Erklæring om databeskyttelse for onlinetjenester

Brugen af denne webside kan indebære behandling af personoplysninger. Vores hensigt er at give følgende oplysninger for at give dig et overblik over disse processer, så du kan forstå dem. For at sikre en retfærdig behandling vil vi også gerne informere dig om dine rettigheder i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske forbundslov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Stillfront Germany GmbH, Borselstraße 20, 22765 Hamburg (herefter benævnt “vi” eller “os”) er ansvarlig for databehandlingen.

Indhold

1. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller forslag til disse oplysninger eller gerne vil kontakte os for at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os via: https://support.goodgamestudios.com/

2. Generelle oplysninger om behandling af personoplysninger

Brugen af de produkter og tjenester, vi tilbyder, kan medføre behandling af personoplysninger. Udtrykket “personoplysninger” i databeskyttelsesloven henviser til alle oplysninger vedrørende en bestemt eller identificerbar person. En IP-adresse kan også betragtes som en personoplysning. En internetudbyder tildeler en IP-adresse til hver enhed, der er tilsluttet internettet, så den kan sende og modtage data. Når du bruger vores webside, indsamler vi data, som du selv giver. Derudover indsamler vi automatisk bestemt information om hvordan du bruger websiden, når du er aktiv på den.

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesbestemmelser for GDPR og den tyske BDSG. Vi behandler kun data, hvor vi lovligt er tilladt at gøre det. Når du bruger denne webside, behandler vi kun personoplysninger med dit samtykke (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR), for udførelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at tage skridt på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR), for overholdelse af en juridisk forpligtelse (artikel 6, stk. 1, sætning 1 litra c GDPR) eller om behandlingen er nødvendig i forbindelse med vores legitime interesser eller tredjemands berettigede interesser, undtagen hvis sådanne interesser er tilsidesat af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger (artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR).

3. Varighed af opbevaring

Medmindre andet er angivet i de følgende afsnit, lagrer vi kun dataene så længe som nødvendigt for at opnå formålet med behandlingen eller at opfylde vores kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser.

4. Overførsel af data

Medmindre andet er angivet i de følgende afsnit, behandles dataene på servere af tekniske serviceudbydere, der er hyret af os til dette formål. Disse udbydere vil kun behandle dataene efter at have modtaget udtrykkelige instruktioner, og de er kontraktligt forpligtede til at garantere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til databeskyttelse.

For så vidt som vi henviser til integrerede tjenester fra andre udbydere i denne databeskyttelseserklæring, kan det antages, at personoplysninger vil blive videregivet til disse udbyders bestemte hovedkvarter. Disse udbydere kan være baseret i et såkaldt tredjeland uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Yderligere oplysninger findes i de afsnit, der beskriver hver tjeneste.

5. Kontaktform

Vores webside indeholder en kontaktformular, som du kan bruge til at sende os beskeder. Overførslen af dine data er krypteret.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR. Alle datafelter, der er markeret som obligatoriske, er nødvendige til behandling af din anmodning. Hvis de ikke gives, kan de anmodning ikke udføres. Tilvejebringelsen af yderligere data er frivillig. Du kan også sende os en besked til kontakt e-mailadressen.

6. Registrering og login

For at kunne bruge visse funktioner i appen er registrering via websiden påkrævet. De nødvendige oplysninger kan ses på registreringsskærmen. Det er absolut nødvendigt at tilvejebringe oplysningerne, der er markeret som obligatoriske for at du kan fuldføre registreringsprocessen. De leverede data behandles med det formål at levere tjenesten. Retsgrundlaget for denne behandling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR. Vi gemmer dine data så længe du er registreret hos os, medmindre du sletter det på forhånd.

7. Facebook-forbindelse

Vi giver dig også nemmere adgang til at registrere dig til vores spil og tjenester gennem Facebook. Du kan bruge din eksisterende Facebook-konto til det. Når du klikker på ”Log på med Facebook”-linket, kan du anvende denne registreringsmetode via vores onlineportal. For at kunne gøre det skal du allerede have en Facebook-konto eller have adgang til Facebook.

Hvis du vil registrere dig til en af vores tjenester via din Facebook-konto, vil det første trin i registreringsprocessen med det samme dirigere dig videre til Facebook. Facebook beder dig derefter om at logge på eller registrere dig. Under ingen omstændigheder modtager vi dine personlige adgangsdata (brugernavn og kodeord).

