Yleiset ehdot ja rajoitukset

Voimassa alkaen 01.06.2022

1 Aihe; voimassaoloalue

1.1

Seuraavat yleiset ehdot ja rajoitukset sääntelevät Stillfront Germany GmbH (jäljempänä ”Stillfront Germany GmbH”), Borselstraße 20, 22765 Hamburg, verkkosivuillaan ja sovelluskaupassaan tarjoamiensa verkko- ja mobiilipelien käyttöä.

1.2

Stillfront Germany GmbH pidättää oikeuden kehittää jatkuvasti verkkopelejään, mobiilipelejään ja muita palvelujaan, jotta ne pysyvät jatkuvasti houkuttelevina mahdollisimman suurelle määrälle käyttäjiä. Käyttäjälle ilmoitetaan tästä asianmukaisesti.

1.3

Stillfront Germany GmbH tarjoamat verkko- ja mobiilipelit sekä muut palvelut on tarkoitettu ainoastaan viihdetarkoituksiin. Näiden pelien tai palveluiden käyttö liiketoiminnallisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Stillfront Germany GmbH ilmoittaa käyttäjille, että yksittäisiä verkkopelejä tai mobiilipelejä saatetaan palauttaa aiempaan versioon tai sisältöä saatetaan nollata, jolloin pelin edistyminen ja joissain tilanteissa pelissä hankitut virtuaaliesineet nollataan. Näin voi tapahtua erityisesti silloin, kun Stillfront Germany GmbH on antanut käyttäjän osallistua verkko- tai mobiilipeliin, joka ei ole vielä valmis (soft launch -julkaisu tai betaversio).

1.4

Käyttäjän on varmistettava, että hänen digitaalinen ympäristönsä on yhteensopiva digitaalisen tuotteen teknisten vaatimusten kanssa. Ennen sopimuksen hyväksymistä käyttäjä voi tutustua teknisiin vaatimuksiin osoitteessa https://goodgamestudios.com/requirements.

1.5

Näiden yleisten ehtojen ja rajoitusten lisäksi sovelletaan verkko- ja mobiilipelien voimassa olevia sääntöjä. Jos nämä yleiset ehdot ja rajoitukset ovat ristiriidassa pelin sääntöjen kanssa, näillä yleisillä ehdoilla ja rajoituksilla on etusija. Tiettyihin verkko- ja mobiilipeleihin, niiden tiettyihin versioihin ja/tai osiin sekä yksittäisiin Stillfront Germany GmbHin verkkosivuillaan tarjoamiin palveluihin sovelletaan tapauksen mukaan lisäksi tiettyjä ehtoja ja rajoituksia. Käyttäjälle ilmoitetaan asianmukaisesti tarjoukseen liittyvistä mahdollisista erityisehdoista ja -rajoituksista ennen käytön aloittamista.

1.6

Käyttäjillä on mahdollisuus käyttää eri verkko- ja mobiilipeleihin ja muihin palveluihin liittyviä Stillfront Germany GmbHin sopimuskumppaneiden palveluita. Tällöin käyttäjä ja Stillfront Germany GmbHin sopimuskumppani tekevät erillisen sopimuksen. Käyttäjälle ilmoitetaan tästä asianmukaisesti ennen sopimuksen tekemistä.

1.7

Käyttäjän muita ehtoja tai yleisiä ehtoja ja rajoituksia, jotka poikkeavat Stillfront Germany GmbHin yleisistä ehdoista ja rajoituksista, sovelletaan vain, jos Stillfront Germany GmbH hyväksyy niiden voimassaolon ennakkosuostumuksella.

2

Sopimuksen tekeminen

2.1

Käyttääkseen verkko- ja mobiilipelejä ja muita Stillfront Germany GmbHin tarjoamia palveluita käyttäjän on rekisteröidyttävä valitsemansa sovelluksen käyttäjäksi ja tarvittaessa asennettava se. Käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia rekisteröimistä tai sopimuksen tekemistä Stillfront Germany GmbHin kanssa.

2.2

Vain luonnolliset henkilöt voivat rekisteröityä. Vain luonnollisia henkilöitä (ei esim. ryhmiä, perheitä, puolisoita tai elämänkumppaneita) hyväksytään käyttäjiksi.

2.3

Alle 16-vuotiaat henkilöt eivät voi rekisteröityä.

