tvisteløsning i en tvisteløsningsprosedyre foran et forbrukermeglingsråd. Vi vil kommunisere direkte med brukerne våre hvis vi blir kontaktet.

11 Gjeldende lov

Lovene til den tyske republikk skal gjelde; FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods) (CISF) skal ekskluderes. De obligatoriske bestemmelsene i landet der brukeren bor, skal forbli upåvirket av denne rettslige avgjørelsen.

12 Endringer av disse generelle vilkårene; diverse

12.1

Stillfront Germany GmbH forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene (a) i tilfelle endringer blir nødvendige på grunn av juridiske endringer, (b) hvis endringer utføres på grunn av bestemmelser av høyesterett, (c) på grunn av teknisk nødvendighet, (d) for å opprettholde selskapets operasjoner, (e) på grunn av markedsendringer og/eller (f) til fordel for brukeren. Ingen endring vil finne sted hvis en slik endring vesentlig vil påvirke den kontraktmessige balansen mellom partene. Brukere vil bli informert om enhver endring av generelle betingelser via Stillfront Germany GmbH’ nettsted og via det respektive internett- eller mobilspillet minst fire uker før endringen planlegges å finne sted. Stillfront Germany GmbH kan alternativt sende sine brukere de endrede betingelsene via e-post eller informere dem om at de endrede generelle vilkårene er å finne på Stillfront Germany GmbH’ nettsteder. Brukeren har rett til å motsette seg enhver endring i løpet av fire uker. Vilkårene anses som aksepterte hvis brukeren forblir taus i løpet av fireukersperioden, eller hvis brukeren åpner spillet igjen etter å ha mottatt meldingen om endrede vilkår. Stillfront Germany GmbH vil spesifikt informere sine brukere om fireukersperioden, angreretten og den juridiske virkningen av å forbli taus.

12.2

Brukere har kun rett til en forskyvning hvis deres motkrav er lovfestet eller har blitt godkjent av Stillfront Germany GmbH og er ubestridt eller er et resultat av dette felles rettsforholdet. Brukere kan kun utøve en tilbakeholdelsesrett hvis det gjelder et krav som følge av denne kontrakten.

12.3

Stillfront Germany GmbH kommuniserer vanligvis med brukeren via e-post, med mindre annet er angitt i disse vilkårene. Brukere må påse at de regelmessig sjekker e-postkontoen som ble angitt ved registreringen for meldinger fra Stillfront Germany GmbH. Når de kontakter Stillfront Germany GmbH, må brukere angi hvilket internett- eller mobilspill og hvilken brukerkonto som meldingen gjelder.

12.4

Hvis noen del av disse vilkårene skulle bli ugyldige og/eller i strid med lovbestemmelser, vil gyldigheten til de gjenstående vilkårene forbli uberørte.

***

Merknader om lisenser:

Spilldesignet til Goodgame Gangster er lisensiert av Playa Games GmbH.

Emoji-grafikk av «Twemoji» fra Twitter, Inc. og andre bidragsytere er lisensiert under CC-BY 4.0:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/