I det næste trin kobler du din Facebook-profil sammen med den tjeneste, du gerne vil registrere dig til. Her bliver du informeret om, hvilke data der overføres fra din Facebook-profil til os. Disse oplysninger er normalt dine “offentlige oplysninger” på Facebook og oplysninger, du har gjort offentligt tilgængelige eller godkendt til den pågældende applikation. Oplysninger af denne type betyder normalt dit navn, dit profilbillede og dit coverbillede, dit køn, dine netværk, dit brugernavn (Facebook-URL), og dit bruger-id-nummer (Facebook-id). Vi anvender også den e-mailadresse, du har gemt i forbindelse med Facebook, til at kontakte dig uden for Facebook. Du kan se en oversigt over oplysninger i din profil, som er tilgængelig for offentligheden via menuen Generelle Kontoindstillinger på din Facebook-profil (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).

Retsgrundlaget for dataindsamling og opbevaring er dit samtykke i henhold til Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR. Hvis du gerne vil fjerne koblingen mellem Facebook-login og vores tjeneste, bedes du logge på Facebook og foretage de nødvendige ændringer i din profil. Vi må derefter ikke længere anvende oplysninger fra din Facebook-profil.

8. Databehandling i vores spil

I vores spil er vi i stand til at spore og evaluere forskellige handlinger på spillerniveau. Dette omfatter især kontaktdata, der er givet under registrering og dine handlinger under spillene. Til dette formål indsamler vi dine forbindelsesdata, som f.eks. din IP-adresse. Vi skal være i stand til at behandle disse oplysninger for at udføre spiloperationer. Det behandles derfor på grundlag af Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR

9. Betalinger foretaget på vores webside

Som udgangspunkt kan du nyde vores spil uden at skulle oplyse personlige kontaktdata. Hvis du betaler for afgiftspligtige aktiviteter i vores spil, vil dine personoplysninger blive indsamlet af de tilhørende betalingstjenesteudbydere.

Alle betalingsrelevante data, som dine kontakt- og betalingsdata, indsamles og behandles oprindeligt af den tilsvarende betalingsudbyder. Retsgrundlaget for denne databehandling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR.

For indbetalinger samler vi geolokationen af din IP-adresse, som giver os mulighed for at bestemme, hvilket land du befinder dig i. Retsgrundlaget for denne dataindsamling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c GDPR, da behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse. Den juridiske forpligtelse stammer fra direktiv 2006/112 / EF (MOSS-direktivet).

Vi modtager også oplysninger fra betalingsudbydere i forbindelse med forebyggelse af betalingsbedrageri. Retsgrundlaget for denne dataindsamling er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c GDPR, da behandlingen tjener vores legitime interesser.

10. Fællesskab (Forum)

For at kunne bruge vores fora skal du angive personlige registreringsdata, f.eks. dit brugernavn og e-mailadresse. E-mailadressen er ikke synlig for andre brugere. Registrering er nødvendig for at kunne straffe eventuelle overtrædelser af vores fællesskabsretningslinjer ved at udelukke de ansvarlige fra forummet. Retsgrundlaget for opbevaringen af disse data er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR.

Vores forum overvåges af moderatorer. For at straffe og forhindre alvorlige overtrædelser overvåger vi din IP-adresse. Indsamlingen af disse oplysninger til bekæmpelse af svig er baseret på vores legitime interesser i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR, og tjener til at beskytte vores forum. Vi forbeholder os ret til at slette dine kommentarer, hvis de anses som værende ulovlige af tredjeparter. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne opbevaring af ovennævnte data.

11. Publisher Backend

Vores virksomhed driver det, der kaldes “Publisher Backend”, hvor virksomheder og private kan registrere sig for at deltage i vores Publisher Program. Til dette formål indsamler og behandler vi dine kontakt- og betalingsdata, som vi kræver i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b GDPR for udførelsen af de respektive kontraktforhold.

12. Jobansøgninger

Du kan søge et job hos os via vores hjemmeside i “karriere” sektionen. Til dette formål indsamler vi personlige kontaktdata fra dig, der specifikt indeholder dit navn, dit CV, din ansøgning og andet indhold fra dig.

