Integritetspolicy för webbtjänster

Användningen av denna webbplats kan innebära behandling av personlig information. Vår avsikt är att följande information ska ge dig en översikt över dessa processer så att du kan förstå dem. För att säkerställa en rättvis behandling, vill vi också informera dig om dina rättigheter enligt den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den tyska förordningen om allmän dataskydd (GDPR) och den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (hädanefter kallad “vi” eller “oss”) ansvarar för databehandling.

Innehållsförteckning

1. Kontakta oss

Om du har några frågor eller förslag gällande denna information eller vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter, kontakta oss via: https://support.goodgamestudios.com/

2. Allmän information om behandling av personuppgifter

Användningen av de produkter och tjänster som vi erbjuder kan resultera i behandling av personuppgifter. Termen “personuppgifter” enligt dataskyddslagen avser all information som rör en specifik eller identifierbar person. En IP-adress kan också betraktas som personuppgifter. En IP-adress tilldelas varje enhet som är ansluten till internet av internettjänsteleverantör, så att den kan skicka och ta emot data. När du använder webbplatsen, samlar vi in ​​data som du själv tillhandahåller. Dessutom, när du använder webbplatsen, samlar vi automatiskt in information om din användning av den.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den relevanta dataskyddsförordningen i GDPR och den tyska BDSG. Vi behandlar endast data där vi rättsligt tillåts göra det. När du använder denna webbplats behandlar vi endast personuppgifter med ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav a GDPR), för genomförande av ett kontrakt som du är part i, eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan avtal ingås (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav b GDPR), för att följa en lagstadgad skyldighet (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav c GDPR) eller om behandlingen är nödvändig för ändamålet i våra legitima intressen eller tredje parts legitima intressen, med undantag när sådana intressen överträder dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter (artikel 6 punkt 1 meningen 1 bokstav f GDPR).

3. Lagringstid

Om inte annat anges i följande avsnitt, ska vi lagra data endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen eller uppfylla våra kontraktsmässiga eller lagstadgade skyldigheter.

4. Överföring av data

Om inget annat anges i följande avsnitt, kommer data att behandlas på servrar av tekniska tjänsteleverantörer som anlitats av oss för detta ändamål. Dessa tjänsteleverantörer behandlar endast data efter att ha fått uttryckliga instruktioner och de är kontraktsmässigt skyldiga att garantera adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för dataskydd.

I den mån vi hänvisar till integrerade tjänster från andra leverantörer i denna deklaration om dataskydd, kan det antas att personuppgifter kommer att överföras till dessa leverantörers specifika huvudkontor. Dessa leverantörer kan vara baserade i ett så kallat tredje land utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information finns i de avsnitt som beskriver för var och en av tjänsterna.

5. Kontaktformulär

Vår hemsida innehåller ett kontaktformulär med vilket du kan skicka meddelanden till oss. Överföringen av dina data är krypterade.

Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR. Alla datafält markerade som obligatoriska krävs för att behandla din förfrågan. Om de inte tillhandahålls kan din begäran inte utföras. Tillhandahållande av ytterligare uppgifter är frivilligt. Alternativt kan du också skicka ett meddelande till kontaktens e-postadress.

6. Registrering och inloggning

För att kunna använda vissa funktioner i appen, krävs registrering via webbplatsen. Den information som krävs kan ses på registreringsskärmen. Det är absolut nödvändigt att tillhandahålla den information märkt som obligatorisk för att du ska kunna slutföra registreringsprocessen. De data som lämnas kommer att bearbetas för att tillhandahålla tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR. Vi lagrar dina data så länge du är registrerad hos oss, under förutsättning att du inte raderar det på förhand.

7. Anslutning via Facebook

Vi erbjuder även dig möjligheten till en smidigare registrering för våra spel och tjänster via Facebook. Du kan använda ditt befintliga Facebook-konto för detta ändamål. Om du klickar på länken “Logga in med Facebook”, kan du använda denna registreringsmetod via vår portal online. För att kunna göra det måste du redan ha ett Facebook-konto, eller tillgång till Facebook.