2.4

Käyttäjä ei saa ladata mobiilipelejä Apple App Storen kautta, jos tämä rikkoisi laillista kieltoa. Näin voi olla esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Käyttäjä sijaitsee maassa, jonka Yhdysvaltain hallitus on asettanut kauppasaartoon tai jonka Yhdysvaltain hallitus on luokitellut terrorismia tukevaksi maaksi.
  • Käyttäjä on Yhdysvaltain hallituksen kiellettyjen tai rajoitusten alaisten osapuolten luettelossa.

2.5

Käyttäjän on annettava pelaajanimi ja yleensä myös itselleen rekisteröity sähköpostiosoite voidakseen rekisteröityä verkkopeleihin. Mobiilipelit vaativat pelaajanimen. Käyttäjällä ei ole oikeuksia mihinkään pelaajanimeen. Valittu pelaajanimi ei saa rikkoa ulkopuolisten tahojen oikeuksia tai olemassa olevia oikeudellisia kieltoja tai yleisiä hyviä tapoja. Pelaajanimenä ei saa käyttää sähköpostiosoitetta tai verkko-osoitetta. Käyttäjän on varmistettava, että Stillfront Germany GmbHille rekisteröitymisen aikana annetut tiedot ovat todenmukaisia ja täydellisiä.

2.6

Yksittäisten pelien kohdalla käyttäjä voi myös rekisteröityä ulkopuolisten palveluntarjoajien kautta (esimerkiksi sosiaalisten verkkojen tai matkapuhelinsovelluskauppojen). Tällöin rekisteröintiin vaaditut tiedot noudetaan tililtä, joka käyttäjällä on kyseisellä ulkopuolisella palveluntarjoajalla.

2.7

Rekisteröinti on tehtävä henkilökohtaisesti. Rekisteröityminen on kielletty ulkopuolisten tahojen kautta, varsinkin sellaisten, jotka rekisteröivät yksityishenkilöitä kaupallisena palveluna eri palveluntarjoajien palveluissa (rekisteröitymispalvelut ja/tai sisäänkirjautumispalvelut).

2.8

Kun rekisteröityminen on valmis, käyttäjä luo tilin (jäljempänä ”käyttäjätili”), jota hän hallitsee itse. Käyttäjätiliä ei voi siirtää ilman Stillfront Germany GmbHin suostumusta.

2.9

Rekisteröinti tai aktivointi ei ole oikeus.

3

Käyttäjän yleiset velvollisuudet

3.1

Käyttäjätiedot

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Stillfront Germany GmbHille heti, jos hänen rekisteröitymisen yhteydessä antamansa tiedot (varsinkin sähköpostiosoite) muuttuvat. Käyttäjän tulee pyynnöstä vahvistaa Stillfront Germany GmbHille tietojensa paikkansapitävyys.

3.2

Kirjautumistiedot, henkilötiedot, salasanat

3.2.1

Käyttäjän tulee huolehtia kaikkien kirjautumistietojensa, henkilötietojensa ja salasanojensa salassapidosta.

3.2.2

Termeillä ”kirjautumistiedot”, ”henkilötiedot” ja ”salasanat” tarkoitetaan kaikkia kirjaimia ja/tai merkkejä ja/tai numerosarjoja, joilla käyttäjä tunnistetaan ja joilla estetään ulkopuolisten tahojen tekemä luvaton käyttö. Salasana ei saa olla sama kuin pelaajanimi, ja sen tulee sisältää sekä kirjaimia että numeroita.

3.2.3

Käyttäjän tulee estää kaikkien kirjautumistietojensa ja salasanojensa joutuminen ulkopuolisen tahon haltuun.

3.2.4

Jos käyttäjällä on syytä epäillä, että ulkopuolinen taho on saanut tai mahdollisesti saanut hänen kirjautumistietonsa tai salasanansa luvattomasti haltuunsa, hänen on välittömästi ilmoitettava asiasta Stillfront Germany GmbHille ja muutettava tietojansa tai pyydettävä Stillfront Germany GmbHia muuttamaan käyttäjän tietoja. Tällaisessa tapauksessa tai jos Stillfront Germany GmbHilla on konkreettista näyttöä tietojen väärinkäytöstä, Stillfront Germany GmbHilla on oikeus estää käyttäjän tilin käyttö tilapäisesti. Jos tietojen väärinkäytöstä on todisteita, Stillfront Germany GmbH ilmoittaa asiasta käyttäjälle.