Dine personlige ansøgningsdata bliver kun indsamlet, opbevaret, behandlet og brugt til formål i forbindelse med din interesse for nuværende eller fremtidige ansættelser hos os og selve behandlingen af din ansøgning. Din online ansøgning behandles og håndteres kun af de relevante kontaktpersoner i vores firma. Alle medarbejdere, der er betroet databehandling, er forpligtet til at opretholde fortroligheden af dine data.

Vi bruger software til applikationsbehandling leveret af softgarden e-recruiting GmbH (Tauentzienstraße 14,10789 Berlin, Germany).

Retsgrundlaget for denne dataindsamling er afsnit 26 BDSG 2018.

13. Nyhedsbrev

I følgende afsnit vil vi fortælle dig om vores nyhedsbrev, om andre forretningsrelaterede e-mails og elektroniske kommunikationer, samt om din ret til at gøre indsigelse. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du dit samtykke til at modtage det, og du accepterer de nedenfor beskrevne processer. Retsgrundlaget er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra i GDPR og afsnit 7, stk. 2, nr. 3 i den tyske lov om illoyal konkurrence (UWG). Vi inkluderer ikke følgende oplysninger under udtrykket “reklamekommunikation”: Oplysninger om tekniske og organisatoriske processer samt information vedrørende levering af tjenester til vores brugere.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev bekræftes din e-mailadresse ved hjælp af en dobbelt tilvalgsprocedure. Denne bekræftelse forhindrer, at nogen kan registrere sig ved hjælp af en e-mailadresse, der ikke er deres. Tilmeldingen til nyhedsbrevet er logget, så vi kan bevise, at registreringsprocessen opfylder de lovmæssige krav. Dette inkluderer opbevaring af registrerings- og bekræftelsestider samt IP-adressen. Eventuelle ændringer af dine data gemt hos den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbreve, bliver også logget. Behandlingen af disse data er nødvendig med henblik på at kunne bevise, at der er givet samtykke. Retsgrundlaget resulterer fra vores juridiske forpligtelse til at dokumentere dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra c, sammenholdt med artikel 7, stk. 1 i GDPR).

Nyhedsbreve sendes med hjælp fra en EU-baseret ekstern serviceudbyder, som vi har bedt om at varetage denne informationsbearbejdning i overensstemmelse med de lovbestemte krav. Nyhedsbrevene indeholder pixelfiler, der hentes af serveren hos den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbrevet, så snart nyhedsbrevet åbnes. Inden for rammerne af denne hentning indsamles der oplysninger såsom din IP-adresse og tidspunktet for hentningen. Disse oplysninger bruges til teknisk forbedring eller til analyse af målgrupperne og deres læseadfærd ud fra stedet for deres hentning (der kan bestemmes ved hjælp af IP-adressen) eller adgangstiderne. Ligeledes undersøges det til statistiske formål om nyhedsbrevene åbnes, hvornår de åbnes, og hvilke links, der klikkes på. Disse oplysninger kan af tekniske grunde henføres til de enkelte modtagere af nyhedsbrevet. Formålet med disse analyser er først og fremmest at gøre os klogere på brugernes læsevaner og tilpasse vores indhold i overensstemmelse med brugernes interesser. Den personlige analyse udføres med dit samtykke, som du giver os, når du registrerer dig med din e-mailadresse. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at bruge linket nederst i de e-mails, du modtager fra os, eller ved at udfylde vores supportformular. Du kan desværre ikke anmode om separate afmeldinger fra den tjenesteudbyder, der sender nyhedsbrevet, eller fra den statistiske analyse. Hvis du ønsker at annullere, skal du annullere hele abonnementet.

14. Brug af e-mailadresse

Vi kan bruge den e-mailadresse, som du angiver ved registrering eller betaling, til at holde dig informeret om lignende produkter og tjenester fra os. Dette tjener vores legitime interesse i at kontakte eksisterende kunder med henblik på direkte marketing. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, lit. f i GDPR, sammenholdt med § Sektion 7 (3) i Act Against Unfair Competition. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage, uden at blive pålagt andre omkostninger end de gældende transaktionsudgifter i henhold til de gældende grundsatser. Dette gør du ved at klikke på afmeldingslinket i vores e-mails.