Om du vill registrera dig för en av våra tjänster med ditt Facebook-konto, skickas du vidare till Facebook under det första steget i registreringsprocessen. Facebook ber dig då att logga in eller registrera dig. Under inga omständigheter har vi ingen åtkomst till dina personliga inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord).

Under det andra steget ska du koppla din Facebook-profil till den tjänst du vill registrera dig för. Vid den här tidpunkten får du reda på vilka data från din Facebook-profil som överförts till oss. Den här informationen är oftast din “offentliga information” på Facebook och information som du har gjort tillgänglig för allmänheten eller auktoriserat för appen i fråga. Information av den här typen omfattar normalt ditt namn, din profilbild och omslagsbild, ditt kön, dina nätverk, ditt användarnamn (webbadress på Facebook) och ditt ID-nummer som användare (Facebook-ID). Vi använder även den e-postadress du har sparat på Facebook för att kontakta dig utanför Facebook. Du kan få en översikt över den informationen på din profil som är offentlig för alla i menyn Allmänna kontoinställningar på din Facebook-profil (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Den rättsliga grunden för insamling och lagring av data är ditt samtycke, i enlighet med artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Om du vill ta bort kopplingen mellan Facebook Connect och vår tjänst loggar du in på Facebook och gör de nödvändiga ändringarna i din profil. Då har vi inte längre tillstånd att använda informationen från din Facebook-profil.

8. Databehandling i våra spel

I våra spel kan vi spåra och utvärdera olika åtgärder på spelarnivå. Detta inkluderar särskilt kontaktuppgifter som lämnats vid registrering och dina åtgärder under spelen. För detta ändamål samlar vi in ​​din anslutningsdata, till exempel, IP-adressen. Vi måste kunna bearbeta denna information för att kunna utföra spelverksamheten. Den behandlas därför på grundval av artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR

9. Betalningar genomförda på vår hemsida

I princip kan du njuta av våra spel utan att behöva lämna personliga kontaktuppgifter. Om du betalar för avgiftsbelagda aktiviteter i våra spel, kommer dina personuppgifter att samlas in av motsvarande betalningstjänstleverantörer som finns listad.

Alla betalningsrelevanta uppgifter, till exempel din kontakt- och betalningsdata, samlas in och behandlas av motsvarande betalningsleverantör. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR.

För betalningar samlar vi in ​​din IP-adress för fastställande i vilket land du befinner dig. Den rättsliga grunden för denna insamling är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav c GDPR, eftersom behandlingen är nödvändig för att följa vår juridiska skyldighet. Den rättsliga skyldigheten härrör från direktiv 2006/112/EG (MOSS-direktivet).

Vi får också information från betalningsleverantörer som är relaterade till förebyggande av betalningsbedrägerier. Den rättsliga grunden för denna insamling är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR, eftersom bearbetningen tjänar vårt företags legitima intressen.

10. Gemenskap (Forum)

För att använda våra forum måste du ange personliga registreringsdata, till exempel ditt användarnamn och e-postadress. E-postadressen är inte synlig för andra användare. Registreringen är nödvändig för att kunna straffa eventuella överträdelser av våra riktlinjer inom gemenskapen genom att utesluta de ansvariga från forumet. Den rättsliga grunden för lagring av dessa uppgifter är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav b GDPR.

Vårt forum övervakas av moderatorer. För att förhindra och bestraffa allvarliga överträdelser, övervakar vi din IP-adress. Insamling av denna information för att bekämpa bedrägerier är baserad på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR, och tjänar till att skydda vårt forum. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att ta bort dina kommentarer om de tolkas som olagliga av tredje part. Du kan när som helst invända mot denna lagring av ovan nämnda data.

11. Publisher Backend

Vårt företag driver det som kallas “Publisher Backend”, där företag och privatpersoner kan registrera sig för att delta i vårt förlagsprogram. För detta ändamål samlar vi in ​​och behandlar dina kontakt- och betalningsuppgifter, vilket vi behöver enligt artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav b GDPR, för utförandet av respektive kontraktsmässiga förhållande.