3.2.5

Käyttäjällä ei ole missään tilanteessa oikeutta käyttää toisen käyttäjän kirjautumistietoja, elleivät kyseisen verkko- tai mobiilipelin tai muun palvelun säännöt salli tällaisia poikkeuksia.

3.3

Stillfront Germany GmbHin verkkosivujen ja niiden sisällön käyttö

3.3.1

Stillfront Germany GmbHin verkkosivuilla ja mobiilipeleissä on sisältöä, joka on suojattu tavaramerkeillä, tekijänoikeuksilla tai muilla keinoilla Stillfront Germany GmbHin tai ulkopuolisten tahojen hyväksi. Ellei näissä yleisissä ehdoissa nimenomaisesti toisin sallita, käyttäjällä ei ole lupaa muokata, kopioida, jaella tai julkisesti jäljentää Stillfront Germany GmbHin verkkosivuja, mobiilipelejä tai niiden sisältöä tai osia tai käyttää niitä mainostarkoituksiin tai millään sopimuksen vastaisella tavalla. Sallittua on ainoastaan tekninen kopiointi selailukäyttöön ja pysyvä kopiointi yksityiseen käyttöön. Tekijänoikeustietoja ja tuotenimiä ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa.

3.3.2

Termi ”sisältö” viittaa kaikkeen tietoon, kuviin, tekstiin, grafiikkaan, musiikkiin, ääniin, äänitehosteisiin, videoihin, ohjelmistoihin ja koodiin, jota Stillfront Germany GmbH tarjoaa. Termi ”sisältö” kattaa myös kaikki ladattavissa olevat palvelut.

3.3.3

Käyttäjä ei saa toimia tavalla, joka voi haitata Stillfront Germany GmbHin verkkosivustojen sekä niiden sisältämien yksittäisten palveluiden ja/tai tarjousten tai Stillfront Germany GmbHin verkko- ja mobiilipalveluiden asianmukaista toimintaa tai vaarantaa sen. Käyttäjän on pidättäydyttävä myös toimista, joiden avulla hän voisi saada tietoja luvattomasti haltuunsa. Sisällön jäljitys on sallittua vain sillä tavalla, ettei se vaikuta Stillfront Germany GmbHin verkkosivujen ja niiden sisältöjen käyttöön. Tiedonsiirto tai sellaisen ohjelmiston käyttö, joka voi vaikuttaa vastaanottajien laitteistoon tai ohjelmistoon, ei ole sallittua.

3.3.4

Stillfront Germany GmbHin verkkosivujen tai mobiilipelien käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, etenkin mainostamiseen, vaatii Stillfront Germany GmbHin kirjallisen suostumuksen.

3.3.5

Käyttäjä ei ole oikeutettu julkaisemaan sisältöä Stillfront Germany GmbHin verkkosivuilla, verkkopeleissä, mobiilipeleissä tai muissa palveluissa.

3.3.6

Stillfront Germany GmbHin verkkosivujen käyttö käyttäjän todellisen IP-osoitteen piilottavan anonymisointipalvelun kautta ei ole sallittua.

3.4

Asiakasohjelmiston käyttö

Jos tarjous edellyttää asiakasohjelmiston asentamista ennen käytön aloittamista, Stillfront Germany GmbH myöntää käyttäjälle rajoittamattoman, ei-yksinomaisen, ei-siirtokelpoisen, henkilökohtaisen ja ajallisesti rajoitetun (käyttösopimuksen mukaisen) oikeuden asentaa asiakasohjelmisto ja käyttää sitä sovittuihin tarkoituksiin näiden yleisten ehtojen ja rajoitusten sekä käyttäjän valitseman pelin sääntöjen mukaisesti. Ohjelmiston kaikenlainen kaupallinen käyttö on kielletty. Muutosten tekeminen asiakasohjelmistoon ja luovutetun ohjelmakoodin kääntäminen muihin koodimuotoihin (koodin purkaminen) sekä muu ohjelmiston eri tuotantotasojen koodin muuntaminen on kielletty, ellei tämä ole välttämätöntä yhteentoimivuuden takaamiseksi. Stillfront Germany GmbH on käyttäjän suuntaan vastuussa vahingoista lainmukaisten vastuusäännösten mukaisesti.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4

Verkko- ja mobiilipelien käytön erityisehdot

4.1

Käyttäjä voi osallistua verkko- tai mobiilipelin kuhunkin kierrokseen (esim. maailma tai maailmankaikkeus) käyttäen vain yhtä käyttäjätiliä, ellei pelin säännöissä ole määritetty asiaa koskevia poikkeuksia. Edellä olevaa sääntöä rikkovat tilit saatetaan poistaa tai estää kohdan 9 perusteella.