15. Undersøgelser

Vi udfører lejlighedsvis kundetilfredshedsundersøgelser om vores spil. Til dette formål indsamler og behandler vi dine kontaktdata som angivet i undersøgelserne.

Retsgrundlaget for brugen af disse oplysninger er dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra a GDPR. Din deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Dit samtykke til dets anvendelse kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi bruger SurveyMonkey Inc (San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, “SurveyMonkey”) til at udføre undersøgelserne. SurveyMonkey indsamler yderligere oplysninger fra deltagere i form af cookies, som kun er beregnet til at sikre, at undersøgelsestjenesten er fuldt anvendelig, og at undersøgelserne løber som planlagt.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse yderligere oplysninger er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ikke deltager i vores undersøgelse, vil der ikke blive indsamlet personoplysninger.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

16. Behandling af Server Log-filer

Når vi kun bruger vores hjemmeside til orienteringsformål, gemmes de generelle data automatisk (dvs. ikke via registrering) og sendes til vores server af din browser. Som standard omfatter disse: Browsertypen/-versionen, det anvendte operativsystem, den tilgængelige side, den tidligere besøgte side (henvisning URL), IP-adressen, datoen og klokkeslættet for serverforespørgslen og HTTP-statuskoden.

Behandlingen udføres med henblik på vores legitime interesser, hvis retsgrundlag er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Denne behandling bruges til teknisk administration og for sikkerheden på websiden.

17. Bugnsag

Vi bruger tjenesten Bugsnag fra Bugsnag Inc. (USA) i nogle af vores spil. Denne tjeneste gør det muligt for os hurtigt at registrere fejl i vores spil, som har resulteret i en fejlfunktion eller driftsproblemer, og det hjælper os med at forbedre vores tjeneste. Hvis en fejl skulle opstå, overføres spillerens ID, eller spillerens navn, hvor dette er relevant, samt information om siden eller appen, hvor fejlen opstod, og de deri indbyggede oplysninger, til Bugsnag for at få foretaget en fejlvurdering.
Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.
Du kan få mere at vide om Bugsnags fortrolighedspolitik her: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi gør det på grundlag af vores legitime interesse i at løse tekniske fejl på en målrettet måde. Overførslen af ovennævnte oplysninger til Bugsnag er nødvendig af tekniske hensyn. Eventuelle indsigelser mod denne behandling vil blive håndteret af vores supportteam: https://support.goodgamestudios.com/

18. Bekæmpelse af svig

Vi behandler pseudonym information, som f.eks. IP-adressen eller enheds-ID, til analyse af signaler for at identificere svig fra tredjeparter i forbindelse med kundeerhvervelse. For at opnå dette understøttes vi af eksterne tjenesteudbydere, som vi har sikret, er forpligtet til de samme lovbestemte krav.

Retsgrundlaget er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Denne behandling hjælper websidens organisatoriske sikkerhed.

19. Cookies

Vi anvender cookies på vores internetsider. Cookies er små tekstfiler, der opbevares af din browser, når du besøger et websted. Dette identificerer den anvendte browser og kan genkendes af vores webserver. I fald denne brug af cookies resulterer i behandling af personoplysninger, er retsgrundlaget herfor Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Denne form for behandling tjener vores legitime interesse for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker.

De fleste af de cookies, vi bruger, kaldes “session cookies”. De slettes efter afslutningen af dit besøg. Andre cookies (“vedvarende cookies”) slettes automatisk efter en bestemt periode, som kan variere afhængigt af cookien. Du kan slette cookies til enhver tid i sikkerhedsindstillingerne i din browser. Du kan principielt gøre indsigelse mod brugen af cookies gennem dine browserindstillinger.

Bemærk, at du muligvis ikke kan få adgang til nogle af hjemmesidens områder eller funktioner, hvis du sletter vores cookies eller deaktiverer fremtidige cookies.

Hvis du kun vil blokere cookies fra tredjepartsreklamer, kan du deaktivere disse ved at besøge webstedet Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/).

20. Facebooks konverteringssporingspixel

Vi bruger “konverteringssporingspixelen” fra Meta Platforms, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du er baseret i EU, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland (“Facebook”)) på vores hjemmeside.