12. Platsansökningar

Du kan söka jobb hos oss via vår hemsida i avsnittet “karriär”. För detta ändamål samlar vi in ​​personliga kontaktuppgifter från dig, som specifikt innehåller ditt namn, CV, brev och annat innehåll som du tillhandahåller.

Dina personliga ansökningsuppgifter kommer bara att samlas in, lagras, bearbetas och användas för ändamål i samband med ditt intresse för nuvarande eller framtida anställning med oss ​​och själva behandlingen av din ansökan. Din ansökan online behandlas och hanteras endast av relevanta kontaktpersoner i vårt företag. Alla anställda som är betrodda för databehandling är skyldiga att upprätthålla sekretessen för dina uppgifter.

Vi använder softgarden e-recruiting GmbH: programvara för behandling av ansökan (Tauentzienstraße 14, 10789 Berlin, Germany).

Den rättsliga grunden för denna insamling är avsnitt 26 BDSG 2018.

13. Nyhetsbrev

I följande avsnitt informerar vi dig om vårt nyhetsbrev samt andra typer av affärspost och elektronisk kommunikation och din rätt att göra invändningar. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev accepterar du att ta emot och godkänner de processer som beskrivs nedan. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR och avsnitt 7 stycke 2 nr 3 i den tyska lagen mot otillbörlig konkurrens (UWG). Vi inkluderar inte följande information under termen “reklamkommunikation”: Information om tekniska och organisatoriska processer samt om tillhandahållande av tjänster till våra användare.

För att bekräfta din e-postadress använder vi oss av en tvåstegsprocedur när du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Denna bekräftelse behövs för att ingen ska kunna registrera sig med en e-postadress som inte hör till dem. Prenumerationer på nyhetsbrevet är loggade för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de lagstadgade kraven. Detta inkluderar lagring av själva inloggningen, tiden för bekräftelse och IP-adressen. Eventuella ändringar av dina data lagrade hos den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrev är också loggade. Databehandlingen är nödvändig för att kunna bevisa ditt samtycke. Den rättsliga grunden baseras på vår lagstadgade skyldighet att dokumentera ditt samtycke (artikel 6 stycke 1 bokstav c i kombination med artikel 7 stycke 1 GDPR).

Nyhetsbrev skickas med hjälp av en EU-baserad extern tjänsteleverantör, som vi har anlitat till denna behandling i enlighet med de lagstadgade kraven. Nyhetsbrevet innehåller pixlar som hämtas av servern hos den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrevet så fort det öppnas. Inom ramen för denna hämtning samlas viss information som din IP-adress och tidpunkten för hämtningen in. Denna information används för teknisk förbättring eller för att analysera målgrupperna och deras läsbeteende på grundval av deras platser för hämtning (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider. Insamling av statistiska data inkluderar också att bestämma om och när nyhetsbreven öppnas och vilka länkar som klickats och när de klickats. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas de enskilda mottagarna av nyhetsbrev. Dessa analyser är i första hand avsedda att hjälpa oss att identifiera användarnas läsvanor och att anpassa innehållet till dem eller att skicka varierat innehåll baserat på användarintressen. Den personanpassade analysen genomförs med ditt samtycke, som vi erhåller när vi får din e-postadress. Den rättsliga grunden är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, och beslutet gäller därefter. Du kan göra det enkelt genom att använda länken längst ner i våra meddelanden eller genom att använda vårt supportformulär. Tyvärr kan du inte begära separat uppsägningar för den tjänsteleverantör som skickar nyhetsbrevet eller för den statistiska analysen. Om du vill avbryta måste du säga upp prenumerationen i sin helhet.