4.2

Käyttäjä ei saa harjoittaa verkko- tai mobiilipeleissä mitään manipuloivaa ja häiritsevää toimintaa. Pelin toimintaa tai etenemistä mahdollisesti haittaavien toimenpiteiden, mekanismien tai ohjelmien käyttö on kielletty. Käyttäjä ei saa toiminnallaan aiheuttaa kohtuutonta ja liiallista kuormitusta tekniselle kapasiteetille. Käyttäjä ei saa estää, kirjoittaa uusiksi tai muokata pelin ylläpitäjän tuottamaa sisältöä tai haitata pelin toimintaa millään muullakaan tavoin.

4.3

Käyttäjä ei saa missään tilanteessa

a) luoda tai käyttää huijauskeinoja, muokkauksia ja/tai hakkerointia tai muita ulkopuolisen tahon ohjelmistotuotteita, jotka voivat muuttaa verkko- tai mobiilipelien tuloksia

b) käyttää ohjelmistoa, joka mahdollistaa tietojen louhinnan tai joka muutoin kaappaa tai kerää tietoja verkko- tai mobiilipeleissä

c) käyttää verkko- tai mobiilipelien virtuaaliesineitä verkko- tai mobiilipelien ulkopuolella, ostaa virtuaaliesineitä oikealla rahalla tai myydä tai vaihtaa virtuaaliesineitä

d) myydä, ostaa tai vaihtaa käyttäjätilejä.

Tämä sisältää kaiken kiertämisen, vastaavat toiminnot tai toiminnot, jotka vastaavat vaikutuksiltaan edellä mainittuja kieltoja.

4.4

Käyttäjä ei myöskään saa käyttää verkkopelejä (mukaan lukien kaikki yksittäiset verkkosivut) muilla ohjelmilla kuin verkkoselaimella tai tarjotulla asiakasohjelmistolla. Tällä tarkoitetaan erityisesti ns. botteja ja muita työkaluja, jotka on tarkoitettu korvaamaan tai täydentämään verkkokäyttöliittymää. Kiellettyjä ovat myös komentosarjat sekä täysin tai osittain automaattiset ohjelmat, jotka antavat käyttäjälle edun muihin käyttäjiin nähden. Näihin kuuluvat automaattipäivitystoiminnot ja muut verkkoselaimeen integroidut mekanismit, jos niihin sisältyy automaattisia toimintoja.

4.5

Käyttäjätilien luonti automaattisesti on kielletty riippumatta siitä, näkyikö etusivu vai ei.

4.6

Stillfront Germany GmbH tai Stillfront Germany GmbHin toimeksisaajat omistavat yksinoikeudella kaikki oikeudet verkko- ja mobiilipeleissä käytettyihin kohteisiin ja verkko- ja mobiilipelien sisältämiin virtuaalisiin kohteisiin. Käyttäjä saa virtuaalisten kohteiden käyttöön vain ei-yksinomaisen oikeuden käyttösopimuksen ajaksi, mutta ei missään tilanteessa niiden omistajuutta.

5

Viestintävälineiden (erityisesti keskustelupalstat, keskustelut ja kommentit) käytön erityisehdot

5.1

Stillfront Germany GmbH voi antaa käyttäjien käyttöön eri viestintävälineitä kirjoitusten ja julkaisujen tekemiseen Stillfront Germany GmbHin verkkosivustoille, peliin ja sosiaalisiin verkostoihin (keskustelupalstat, keskustelut, blogit, vieraskirjat jne. sekä näiden kommentointitoimintojen käyttö, yhdessä ”viestintävälineet”), joita käyttäjä voi käyttää, kun ne on ovat käytettävissä. Stillfront Germany GmbH tarjoaa käyttäjille vain teknisen ympäristön tietojen vaihtamiseen. Käyttäjillä ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia viestintätoimintoja.

5.2

Käyttäjä ottaa kaiken vastuun julkaisemistaan kirjoituksista ja sisällöistä. Käyttäjä suostuu vapauttamaan Stillfront Germany GmbHin kaikista ulkopuolisten tahojen kannevaatimuksista, jotka johtuvat käyttäjän velvollisuusrikkomuksista. Stillfront Germany GmbH nimenomaisesti kiistää omistavansa käyttäjien lähettämää sisältöä.