Dette gør det muligt at spore brugeradfærd efter at de er omdirigeret til udbyderens hjemmeside ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt for os at måle effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesformål. Dataene indsamlet på denne måde er anonyme for os, dvs. vi ser ikke personoplysninger for individuelle brugere. Disse data gemmes og behandles dog af Facebook, hvorfor vi informerer dig, baseret på vores viden om situationen. Facebook kan sammenkæde disse oplysninger til din Facebook-konto og også bruge den til egne salgsfremmende formål i overensstemmelse med Facebooks datapolitik https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan tillade Facebook og dets partnere at placere annoncer på og uden for Facebook. Der kan også blive lagt en cookie til dette formål på din computer.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen af dine data via Facebook pixel eller til brugen af dine data med det formål at vise Facebook-annoncer ved at kontakte følgende adresse: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

21. Information om vores Facebook-side

Når du besøger vores Facebook-sider, som vi bruger til at repræsentere vores virksomhed eller individuelle produkter eller tjenester, vil nogle af dine personoplysninger blive behandlet. Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, “Facebook”) er alene dataansvarlig for behandlingen af disse personoplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger om Facebooks behandling af personoplysninger på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Behandling af Indblik i side

Facebook giver os anonymiserede statistikker og indblik i vores Facebook-side, som hjælper os med at forstå, hvilke typer handlinger de besøgende foretager på vores side (såkaldt “Indblik i side”). Indblik i side oprettes på baggrund af specifikke oplysninger om enkeltpersoner, som har besøgt vores side. Denne behandling af personoplysninger foretages af Facebook og os som fælles dataansvarlige. Behandlingen tjener vores legitime interesse i at evaluere de typer handlinger, der foretages på vores side, og i at forbedre vores side baseret på resultaterne. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen. Vi vil aldrig kunne tildele oplysninger indhentet via Indblik i side til en specifik Facebook-profil ved hjælp af “Synes godt om”-data fra vores side.

Vi har indgået en aftale med Facebook om at dele ansvaret for behandlingen, hvori opdelingen af forpligtelserne i forbindelse med databeskyttelse imellem os og Facebook står beskrevet. Detaljerede oplysninger om behandlingen af personoplysninger til oprettelse af Indblik i side og aftalen imellem os og Facebook kan findes på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Behandling af data, der leveres til os via vores Facebook-sider

Vi behandler også data, som du gør tilgængelig for os via vores Facebook-sider. Sådanne oplysninger kunne være dit Facebook-brugernavn, dit spillernavn i et af vores spil, kontaktoplysninger eller kommunikation med os. Vi behandler kun disse personoplysninger, hvis vi tidligere udtrykkeligt har bedt dig om at dele disse data med os, f.eks. som del af en spørgeundersøgelse eller en konkurrence. Vi er alene dataansvarlige for denne behandling.

Hvis du har kommunikeret data til os, fordi du har deltaget i en konkurrence, behandler vi kun disse, hvis det er nødvendigt at sende dig en præmie. Når præmien er blevet leveret, eller hvis du ikke vinder, vil dine data blive slettet. Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.

Personoplysninger, som vi har indsamlet gennem spørgeundersøgelser, vil blive behandlet i anonymiseret form for at sikre, at kunderne er tilfredse med vores tilbud. Denne behandling tjener vores legitime interesse i fortsat at forbedre vores tilbud, og retsgrundlaget derfor er artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen.

22. Google Analytics

Vi bruger Google Analytics-tjenesten fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) for at analysere vores besøgende på webstedet. Google bruger cookies. Oplysningerne, der genereres af cookien om brugernes brug af onlineproduktet eller -tjenesten, overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der. Google vil bruge disse oplysninger på vores vegne til at evaluere brugernes brug af vores onlineprodukter og -tjenester, for at udarbejde rapporter om aktiviteterne i disse onlineprodukter og -tjenester og at levere os yderligere løsninger i forbindelse med brugen af disse onlineprodukter og -tjenester og brugen af internettet. Pseudonyme brugerprofiler kan oprettes fra de behandlede data.

Vi bruger kun Google Analytics med IP-anonymisering aktiveret. Dette betyder, at Google vil afkorte IP-adresser for brugere i EU’s medlemsstater eller i andre stater, der indgår i aftalen for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde bliver den fulde IP-adresse sendt til en Google-server i USA og afkortet der.

