Политика за анулиране

Ако закупите виртуална валута или виртуални предмети (във всеки един от случаите – „Договор“), за всеки от тези Договори се прилага следното право на анулиране, считано от 13 юни 2014 г.:

Право на анулиране
Имате право да анулирате този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина.
Срокът за анулиране е четиринадесет дни от датата на сключване на договора.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg, Германия, имейл: odr@goodgamestudios.com) за решението си да анулирате този договор чрез недвусмислена декларация (например писмо, изпратено по пощата, факс или имейл). За целта можете да използвате приложения примерен формуляр за анулиране. Това обаче не е задължително.
За да се спази срокът за анулиране, е достатъчно анулирането да се изпрати преди изтичането на срока.

Последици от анулирането
В случай на ефективно анулиране, получените от всяка от страните обезщетения се връщат, а всяко използване се отменя. В случаите, когато предоставените услуги не могат да бъдат върнати изцяло или частично или само в нарушено състояние, потребителят ще бъде задължен да предостави компенсация, ако е приложимо. Задълженията за възстановяване на плащания трябва да бъдат изпълнени в рамките на 30 дни. Срокът започва да тече за потребителите от момента на подаване на анулирането, а за Stillfront Germany GmbH – от момента на получаването му.

Забележки:
Доколкото предмет на договора е предоставянето на услуги, вашето право на анулиране се прекратява, ако сме предоставили услугата изцяло и сме започнали да я предоставяме едва след като сте дали изричното си съгласие да го направим и същевременно сте потвърдили разбирането си, че ще загубите правото си на анулиране при пълното изпълнение на договора от наша страна.
Доколкото предмет на договора е доставката на цифрово съдържание, което не е на физически носител на данни, вашето право на анулиране се прекратява и ако сме започнали да изпълняваме договора, след като сте дали изричното си съгласие да го направим, преди изтичането на срока за анулиране, и сте потвърдили разбирането си, че давайки съгласието си, ще загубите правото си на анулиране при започване на изпълнението на договора.

Примерен формуляр за анулиране
(Ако желаете да прекратите договора, моля, попълнете този формуляр и ни го върнете.)

 • До
  Stillfront Germany GmbH
  Borselstraße 20
  22765 Hamburg, Germany
  Имейл: odr@goodgamestudios.com
 • С настоящото аз/ние (*) анулирам/е (*) договора, сключен от мен/нас (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)
 • Поръчано на (*)/получено на (*)
 • Име на играта
 • Име на играча
 • Имейл адрес
 • Подпис на потребителя/-ите (важи само за съобщения на хартия)
 • Дата

(*) Изтрийте излишното.