5.3

Käyttäjät eivät saa julkaista tai jaella Stillfront Germany GmbHin verkkosivustoilla näiden viestintävälineiden avulla sisältöä, joka

a) rikkoo lakia, on yleisten hyvien tapojen vastaista tai on yleisten sääntöjen ja rajoitusten tai pelin sääntöjen vastaista

b) loukkaa tuotemerkkejä, patentteja, ohjelma- tai muotoilumalleja, tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia tai muita ulkopuolisten tahojen oikeuksia

c) on hävytöntä, rasistista, väkivaltaista, pornografista, aikuisviihdettä tai muutoin lasten tai nuorten kehitystä haittaavaa tai vahingollista

d) on loukkaavaa, häiritsevää tai herjaavaa

e) sisältää ketjukirjeitä tai pyramidihuijauksia

f) sisältää väitteen, jonka mukaan sisältö on Stillfront Germany GmbHin tuottamaa tai tukemaa

g) sisältää ulkopuolisten tahojen henkilötietoja ilman näiden nimenomaista suostumusta

h) on kaupallista etenkin mainostusmielessä.

5.4

Verkkosivustojen, yritysten ja tuotteiden nimien mainitseminen on sallittua vain, kun sitä ei tehdä pääasiallisesti mainostustarkoituksessa.

5.5

Näiden viestintävälineiden kaikkien käyttäjien on käytettävä sopivaa ja hyväksyttävää kieltä. Loukkaavaa kritisointia tai halveksuvia hyökkäyksiä ei hyväksytä.

5.6

Huolimatta muista näiden yleisten ehtojen ja rajoitusten mukaisista oikeuksista Stillfront Germany GmbHilla on oikeus poistaa osittain tai kokonaan sisältö tai kirjoitukset, jotka ovat näiden yleisten sääntöjen ja rajoitusten vastaisia. Stillfront Germany GmbHilla on myös oikeus pysyvästi tai väliaikaisesti estää näitä sääntöjä rikkovaa käyttäjää käyttämästä näitä viestintävälineitä tai irtisanoa sopimus kohdan 9 perusteella.

6

Velvollisuuksien rikkomisen seuraukset

6.1

Stillfront Germany GmbH ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän velvollisuuksien laiminlyönnistä.

6.2

Laillisista tai sopimuksellisista oikeuksista huolimatta Stillfront Germany GmbH voi kohtuullisen harkintansa mukaan ryhtyä seuraaviin toimiin käyttäjää vastaan, jos tämä rikkoo lakia, ulkopuolisten tahojen oikeuksia, näitä yleisiä ehtoja ja rajoituksia tai muita lisäsäännöksiä ja pelien sääntöjä:

a) poistaa sisältöä

b) varoittaa käyttäjää

c) estää käyttäjää tilapäisesti tai pysyvästi käyttämästä tiettyä verkko- tai mobiilipeliä tai kaikkia verkko- ja mobiilipelejä sekä Stillfront Germany GmbHin verkkosivustojen sisältöä

d) estää käyttäjän pääsyn myös tiettyihin pelitoimintoihin (esim. keskustelu)

e) määrätä käyttäjälle väliaikaisen tai pysyvän virtuaalisen kotiarestin

f) irtisanoa käyttäjäsopimuksen näiden käyttöehtojen kohdan 9 perusteella.

6.3

Jos käyttäjä on estetty tai poistettu, hän ei voi kirjautua Stillfront Germany GmbHin tarjoamaan palveluun ilman Stillfront Germany GmbHin ennalta antamaa suostumusta.

7

Käyttömaksut

7.1

Tarjottujen verkko- ja mobiilipelien pelaaminen on käytännössä ilmaista. Käyttäjä voi kuitenkin ostaa verkko- ja mobiilipeleissä rahalla virtuaalista valuuttaa (esim. rubiineja, kultaa, jalokiviä, ”premium-valuutta”), tiettyjä virtuaalisia ominaisuuksia ja muita palveluita (yhdessä ”ostettavien ominaisuuksien” kanssa). Halutun virtuaalisen valuutan hinta näkyy euroina, Yhdysvaltain dollareina tai muuna käyttäjän alueen mukaisena valuuttana. Maksullisella valuutalla käyttäjä voi ostaa etuja tai virtuaalisia esineitä verkko- ja mobiilipelissä.