IP-adressen, der sendes af brugerens browser, lægges ikke sammen med andre Google-data. Brugere kan forhindre cookies i at blive gemt ved at justere indstillingerne til deres browser.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Brugere kan forhindre indsamling af data, der genereres af cookies, ved at downloade og installere browser-plugin’et, der er tilgængeligt på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

23. Google markedsføringstjenester

På vores webside bruger vi markedsførings- og remarkedsføringstjenesterne fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”). Disse tjenester giver os mulighed for at vise annoncer på en mere målrettet måde for at præsentere reklamer der er interessante for brugerne. Gennem remarkedsføringsannoncer vises produkter til brugere, der vedrører en interesse, der er oprettet ved aktivitet i andre websider i Google-netværket. Til dette formål bruges en kode af Google, når vores webside er tilgængelig, og hvad der er omtalt som (re)markedsføringstags er bygget ind i websiden. Med deres hjælp gemmes en individuel cookie, dvs. en lille fil, på brugerens enhed (sammenlignelige teknologier kan også bruges i stedet for cookies). Cookies kan indstilles af forskellige domæner, herunder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denne fil registrerer hvilke apps brugere har besøgt, hvilket indhold de er interesseret i, og hvilke tilbud der er blevet brugt. Derudover gemmes tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, websider der har henvist hertil, besøgets længde samt eventuelle yderligere data om brugen af onlineprodukter og tjenester. Brugerens IP-adresse registreres også, selvom vi gerne vil informere dig om, at IP-adresser i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er afkortet inden for rammerne af Google Analytics.

Alle brugerdata behandles kun som pseudonymdata. Google gemmer ikke navne eller e-mailadresser. Alle viste annoncer vises derfor ikke specifikt for en person, men for ejeren af cookien. Disse oplysninger indsamles af Google og overføres til og lagres på servere i USA.

En af de Google markedsføringstjenester, vi bruger, er onlineannonceringsprogrammet Google AdWords. I Google AdWords tilfælde modtager hver AdWords-kunde en anden konverterings cookie. Cookies kan derfor ikke spores via websider fra AdWords-kunder. Oplysningerne, der indsamles af cookien, bruges til at generere konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, der har tilvalgt konverteringssporing. AdWords-kunder ser det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et konverteringssporingsmærke. Dog modtager de ikke nogen oplysninger, der personligt identificerer brugere.

Vi kan inkludere tredjepartsannoncer baseret på Google Markedsføringstjenesten kaldet DoubleClick. DoubleClick bruger cookies til at aktivere Google og dets partnersider for at placere annoncer baseret på brugernes besøg på denne webside eller andre websier på internettet.

Google-tjenester gør brug af Googles Tag Manager. For flere oplysninger om Googles brug af data til markedsføringsformål, se oversigtssiden: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.google.com/policies/privacy.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google markedsføringstjenester, kan du gøre det ved hjælp af indstillingerne og fravalgsmulighederne fra Google: http://www.google.com/ads/preferences.

En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

24. Microsoft Bing Ads

Vi bruger konverterings- og sporingsværktøjet Bing Ads fra Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, “Microsoft”) som en del af vores webside. Microsoft gemmer en cookie på brugerens computer for at muliggøre en analyse af brugen af vores onlinetjenester. Forudsætningen for dette er, at brugeren har fået adgang til vores webside via en annonce fra Microsoft Bing Ads. Dette gør det muligt for Microsoft og os at vide, at nogen har klikket på en annonce, er blevet omdirigeret til vores onlinetjenester og nået en forudbestemt destinationsside. Vi kan kun se det samlede antal brugere, der klikker på en Bing-annonce og derefter videresendes til destinationssiden (konverteringer). Ingen IP-adresser gemmes. Ingen andre personoplysninger om brugerens identitet vil blive beskrevet.