14. Användning av e-postadress

Vi kan använda e-postadressen du anger under registrering och betalning till att hålla dig informerad om liknande produkter och tjänster från oss. Detta bistår vårt legitima intresse för att kontakta befintliga kunder i direkt marknadsföringssyfte. Den rättsliga grunden är artikel 6 stycke 1 bokstav f GDPR i kombination med § avsnitt 7 (3) Lagen mot otillbörlig konkurrens. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke, vilket inte medför några kostnader utöver överföringskostnaderna i enlighet med grundpriserna. För att göra det avbryter du prenumerationen genom att klicka på länken som finns i alla våra e-postmeddelanden.

15. Undersökningar

Vi genomför då och då undersökningar om kundnöjdhet för våra spel. För detta ändamål samlar vi in ​​och behandlar dina kontaktuppgifter som tillhandahålls i undersökningarna.

Den rättsliga grunden för användningen av denna information är ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav a GDPR. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Ditt samtycke till dess användning kan återkallas när som helst.

Vi använder tjänster från SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) när vi genomför undersökningarna. SurveyMonkey samlar in ytterligare information från deltagare i form av kakor, som endast är avsedda att säkerställa att undersökningstjänsten är fullt användbar och att undersökningarna fungerar som de är avsedda.

Den rättsliga grunden för behandling av ytterligare information är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du inte deltar i vår undersökning, kommer ingen personlig information att samlas in.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

16. Bearbetar serverns loggfiler

När vi använder vår webbplats endast för informationsändamål, lagras allmänna data automatiskt (dvs inte via registrering) och överförs till vår server av din webbläsare. Som standard inkluderar dessa: Typ/version av webbläsare, operativsystem som används, sidan som besökts, den tidigare besökta sidan (hänvisad adress), IP-adress, datum och tid för serverns begäran och HTTP-statuskod.

Bearbetningen utförs i syfte för våra legitima intressen, vars rättsliga grund är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Denna bearbetning används för teknisk administration och webbplatsens säkerhet.

17. Bugsnag

Vi använder tjänsten Bugsnag från Bugsnag Inc. (USA) i några av våra spel Den här tjänsten hjälper oss att snabbt identifiera fel i våra spel som har orsakat krångel eller krascher, och därmed förbättra tjänsten. Om ett fel inträffar kommer ditt spelar-ID, spelarnamn och eventuellt information om sidan eller appen där felet inträffade samt deras inbyggda data att skickas till Bugsnag för granskning.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler. Du kan läsa mer i Bugsnags sekretesspolicy: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Den juridiska grunden till denna behandling är artikel 6, stycke 1, villkor f av GDPR, eftersom tjänsten används i vårt berättigade intresse att effektivt lösa tekniska fel. Överföringen av ovan nämnda uppgifter till Bugsnag är en teknisk nödvändighet. Invändningar mot denna behandling kan riktas till vår support: https://support.goodgamestudios.com/

18. Bekämpa bedrägeri

Vi behandlar pseudonymiserad information, såsom IP-adressen eller enhets-ID, för analys av signaler för att vi ska kunna identifiera bedrägerier av tredje part i samband med kundförvärv. För att uppnå detta, stöds vi av externa tjänsteleverantörer som vi har försäkrat oss om är engagerade för samma lagstadgade krav.

Den rättsliga grunden är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Denna behandling bidrar till webbplatsens organisatoriska säkerhet.

19. Kakor

Vi använder så kallade kakor på vår webbplats. Kakor är små textfiler som lagras av din webbläsare när du besöker en webbplats. Detta identifierar webbläsaren som används och kan identifieras av vår webbserver. I den mån som denna användning av kakor resulterar i bearbetning av personuppgifter, är den rättsliga grunden för detta artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR. Detta sätt att bearbeta bistår vårt legitima intresse för att göra vår hemsida mer användarvänlig, effektiv och säker.

De flesta av kakorna som vi använder går under namnet “sessionskakor”. De tas bort efter avslutat besök. Andra kakor (“persistenta kakor”) raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på kakan. Du kan ta bort kakor närsomhelst i säkerhetsinställningarna för din webbläsare. Du kan i invända principiellt mot användningen av kakor genom dina webbläsarinställningar.

Obs! Om du raderar våra cookies eller stänger av cookies helt kan du kanske inte komma åt vissa områden eller funktioner.