7.2

Käyttäjälle annetaan tietoa ostettavissa olevista ominaisuuksista, erityisesti kyseessä olevasta ominaisuudesta, ostettavissa olevan ominaisuuden myyntiajasta (jos sellainen on), hankintahinnasta sekä verkko- tai mobiilipelissä käytettävissä olevasta maksutavasta.

7.3

Käyttäjä voi tehdä tarjouksen saatavilla olevista ominaisuuksista valitsemalla haluamansa kohteen ja verkko- tai mobiilipelissä käytettävissä olevan maksutavan valitsemalla Osta nyt -painikkeen, jolloin ostotapahtuma suoritetaan loppuun. Sopimus käyttäjän ja Stillfront Germany GmbHin välillä tehdään, kun tilausprosessi on suoritettu onnistuneesti.

7.4

Maksuvaihtoehdot vaihtelevat verkko- ja mobiilipelin, osallistujan maan sekä markkinoilla teknisesti saatavilla olevien maksutapojen mukaan. Ne näytetään käyttäjälle tilausprosessin aloittamisen yhteydessä.

7.5

Raha peritään käyttäjän kyseistä maksutapahtumaa varten valitseman palveluntarjoajan kautta, tai käyttäjä tekee maksusiirron itse. Mobiilipeleissä tehdyt maksut peritään käytetyn sovelluskaupan kautta. Maksutapahtumaan voidaan soveltaa käytetyn palveluntarjoajan yleisiä ehtoja ja rajoituksia sekä Stillfront Germany GmbHin yleisiä ehtoja ja rajoituksia.

7.6

Kun maksutapahtuma on suoritettu loppuun tai kun rahat on rahansiirtotapauksissa siirretty Stillfront Germany GmbHin tilille, Stillfront Germany GmbH lisää ostetut ominaisuudet käyttäjän tilille.

7.7

Liiketoimintakumppanien verkkosivuilla olevien mobiilipelien ja sosiaalisiin verkostoihin integroitujen mobiilipelien osalta sopimuksen tekeminen voi poiketa tässä mainitusta. Näissä tapauksissa käyttäjälle ilmoitetaan sopimuksentekotavasta.

7.8

Käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy, että kaikki maksutapahtuman osana annetut tiedot (etenkin pankkitili, luottokorttinumero jne.) ovat täydelliset ja virheettömät.

7.9

Stillfront Germany GmbHin säilyttää oikeuden suurentaa tai pienentää kaikkien ostettavien ominaisuuksien maksuja.

7.10

Maksun laiminlyönnin yhteydessä peritään lakisääteiset korot. Stillfront Germany GmbHilla on myös oikeus sulkea käyttäjän tili, vaatia lisäkorvauksia ja lopettaa palveluita.

7.11

Jos Stillfront Germany GmbH joutuu käyttäjän virheen (mukaan lukien virheellinen tilin saldo) vuoksi perimään maksuja takautuvasti tai perimään peruutusmaksuja, käyttäjä maksaa kaikki tästä aiheutuvat kulut.

8

Korvaukset ja vastuun rajoitus

8.1

Käyttäjä on suoraan vastuussa ulkopuolisille tahoille näiden oikeuksien rikkomisesta. Käyttäjä hyvittää Stillfront Germany GmbHille kaikki vahingot, jotka ovat aiheutuneet näiden ehtojen ja rajoitusten noudattamatta jättämisestä, erityisesti jos vahingot johtuvat ulkopuolisten tahojen vaatimuksesta. Tähän voi sisältyä kaikki Stillfront Germany GmbHin oikeuskulut, mukaan lukien oikeudenkäynti- ja asianajajakulut. Tämä ei päde siinä tapauksessa, että käyttäjä ei ole vastuussa rikkomuksesta.

8.2

Stillfront Germany GmbHin vastuu määrittyy seuraavien sääntöjen mukaisesti riippumatta oikeudellisesta perusteesta (sopimusrikkomus tai velvollisuuden laiminlyönti):

8.2.1

Stillfront Germany GmbH on rajoituksetta vastuussa vain tahallisesta vahingosta ja törkeästä huolimattomuudesta, mutta lievästä huolimattomuudesta vain oleellisten sopimusvelvoitteiden rikkomisen kohdalla. Jos tällaisia sopimusvelvoitteita rikotaan, vastuu rajoittuu sopimukselle tyypillisiin vahinkoihin.