Brugere kan finde yderligere oplysninger om databeskyttelse og de cookies, der bruges i Microsoft Bing Ads i Microsofts databeskyttelseserklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ikke ønsker at deltage i Bing Ads tracking-processen, kan du give din indsigelse til Microsoft her: http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

25. Twitter-konverteringssporing

På vores webside bruger vi konverteringssporingstjenesten fra Twitter Inc. (1355 Market Street # 900, San Francisco, California 94103, “Twitter”). Twitter gemmer en cookie på brugerens computer for at muliggøre en analyse af brugen af vores onlineprodukter og -tjenester. Twitter-konverteringssporing sporer brugernes handlinger, efter at de har set annoncer eller interageret med annoncer på Twitter. Twitters konverteringssporing giver dig mulighed for at tildele konverteringer som link-klik, retweets eller “lignende” data.

Retsgrundlaget for brugen af denne tjeneste er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod sporing, kan du gøre det ved hjælp af indstillingerne og fravalgsmulighederne fra Google.

Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

26. Taboola

Brug af teknologier tilhørende Taboola Inc. (Taboola Inc., Atrium Tower, 2 Jabotinsky St., 32nd fl., Ramat Gan 5250501 Tel Aviv, Israel) giver os tilladelse til at anvende brugerspecifikke reklamer baseret på surfingadfærd og kundeinteresser. Taboola bruger cookies (eller lignende teknologier) til at spore, hvilke internetsider du besøger oftest, og hvordan du bevæger dig rundt på vores internetsider. Taboola indsamler enhedsrelaterede oplysninger og protokoldata og opretter brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer. Brugerprofilerne sammenføres ikke med persondata om bæreren af pseudonymet og kan således ikke anvendes til at identificere de besøgende. I dette øjemed videregiver vi din IP-adresse til Taboola. Denne behandling udføres på retsgrundlaget af vores legitime økonomiske interesser (artikel 6, stk. 1, litra f GDPR). Du kan gøre indsigelse mod inklusionen i denne sporing via følgende link: https://www.taboola.com/privacy-policy#user-choices-and-optout. Når du har fravalgt denne indstilling, vil du ikke længere se personaliseret indhold/reklamer.

27. Analyse af reklamer på tredjeparters internetsider

Vi bruger reklamer på tredjeparters internetsider som et reklamemiddel. Som annoncør kan vi bruge disse reklamer til at sigte mod bestemte interesse- og kundegrupper, når vi viser vores reklamer. Vi viser vores reklamer i samarbejde med forskellige tredjepartsleverandører.

Vi bruger tjenester og systemer leveret af tredjepart til at fordele reklamepladsen og udvælge interessegrupperne. Med henblik på at måle og optimere succesraten for den interessebaserede reklamevirksomhed anvender nogle af vores tredjepartsleverandører cookies og andre tekniske metoder på vores hjemmeside til at indhente oplysninger om brugen af vores hjemmeside.

Hvis personlige oplysninger indsamles, mens du bruger vores hjemmeside, og er blevet sendt videre til en tredjepartsleverandør, vil behandlingen af disse oplysninger ske på det retslige grundlag i form af art. 6 afsnit 1 bogstav f) DSGVO. Behandlingen udføres for at beskytte vores legitime økonomiske interesser i forbindelse med markedsføringen af vores hjemmeside.

Vi arbejder med følgende leverandører:

 • Xandr
  For at vise reklamer arbejder vi med tredjepartsleverandør Xandr Inc, 28 W. 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA (Xandr). Til det formål har vi installeret sporingspixels fra Xandr på vores hjemmeside. Brugen af sporingspixels sætter os i stand til at følge spillernes handlinger på vores hjemmeside. Kun statiske oplysninger indsamles og sendes til Xandr. Hvis du gerne vil fravælge Xandrs interessebaserede reklamer, kan du deaktivere Xandrs sporing ved at klikke på knappen Opt-out (Fravælg) på https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/#choices_rights.Du kan få mere at vide om Xandrs fortrolighedspolitik her: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/‎.En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.
 • Quantcast
  Vi arbejder også med Quantcast International Limited, Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Irland. Såkaldte Quantcast-tags anvendes til dette formål. Vi indsamler og overfører kun statistiske data til Quantcast. Du kan finde linket til Quantcasts fortrolighedspolitik her: https://www.quantcast.com/how-we-do-it/consumer-choice/privacy-policy/Du kan deaktivere Quantcast-tracking her: https://www.quantcast.com/opt-out/Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

28. Integrerede tjenester og tredjepartsindhold

Vi bruger tjenester og indhold fra tredjeparter på vores hjemmeside (i det følgende samlet set benævnt “indhold”). For denne form for integration er det teknisk nødvendigt at behandle din IP-adresse, så indholdet kan sendes til din browser. Din IP-adresse vil derfor blive sendt til den pågældende tredjepartsleverandør.