Om du bara vill begränsa marknadsföringscookies från tredje part kan du stänga av dem genom att besöka Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebook (Pixel för besökarens handling)

Vi använder “pixlar för besökarens handling” från Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, om du är baserad i EU, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”)) på vår webbplats.

Detta gör att användarbeteendet kan spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål. Data som samlas in på detta sätt är anonyma för oss, det vill säga vi ser inte enskilda användares personuppgifter. Dessa uppgifter lagras och bearbetas dock av Facebook, varför vi informerar dig, baserat på vår kunskap om situationen. Facebook kan koppla denna information till ditt Facebook-konto och också använda dem i sina egna marknadsföringssyften, i enlighet med Facebooks policy för användardata https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan tillåta Facebook och dess partners placera annonser på och av i Facebook. En kaka kan också lagras på din dator för dessa ändamål.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Du kan invända dig mot insamling av dina uppgifter via Facebook-pixel eller till användning av dina data för att visa Facebook-annonser genom att kontakta följande adress: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

21. Information om vår Facebook-sida

När du besöker våra Facebook-sidor, som vi använder för att visa upp vårt företag eller enskilda produkter eller tjänster, kommer en del av dina personuppgifter att behandlas. Den personuppgiftsansvarig som ensamt ansvarar för att behandla personuppgifterna är Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, ”Facebook”). Ytterligare information om Facebooks behandling av personuppgifter finns på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling av sidinsikter

Facebook ger oss anonymiserad statistik och insikter om vår Facebook-sida, vilket hjälper oss att förstå vilka slags åtgärder användare utför på vår sida (detta kallas ”sidinsikter”). De här sidinsikterna skapas utifrån specifik information om individer som besöker vår sida. Den här behandlingen av personuppgifter utförs av oss och Facebook som gemensamt personuppgiftsansvariga. Vårt legitima intresse för den här behandlingen är att utvärdera vilka åtgärder som utförs på vår sida och att förbättra sidan utifrån den informationen. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6, stycke 1 och bokstav f i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi kan inte koppla informationen som vi får via sidinsikter till en specifik Facebook-profil med hjälp av ”Gilla”-uppgifter för vår sida.

Vi har enats med Facebook om att dela ansvaret för behandlingen. I vår överenskommelse beskrivs uppdelningen av dataskyddsskyldigheter mellan oss och Facebook. Du hittar detaljerad information om behandlingen av personuppgifter för att skapa sidinsikter samt överenskommelsen mellan oss och Facebook på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling av data som tillhandahålls till oss via våra Facebook-sidor

Vi behandlar även information som du gör tillgänglig för oss via våra Facebook-sidor. Sådan information kan till exempel vara ditt Facebook-användarnamn, ditt spelarnamn i något av våra spel, kontaktuppgifter eller meddelanden till oss. Vi behandlar endast de här personuppgifterna om vi tidigare uttryckligen bett dig att dela dem med oss, till exempel som en del i en undersökning eller tävling. Den här behandlingen görs av oss som ensam personuppgiftsansvarig.

Om du har förmedlat information till oss på grund av att du deltar i en tävling kommer vi endast att behandla informationen om det är nödvändigt för att skicka ett pris till dig. Efter att priset har levererats, eller om du inte vinner, raderas din information. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6, stycke 1 och bokstav b i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som vi samlar in via undersökningar behandlas i anonymiserad form, för att säkerställa att kunder är nöjda med våra erbjudanden. Vårt legitima intresse för den här behandlingen är att fortlöpande förbättra våra erbjudanden, och den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1 och bokstav f i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

22. Google Analytics

Vi använder oss av tjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) att analysera våra besökare på webbplatsen. Google använder kakor. Informationen som genereras av kakan om användningen av produkten online eller tjänsten av användare överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda den här informationen för vår räkning för att utvärdera användningen av våra produkter och tjänster online av användare, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom dessa produkter och tjänster online och för att ge oss ytterligare tjänster i samband med användningen av dessa produkter och tjänster online och användningen av internet. Pseudonymiserade användarprofiler kan skapas från bearbetade data.