Edellä mainitut ”olennaiset sopimusvelvoitteet” ovat velvoitteita, joihin käyttäjän on voitava luottaa ja joilla varmistetaan, että sopimusta noudatetaan säännöstensä mukaisesti sopimuksen tavoitteiden toteutumiseksi.

8.2.2

Kaikki muut Stillfront Germany GmbHin vastuut poissuljetaan.

8.2.3

Stillfront Germany GmbH suosittelee, että käyttäjä ottaa säännöllisesti varmuuskopiot tiedoistaan tarpeettomien vahinkojen välttämiseksi.

8.2.4

Edellä esitetyt vastuun rajoitukset eivät koske Stillfront Germany GmbHin selkeästi antamia takuita, tahallisia vahinkoja eivätkä kuolemantapauksen tai raajan tai terveyden menettämisen aiheuttamia vahinkoja. Tuotevastuulaki (Product Liability Act) ei vaikuta edellä mainittuun vastuuseen.

9

Sopimuksen kesto, käyttäjätilien poistaminen

9.1

Ellei verkkopelin, mobiilipelin tai muun pelin osalta ole muuta mainittu, Stillfront Germany GmbHin portaalin, verkkopelien, mobiilipelien ja muiden palveluiden käyttöä koskeva sopimus on voimassa määrittämättömän ajan. Sopimus tulee voimaan, kun käyttäjä on rekisteröitynyt tai kun Stillfront Germany GmbH on aktivoinut tilin.

9.2

Kumpi tahansa osapuoli voi koska tahansa irtisanoa sopimuksen. Goodgame Studion suorittama irtosanominen tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua. Käyttäjän suorittama irtosanominen tulee voimaan välittömästi. Jos käyttäjän Stillfront Germany GmbHille antamat tiedot poistetaan tai käyttäjä pyytää poistamaan kyseiset tiedot, tätä pidetään käyttäjän suorittamana irtisanomisena.

9.3

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen perustellusta syystä ilman irtisanomisaikaa. Jos syynä on näiden käyttöehtojen velvoitteiden rikkominen, irtisanominen on sallittua vain korjaaville toimenpiteille asetetun päivämäärän jälkeen tai tehottomaksi jääneen varoituksen jälkeen. Korjaavien toimenpiteiden päivämäärän asettaminen ja varoitus ovat tarpeettomia, jos erikoistilanteessa molempien osapuolten intressien mukaisesti irtisanominen kannattaa tehdä heti.

Stillfront Germany GmbH voi perustellusti irtisanoa sopimuksen heti erityisesti silloin, jos

a) esiintyy käytöstä, joka vaikuttaa merkittävästi muiden pelaajien pelikokemukseen

b) käytetään huijauksia, muokkauksia ja/tai hakkerointia sekä mitä tahansa ohjelmia, työkaluja tai komentosarjoja, jotka muuttavat pelikokemusta tai käytettävien verkko- tai mobiilipelien mekanismia

c) ulkopuoliset tahot käyttävät käyttäjän tiliä, elleivät pelin säännöt salli tällaista poikkeusta

d) käyttäjä käyttää ulkopuolisen tahon tiliä tai useampaa kuin yhtä käyttäjätiliä verkkopeliä kohti, elleivät pelin säännöt salli tällaista poikkeusta

e) käyttäjä käyttää verkko- tai mobiilipelien virtuaaliesineitä verkko- tai mobiilipelien ulkopuolella, yrittää ostaa tai myydä näitä oikealla rahalla tai yrittää vaihtaa niitä

f) käyttäjä on myynyt, ostanut tai vaihtanut käyttäjätilin ilman Stillfront Germany GmbHin hyväksyntää

g) käyttäjä rikkoo lakeja, jotka suojelevat muita ihmisiä tai Stillfront Germany GmbHia

h) käyttäjä rikkoo tahallaan näitä yleisiä ehtoja ja rajoituksia, lisäsäännöksiä ja/tai pelin sääntöjä

i) Stillfront Germany GmbH menettää oikeuden pyörittää kyseistä verkko- tai mobiilipeliä, esimerkiksi lisenssisopimuksen päättymisen takia tai virallisen tai laillisen päätöksen takia.

9.4

Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen myös verkossa napsauttamalla siihen tarkoitettua painiketta ja kohdan 9.2 mukaisesti.