I hvert tilfælde udføres denne databehandling for at sikre vores legitime interesser i optimeringen og den kommercielle drift af vores webside, hvis retsgrundlag er Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f GDPR.

Java programmeringssprog bruges jævnligt til at integrere indhold. Derfor kan du gøre indsigelse mod databehandling ved at deaktivere Java-operationer i din browser.

Vi har integreret indhold fra Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; “Google”) på vores webside:

 • “Google Maps” til visning af kort;
 • “Google Web Fonts” til brug af Googles skrifttyper;
 • “YouTube” til visning af videoer.

En videregivelse af dine data til USA kan ikke udelukkes. Vi garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dataoverførsler til tredjepartslandet USA i henhold til EU’s standardkontraktbestemmelser.

29. Reklamer i spillene

Vi tilbyder reklamer i vores webspil. Det betyder, at du kan se videosekvenser fra tredjepartsudbydere, som er finansierede af reklamer. Det gør, at betalt indhold for eksempel kan bruges gratis.

De oplysninger, du afgiver, når du bruger reklamemedier, indsamles og analyseres, hvilket vi forklarer nærmere nedenfor. Vores serviceudbyder Google Ad Manager by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) giver os mulighed for i praksis at tjene penge på reklamer på denne måde. Serviceudbyderen tager kontrol over reklamenetværkene i spillet. Det indebærer, at nogle parametre deles med reklamenetværkene via et interface: IP-adresse, browser, styresystem, region (mere info). Formålet med denne overførsel af oplysninger er at vise brugeren det mest relevante reklamemateriale. De nævnte reklamenetværk behandler muligvis også personoplysninger, som f.eks. IP-adressen, for at kunne levere dette reklamemateriale.

Hvis du fravælger tilpassede eller kontekstuelle reklamer, vil der stadig blive vist reklamer i vores spil. Særlige, ikke-tilpassede reklamer, der ikke gør brug af personlige oplysninger og således er mindre relevante for brugerne, vil stadig blive vist.

Retsgrundlaget for behandlingen af personlige oplysninger i forbindelse med reklamer i spillet er dit samtykke (Art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Som bruger kan du når som helst fravælge brugen af personlige oplysninger i forbindelse med reklamer i vores Præferencecenter (link nedenfor). I sådanne tilfælde anonymiserer vi alle pseudonyme oplysninger, så kun særlige, ikke-tilpassede reklamer bliver vist.

Potentielle reklamepartnere https://goodgamestudios.com/iga-advertising-partners/

30. Dine rettigheder

Som den berørte person har du ret til at udøve dine rettigheder mod os. Du har især følgende rettigheder:

 • I overensstemmelse med artikel 15 GDPR og afsnit 34 BDSG har du ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt og i hvilket omfang vi behandler personoplysninger om dig.
 • Du har ret til at få os til at rette dine data i overensstemmelse med artikel 16 GDPR.
 • Du har ret til at få os til at slette dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 GDPR og afsnit 35 BDSG.
 • Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset i overensstemmelse med artikel 18 GDPR.
 • Du har ret til i overensstemmelse med artikel 20 GDPR at modtage de personoplysninger vedrørende dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og at overføre disse data til en anden dataansvarlig.
 • Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os via vores supportformular.

31. Retten til at gøre indsigelse

I overensstemmelse med Art. 21 GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling, der udføres, ved bruge af Art. 6, stk. 1, sætning 1, litra e og litra f i GDPR som deres retsgrundlag.

32. Beskyttelse af mindreåriges personlige oplysninger

Tjenesten er ikke målrettet mod eller beregnet til brug for personer under 16 år. Vi indsamler ikke personoplysninger fra en person, som vi rent faktisk ved er under 16 år gammel.

33. Data Protection Officer

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på:

Stillfront Germany GmbH
c/o Data Protection Officer/ confidential
Theodorstraße 42-90, Haus 9
22761 Hamburg

34. Klager til offentlige myndigheder

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger udgør en overtrædelse af bestemmelserne i GDPR, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 GDPR.

Version: 01/2022