Vi använder Google Analytics endast med IP-anonymisering aktiverad. Det innebär att Google kommer att avkorta användarnas IP-adress inom den EU:s medlemsstater eller i andra stater som är part i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och avkortas där.

IP-adressen som överförs av användarens webbläsare slås inte ihop med annan Google-data. Användare kan förhindra att kakor lagras genom att justera inställningarna på sina webbläsarprogram.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Användare kan förhindra insamling av data genererad av kakor genom att hämta hem och installera webbläsarprogrammet som finns tillgängligt på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

23. Googles marknadsföringstjänster

På vår hemsida använder vi Googles marknadsföring och remarketingtjänster Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Med dessa tjänster kan vi visa annonser på ett mer målinriktat sätt för att presentera annonser av intresse för användarna. Genom remarketing visas annonser och produkter för användare som relaterar till ett intresse som bildats genom dennes aktivitet på andra webbplatser inom Googles nätverk. För dessa ändamål används en kod av Google när vår webbplats besöks och vad som kallas taggar för remarketing som införlivas på webbplatsen. Med hjälp av dem lagras en enskild kaka, dvs en liten fil, på användarens enhet (jämförbara tekniker kan också användas istället för kakor). Kakor kan ställas in av olika domäner, inklusive google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denna fil registrerar vilka appar som användare har besökt, vilket innehåll de är intresserade av och vilka erbjudanden som har använts. Dessutom lagras teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, refererande webbplatser, besökets längd och såväl som ytterligare uppgifter om användningen av produkter och tjänster online. Användarens IP-adress registreras också, även om vi skulle vilja informera dig om att IP-adresser i EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande medlemsstater till avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inom ramen för Google Analytics avkortas.

Alla användardata behandlas endast som pseudonymiserade data. Google lagrar inga namn eller e-postadresser. Alla visade annonser visas därför inte specifikt för en person, utan för ägaren av kakan. Denna information samlas in av Google och överförs och lagras av servrar i USA.

En av de Google-marknadsföringstjänster som vi använder är annonseringsprogrammet Google AdWords online. När det gäller Google AdWords, får varje kund hos AdWords en annan konverteringskaka. Kakor kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in av kakan används för att generera konverteringsstatistik för kunder hos AdWords som har valt konverteringsspårning. Kunder hos AdWords ser det totala antalet användare som klickat på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De kommer dock inte få någon information som personligen identifierar användare.

Vi kan komma inkludera annonser från tredje part baserat på Googles marknadsföringstjänst som kallas DoubleClick. DoubleClick använder kakor för att aktivera Google och dess partners webbplatser för att placera annonser baserat på användares besök på denna webbplats eller andra webbplatser på internet.

Googles tjänster använder sig av Googles tagghanterare. För mer information om Googles användning av data i marknadsföringssyfte, se sidan med sammanfattning: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles integritetspolicy finns att hämta på https://www.google.com/policies/privacy.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du vill invända mot intressebaserad annonsering av Googles marknadsföringstjänster, kan du göra det med hjälp av inställningarna och alternativen att välja bort som ges av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

24. Annonser via Microsoft Bing

Vi använder konverterings- och spårningsverktyget Bing-annonsering från Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som en del av vår webbplats. Microsoft lagrar en kaka på användarens dator för att möjliggöra en analys av användningen av våra onlinetjänster. Förutsättningen för detta är att användaren har åtkomst till vår webbplats via en annons från Microsoft Bing-annonsering. Detta gör det möjligt för Microsoft och oss att veta att någon har klickat på en annons, blivit omdirigerad till våra onlinetjänster och har nått en förutbestämd målsida. Vi kan bara se det totala antalet användare som klickade på en Bing-annons och som sedan vidarebefordrades sedan till målsidan (konvertering). Inga IP-adresser lagras. Ingen annan personlig information om användarens identitet kommer att avslöjas.