9.5

Jos käyttäjätili on ollut käyttämättä pitkään, Stillfront Germany GmbHilla on oikeus poistaa tili ilmoitettuaan asiasta ennakkoon. Käyttämättömyyden pituus voi riippua verkkopelistä tai mobiilipelistä, mutta se on yleensä 90–240 päivää. Irtisanomisen jälkeen Stillfront Germany GmbHilla on oikeus poistaa käyttäjätili sopimuksen päätyttyä ja omalla harkinnallaan sovellettavan lain sallimalla tavalla.

10

Verkkovälitteinen riidanratkaisu

10.1

EU-komissio tarjoaa verkkoalustan riidanratkaisuun kuluttajien ja verkkokauppojen välillä (ns. ODR-foorumi). ODR-foorumille pääsee tämän linkin kautta: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2

Meidät tavoittaa ODR-foorumin kautta. Emme kuitenkaan aio eikä meillä ole velvoitetta osallistua riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitalautakunnan edessä. Ilmoitamme käyttäjillemme suoraan, jos meihin otetaan yhteyttä.

11

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja rajoituksiin sovelletaan Saksan liittovaltion lakia, pois lukien Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG). Tämä lakivalinta ei vaikuta käyttäjän asuinmaan pakottavien säännösten voimassaoloon.

12

Muutokset näihin yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin; muita asioita

12.1

Stillfront Germany GmbH varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja rajoituksia, kun muutoksia on tehtävä (a) lainsäädännöllisten muutosten vuoksi, (b) Korkeimman oikeuden tekemien päätösten vuoksi, (c) teknisen välttämättömyyden vuoksi, (d) yrityksen toimintojen ylläpitämisen vuoksi, (e) markkinaolosuhteiden muutosten vuoksi tai (f) käyttäjän edun vuoksi. Muutoksia ei tehdä, jos muutos vaikuttaisi merkittävän haitallisesti osapuolten väliseen sopimussuhteeseen. Käyttäjille ilmoitetaan yleisiin ehtoihin ja rajoituksiin tehtävistä muutoksista Stillfront Germany GmbHin verkkosivuston sekä verkko- tai mobiilipelin kautta viimeistään kuusi viikkoa ennen muutoksen suunniteltua voimaantuloa. Vaihtoehtoisesti Stillfront Germany GmbH voi lähettää käyttäjilleen muutetut yleiset ehdot ja rajoitukset sähköpostitse tai ilmoittaa heille, että muutetut yleiset ehdot ja rajoitukset ovat saatavilla Stillfront Germany GmbHin verkkosivustojen kautta. Jos käyttäjä vastustaa tehtyä muutosta, hänen on ilmoitettava asiasta neljän viikon kuluessa. Ehdota ja rajoitukset katsotaan hyväksytyiksi, jos käyttäjä ei ilmoita vastustuksestaan neljän viikon kuluessa tai avaa pelin saatuaan tiedon muutetuista ehdoista ja rajoituksista. Stillfront Germany GmbH ilmoittaa käyttäjille neljän viikon jaksosta, peruuttamisoikeudesta ja vastustusilmoituksen tekemättä jättämisen laillisista seurauksista.

12.2

Käyttäjä on oikeutettu hyvitykseen vain, jos hänen vastakanteensa on nostettu laillisesti tai on Stillfront Germany GmbHin tunnustama ja kiistämätön tai johtuu tästä molemminpuolisesti velvoittavasta laillisesta suhteesta. Käyttäjä voi käyttää pidätysoikeutta vain, jos se koskee tästä sopimuksesta johtuvia vaateita.

12.3

Stillfront Germany GmbH viestii käyttäjän kanssa yleensä sähköpostitse, ellei näissä ehdoissa ja rajoituksissa ole toisin mainittu. Käyttäjän tulee säännöllisesti tarkistaa, onko hänen rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamalleen sähköpostitilille tullut viestejä Stillfront Germany GmbHilta. Ottaessaan yhteyttä Stillfront Germany GmbHin käyttäjän tulee ilmoittaa, mitä verkko- tai mobiilipeliä ja mitä käyttäjätiliä viesti koskee.

12.4

Jos mikä tahansa näiden ehtojen ja rajoitusten säännöksistä on pätemätön tai tulee pätemättömäksi ja/tai on lain säännösten vastainen, sillä ei ole vaikutusta näiden ehtojen ja rajoitusten muiden säännösten pätevyyteen.

***

Huomautuksia lisensseistä:

Playa Games GmbH omistaa oikeudet Goodgame Gangster -pelin designiin.

Twitter, Inc:n ja muiden tekijöiden ”Twemoji”-hymiögrafiikat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/