Användare kan hitta mer information om dataskydd och de kakor som används i Microsoft Bing-annonser i Microsofts deklaration om dataskydd: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du inte önskar delta i Bing Ads-spårningsprocess, kan du meddela din invändning till Microsoft här: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

25. Konverteringsspårning på Twitter

På vår webbplats, använder vi tjänsten konverteringsspårning på Twitter Inc. (1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, “Twitter”). Twitter lagrar en kaka på användarens dator för att möjliggöra en analys av användningen av våra produkter och tjänster online. Konverteringsspårning på Twitter spårar användarnas handlingar efter att de har tittat på annonser eller interagerat med annonser på Twitter. Med Twitters konverteringsspårning kan du tilldela konverteringar, som länkklickningar, retweets eller “gilla”-data.

Den rättsliga grunden för användningen av denna tjänst är artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR. Om du vill göra invändningar mot spårning, kan du göra det med hjälp av verktyget Digital Advertising Alliance på optout.aboutads.info.

Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

26. Taboola

Användning av teknologi som tillhör Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv) låter oss utnyttja användarspecifik reklam baserat på surfbeteenden och kundintressen. Taboola använder sig av cookies (och liknande teknologi) för att fastställa vilka webbplatser du ofta besöker och registrerar din aktivitet på vår webbplats. Taboola samlar in enhetsrelaterad data och protokolldata och skapar användningsprofiler med hjälp av pseudonymer. Användningsprofilerna slås inte ihop med datan om pseudonyminnehavaren, och inga slutsatser kan dras utifrån personuppgifter. För att göra detta delger vi din IP-adress med Taboola. Den rättsliga grunden för denna process är våra legitima ekonomiska intressen (artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav f GDPR). Du kan invända mot att inkluderas i spårningen via följande länk: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. När du valt att inte inkluderas kommer du inte längre att se personligt anpassat innehåll eller reklam.

27. Analys av reklam på tredjepartswebbplatser

Vi använder reklamutrymme på tredjepartswebbplatser för att göra reklam. Som annonsörer kan vi använda dessa platser för att rikta in oss på vissa intresse- och användargrupper när vi visar reklamen. Vi samarbetar med olika tredjepartsleverantörer för att visa vår reklam.

Vi använder tjänster och system tillhandahållna av tredje part för att fördela reklamutrymme och välja intressegrupper. För att mäta och optimera den intressebaserade reklamens effektivitet använder viss tredje part cookies och andra tekniska hjälpmedel på vår webbplats för att skaffa information om hur webbplatsen används.

Om personuppgifter samlas in och skickas till en tredjepartsleverantör vid användning av vår webbplats baseras databehandlingen på den rättsliga grunden artikel  6  stycke  1  villkor f  i dataskyddsförordningen. Behandlingen utförs för att skydda våra legitima ekonomiska intressen i marknadsföringen av vår webbplats.

Vi samarbetar med följande leverantörer:

 • Xandr
  För att visa reklam samarbetar vi med tredjepartsleverantören Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). Vi har installerat spårningspixeln från Xandr på vår webbplats för detta ändamål. Den gör att vi kan följa vad spelare gör på webbplatsen. Endast statistik samlas och skickas till Xandr. Om du vill avanmäla Xandrs intressebaserade reklam kan du avaktivera deras spårning genom att klicka på avanmälningsknappen på https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.Mer information om Xandrs integritetspolicy finns här: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA. Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.
 • Quantcast
  Vi samarbetar även med Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. Så kallade Quantcast-taggar används i det här syftet. Vi skickar endast statistisk information till Quantcast. Du hittar Quantcasts integritetspolicy här: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/Du kan stänga av Quantcast-spårning här: https://www.quantcast.com/opt-out/Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

28. Integrerade tjänster och tredje parts innehåll

Vi använder tjänster och innehåll som tillhandahålls av tredje part på vår webbplats (hädanefter kollektivt hänvisad till som “innehåll”). För denna typ av integration, är det tekniskt nödvändigt att bearbeta din IP-adress, så att innehållet kan skickas till din webbläsare. Din IP-adress kommer därför att överföras till respektive tredjepartsleverantör.

I varje enskilt fall, utförs denna databehandling för att skydda våra legitima intressen i optimering och de kommersiella verksamheterna på vår webbplats, vars rättsliga grund är artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav f GDPR.

Programmeringsspråket Java används regelbundet för att integrera innehåll. Därför kan du göra invändningar mot databehandling genom att inaktivera Java-operationer i din webbläsare.

Vi har integrerat innehåll från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) till vår webbplats:

 • “Google Maps” för att visa kartor;
 • “Google Web Fonts” för att använda Googles typsnitt;
 • “YouTube” för att visa videoklipp.

Det kan inte uteslutas att dina data kan komma att överföras till USA.
Vi garanterar att överföringen av uppgifter till det tredje landet, USA, sköts i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler.

29. Annonsering i spel

Via annonserna i våra webbspel kan du titta på videoklipp från tredjepartsleverantörer som finansieras via annonsering. På så sätt kan till exempel betalinnehåll användas kostnadsfritt.

Den information som du tillhandahåller när du använder annonseringsmedier samlas in och analyseras. Det här förklaras mer detaljerat nedan. Vår tjänsteleverantör, Google Ad Manager från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) gör det möjligt för oss att skapa intäkter via annonser på det här sättet. Tjänsteleverantören får kontroll över annonsnätverken i spelen. Det här innebär att viss information delas med annonsnätverken, nämligen IP-adress, webbläsare, operativsystem och region (mer information). Syftet med den här informationen är att visa bästa möjliga annonser för användaren. Tidigare nämnda annonsnätverk kan eventuellt även behandla personuppgifter, som din IP-adress, för att det ska gå att tillhandahålla annonseringsmaterialet.

Om du tackar nej till personliga eller kontextuella annonser försvinner inte annonserna från våra spel. Begränsade annonser, som inte behandlar personuppgifter och är mindre relevanta för användarna, visas fortfarande.

Den juridiska grunden för behandlingen av dina uppgifter i samband med annonserna är ditt samtycke (artikel 6, paragraf 1, avsnitt a) i GDPR). Du kan avsluta användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte i vårt inställningscenter. I sådana fall anonymiseras all pseudonym information, vilket innebär att endast begränsade annonser visas.

Möjliga marknadsföringspartner https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Dina rättigheter

Som berörd person har du rätt att utöva dina rättigheter gentemot oss. Och särskilt har du följande rättigheter:

 • I enlighet med artikel 15 GDPR och avsnitt 34 BDSG har du rätt att begära information om huruvida och i vilken utsträckning vi behandlar personuppgifter om dig.
 • Du har rätt att begära korrigering av dina uppgifter från oss, i enlighet med artikel 16 GDPR.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i enlighet med artikel 17 GDPR och 35 BDSG.
 • Du har rätt att begära en begränsning av dina bearbetade personuppgifter i enlighet med artikel 18 GDPR.
 • Du har rätt att i enlighet med artikel 20 GDPR att erhålla personuppgifter om dig som du har skickat in till oss, på ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och skicka dessa data till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via vårt supportformulär.

31. Rätt att göra invändningar

I enlighet med artikel 21 GDPR har du rätt att göra invändningar mot eventuella bearbetningsförfaranden som utförts och som använder artikel 6 stycke 1 mening 1 bokstav e och bokstav f GDPR som dess rättsliga grund.

32. Minderårigas sekretess

Tjänsten är inte riktad till eller avsedd att användas av personer under 16 år. Vi samlar inte in personuppgifter från någon person som vi vet är under 16 år.

33. Data Protection Officer

Du kan nå vår dataskyddsansvarig på:

Peter Birgersson/confidential
Deloitte AB
Rehnsgatan 11
113 79 Stockholm, Sweden
dpo@stillfront.com

34. Klagomål till regeringsmyndigheter

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter utgör en överträdelse av bestämmelserna i GDPR, har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 GDPR.

Version: 01/2022